Lön för elektriker | Vad tjänar elektriker?

Uppdaterad: 7 september 2021

Intresserad av att bli elektriker och vilken lön du får?

På sidan Elektriker Stockholm kan du läsa mer om yrket.

Hur mycket en elektriker tjänar beror helt på vilken typ av elektriker man talar om. Det finns fyra grenar inom yrket och de ser ut så här:

  • Installationselektriker
  • Serviceelektriker
  • Industrielektriker
  • Svagströmselektriker

Dessutom så spelar det – som inom alla andra yrken – också en stor roll hur lång erfarenhet du har, vilken firma du tillhör, om du jobbar inom privat- eller offentlig sektor, vart i Sverige du bor samt hur gammal du är då lönen ska sättas. Vi tänkte här ge några intressanta siffror gällande lönen – siffror som vi hämtat från Allastudier.se och som ser ut enligt följande för en service- eller installationselektriker:

Medellön - privat sektor: 32.800 kronor

Medellön - offentlig sektor: 32.300 kronor

Ser man till hur framtidsprognoserna för yrket ser ut så ser de väldigt ljusa ut. Sverige står inför – om inget oförutsett sker – inför en spännande tid där framförallt byggande av bostäder måste genomföras. I storstadsregionerna primärt – men i stort sett över hela landet så krävs det nybyggnationer och där behövs det skickliga elektriker. Dessutom så ska man inte underskatta det faktum att vi hela tiden hittar nya lösningar inom energi och IT; områden som kräver kompetens och kunskap om exempelvis smarta elnät.

På samma sätt som inom andra hantverksyrken så har elektrikeryrket haft vissa problem med nyrekrytering. Under en period av dålig tillväxt och inflation i Sverige så valde många bort yrket – konsekvenserna av detta ser vi idag. Många närmar sig pensionen och det finns – om man tänker sig ett timglas – lite av ett hål i mitten. Det fylls på underifrån med nya elektriker, men det saknas många ur den så kallade mellangenerationen.

Det finns även en annan del som spelar roll i en elektrikers framtidsutsikter - var man bor. Det finns sju stycken regioner i Sverige där man ser att det finns en mättnad och där det finns tillräckligt många verksamma elektriker. Dalarna, Västernorrland, Gävleborg, Kronoberg, Västerbotten, Västmanland och Östergötland. I övriga regioner och län i landet så finns det en brist på skickliga elektriker. Som det är nu flaggar arbetsgivare - primärt i större regioner - om svårigheter i att hitta kvalificerad arbetskraft. I synnerhet personer som gått högskola eller en yrkesutbildning på gymnasiet. Framtiden ser ljus ut!

Elektriker måste anlitas

En detalj som alltid talar till fördel för en elektriker och dennes sysselsättning är det faktum att man inte får utföra olika ingrepp och installationer på egen hand. En privatperson kan frestas att i samband med exempelvis en renovering sköta dragning av el på egen hand och utföra vissa installationer utan professionell hjälp - sätta spotlights i taket eller installera golvvärme. Det får man inte. Vissa enklare elarbeten får man göra själv, men tumregeln är alltid att man ska kontakta en elektriker i samband med att el ska hanteras.

Varför? Det säger egentligen sig självt. El är livsfarligt och det är det på fler än ett sätt. Dels så handlar det om en direkt stöt som kan skada den som utför handlingen. Dels så handlar det också om större problem på sikt. Det är inte alls ovanligt att se att svåra bränder har sitt ursprung i att elen hanterats på ett felaktigt sätt.

Tyvärr ser man att många privatpersoner väljer att chansa i samband med att el ska dras eller installationer ska genomföras. Det är inte bara dumt - det är straffbart. I och med att vi idag använder mer teknik och mer elektrisk apparatur så kommer behovet av skickliga, utbildade och behöriga elektriker att vara konstant. De erbjuder, helt enkelt, en tjänst som kräver spetskompetens och som vanliga privatpersoner inte får utföra.

Så ser en lärlingslön ut för en elektriker

Inom elektrikeryrket så använder man sig av lärlingssystemet och det är något som ger trygghet, ökat kunskap och bättre förståelse för hanteringen av exempelvis starkström. Man ska inte glömma att det handlar om ett farligt yrke och att kunna gå bredvid en mer erfaren yrkesman ger helt enkelt bättre vanor och bredare kunskap. Naturligtvis så tjänar man inte lika bra under tiden man går som lärling och om man ser till hur lönen för en elektrikerlärling ser ut så följer man följande steg.

  • Första perioden: 0 – 720 timmar- lärlingslön 13.715 kronor/månad
  • Andra perioden: 721 – 1600 timmar – lärlingslön 15.883 kronor/månad
  • Lön som första-års montör och under certifieringen: 17.184 kronor/månad.

Dessa löner är hämtade från Elinstallatörer - Sveriges ledande tidning för elektriker.

Elektriker lön - Kan du själv påverka?

Hur mycket man tjänar som elektriker är något som avgörs av några olika faktorer. Var bor du och i vilken stad är du verksam? Hur många år har du inom yrket och har du några specialkunskaper som gör att du kan åta dig andra uppdrag än vad exempelvis dina kollegor kan göra?

En annan faktor som påverkar elektriker och lön handlar om förmågan att förhandla. Som inom de flesta andra yrken så kan det vara så att ombyte förnöjer - åtminstone om man ser till lönekuvertet. Visar man sig villig att byta arbetsgivare så kan man också höja lönen. Detta också ganska rejält om man bor i en stad med en stor efterfrågan.

Samtidigt så är pengar inte allt. Att vistas på en schysst arbetsplats, ha goda arbetskamrater och erbjudas säkra arbetsuppgifter är också något som bör värderas.

Elektriker Timlön - vad är rimligt?

En rimlig timlön för en elektriker ligger på mellan 400-550 kronor. Denna timlön är hög om man ställer den mot andra hantverksyrken där exempelvis en golvläggare normalt tjänar från 350 kronor och uppåt och där exempelvis en snickares timlön brukar ligga mellan 350 kronor/ timme och upp till 450 kronor per timme. Att en elektriker har en ganska hög timlön hör ihop med att denne besitter en specialkompetens som gör att kunderna måste anlita en sådan i samband med olika installationer och dragning av ny elektricitet.

Elektriker snittlön - tjänar du mer eller mindre?

Enligt Yrkeskollen så ligger medellönen - ett snitt mellan alla personers lön i yrket - för en elektriker på 34.900 kronor/månaden. Medianlönen, som också brukar användas som en måttstock, baseras på den lön som ligger mitt i spannet.

Har du en högre eller en lägre lön än detta? Summan ovan kan definitivt vara värd att ha med dig i samband med ditt nästa lönesamtal där du kan använda den för att påverka din egen lön i en mer positiv riktning.

Var emellertid medveten om att medellönen inkluderar alla elektriker - oavsett hur många år de har i yrket, oavsett var de bor och arbetar och oavsett om de arbetar privat eller inom offentlig sektor. Siffrorna är en bra måttstock, men man ska också alltid utgå från sig själv och de egna meriterna.

Elektriker lärling lön - en ökning har skett

Elektriker har erbjudits en generell löneökning motsvarande 2.7% av den nuvarande lönen. För elektriker som tjänar mindre än 26.100 kronor/månad finns även en låglönesatsning.

Denna låglönesatsning innebär, enligt avtalet mellan Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen, att en person med en lägre månadslön än nämnda 26.100 kronor så ha ett fast påslag på sin lön om 705 kronor i ett generellt lönepåslag. Lärlingar är dock undantagna denna regel. Lärlingar får istället ett påslag på sin månadslön som motsvarar de 2.7% som de mer välbetalda elektrikerna får enligt avtalet som slutits och som började gälla år 2020.