Lön för VVS-montör

Jobba som VVS-montör – så blir din lön

Kommer det att vara svårt att få anställning som VVS-montör i framtiden? Kommer man som rörmokare att riskera arbetslöshet inom fem-tio år? Knappast. Åtminstone inte om man ska lita på arbetsförmedlingens prognoser för yrket som ser väldigt ljusa ut.

Det här kan förklaras av att Sverige hade några år av dålig tillväxt och att många personer under denna tid sökte sig till andra branscher snarare än till VVS-yrket. Man sökte tryggare anställningar och valde då andra yrken. Det här har gjort att vi idag ser att många rörmokare närmar sig pensionen och att det – för att förenkla vårt resonemang – har ”försvunnit” en generation.

Då vi nu står inför en kraftig byggnation (bara i Storstockholm så räknar man från Region Stockholms sida att ungefär 270.000 nya bostäder kommer att byggas fram till år 2030) så innebär det att fler VVS-montörer kommer att behövas.

Chansen att få anställning är således väldigt stor och frågan som många ställer sig är följande: är det värt att utbilda sig till rörmokare sett till det ekonomiska. Kort och gott: om jag blir VVS-montör – hur kommer min lön att se ut?

Enligt Allastudier.se ser den genomsnittliga lönen för en VVS-montör ut så här för privat och offentlig sektor:

Privat sektor, månadslön: 33.200 kronor

Offentlig sektor, månadslön: 31. 000 kronor

rörmokare

VVS och lärlingslön ser ut så här

Inom VVS-branschen så finns det väldigt många områden och det finns också väldigt många vägar att gå för att utbilda sig och förkovra sig inom dessa. Det finns väldigt bra möjligheter att höja sin lön allt eftersom man utbildar sig vidare. Att sikta på att bli exempelvis projektledare, energikonsult eller genomföra några ledarutbildningar är bra vägar att gå för att få mer pengar i plånboken.

Det är svårt att säga hur mycket man tjänar som lärling – det finns så många områden inom branschen och dessutom så spelar det stor roll hur din tidigare utbildning och erfarenhet ser ut.

Vidare så kan vi även nämna att exempelvis stad och företag också spelar in i hur mycket pengar du som lärling kommer att få i lön. Dock; det finns en lägstalön för lärlingar inom VVS och denna ligger på 8400 kronor/månad.

En summa som går att öka rejält ju fler timmar man gör och ju mer man förkovrar sig inom området.