Blogg

Så kan det vara jobba som målare i Bromma

2 aug 2019

Jobba som målare i Bromma? Det kan innebära att man inte bara arbetar som målare just i Bromma, utan i hela Storstockholm. Även om det finns många invånare i Bromma med många villor, radhus och bostadsrätter, hyresrätter och alla slags boenden där man kanske behöver en målare som kan komma och måla, kan man behöva resa i hela Storstockholm för att ha ett heltidsarbete som målare. Att jobba som målare i Bromma skiljer sig inte så mycket som att jobba som målare någon annanstans. Däremot har man ofta mer att göra, som målare i en så stor stad som i Stockholm. Här finns arbeten och uppdragen som ger en mycket arbete. Här förväntas man också arbeta ganska effektivt, eftersom det finns så mycket arbete och stor efterfrågan på målare, till exempel i Bromma.

Utbilda sig till målare

De allra flesta arbetsgivare vill endast anställa utbildade målare. Då är det gymnasiets byggtekniska program som utbildar målare. Att arbeta som målare innebär inte bara att man använder sig av målarfärg och penslar, roller, utan man arbetar först med underlaget. Man spikar upp gipsväggar, man spacklar och slipar innan det går att måla väggar. Som målare kan man arbeta med fasader, och kan behöva lägga på puts och laga hål i tegelväggar, ersätta träpanel med friskt trä innan man målar. På samma sätt är det med fönster som man ska måla, eller tak som ska målas. Därför gör man mycket mer som målare, än bara målar.

Stor efterfrågan på målare

Just nu råder det en stor efterfrågan på målare och lär så fortsätta i framtiden. Arbetsförmedlingen gör hela tiden olika slags analyser av arbetamarknaden och har skrivit att det fortfarande råder en ganska stor efterfrågan på utbildade målare, även inför de närmaste fem, tio åren framöver. Att utbilda sig till målare är därför ett ganska starkt kort och ingen dum idé för framtiden. Det som är viktigt när man arbetar som målare är att arbeta noggrant och göra arbetet som målare med en hög kvalitet. Det innebär att man bör göra varje detalj med stor noggrannhet, samtidigt som man arbetar effektivt. Det är många arbetsgivare som inte gillar en målare som tar mycket lång tid på sig att måla. Att halvsova, medan man arbetar, är ingen bra idé, eller att slarva med arbetet är heller inget som är populärt. Dock råder det liten konkurrens om jobben enligt Arbetsförmedlingen som spår ljusa framtider för landets målare.

Hur går en lokalanpassning till?

28 jun 2019

Lokalanpassning är något som kan initieras när en hyresgäst flyttar, till exempel. Det kan också påbörjas när en fastighetsägare vill förädla lokalerna och på så vis få högre intäkter. Lokalanpassning handlar om att göra om en befintligt lokal för att matcha såväl fastighetsägare som den kommande hyresgästen.

Både hyresgästs och fastighetsägares behov ska tillgodoses

Det skiljer sig på så sätt från vanliga ombyggnationer. Det är inte bara en fastighetsägare, eller en bostadsrättsinnehavare till exempel, vars önskemål och behov ska lyssnas till. Det är två parter, vars visioner behöver fungera tillsammans även i praktiken. Det är hyresgästen som beställer inredningen, medan fastighetsägaren ansvarar för själva lokalen och konstruktionen i sig.

Detaljplan

Ett projekt inleds inte sällan med att man utreder om det behövs en ny detaljplan för den kommande ombyggnationen. Om verksamheten kan beskrivas som av annan art än den föregående, så kommer en ny detaljplan att behöva göras. De exakta reglerna kan skilja sig något åt beroende på region och på var fastigheten ligger. En fastighet i till exempel gamla stan i Stockholm är under betydligt strängare regler än en fastighet på landsbygden. Givetvis behöver man alltid följa gällande regler, föreskrifter och bestämmelser.

När en ny detaljplan behöver göras, är det vanligt att firman som står för lokalanpassningen samarbetar med en arkitekt för att ta fram ett planförslag. Samarbetet sker även tillsammans med byggnadsnämnden. När planen är godkänd så kan arbetet påbörjas på riktigt.

Byggprogram

I det här skedet tar man fram, tillsammans med hyresgäst och fastighetsägare, ett byggprogram som skall beskriva lokalens standard, funktioner och hur den skall se ut på utsidan. Byggnadsprogrammet är ett dokument som senare används som underlag vid förfrågningar för total- och generalentreprenader. Vidare är dokumentet grund för att ansöka om bygglov.

Bygglov

Hur lätt det är att få bygglov för den tänkta planen och utseendet varierar naturligtvis. Som nämnt ovan kan det vara svårare att göra förändringar i fastigheter som ligger i centrala Stockholm eller Göteborg (kanske i synnerhet Stockholm, med Gamla stan som exempel). Dessutom kan bygglovsregler skilja sig något åt mellan olika kommuner. Ska lokalanpassningen ske i Stockholm behöver rätt nämnd i Stockholm konsulteras – och ingen annan.

Upphandling

Om bygglovet blir beviljat kan det praktiska arbetet snart inledas. Först gör man en upphandling av entreprenaden. Exakt hur upphandlingen går till kan variera. Är det en offentlig aktör, och ordervärdet överstiger en viss summa, säger lagen att upphandlingen måste vara öppen och att alla som vill ska kunna se upphandlingen, och skicka in ett anbud. Privat är det vanligt att man helt enkelt frågar ett par utvalda entreprenörer och jämför deras anbud. Priserna från de olika anbuden kan givetvis variera ganska kraftigt, så upphandlingen är inte en process som bör förhastas.

Byggstart

När upphandlingen är klar är det praktiska arbetet redo att inledas. Ofta sker det under ledning av en projektledare som ansvarar för hela lokalanpassningen. Ibland ordnar man även med kontrollanter och byggledare som finns ute på plats, och som kontrollerar löpande att arbetet fortgår som det ska. När bygget väl är klart skall det besiktigas, och eventuella anmärkningar skall åtgärdas. Här kan du läsa mer om lokalanpassning. 

 

Passande material till tanken

10 jun 2019

Plasttank, plåttank eltankler rostfri tank - det gäller att anpassa materialvalet efter det tilltänka innehållet. Inom industri och produktion är det vanligt förekommande med specialbeställda behållare, exempelvis rostfria tankar, för att på bästa sätt förvara innehållet på ett säkert sätt. I vissa branscher förekommer även höga krav på till exempel hygien och då kan det vara nödvändigt med noggrant utformade tankar. Handlar det om enklare frakt eller förvaring som exempelvis till campingsemestern räcker det gott och väl med en tank, till exempel i plast, som går att hitta i en vanlig livsmedelsaffär.

Höga krav på hygien

Produktion av exempelvis livsmedel eller farmaceutiska produkter har höga hygienkrav. Rostfritt stål är i sig redan ett väldigt hygieniskt material och är därför är rostfria tankar perfekt för produktion av dessa varor.

En av de främsta positiva egenskaperna med rostfritt stål är just att de inte rostar, samt att ytan inte avger ämnen till de material den kommer i kontakt med. Detta är en klar fördel när man arbetar med produktion med krav på hygien. Rostfria tankar tas ofta fram efter kundens önskemål och används oftast inom industri och produktion och kan därför vara väldigt kostsamma.    

Frakta och förvara vätskor

Till skillnad från rostfria tankar så är tankar i plast betydligt mycket billigare och enklare att få tag på. Mindre plasttankar går att hitta i nästan vilken affär som helst och lämpar sig för förvaring av färskvatten till exempelvis båten eller husvagnen. Egentligen går det att frakta och förvara vilken sorts vätska som helst i en sådan tank, det enda man bör tänka på är att innehållet inte är frätande eller allt för varmt så att plasten riskerar att smälta.

Bränsleförvaring

För frakt och förvaring av bensin och dieselolja fungerar en plasttank även om det kan vara lite riskabelt. En tank i rostfritt stål är inte nödvändig för sådana vätskor utan vanligtvis används plåttankar för ändamålet. Många bränsletankar är gjorda i just plåt. Fördelen är att de har en bättre hållbarhet än plast men istället kan rost förekomma. Priset ligger någonstans mittemellan plast- och rostfria tankar.

Det finns tankar att välja i många olika material och det första man bör ta hänsyn till om man ska köpa en tank är vad som är tänkt att ha i den. För produktion är rostfria tankar att rekommendera. Plåt är bra för bränsle och oljor och plast är perfekt när det handlar om att förvara färskvatten eller andra enkla vätskor. Tätsvets är en ledande svensk leverantör av rostfria tankar. 

Så är det arbeta som stensättare

30 maj 2019

Om du funderar på att bli stensättare, får du vara beredd på att arbeta mycket utomhus, och många gånger på knäna. Om du gillar ett kreativt arbete och då det är mycket viktigt att vara noggrann, då är stensättaryrket något för dig. Som stensättare och om man får ett uppdrag att arbeta med stensättning, antingen i en offentlig park, en anläggning eller i någons privata trädgård, är det allra första som man måste göra, är att lyssna noggrant och höra sig för hur kunden eller uppdragsgivaren önskar sig stenträdgården eller trädgården med stensättning. Sedan bör kunden bestämma vilka slags stenar som de vill ha.

Arbeta med stensättning

Att arbeta med stensättning är ungefär som att arbeta med pussel. Skillnaden är den att det är du som bestämmer hur pusslet ska vara. Det är här som noggrannheten kommer in. Då är det viktigt att du får alla "pusselbitar" att passa in med varandra. Om du då har planerat noggrant hur stenarna ska sitta, så bör du anpassa dem till varandra och till omgivningen – i arbetet ingår att kunna hantera en stenskärare. Det är nämligen viktigt att kunna skära stenarna så att de passar in, ungefär som när du kaklar. Det är på många sätt liknande arbete som när du kaklar en vägg. Underlaget är lika viktigt som när du kaklar, och du kommer att behöva en "fog" för att få stenarna att ligga rätt. Dessutom är det lika viktigt hur du löser alla avvikelser i omgivningen. Med erfarenhet blir arbetet lättare. Ju mer erfarenhet som du får i arbetet, desto lättare blir det att arbeta som stensättare. Det gör att man vänjer sig vid olika sätt att lösa olika problem som man kan stöta på i sitt arbete.

Så utbildar du dig till stensättare

Som andra hantverkare går man gymnasiets Byggprogram, eller om man så önskar, kan man även utbilda sig till detta på KomVux. Då kan man gå en inriktning som heter Mark- och anläggningsinriktning på Byggprogrammet. Dessutom kan det krävas att man har körkort för man behöver frakta tungt material (stenar) och klarar sig inte utan en bil. Sedan kan man även utbilda sig utan ett gymnasieprogram och då måste man gå som vuxenlärling hos en verksam stensättare och får under den tiden lärlingslön (brukar vara kring 17.000-19.000 kronor i månadslön). Lycka till med både utbildning och framtida arbete som stensättare. Gillar man att arbeta utomhus och gillar kreativitet då kommer du att trivas.

Bli stuckatör via Hantverksakademin

24 maj 2019

Har du en konstnärlig ådra och tycker om att jobba med gips som huvudsakligt material? Då bör jobbet som stuckatör vara passande. Utbildningen finns bland annat på Hantverksakademin i Stockholm.

Utbildningen

Hantverksakademin i Stockholm arbetar främst mot yrken där det finns ett behov av hantverkskunskap. Genom att kombinera teoretisk och praktisk utbildning ges en grundlig utbildning som öppnar upp för att bli eftertraktad på arbetsmarknaden.

Totalt är det 80% arbetsplatsförlagd praktik vilket därmed innebär att man får följa med en stuckatör under fyra av veckans fem dagar. Den femte dagen är därmed teori. Skolan har valt att fokusera på en rad olika hantverksyrken där just praktisk kunskap är grunden. Här finns bland annat guldsmed, möbelsnickare, riggare och pralinör.

Behörighet för att kunna bli antagen

Skolan tar emot ansökningar av personer som har ”grundläggande behörighet till högskolestudier”. Vid frågor om behörighet kan skolan kontaktas.

Examen

Samtliga utbildningar hos skolan är på två år. Det motsvarar därmed totalt 400 Yrkeshögskolepoäng. När man genomfört hela utbildningen med godkänt resultat ges en examen som påvisar att man har den kunskap som krävs för att jobba som stuckatör. I vissa fall finns även möjligheten att göra gesällprov. Det kan däremot krävas viss erfarenhet från branschen innan detta får erläggas. Det finns idag ett flertal välrenommerade företag där du kan lära dig stuckaturyrket från grunden, ett exempel på detta är stuckaturstockholm.se/

Avgifter

Att läsa till stuckatör är gratis och man kan söka studiemedel under studietiden. På hemsidan anges även att den mesta av kurslitteraturen är gratis då skolan själv skapat det material som används. Däremot krävs det att man har en dator eller läsplatta för att klara av de teoretiska uppgifterna.

Om du inte bor i Stockholm får du även räkna med pendlingskostnader och eventuella boendekostnader.

Arbetsområde

En stuckatör arbetar med stuckatur vilket är samlingsnamnet för det arbete som sker med gipsdegen för att skapa detaljer och utsmyckningar. De jobbar med en gips som är formbar och som har en lång torktid. Därmed kan de skapa stuckatur genom att gjuta, skulptera och forma utifrån kundens önskemål. En fördel med just gips är att det är betydligt mer lättarbetat än annat material och att det skapas stor flexibilitet. Visserligen kan stuckatur bli ömtåligt i förhållande till annat material men för att stärka det förstärks det på olika sätt, bland annat metalltråd.

Smal kundkrets

Det är ytterst få privatpersoner som beställer stuckatur till sitt hem – även om det förekommer. Kundkretsen är därmed väldigt begränsad. Man kan jobba med renovering av äldre stuckatur men även skapa nya konstverk. På grund av den smala marknaden hittas främst stuckatörer i just Stockholm eller Göteborg. I Stockholm finns även ett flertal äldre byggnader med vacker stuckatur som när de ska renoveras behöver proffs för hantering av dessa.

Det tjänar hantverkare i Stockholm

14 maj 2019

De allra flesta hantverkare i Stockholm, (cirka 30 procent) tjänar mellan 24.000-27.000 kronor i månaden. En liten del, cirka 14 procent tjänar mellan 30.000-32.000 kronor i månaden, följt av cirka 13 procent som tjänar endast mellan 20.000-21.000 kronor i månaden som snickare i Stockholm. Här misstänker vi att det har med lön och erfarenhet att göra, om man tjänar mer än 25.000 kronor i månaden. Tjänar man mellan 20.000-21.000 kronor i månaden antar vi att man är ny snickare och nyss har gått utbildningen till snickare på gymnasiet.

Det är bra att hantverkare tjänar bra

Det är bra för samhällsekonomin att hantverkare tjänar bra då det innebär att även de som har en kort utbildning kan tjäna så pass att de klarar sig på arbetet. Det är aldrig bra om människor inte kan leva på sitt arbete. Särskilt viktigt är det ju om viktiga samhällsbärare som polis, och jurister på domstolar inte kan leva på sin lön. Det är lika viktigt att läkare, sjuksköterskor och andra tjänar så pass bra att de inte blir frestade att ta emot mutor för att låta vissa människor gå före i kön eller för att hantera vissa patienter på ett bättre sätt än andra.

Ett korrupt samhälle dåligt för alla

Även om den som har pengar kan tycka att det vore en fördel att få gå för i sjukhuskön, operationskön, att få sitt ärende snabbare hanterat av polis och domstol, är det mycket dåligt den dagen som det händer. Även för den som på kort sikt får sitt ärende snabbare hanterat. Att bygga ett helt samhälle på att människor mutar sig fram genom administration, polis, sjukvård och inom rättsväsendet är så dåligt för alla inblandade parter. Se bara på länder som till exempel Grekland som har haft ett sådant samhällssystem i flera årtionden och som sedan kollapsar, då ingenting till sist fungerar. Bygger man en samhällsekonomi på att man betalar extra för att något ska fungera, faller allting när pengarna uteblir, och det vet man aldrig när det händer. Det kan hända alla samhällen och alla länder.

Lätt få tag i bra hantverkare i Stockholm

Vill man, kan man få tag i duktiga hantverkare i Stockholm, och inte bara när man mutar sig fram. På så sätt är det öppet för alla som önskar sig få ett arbete utfört i sin bostad och som gör det möjligt att få arbeten utförda som sker på miljövänliga sätt.

Slipa om golv ger tillbaka ursprungliga golvet

4 maj 2019

Har du slipat om golv någon gång? För många år sedan var man tvungen att använda sig av särskild skyddande mask och isolera hela rummet där man slipade golvet. Det på grund av det mycket fina damm som bildades när man slipade golvet. I dag behöver hantverkaren inte andas in i särskilda sådana masker, inte heller behöver man isolera hela rummet, då slipmaskinerna har dammsugning som gör att hantverkaren inte behöver andas in dammet. Sedan när man väl har slipat om det översta skiktet på golvet är det sedan dags för en efterbehandling då golvet är särskilt känsligt för missfärgningar och slag mot golvet. Då måste man skydda det med något medel så att ytan hålls fin och färgerna bibehålls.

De moderna slipmaskinerna mer effektiva

De moderna slipmaskinerna är inte bara utrustade med dammsugning, utan är även mer effektiva än de gamla. Det innebär att det krävs att man kan hantera en slipmaskin och behöver öva på dem innan man går in och slipar om en kunds golv. I värsta fall kan man förstöra hela golvet om man inte vet hur man ska göra med den. I bästa fall har du inte slipat hela golvet, vilket blir otroligt fult. Därför måste man öva en hel del på att slipa golv med slipmaskinen innan man kan arbeta med den sådan på ett professionellt sätt. Som hantverkare måste man helt enkelt röra sig i exakt rätt tempo över hela golvet så att maskinen varken slipar för mycket eller för lite. Det kräver att man övar helt enkelt på andra golv innan man kan arbeta med en slipmaskin ute hos kund.

Fina gamla golv lagda för att hålla

De gamla golv som vi är vana att se i gamla hus, eller i någon fin våning på Östermalm är en gång it tiden lagda för att hålla i många år. Att vårda om så gamla golv som byggdes med hög kvalitet, är bland det bästa som man kan göra och som är miljövänligt och bra för miljön. I framtiden kommer vi troligen att behöva alltfler hantverkare som kan arbeta med renoveringar av golv, av olika material. Vi kommer att behöva hantverkare som kan reparera, som vet hur man gör för att förnya material så att de nästan ser nya ut. Samma gäller inom elektronik också, liksom alla slags mer komplexa byggen. Det är ohållbart att bara slänga och köpa nytt. Vi måste alla lära oss hur vi kan renovera så att det blir som nästan nytt.

Arbeta med fönster!

23 apr 2019

Väljer man yrket att arbeta som glasmästare är det ett ganska så varierat arbete. Det krävs att man känner till och förstår hur glas fungera. Det händer mycket på området när det kommer till fönster med den nya teknik som numera finns. Som glasmästare kan man arbeta med fönster inom vitt skilda områden. Fönster finns ju numera både i bilar, fasader och i fastigheter och bör därför ha olika egenskaper för att passa i just det sammanhang där de behövs.

Glas i fastigheter

Numera ser man glas i inredningar på annat sätt än förut, Här kan man se glas som väggar, som rumsavdelare, som skydd i uterum och i entréer. Som glasmästar använder man sig av olika skärtekniker inte helt ovanligt kan man skära i glaset och monterar det i en dörr eller fönster. Som glasmästare kan man härda glaset så att det klarar av påfrestningar av olika slag. Man kan tillverka skottsäkra glas, inbrottsskyddande glas, bullerskyddande glas, köldisolerande glas, fönstertvättande glas och många andra egenskaper som tänkas kan i fönster.

Solskyddande glas

Här finns det olika mer eller mindre solskyddande glas. Fönster med lågt U-värde innebär en god isolering med minskad energianvändning som följd och högre yttermperatur på innerglaset som ger att det blir mindre kallras och strålning då man värmer upp bostäderna. Ett annat sätt att skydda fönster med solskydd är att ha ett lågt g-värde, alltså så att en låg andel av solenergi kommer in genom fönstret.

Brandskydd av fönster

Det finns fönster som har brandskydd, vilket gör att de inte antänds och heller inte spricker på samma sätt som andra fönster vid höga temperaturer. Som framgår kan man arbeta med olika slags fönster. Fönster som är underhållsfria, fönster för tak och som släpper in mer av dagsljuset. 

Framtidens arbete som glasmästare

Man kan arbeta antingen i fönsterfabrik eller hos en leverantör av fönster och arbetar få mot kunder, installerar dem, renoverar fönster och arbetar med service av fönster. Lönen för glasmästare är relativt god och det finns mycket jobb i framtiden. Här finns det många bra alternativ för dem som så önskar. Det finns inga indikationer på att arbeten inom glasmästeri kommer att minska i framtiden. Utbildning till glasmästare – de flesta som blir glasmästare går en gymnasieutbildning som sträcker sig för tre år. Man kan även arbeta som lärling och på den vägen lära sig glasmästaryrket. Läs mer om yrket som glasmästare och hur företag arbetar som utför fönsterbyte i bostadsrättsföreningar på: https://www.fönsterbytebrf.se.

Vill du bli kontrollansvarig?

3 apr 2019

Många som jobbat länge inom bygg- och anläggning i Stockholm skaffar förr eller senare certifikat för att bli kontrollansvarig på byggen. Man kan vara kontrollansvarig på heltid eller kombinera det med en annan anställning och man bestämmer själv hur mycket man vill jobba.

Att vara kontrollansvarig är ett varierande jobb där man får röra på sig mycket och träffa många människor. Därför är det bra om man förutom att uppfylla de formella kraven även är en utåtriktad och social person.

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig har till uppgift att bistå byggherren på ett bygg-, rivnings- eller markarbete med att se till att arbetet sker enligt gällande bygglagstiftning. Då den kontrollansvarige har till uppgift att granska entreprenörens arbete är det viktigt att den kontrollansvarige är självständig gentemot entreprenören, det vill säga att han till exempel inte tidigare varit anställd där.  Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätt en kontrollplan för bygger och ser till att den följs. OM han upptäcker avvikelser från kontrollplanen meddelar han detta till byggherren och till byggnadsnämnden. Han medverkar även vid besiktningar och på samarbetsmöten.

Dokumentation är en annan viktig del av arbetet. Allt den kontrollansvarige ser och lägger märke till ska dokumenteras, och dokumentationen ska sedan redovisas för byggnadsnämnden inför slutbeskedet. En kontrollansvarig är inte på plats på bygget hela tiden, utan åker dit då och då och kontrollerar hur arbetet fortskrider. Det gör att man kan vara kontrollansvarig för flera projekt samtidigt, eller kombinera det med ett annat arbete.

Finns det jobb för kontrollansvariga i Stockholm?

Det finns alltid behov av en certifierade kontrollansvarig. Speciellt i Stockholm där små och stora byggprojekt påbörjas dagligen. Den som utbildar sig och certifierar sig till kontrollansvarig kommer att kunna jobba hur mycket han vill på olika projekt runt om i Stockholm.

Den som har en certifiering kan välja att lista sig på Boverkets hemsida och är då tillgänglig för alla som vill starta ett byggprojekt som kräver kontrollansvarig, det vill säga alla byggprojekt som kräver bygglov. Man kan också välja att inte registrera sig som tillgänglig för alla och enbart jobba i mindre skala mot kunder man själv tar kontakt med. De flesta som blir kontrollansvariga har redan ett brett nät av kontakter genom mångårigt arbete inom byggbranschen.

Hur lång är utbildningen till kontrollansvarig?

Själva utbildningen till kontrollansvarig är bara i genomsnitt fyra dagar lång, men för att bli kontrollansvarig krävs förutom mångårig erfarenhet av byggbranschen även en gedigen teknisk utbildning. Denna kan vara en arkitektutbildning, ingenjörsutbildning eller en yrkesutbildning inom byggområdet. Förutom detta krävs goda kunskaper inom Plan- och Bygglagen, Europeiska standarder, Boverkets byggregler och många andra regelverk, vilket är vad mycket av utbildningen handlar om. Utöver allt detta krävs också personlig lämplighet för uppdraget, till exempel social kompetens. Slutligen behövs också ett certifikat, som man får genom någon av de två certifieringsföretag som finns.

Att bli kontrollansvarig är således inget man blir över en natt, men för den som jobbat länge inom bygg- och anläggning, gillar att träffa nya människor och följa med på resan från planering till färdigt projekt, är kontrollansvarig ett toppenjobb!

Då behöver du anlita en VVS-firma

3 apr 2019

När ska man egentligen rirörmokare, vvsnga in en VVS-firma? Och vad kan man göra själv? Klart är att många föredrar att ta i tag med problemen på egen hand, om man nu kan. Det är ett sätt att spara pengar, och det kan faktiskt till och med vara ett roligt projekt (enligt vissa, åtminstone). Dessutom är det en ganska skön känsla att veta att man kan ta hand om diverse problem i hemmet, och lösa dem på egen hand.

Å andra sidan är risken större att något går fel, och det kan också vara möjligt att man helt enkelt inte är händig nog att åtgärda en del svårare problem. Det här leder inte bara till att du sliter ditt hår, utan kan i värsta fall leda till att problemen förvärras. Ännu mer olyckligt vore om fuktskador skulle åsamkas, vilket kan leda till kostsamma och omfattande renoveringar.

Det är upp till dig att göra en bedömning av huruvida du är kapabel att lösa problemet eller inte. De flesta enklare VVS-arbeten får göras på egen hand (att jämföra med till exempel elarbeten, där endast enklare uppgifter får utföras av lekmän). Undantag finns givetvis, och om olyckan skulle vara framme finns en risk att ditt försäkringsbolag inte är särskilt pigga på att betala ut några pengar – om arbetet inte är fackmannamässigt utfört, alltså.

Även om du inte har någon erfarenhet finns det arbeten som du kan utföra själv. Faktum är att många vanligt förekommande problem – till exempel en läckande kran eller stopp i avloppet – ofta kan utföras av hemmafixare, även om man inte är den mest händige i kvarteret. Ska man ge sig på dessa arbeten själv är det naturligtvis av vikt att man ser till att ha rätt verktyg och på förhand noggrant kolla upp hur jobbet ska utföras.

Åtar du dig ett mer komplext arbete är det bra att ha en VVS-firma i back-up. Om du bor i en större stad som till exempel Stockholm, Göteborg eller Malmö (dock särskilt Stockholm) har du troligtvis en hel del olika aktörer att välja mellan. En enkel sökning på nätet, till exempel i stil med ”VVS-firma Stockholm” kommer att ge dig en hel del relevanta träffar. stockholmvvs.com är en firma med goda rekommendationer och höga betyg från kunderna .

Men det är sällan klokt att bara ta första bästa. Se till att kontakta flera av de VVS-firmor som dyker upp, i Stockholm i det här fallet, och be om offerter. Det kan skilja sig ganska rejält åt mellan olika firmor. Se till att titta på vad som faktiskt ingår, och inte bara slutpriset. Var noggrann med att ge VVS-firman så detaljerade uppgifter om uppdraget som möjligt. Chansen är då större att de kan ge en offert som faktiskt stämmer överens med verkligheten. De flesta har kanske hört en skräckhistoria om hur fakturan har saltats i arbetets slutskede. En åtgärd för att undvika detta är att fästa så mycket som möjligt på papper innan. Att skriva ett avtal, helt enkelt.

Därför är fönsterrenovering miljövänligt

25 mar 2019

Att arbeta med hantverk är lönsamt, inte bara för att lönen är mycket god i förhållande till den korta studietiden och att man inte behöver ta lån för att kunna studera, som man behöver om man väljer att studera efter gymnasiet. Det är även lönsamt för hantverkare på så sätt att man genast, efter fullgjort arbete, kan se resultatet. Det ger en enorm tillfredsställelse att kunna se sitt arbete vara klart och se den påtagliga förändring och det fina resultatet direkt. En sådan sak som man kan se är när man till exempel utför en fönsterrenovering i Stockholm.

Så kan det vara renovera fönster i Stockolm

Vi tar Stockholm som exempel då det är där som behoven är störst att renovera fönster, bland annat. Stockholm är ju vår största stad i landet, och har de flesta bostads- och hyresrätterna. Tänk dig en bostadsrättsförening (BRF) med tusen bostäder. Då kan du tänka dig antalet fönster som ska renoveras i en så stor BRF. Har man tusen bostäder i sin BRF, och varje bostad har fyra fönster, blir det 4.000 fönster som ska renoveras. Det blir ett stort jobb och ett ordentligt klirr i kassan.

Därför är fönsterrenovering bättre än fönsterbyte

Att byta ut fönster istället för att renovera dem, innebär att man måste byta ut minst 4.500 fönster. Varje fönster kräver enorma mängder energi och material som förbrukas för att tillverka dem. Om man då i stället renoverar dem, går det varken åt så mycket energi i tillverkningen eller material som ska bytas ut, rivas ut och slängas. Det är alltid synd att slänga material. Det blir material som kanske skulle ha kunnat användas som bara går till spillo. Då kan man i stället ta vara på det material som ännu fungerar, målar om det, lägger i nytt isoleringsmaterial och monterar in dem tillbaka. Man slänger inte byggmaterialet utan tar tillvara det och använder det på nytt.

Fönsterrenovering håller i minst 20 år till

Ser man till att renovera fönster i stället för att riva ut och slänga och montera in nya, ser man till att fönster håller i minst 20 år till. När man gör arbetet och renoveringen ordentligt, målar om med färger som håller mot väder och vind kommer fönster att hålla i lång tid framöver. Det är mer miljövänligt, klimatsmart och det som måste bli vår tids melodi – att återanvända och återvinna allt som bara går. Vi slösar annars på jordens resurser.

Svarta löner - ett minne blott

17 mar 2019

I de, understundom, högljudda diskussionerna om Rot- och Rut-avdraget så är det lätt att förledas och inte se skogen för alla träden. Visst - det finns för och nackdelar, men det finns det å andra sidan med allting. Vissa pekar på att exempelvis Rut-avdraget ska försvinna och har som argument till detta en försvarstal som ligger i att alla kan städa. Rot-avdraget kan däremot vara kvar då alla inte kan bygga nytt, renovera eller reparera olika saker i hemmet. Det är ju en poäng, men det är en synnerligen svag sådan.

Rut-avdraget handlar om mer än vad man kan göra - det handlar snarare om vad man kan hinna göra. Genom att ta hjälp med exempelvis hemstädning någon gång i veckan så kan en familj frigöra tid för andra saker - träning, umgänge, jobb och så vidare - och det är det som det handlar om. Handen upp den småbarnsfamilj som anser sig ha mycket tid sparad på det personliga bankkontot? Inte många händer uppe.

Nej, behåll både Rut och Rot-avdrag i de nya formerna. Ser man till det mindre bespottade Rot-avdraget så finns det också en bortglömd fördel. Faktum är att statskassan idag får in intäkter som man tidigare gått miste om - trots att man alltså är med och finansierar exempelvis att en privatperson får ett nytt golv inlagt i sitt hus. Hur? Jo, för att denne privatperson förmodligen annars valt att anlita samma golvläggare för att lägga in ett parkettgolv, men där betalningen varit svart.

Förr så var svarta pengar ett vanligt sätt att betala hantverkare - idag har det nästan helt försvunnit. Krasst kan man säga att staten betalar lite pengar för att få mer tillbaka - och att samtidigt både privatpersoner och företag drar nytta av detta. Företag kan anställa fler, nya företag kan starta och allt detta som en direkt följd av att privatpersoner anser sig ha råd att förverkliga sina drömmar. Men, det finns en baksida av Rot-avdraget också.

Se upp för fuskjobb bland golvläggare

Antalet svartjobb har försvunnit, men de har tyvärr ersatts av något som är lika illa. I och med att efterfrågan ökat så har också många startat företag som egentligen saknar rätt kompetens - något som i slutändan visar sig i form av rena fuskjobb. Anlitar du en golvläggare för att lägga ett parkettgolv så gör du detta med en tanke på att få ett golv som är snyggt, som står emot tidens tand, som åldras på ett vackert sätt och som dessutom ska kunna gå att slipa den dagen det blivit slitet.

Att lägga ett parkettgolv på egen hand rekommenderas inte då resultatet kommer att bli katastrofalt. Det krävs en speciell teknik och en speciell kunskap för att lägga ett parkettgolv. Du gör rätt i att anlita en golvläggare - felet är att du litar på dennes kompetens utan att närmare ha undersökt och verifierat den. Något som leder till ett fuskjobb som inte skiljer sig nämnvärt mot om du själv provat att lägga ditt parkettgolv.

Hitta en seriös golvläggare

Det här gäller alla hantverkarbranscher och är inte exkluderat golvläggare. Men, lösningen är densamma oavsett - du måste ta dig tid att undersöka företaget innan du skriver avtal. Vi ska säga att oddsen är på din sida även om du inte gör detta - de flesta företag är fortfarande seriösa och skickliga inom sin gebit. Men, det finns rötägg och vi menar på att en enkel undersökning kan spara dig en hel del framtida bekymmer. Här är några tips:

  • Kolla F-skatt och anmärkningar. Ska du anlita en golvläggare för att lägga in ett parkettgolv och vill använda Rot-avdraget så krävs det att företaget är registrerat för F-skatt. Du kan även kolla upp om det finns några anmärkningar hos exempelvis Kronofogden eller om företaget listats hos Allmänna Reklamationsnämnden.
  • Referenser. Sök upp tidigare kunder som företaget kan ge dig kontaktuppgifter till. Finns inga sådana så bör varningsklockor ringa i bakgrunden. Och: i och med att det krävs speciella kunskaper för att lägga parkettgolv så bör de tidigare kunderna ha anlitat företaget för den specifika tjänsten - inte för att lägga in en plastmatta eller för att lägga ett laminatgolv.
  • Betalningen. Du ska betala efter att jobbet är klart och du har godkänt det. Du ska aldrig betala i förskott och det gäller alla hantverkare. Större projekt kan innebära att betalningen styckas upp lite, men aldrig innan och där den största summan betalas efteråt.

På denna sajt hittar du ett seriöst som arbetar med både golvläggning och golvslipning: https://www.golvsliparnastockholm.nu.

Ungefär så här är det att arbeta som snickare

17 mar 2019

Att arbeta som snickare kan innebär många olika saker. Traditionellt tänker vi kanske på en snickare som arbetar i en snickarverkstad och som hyvlar plankor och spikar upp hus. Så arbetar också snickare, men de är inte allt. Många snickare kan arbeta med att kakla badrumsgolv, eller montera köks- eller badrumsinredningar. Andra kan bygga altaner, eller nya trappor. Det är en stor variation på vad snickare kan arbeta med, med andra ord. Allt beror på vilken inriktning du som snickare själv väljer.

1. Arbeta inom industri

Om man så vill, kan man ta anställning i någon industri, kanske nära där du bor? Då arbetar du med allt som kan behövas i den fabriken, eller tillverkningsindustrin. Antingen arbetar du på "bandet" och monterar ihop de som produceras på den fabriken, eller så arbetar du som snickare och bygger ställningar, renoverar eller med olika saker i fabriken.

2. Arbeta som möbelsnickrare

Du kan även arbeta med att producera möbler. Det är nog detta som de flesta tänker sig att snickare arbetar med; snickrar ihop stolar, matbord, sängar elelr andra möbler som kräver träslag. Man kan även arbeta med att reparera möbler eller så arbetar du som specialsnickare och har då en stor kunskap och bredd som snickare. Då gäller det att du kan arbeta med många olika konstruktioner och kan hitta lösningar på olika snickerier.

3. Arbeta som egen företagare

Andra snickare arbetar som egna företagare och tar uppdrag från olika slags uppdragsgivare, kanske för företag, som kanske behöver renovera sitt kontor, som behöver olika slags lösningar på renoveringar, reparationer eller annat som kan behövas. Eller så kanske man arbetar mot privatpersoner och renoverar hemma hos någon med att lägga nya golv, bygger altaner eller renoverar fasader. Du kan även arbeta med att bygga nytt, som snickare i ett byggföretag och då arbetar du med konstruktioner av nya hus och inredning.

Arbeta som snickare i Stockholm

Bara i Stockholm, Sveriges största stad finns det minst 1.500 snickare, som du konkurrerar med. Arbetar du i någon av alla de förorter som finns i Stockholm, såsom Bromma, Täby, Lidingö eller Nacka, har du en konkurrensfördel i och med att du arbetar nära eventuella uppdragsgivare, särskilt om du är intresserad av att arbeta med renoveringar hemma hos privatpersoner. Om du arbetar nära deras bostäder, blir inte deras kostnader för dina tjänsteresor så stora och de kan anse att det är mer ekonomiskt att anlita dig än någon annan som inte arbetar lika nära deras bostäder. Här kan du läsa mer om snickare som arbetar i Nacka på: http://www.snickarenacka.com.

Tjänar man bra på golvslipning i Stockholm?

28 feb 2019

Att slipa golv är ett roligt, men slitsamt arbete. Tidigare var det också ett yrke där man utsattes för mycket buller och damm, men i takt med att slipmaskinerna blivit både effektivare och mer sofistikerade så är arbetsmiljön för en golvslipare numera betydligt hälsosammare än tidigare.

Moderna slipmaskiner är relativt tysta, de samlar upp allt slipdamm direkt, och de är dessutom lättare att handskas med vilket minskar risken för utslitningsskador. En bra golvslipare med rätt teknik kan jobba ett helt yrkesliv utan att slita alltför hårt på kroppen. Faktum är att det är hälsosammare att jobba som golvslipare än att sitta still framför en dator på ett kontor hela dagarna.

En golvslipare bör kunna mer än att slipa golv

I Stockholm, där lönerna generellt är högre än i resten av landet, tjänar en golvslipare i snitt 32 000 kronor i månaden innan skatt, vilket får anses vara en mycket bra lön för en hantverkare. Då ska han eller hon dock ha en gedigen gymnasieutbildning på bygg- och anläggningsprogrammet och flera års erfarenhet.

Dessutom krävs ofta av en golvslipare att han eller hon även kan utföra andra typer av hantverksarbeten, som fasadbyten, fönster- och dörrinstallationer och så vidare. Men visst finns det golvslipare som jobbar enbart med att slipa golv och har en bra lön. Om man till exempel är en mästare på att slipa olika typer av parkettgolv har man stor chans att få jobb hos en firma som erbjuder golvslipning till mer kräsna kunder, och därigenom kan ta mer betalt.

Värt att starta eget?

Vill du ha trygghet i ditt yrkesliv är det bäst att ta anställning hos ett företag som erbjuder golvslipning. Välj helst en lite större firma, så har du bättre chans till en bra lön och behöver dessutom inte riskera att bli av med jobbet om tiderna blir sämre och firman har svårt att få in jobb. Det finns och kommer alltid att finnas behov av golvslipning i Stockholm, så är du bara duktig och jobbar hårt kan du försörja dig som golvslipare till pensionen.

Är du väldigt duktig och har ett bra kontaktnät, så kan du dock tjäna mer pengar genom att starta eget. Tänk dock på att det råder ganska hög konkurrens inom golvslipning i Stockholm, så du kan inte ligga för högt prismässigt. Men kan du erbjuda professionell golvslipning av lite svårare golv, som fiskbensparkett eller betonggolv, så har du stor chans att få bra betalt för jobben och bygga upp en trogen kundkrets.

Läs mer om golvslipning här.

Så jobbar glasmästare

24 feb 2019

Den som funderar på att arbeta med fönster lär gå, antingen på gymnasiet på någon byggprogramsutbildning eller får anställning som lärling som glastekniker och lär sig yrket på det sättet. Då kommer den som vill, arbeta med fönster på olika sätt. Antingen arbetar med renovering av fönster eller med att montera in nya fönster på huset. Som lärling, eller på gymnasiet, lär man sig hur man byter ut fönster, renoverar fönsterkarmar, fönsterbågar och hur man målar dem.

Arbeta med fönster är delikat

Att arbeta med fönster och fönsterglas är ett delikat arbete. Det är ett arbete som måste gå i olika steg och som hantverkare lär man sig de stegen så att det till sist går på rutin och man tänker inte på de olika momenten, utan det går av sig självt. 

Finns olika slags fönster för olika behov

1. Vill man sänka kostnaderna för uppvärmningen inomhus, kan man montera särskilda Energifönster. Det innebär att man har treglasfönster, med ädelgas i mellanfönster. Då är de väl isolerade och villaägaren som monterar sådana i sin villa, behöver inte placera element vid fönster för att hålla fönster utan imma.

2. Om man inte gillar att renovera fönster med jämna mellanrum kan man montera fönster som inte slits ner. De har då en utsida i aluminium som inte slits av väder och vind. På insidan har de träkarm som är där för att man av tradition har fönster gjorda av trä.

3. Det finns även solskyddande fönster, som inte släpper in solstrålarna, men väl dagsljuset. Det innebär att man inte behöver vara orolig för att solljuset nöter ner möblerna som är inne. Vill man kan man även montera fönster med särskilt mörknande fönster.

Så är lönen för glasmästare

Eftersom de flesta hantverkarjobb sätts individuellt varierar lönen för glasmästare, men dne brukar landa på cirka 30.000 kronor i månaden. Innan skatt. Dessutom varierar de ganska stort mellan olika städer i Sverige. Storleken på lönen beror också på hur gammal man är och hur länge som man har arbetat som det. Till exempel kan en 26-åring i Jämtland tjäna 31.000 kronor i månaden som har arbetat med detta i 7 år, en 49-åring i Norrbotten får endast 21.500 kronor som har arbetat i 30 år. Det går inte att sia om vad man kan få för lön, då de varierar så här mycket. Man kan tycka att det är orättvist, men här styr tillgång och efterfrågan.

← Äldre inlägg