Lön för snickare


Har en snickare bra lön?

Sverige i allmänhet och våra större städer i synnerhet har en negativ trend sett till att vi bygger för lite bostäder i förhållande till hur många invånare vi har. Ett stort problem och enbart i Stockholmsregionen så handlar det om hundratusentals nya bostäder som behöver byggas bara det närmaste decenniet – detta enligt en rapport från Boverket. I nuläget planerar Region Stockholm för 279 000 nya bostäder fram till 2030, även om många bedömare menar att det inte kommer att vara tillräckligt för att helt lösa bostadskrisen. Problematiskt och dystert sett från en sida – men relativt positiva nyheter om man ser det från Byggnadsbranschens sida och dit vi räknar snickare.

Efter några år av dålig tillväxt så ser det således betydligt ljusare ut och detta framförallt i våra större städer. En snickare i Stockholm löper ingen risk att gå arbetslös under någon längre tid – det kan vi räkna kallt med; förutsatt naturligtvis att inget oförutsett inträffar och att byggnationerna tar fart enligt den plan som Region Stockholm lagt upp. Snickare behövs och det är ett yrke som många söker sig till. Däri ligger egentligen det enda problemet – att det finns en konkurrens mellan snickare och att det är ett så pass attraktivt yrke att så pass många vill utbilda sig till det.

Ser man till löner och hur mycket en snickare tjänar så är det något som varierar och där flera parametrar påverkar. Primärt så kan vi se att ett jobb inom privat- eller offentlig sektor har en stor påverkan på vad en snickare har i lön. Även ålder, erfarenhet samt vart man bor spelar in i vilken siffra som står skriven på lönespecifikationen. I Stockholm så tjänar en snickare mer pengar än vad han skulle ha gjort i en mindre stad och här skiljer sig inte yrket åt från hur det ser ut i andra branscher. Man tjänar generellt mer pengar i Stockholm; men har å andra sidan en dyrare levnadsstatus också.

Några siffror gällande lönen för en snickare hämtar vi från Allastudier.se och de ser ut så här:

  • Medianlönen för en snickare ligger på 32.000 kronor/månad
  • 10% har den lägsta månadslönen – en summa om 23.500 kronor/månad
  • 35 000 kronor/månad är den högsta månadslönen och här ligger 90% av alla snickare (eller högre).

Jobbar man som snickare inom den offentliga sektorn så är snittlönen 28.700 kronor i månaden.
Inom den privata sektorn så är snittlönen 32.000 kr/månad.

 

Lärlingslön för en snickare

Det är svårt att säga exakt hur mycket pengar man får i plånboken som snickarlärling. Det hela beror på vilken typ av lärling du är samt inom vilket företag du får anställning. Lönen framställs beroende på hur många timmar du gjort och utgår då ifrån en viss procentsats. Vi kan rada upp hur det ser ut för en vuxenlärling för att bättre illustrera vad som gäller:

Fullgjord utbildningstid i timmar: 1-1600 timmar – då gäller 65 % av lönen på företagets arbetsplats och därefter så ser trappan av timmar/löneökning ut så här:

1601-3200 – 70%

3201-4500 – 75%

4501 – 5800 – 88%

För en ungdomslärling så ser trappan lite annorlunda ut; fler timmar krävs och lönen blir lite lägre. Enligt följande:

1-1700 – 43%

1701-3400 – 53%

3401- 4600 – 63%

4601-6000 – 73%

6001-6800 – 83 %