Lön för snickare

Har en snickare bra lön?

Sverige i allmänhet och våra större städer i synnerhet har en negativ trend sett till att vi bygger för lite bostäder i förhållande till hur många invånare vi har. Ett stort problem och enbart i Stockholmsregionen så handlar det om hundratusentals nya bostäder som behöver byggas bara det närmaste decenniet – detta enligt en rapport från Boverket. I nuläget planerar Region Stockholm för 279 000 nya bostäder fram till 2030, även om många bedömare menar att det inte kommer att vara tillräckligt för att helt lösa bostadskrisen. Problematiskt och dystert sett från en sida – men relativt positiva nyheter om man ser det från Byggnadsbranschens sida och dit vi räknar snickare.

Efter några år av dålig tillväxt så ser det således betydligt ljusare ut och detta framförallt i våra större städer. En snickare i Stockholm löper ingen risk att gå arbetslös under någon längre tid – det kan vi räkna kallt med; förutsatt naturligtvis att inget oförutsett inträffar och att byggnationerna tar fart enligt den plan som Region Stockholm lagt upp. Snickare behövs och det är ett yrke som många söker sig till. Däri ligger egentligen det enda problemet – att det finns en konkurrens mellan snickare och att det är ett så pass attraktivt yrke att så pass många vill utbilda sig till det.

Ser man till löner och hur mycket en snickare tjänar så är det något som varierar och där flera parametrar påverkar. Primärt så kan vi se att ett jobb inom privat- eller offentlig sektor har en stor påverkan på vad en snickare har i lön. Även ålder, erfarenhet samt vart man bor spelar in i vilken siffra som står skriven på lönespecifikationen. I Stockholm så tjänar en snickare mer pengar än vad han skulle ha gjort i en mindre stad och här skiljer sig inte yrket åt från hur det ser ut i andra branscher. Man tjänar generellt mer pengar i Stockholm; men har å andra sidan en dyrare levnadsstatus också.

Några siffror gällande lönen för en snickare hämtar vi från Allastudier.se och de ser ut så här:

  • Medianlönen för en snickare ligger på 32.000 kronor/månad
  • 10% har den lägsta månadslönen – en summa om 23.500 kronor/månad
  • 35 000 kronor/månad är den högsta månadslönen och här ligger 90% av alla snickare (eller högre).

Jobbar man som snickare inom den offentliga sektorn så är snittlönen 28.700 kronor i månaden.
Inom den privata sektorn så är snittlönen 32.000 kr/månad.

 

Lärlingslön för en snickare

Det är svårt att säga exakt hur mycket pengar man får i plånboken som snickarlärling. Det hela beror på vilken typ av lärling du är samt inom vilket företag du får anställning. Lönen framställs beroende på hur många timmar du gjort och utgår då ifrån en viss procentsats. Vi kan rada upp hur det ser ut för en vuxenlärling för att bättre illustrera vad som gäller:

Fullgjord utbildningstid i timmar: 1-1600 timmar – då gäller 65 % av lönen på företagets arbetsplats och därefter så ser trappan av timmar/löneökning ut så här:

1601-3200 – 70%

3201-4500 – 75%

4501 – 5800 – 88%

För en ungdomslärling så ser trappan lite annorlunda ut; fler timmar krävs och lönen blir lite lägre. Enligt följande:

1-1700 – 43%

1701-3400 – 53%

3401- 4600 – 63%

4601-6000 – 73%

6001-6800 – 83 %

Vad tjänar en snickare?

Vad tjänar en snickare egentligen? I många fall så kan en snickare inom byggnads komma att tjäna mer pengar och detta som en följd av att många arbetar mot en ackordslön.

Detta innebär - och här förenklar vi - att en snickare exempelvis har ett visst antal husdelar som ska färdigställas. För varje sådan del han slutför så får han - enligt ackordet - en viss summa att addera till grundlönen. Det innebär att en snabb och duktig snickare premieras och får en högre lön. Inte sällan så sätter man emellertid upp gemensamma mål för ackorden och där man som en arbetsgrupp, helt enkelt, får samma lön så fort målen är uppnådda. Det är en detalj som ofta svetsar samman gruppen och som får alla att arbeta tydligt mot samma mål.

Man kan även nämna att den ackordsform som innebär att man även har en fast lön kallas för blandackord. Arbetar man enbart mot ackord så kallas detta för rakt ackord.

Snickare lön - hur ser framtiden ut?

Framtiden för snickare ser ljus ut. Dels så handlar det om att vi i Sverige ser en trend där vi hela tiden växer sett till befolkningsmängden. Detta innebär ett ökat byggande - och ett större behov av snickare.

Dels så ser man även att själva byggandet kommit att ändras också. Fler väljer idag att använda trä som material och detta även om det handlar om högre fastigheter. Trä är ett material som vi i Sverige har mycket av och i och med att just det materialet är något snickare arbetar primärt med så kommer säkerligen behovet också öka.

Allt detta - plus det faktum att svensken överlag renoverar och premierar det egna hemmet mer än förr - skapar ett tydligt behov av snickare och lönen kommer säkerligen att öka i takt med behovet.