Lön för elektriker | Vad tjänar elektriker?


Uppdaterad: 10 september 2020

Intresserad av att bli elektriker och vilken lön du får?

På sidan Elektriker Stockholm kan du läsa mer om yrket.

Hur mycket en elektriker tjänar beror helt på vilken typ av elektriker man talar om. Det finns fyra grenar inom yrket och de ser ut så här:

  • Installationselektriker
  • Serviceelektriker
  • Industrielektriker
  • Svagströmselektriker

Dessutom så spelar det – som inom alla andra yrken – också en stor roll hur lång erfarenhet du har, vilken firma du tillhör, om du jobbar inom privat- eller offentlig sektor, vart i Sverige du bor samt hur gammal du är då lönen ska sättas. Vi tänkte här ge några intressanta siffror gällande lönen – siffror som vi hämtat från Allastudier.se och som ser ut enligt följande för en service- eller installationselektriker:

Medellön - privat sektor: 32.800 kronor

Medellön - offentlig sektor: 32.300 kronor

Ser man till hur framtidsprognoserna för yrket ser ut så ser de väldigt ljusa ut. Sverige står inför – om inget oförutsett sker – inför en spännande tid där framförallt byggande av bostäder måste genomföras. I storstadsregionerna primärt – men i stort sett över hela landet så krävs det nybyggnationer och där behövs det skickliga elektriker. Dessutom så ska man inte underskatta det faktum att vi hela tiden hittar nya lösningar inom energi och IT; områden som kräver kompetens och kunskap om exempelvis smarta elnät.

På samma sätt som inom andra hantverksyrken så har elektrikeryrket haft vissa problem med nyrekrytering. Under en period av dålig tillväxt och inflation i Sverige så valde många bort yrket – konsekvenserna av detta ser vi idag. Många närmar sig pensionen och det finns – om man tänker sig ett timglas – lite av ett hål i mitten. Det fylls på underifrån med nya elektriker, men det saknas många ur den så kallade mellangenerationen.

Det finns även en annan del som spelar roll i en elektrikers framtidsutsikter - var man bor. Det finns sju stycken regioner i Sverige där man ser att det finns en mättnad och där det finns tillräckligt många verksamma elektriker. Dalarna, Västernorrland, Gävleborg, Kronoberg, Västerbotten, Västmanland och Östergötland. I övriga regioner och län i landet så finns det en brist på skickliga elektriker. Som det är nu flaggar arbetsgivare - primärt i större regioner - om svårigheter i att hitta kvalificerad arbetskraft. I synnerhet personer som gått högskola eller en yrkesutbildning på gymnasiet. Framtiden ser ljus ut!

Elektriker måste anlitas

En detalj som alltid talar till fördel för en elektriker och dennes sysselsättning är det faktum att man inte får utföra olika ingrepp och installationer på egen hand. En privatperson kan frestas att i samband med exempelvis en renovering sköta dragning av el på egen hand och utföra vissa installationer utan professionell hjälp - sätta spotlights i taket eller installera golvvärme. Det får man inte. Vissa enklare elarbeten får man göra själv, men tumregeln är alltid att man ska kontakta en elektriker i samband med att el ska hanteras.

Varför? Det säger egentligen sig självt. El är livsfarligt och det är det på fler än ett sätt. Dels så handlar det om en direkt stöt som kan skada den som utför handlingen. Dels så handlar det också om större problem på sikt. Det är inte alls ovanligt att se att svåra bränder har sitt ursprung i att elen hanterats på ett felaktigt sätt.

Tyvärr ser man att många privatpersoner väljer att chansa i samband med att el ska dras eller installationer ska genomföras. Det är inte bara dumt - det är straffbart. I och med att vi idag använder mer teknik och mer elektrisk apparatur så kommer behovet av skickliga, utbildade och behöriga elektriker att vara konstant. De erbjuder, helt enkelt, en tjänst som kräver spetskompetens och som vanliga privatpersoner inte får utföra.

Så ser en lärlingslön ut för en elektriker

Inom elektrikeryrket så använder man sig av lärlingssystemet och det är något som ger trygghet, ökat kunskap och bättre förståelse för hanteringen av exempelvis starkström. Man ska inte glömma att det handlar om ett farligt yrke och att kunna gå bredvid en mer erfaren yrkesman ger helt enkelt bättre vanor och bredare kunskap. Naturligtvis så tjänar man inte lika bra under tiden man går som lärling och om man ser till hur lönen för en elektrikerlärling ser ut så följer man följande steg.

  • Första perioden: 0 – 720 timmar- lärlingslön 13.715 kronor/månad
  • Andra perioden: 721 – 1600 timmar – lärlingslön 15.883 kronor/månad
  • Lön som första-års montör och under certifieringen: 17.184 kronor/månad.

Dessa löner är hämtade från Elinstallatörer - Sveriges ledande tidning för elektriker.