Golvläggare lön | Vad tjänar en golvläggare?

Golvläggare är ett populärt yrke eftersom det alltid finns arbete och lönen är bra. Golvläggare behövs i alla byggnader. Men vad tjänar en golvläggare?

Nu och sedan många år tillbaka är det mycket bra tider för golvläggare, framför allt i våra växande storstäder. Behovet är enormt eftersom det byggs så mycket på grund av en växande befolkning men även ett stort behov av att golvrenovering och nyläggning då tidigare byggboomars golv behöver rustas upp. Det innebär att det är liten konkurrens bland jobben och lönen är god. En golvläggare behöver heller inte att arbeta på ackord som många andra yreksgrupper inom bygg behöver göra. Det kan hos vissa kännas stressande.

Golvläggare

Vad tjänar en golvläggare?

Efter utbildningen är ingångslönen hög och ligger på runt 30 000 kr i månaden vilket är högt jämfört med byggbranschen i övrigt. Det finns även stora utvecklingsmöjligheter och med ökande erfarenhet är det inte ovanligt med löner runt 40 000 kr i månaden.

Det är också ett roligt och omväxlande arbete där man får arbeta med hela kroppen och träffa många människor. Med andra ord är det bra om man är social och hjälpsam för att passa bra som golvläggare. Det behövs golvläggare på både stora byggföretag och mindre familjeföretag.

Jämför man med till exempel anläggare så är lönen cirka 3000 kr mer för en golvläggare.

Utbildning

Det är enkelt att bli golvläggare. För att bli golvläggare ska man gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet, med inriktning "husbygge". Efter färdig och godkänd utbildning går man som lärling, med så kallad lärlingslön, på hos en golvläggarfirma.

Efter detta kan man ta jobb på ett golvföretag, och som sagt med en ingångslön på runt 30 000 kr vilket är högt med tanke på den relativt korta utbildningen.

Om man senare i livet vill utbilda sig till golvläggare finns det ett flertal fackteoretiska grundutbildningar på en yrkesskola med efterföljande lärlingsperiod.

Omväxlande arbete

En golvläggares vardag kan ofta vara mycket varierad. Ibland handlar det om en renoveringar som till exempel golvslipning eller nyläggning av golv i gamla hus eller lägenheter. Man får vara med om att ge det gamla rummet ett nytt liv. Andra dagar är det nybyggnation som gäller. 

Då är man tillsammans med andra yrkesgrupper med om att bygga upp nya och fräscha bostäder och företagslokaler från grunden där människor vistas. Det är många som går i pension och det finns även stora möjligheter att starta ett eget företag vilket ger en golvläggare många valmöjligheter med åren. 

19 Aug 2019