Svetsare lön

28.100 kronor - där har vi en siffra som visar på hur mycket en svetsare i genomsnitt får i lön varje månad. Siffran kan dock, naturligtvis, vara betydligt högre och lägre och beror på var man bor, hur lång erfarenhet man har samt även inom vilket område man arbetar som svetsare.

Gällande det senare så kan man säga att en svetsare och behoven av dennes yrkeskunskaper syns inom allt från industrier, byggnads, tillverkning, underhåll och anläggning.

Som inom egentligen alla hantverksbranscher så råder det brist på svetsare - i framtiden kan bristen nästan bli akut. Många svetsare närmar sig pensionsåldern och då återväxten negligerats under en längre tid så kan bristen på yrkesskickliga svetsare bli väldigt påtaglig. Detta i kombination med att Sverige - särskilt i de större städerna - ligger efter gällande exempelvis bostäder och måste bygga ikapp för att täcka de behov som finns. Där kommer en svetsare att behövas och likaså om man ser till hela vår infrastruktur.

Framtiden ser ljus ur för svetsare

I flera år har svenska järnvägar ignorerats och nu börjar det bli väldigt påtagligt att något måste göras. Dels så är vissa sträckor farliga sett till att de inte är anpassade efter de moderna tågens hastigheter. Dels så är rälsen ofta undermåligt underhållen och som en tredje detalj så har även behovet av nya tågsträckningar - som en följd av klimathotet - börjat efterfrågas.

En gemensam nämnare - oavsett om det handlar om att lägga ny räls, reparera trasig sådan eller för att underhålla och säkra järnvägen - är en svetsare och i synnerhet då en specialiserad spårsvetsare som genom olika tekniker - påsvetsning, terminsvetsning och formsvetsning - kan ge oss en fungerande och säker tågresa genom hela Sverige.

Gör regeringen den satsning på järnvägen det viskats om så länge så kommer svetsare att behövas och detta i rejäla mängder. Är du osäker på vilken yrkesbana du ska välja eller känner att du kört fast i ditt nuvarande jobb så är svetsare verkligen något att satsa på. Detta oavsett om du är man eller kvinna.

Kunskaper om metallers egenskaper

Yrket är inte så tungt som många vill göra gällande. Idag använder man olika maskiner vid tyngre lyft och därmed så krävs det inte alls samma fysik som förr var fallet. En egenskap som emellertid krävs är att man som svetsare har god kännedom om metallers olika egenskaper och hur varje specifik metall kan påverkas av svetsningen i fråga.

Vilken typ av svetsmetod som ska användas vid varje tillfälle är naturligtvis också en viktig fråga där svaret måste finnas. Normalt kan man exempelvis använda sig av manuell metallbågssvetsning, MMA, Gasmetallbågssvetsning eller MIG/MAG och gassvetsning. Alla svetsarbeten ska ske och utföras enligt särskilda regler. Något som man som svetsare måste vara godkänd för att utföra.

För att bli godkänd så måste man avlägga ett prov enligt standarden för svetsarprövning EN 287 eller för ISO 9606. Varje svetsmetod har normalt en giltighetstid på två år och svetsaren som blivit godkänd arbetar praktiskt med metoden i fråga i sitt arbetsliv. Därefter gör man om provet och förkovrar sig därigenom ytterligare litegrann. Att ha färska kunskaper inom respektive svetsmetod ger säkrare jobb och säkrare jobb leder i sin tur till ett avsevärt mycket säkrare Sverige. Därav vikten av att man som svetsare hela tiden måste erhålla nya godkännanden.

Svetsare lön - vad påverkar egentligen?

Det finns olika faktorer som påverkar hur mycket man som svetsare kan komma att tjäna. En faktor handlar om det naturliga: hur många år har du i yrket och vilken utbildning har du i bagaget? En annan faktor som påverkar är också var i Sverige man bor. Efterfrågan ser lite annorlunda ut i olika städer och ser man till exempelvis mer industriella städer så finns det ett större behov av skickliga svetsare än inom mer akademiska sådana.

Oavsett vilket dock så ska man som nyutexaminerad och utbildad svetsare veta en sak och det är att tiden är på din sida: i takt med de stora pensionsavgångar som sker - och som väntar - så kommer efterfrågan att bli väldigt hög och detta kommer också att skapa ett ypperligt förhandlingsläge gällande lön och andra villkor. Man tjänar bra som svetsare idag, men i framtiden så kommer det att se ännu ljusare ut.

Vad tjänar en svetsare i Norge?

Många svenskar söker sig till vårt grannland i väst i jakt på arbeten. Det primära handlar om då om att tjäna mer pengar. Svetsare är inget undantag från detta. Tvärtom: många svenska svetsare åker över till Norge för att arbeta och där man exempelvis gör detta på större projekt. Det innebär att man är borta från Sverige i två veckor och sedan arbetar i Norge under resterande två. Även andra upplägg gällande tiden fungerar.

Att arbeta som svetsare i Norge skiljer sig inte mycket från hur det är i Sverige. Språket är den enda egentliga barriären, men som de flesta vet så kan man ganska snabbt lära sig att identifiera norska och i grunden finns heller inga större skillnaden mellan våra båda språk. En skillnad som emellertid finns handlar om vad man får i lönekuvertet.

Vad tjänar en svetsare i Norge? I Norge tjänar en svetsare i genomsnitt 30% mer än vad en svetsare i Sverige gör. Detta på land. Ser man till möjligheten att arbeta offshore och på exempelvis en oljerigg så kan man addera ytterligare några - läs många - procentsatser på detta. Det kan definitivt vara värt att prova att åka över. Genom detta får man uppleva en lite annorlunda kultur, man får en bättre lön och man får testa sina egna vingar under en period.

Man bör dock vara medveten om att det är ganska tufft att ligga ute under längre perioder och att inte alla klarar av att vara borta från sina familjer under en längre tid. Men, vill du tjäna pengar så är Norge definitivt ett land som ger dig detta. Även där finns samma problem som vi har: många närmar sig pensionsåldern och ny kompetens behövs.


Uppdaterad: 7 september 2021

2 Sep 2019