Vad har en möbelsnickare i lön?

Vad har en möbelsnickare i lön och är det ett yrke värt att satsa på? En möbelsnickare har i Sverige en bruttolön som - i snitt - ligger på 27.200 kronor i månaden. En lön som kan variera och som förklaras av att man ofta är egenföretagare och därmed också får olika uppdrag och där varje månad kan se annorlunda ut.

En möbelsnickare arbetar antingen med att tillverka egna möbler - ofta då enligt beställningar direkt från kund - och där man använder sig av olika material, men där trä ofta är det dominerande. Man kan även vara med en beställare från start till mål, bistå hela vägen med att ta fram ritningar, göra arbetet färdigt samt leverera den möbeln som kunden beställt. Som möbelsnickare så kan man även tillverka mindre serier av möbler. Dessa blir ofta eftertraktade och kostar mer pengar än vad som man normalt betalar i butik.

För att passa som möbelsnickare så måste man ha en naturlig känsla för former och färger och man ska vara lagd åt det mer noggranna hållet. Det senare då man måste lägga ner tid på varje liten detalj för att få en tillfredsställande helhet. Jobbet är kreativt och man kan experimentera en hel del. Till sin hjälp har man speciella maskiner och verktyg - samtliga med specifika egenskaper som anpassas utifrån vilken typ av möbel man arbetar med.

Hur blir jag möbelsnickare?

Man kan bli möbelsnickare i en yngre ålder och välja den inriktningen redan på gymnasiet. Detta genom att läsa Industriprogrammet med inriktning mot produkt och maskinteknik. Det finns även ett annat program där man får lära sig hantverket - detta i form av Hantverksprogrammet med inriktning mot finsnickeri.

Även som vuxen kan man byta spår och utbilda sig till möbelsnickare. Detta sker då via Komvux.

Hur ser framtiden ut?

Framtiden för en möbelsnickare ser ljus ut. Detta baseras på två stycken faktorer: Nummer ett är att allt fler börjar återvinna och eftersöker högre kvalitet på sina möbler. Det innebär att man ofta handlar äldre, kvalitativa möbler som kanske är i ett sämre skick och anlitar en möbelsnickare för att restaurera dessa. En möbelsnickare arbetar mycket med att fräscha upp, reparera och renovera äldre möbler - det är en stor del av arbetet. För att klara detta måste man även behärska äldre byggtekniker och kunna saker om äldre hantverksmetoder.

Det här handlar heller inte om en tillfällig trend. Många har - som en följd av klimathotet - börjat rikta in sina liv i denna riktning. Man vill ha hållbara, vackra och kvalitativa saker snarare än möbler som håller i något år. Här spås en möbelsnickare spela en stor roll.

En annan faktor som pekar mot ett ökat behov av en möbelsnickare är inredning i stort. Kan man som möbelsnickare platsbygga olika möbler utifrån kundens specifika behovs så har man också god möjlighet till en ökad omsättning. Kan man dessutom ytterligare förkovra sig och bredda sin repertoar mer mot inredningsdesign så finns det egentligen inga hinder överhuvudtaget. En möbelsnickare som klarar av den kombinationen kommer att hitta full sysselsättning där varje uppdrag ger utlopp för kreativitet och som alltid skiljer sig från andra uppdrag.

25 Sep 2020