Blogg


Framtidsutsikter för snickare

18 feb 2020

Är du intresserad av att jobba i snickarbranschen? Stor efterfrågan och många lediga jobb ger minst sagt goda framtidsutsikter för snickare. 

Stor efterfrågan 

Det finns idag en stor efterfrågan på snickare i Sverige. Det byggs mer än någonsin och det är minst sagt inne att renovera i hus och hem – och det gärna ofta. Det gör att snickarna har fullt upp och på många platser räcker dom inte till, trots att dom till antalet är ganska många. 

Det finns hundratals, om inte tusentals, verksamma snickarfirmor runt om i landet men ändå är efterfrågan något större än tillgången. Framtidsutsikterna kan så ledes ses som väldigt ljusa, eftersom utvecklingen med nyproduktioner av villor och flerbostadshus samt andra byggen knappast kommer vända och gå bakåt. Snickarna behövs på många typer av byggen och fungerar som en viktig roll och det kommer troligen inte heller att förändras.

 

Lätt att få jobb 

Den stora efterfrågan, många rådande pensionsavgångar och det faktum att färre väljer att utbilda sig inom området snickare gör såklart att det är lätt att få jobb. Inte bara i storstäder där efterfrågan är som störst, utan i dom flesta städer runt om i landet behövs fler yrkeskunniga som är sugna på att arbeta hårt. 

Fördelen med att vara utbildad snickare och att det är så pass enkelt att få jobb gör att det är enkelt för den som vill bryta upp från sin hemstad och bosätta sig någon annanstans. Lika enkelt är det för den som är sugen på att flytta hem igen. Man behöver i princip aldrig oroa sig för att gå utan jobb var man än befinner sig eftersom yrkesgruppen snickare behövs överallt. 

Möjlighet att starta eget 

Även för den snickare som är sugen att testa på att driva eget finns goda framtidsutsikter. Efterfrågan gör att det finns utrymme för fler verksamma i branschen och börjar man i liten skala finns stora möjligheter att växa. När man hittat sitt område, sin kundkrets och när man har skapat sig ett gott rykte behöver man inte heller här oroa sig för att stå utan jobb. 

Utbilda dig till snickare 

Tycker man att branschen och yrket känns lockande finns flera anledningar att utbilda sig till just snickare. Det är som sagt inga problem att få jobb oavsett var man bor och man kan vänta sig ett varierande och roligt jobb. För den som fortfarande är ung och har gymnasiet kvar finns valmöjligheten att läsa ett bygg- och anläggningsprogram för att sedan arbeta som lärling under en period. 

Är man äldre kan man vända sig till arbetsförmedlingen och Komvux i den stad man är bosatt för att få hjälp med andra utbildningsmöjligheter. 

Att framtidsutsikterna är väldigt positiva för snickare råder det inga större tvivel om och är man inte redan utbildad är det en bra idé att bli det. Efterfrågan är stor och ser inte ut att minska och det finns gott om jobb för den arbetsvillige. Är man dessutom driftig är det inte helt fel att starta sin egen firma.

Hur skyddar man bäst sitt trägolv efter en golvslipning?

14 feb 2020

Hur tar jag på bästa sätt hand om mitt trägolv efter en golvslipning? Vad bör jag göra direkt efter slipningen? Läs svaren och undvik vanliga misstag!

När ett golv är alldeles nyslipat är det som allra bäst och allra vackrast. Det spelar ingen roll om det är nyinköpt och nylagt eller om det är ett vackert gammalt golv som fått nytt liv genom en golvslipning. En av många fördelar med massiva trägolv är just att det är så oerhört hållbart. Att det efter en omslipning ser exakt lika fräscht och snyggt ut som det gjorde från början. Vare sig du själv har skött golvslipningen eller om du anlitat en golvfirma har du nu ett golv utan repor eller fläckar. Nu kommer ditt golv att hålla i tjugo år till. Nu är det också dags att passa på att ge golvet det där lilla extra i skyddsväg. Ett grundskydd ger dig nämligen en större chans att få behålla golvet i snyggt skick. Sedan finns det också en del åtgärder för att det ska hålla emot repor och liknande permanenta skador.

Passa på att skydda i samband med golvslipningen

När golvet är nyslipat bör det också lackas. Det är något som den golvfirma du anlitat kan hjälpa till med. Man lägger på ett lager lack, låter det torka, och sedan ett nytt lager. Efter det ska golvet torka minst en dag. Nu har golvet ett skydd mot vätskor och blir lättstädat. Ett annat alternativ är att olja golvet. Olja tränger in i träet och framhäver träets struktur och fungerar som vattenavvisande. Ett tredje alternativ är att använda såpa. Såpan arbetas då in i lager. Det används sedan kontinuerligt med vatten för att skydda golvet. Utan något slags skydd blir ditt golv alldeles för känsligt för vassa föremål och vätskor. Därför bör du använda något av alternativen.

Ta hand om ditt golv i vardagen!

För att golvet inte ska få repor och fläckar alltför snabbt igen finns det en rad åtgärder du kan ta till. Till att börja med är en dörrmatta att rekommendera. Det kan låta simpelt, men en dörrmatta tar emot mycket grus och annan smuts som annars skulle hamnat på golven. När golven ska städas ska du vara mycket sparsam med vatten. För mycket av den varan kan få golvet att svälla. Torka upp spilld vätska snabbt! Använd inte allrengöring eller liknande utan medel avsedda för just trägolv. Sätt skydd under dina tyngre möbler så de inte repar golvet. Se till att hålla klorna på husdjuren klippta. De mattor du har bör inte ha gummerad undersida utan kunna släppa igenom luft. Rätt behandling ger hållbara golv!

Vad har en arkitekt i lön?

30 jan 2020

Inredningsarkitekt, byggnadsarkitekt, stadsplanerare och arkitekt som arbetar med kulturarv. Inriktningarna i yrket är många - så vad har en arkitekt i lön?

Många arkitekter ritar hus och offentliga byggnader, men arkitektutbildningen är lagd så att den egentligen lägger grund för en rad olika yrkesval. Du som är intresserad av samhället och offentliga miljöer kan arbeta med stadsplanering efter utbildningen, eller kanske kulturarvsfrågor. Inom den privata marknaden finns även fastighetsföretag.

Lägsta ingångslön för en nyutexaminerad arkitekt var 2019 cirka 32 000 kronor per månad. Tio år efter examen brukar medianlönen ligga runt 33 000 - 54 000 kronor i månaden.

Mer ansvar ger bättre betalt

Det finns en rad olika parametrar som påverkar hur lönen blir för olika arkitekter. Dels vilken sektor inom yrket du arbetar i, det vill säga statlig, kommunal eller privat. Det spelar också roll vilken tyngd ditt arbete har i ett projekt. Har du huvudansvar som chefsarkitekt, är du ansvarig arkitekt, handläggande arkitekt eller medverkande arkitekt? Mer ansvar betyder mer betalt.

Vilken utbildning du har och var geografiskt du arbetar kan också spela in när din arbetsgivare sätter lön. Frilansar du som arkitekt sätter du din egen lön, men du måste förstås anpassa den till marknadsläget för att möta kunderna.

Som en arkitekt ritar du i regel hus och andra byggnader, och planerar för hur de ska fungera. Du gör det på uppdrag av en beställare.

För att visa beställaren/ kunden vad du vill åstadkomma visar du ritningar, förklarar din vision i texter och modeller. Du kommer med förslag på hur byggnaden ska utformas, hur planlösning, ytskikt och husfasad ska se ut.

Byggritningar och mätverktyg ligger på ett bord

En estetisk konstruktör

Om du väljer att utbilda dig till arkitekt får du arbeta både som konstruktör, planerare och estet. För att klara uppdraget behöver du ta hänsyn till beställarens ekonomiska, tekniska, miljömässiga och självklart estetiska visioner, krav och önskemål.

Som du kunde läsa tidigare kan du ha en rad olika uppdragsgivare - statliga, kommunala eller privata. Det betyder att dina kunder kan vara beställare i allt från regioner, kommuner, landsting eller byggföretag och privatpersoner.

I början av 2020-talet kommer det finnas behov av erfarna arkitekter. De är en bristvara.

Nyutbildade arkitekter kan se fram emot en balanserad arbetsmarknad. Det utbildas ungefär lika många arkitekter som det finns behov av. Sverige är samtidigt i en högkonjunktur när det gäller byggande så nu ser det väldigt bra ut för samtliga yrken inom samhällsbyggnadssektorn.

Svensk examen ger arbete utomlands

Som arkitekt med examen från svensk högskola eller universitet kan du arbeta inom ditt yrke utomlands. Inom alla arkitektyrken finns i dag stora möjligheter att bygga upp en internationell karriär.

För att få jobb inom ditt yrke i EU underlättar det om du har gått en arkitektutbildning som uppfyller EU:s direktiv. Dessa direktiv hjälper beställaren att se att du uppfyller de kriterier som EU slagit fast ska gälla för branschen. Arkitektutbildningarna på universiteten i Umeå och Lund gör det, liksom vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH i Stockholm och vid Chalmers i Göteborg. Alla svenska utbildningar på högskolenivå gör alltså det.

Direktiven från EU ställer krav på att du har fullföljt hela programmet inom utbildningen. Du kan däremot inte registrera dig som arkitekt utomlands om du har en separat kandidat- och masterexamen. Då anses du inte vara yrkeskvalificerad. Du är alltså inte berättigad att jobba som arkitekt utomlands.

Bra att veta - arkitekt är inte en helt skyddad yrkestitel här hemma i Sverige. Vem som helst kan kalla sig arkitekt, men beställaren/ arbetsgivaren kommer förvänta sig att du i alla fall har en kandidatutbildning. Du anses vara färdigutbildad först efter fem år.

På hemsidan https://www.arkitektkontorstockholm.se/ kan du läsa mer om vad arkitekter arbetar med.

Plåtslagare - en man som bearbetar plåt

8 jan 2020

Vad betyder egentligen ordet plåtslagare och vad gör en sådan egentligen? Inom vilka områden arbetar en plåtslagare i Täby? I den här artikeln reder vi ut begreppen.

Plåtslagare är en man som slår och formar plåt, enkelt beskrivet. Idag finns förstås även plåtslagarinnor och faktiskt är många plåtslagare just kvinnor. Det är ett av de hantverkaryrken, vid sidan om målare, där det råder stor jämlikhet mellan könen. Att bearbeta plåt betyder att man formar plåt och det kan man göra på många olika sätt, både genom värme och mekanisk bearbetning. Ett plåtslageri är ett företag som för-bearbetar plåt och ofta har stora pressar som tvingar plåt till en speciell form medans en plåtslagare är en hantverkare som precisions-bearbetar plåt för att den ska passa perfekt på en speciell plats.

Vad gör en plåtslagare?

Om man ser sig omkring så kan man upptäcka hur mycket plåt som finns i vår omgivning. Precis som med ett isberg är det dessutom bara en del som man kan se, mer finns under ytan. En plåtslagare i Täby arbetar oftast med olika typer av skydd för att täcka andra känsligare material som trä eller gips. Om man besöker en byggmarknad kan man hitta mycket plåt av olika slag som redan är behandlat och färdigt att montera. Men så enkelt är det sällan. För att få perfekt passform så krävs det att man kapar eller böjer plåten. Kanske behöver man till och med svetsa. Det är där en plåtslagare kommer in i bilden. De har kunskapen, verktygen och handlaget för att kunna forma och placera plåtar på ett sådant sätt så inget vatten eller någon rök kan komma förbi det hinder som de bygger upp.

Olika typer av plåtslagare.

När man tänker på plåtslagare så tänker man oftast på de som arbetar med beklädnad av hus, eller byggnadsplåtslagare som det heter. Det kan vara skydd vid skorstenen, vindskivorna, fönsterbleck, hängrännor eller hela plåttak av olika slag som de jobbar med. Men det finns fler sorters plåtslagare som man kan specialisera sig till att bli. Det finns grovplåtslagare som arbetar med tyngre plåtar och konstruktioner. Till exempel båtar, på industri och byggnation med balkar. Dessa plåtslagare använder ofta även svets i sitt arbete. Slutligen finns det också ventilationsplåtslagare. Dessa arbetar med ventilationstrummor och rör som används i hus, lokaler och industrier. Precis som läkare så har alla dessa tre utbildningar samma grund men man väljer sedan vilken gren som man vill arbeta med.

Så undviker du inbrott i en hantverkarbil

10 dec 2019

Hantverkare är utsatta när det gäller stöld och inbrott, kanske främst i sina bilar. För att skydda sig kommer här våra bästa tips – så undviker du inbrott i en hantverkarbil. 

Att bli utsatt för ett inbrott i sin bil medför inte bara att man kan förlora många saker av värde utan själva bilen kan också bli skadad. Även om man är försäkrad och inte förlorar några pengar så är det en jobbig, och framförallt onödig sak att gå igenom. Det finns många saker man kan göra för att undvika att få inbrott i sin hantverkarbil. 

Tänk på var du parkerar

Det första sättet att undvika inbrott i sin bil är att tänka på var man parkerar. Som hantverkare kanske det inte alltid är möjligt om man behöver ha närhet till arbetsplatsen men dom gånger det går ska man tänka till. Välj allra helst ett parkeringshus och i dom fall det inte finns något se till att leta efter upplysta parkeringar. Det kan också vara en idé att kolla efter parkeringar där det passerar mycket folk. Även inbrottstjuvar undviker att begå brott med vittnen rakt framför näsan.

 

Lämna inget synligt

”Töm bilen själv” är det många försäkringsbolag som rekommenderar men som hantverkare har man förmodligen många verktyg och andra hjälpmedel i bilen. Att bära med sig dessa varje gång man parkerar och lämnar bilen är kanske inget alternativ men man kan åtminstone tänka på att ta med sig GPS, bilstereo och andra små saker som många tjuvar är på jakt efter. 

Det man inte kan ta med sig ska man se till att inte lämna synligt. En desperat inbrottstjuv kan lockas av ett par solglasögon i framrutan eller ett cigarettpaket mellan framsätena så se till att hålla din hantverkarbil hyfsat ren och urplockad. Vad gäller verktyg och annat ska man se till att inte lämna dessa synliga. Har man en hantverkarbil kanske chansen är stor att det är en skåpbil – se till att utnyttja det i så fall. Det bästa i det här fallet är såklart om det är en modell utan rutor i skåpet men om man har det kan man tona dom så att det inte går att se in lika bra. 

Lås och larm

Lås och larm är såklart också två viktiga punkter att se över för att undvika inbrott i sin hantverkarbil. Har man inget larm kan det vara en god idé att skaffa ett för att vara på den säkra sidan. Vad gäller dagens stöldsäkra bilar moderna lås är det få tjuvar som faktiskt lyckas bryta sig in utan nyckel men däremot finns det dom som väntar på rätt tillfälle för att rent av kunna stjäla bilnyckeln istället. 

Kanske står du i kassan för att köpa eftermiddagskaffet medans en tjuv fiskar upp nyckeln ur din ficka. Medans du dricker ditt kaffe i godan ro har han eller hon tömt bilen på alla värdesaker. En sån enkel sak som att tänka på var och hur man bär med sig sin bilnyckel kan faktiskt göra att man minskar risken att bli utsatt. 

Har du blivit utsatt för inbrott i din transportbil och behöver lämna in den på verkstad så är lösningen att hyra en hyrbil för olika former av transporter under tiden.

Kan man bli snickare utan utbildning?

25 nov 2019

Snickare som yrkesutövare eller snickare för hemmabruk. Ja, det beror på vilken nivå du tänker på. Men visst kan man bli snickare utan utbildning. 

Snickare som yrkesutövare

Vanligaste vägen till yrket är att gå Gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram. Om du kommer på i vuxen ålder att du vill bli snickare finns andra vägar att gå. Frågan är om det går att få sitt yrkesbevis utan utbildning.

Ja, det finns en möjlig väg. Du kan gå som lärling på ett bygge och lära dig aktuella kunskaper tillsammans med dem som är utbildade inom yrket. Det är en lång väg att gå och lönen för en lärling är låg, men det är trots allt en möjlig väg,

Under lärlingstiden ska du vara noga med att få alla dina arbetade timmar registrerade. Du ska kunna styrka hur många arbetstimmar du har gjort om du vill validera dina kunskaper för att få ett yrkesbevis. Det är Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN) som kan hjälpa till med validering. 

På BYN:s hemsida hittar du information och ansökningsformulär för att ordna med validering. Det är en kostnad på ett par tusen kronor och du har ett år på dig att prövas både teoretiskt och praktiskt och därmed visa att du har kunskaper för att få ett yrkesbevis.

Det är fullt möjligt att arbeta som snickare även utan yrkesbevis, men de flesta arbetsgivare inom branschen är noga med att den de anställer har yrkesbeviset med sig som ett kvitto på rätt kompetens.

Snickare för hemmabruk 

Vill du lära dig de mest grundläggande kunskaperna för att kunna och renovera där hemma så finns det kurser inom studieförbundet. Idag finns det också tillgång till en lång rad informativa filmer på nätet som beskriver hur du ska gå tillväga med olika moment. Det viktigaste är att du skaffar dig verktyg och redskap som är anpassade för det du ska bygga. Köp inte det allra billigaste, för kvalitetsprylar gör ofta att resultatet av ditt arbete blir bättre. Fråga om råd hos en bygghandlare både när det gäller verktygen och tips för hur arbetet ska utföras. 

Du kan även använda dina kunskaper som snickare för hemmabruk för att hjälpa grannar och vänner med olika uppdrag. Du tar då betalt via företag eller externa faktureringstjänster.

Att tänka på för en snickare utan utbildning

  • Du kan få ett yrkesbevis om du går lärlingsvägen
  • Utan yrkesbevis kan det vara svårt att få en anställning
  • Ta hjälp av fackhandlare och filmer på nätet om du vill bli en bra snickare för hemmabruk
  • Du kan ta åt dig arbeten privat men tänk på hur du ska ta betalt för att undvika svartarbete.

Det är väl inte svårt lära sig hantverket att måla?

15 nov 2019

Var och varannan verkar tycka att det inte kan vara så svårt att lära sig hantverket att måla några väggar – det är väl bara att greppa en pensel och sätta igång...? Men riktigt så är det ju inte. Innan man kan greppa målarpenseln, så gäller det att både lappa och laga väggen. Man måste täcka för golv, lister och avlägsna höljet för vägguttag och strömbrytare innan man kan ta en pensel och sätta igång.

Dessutom är det många andra saker som en målare ska utföra om man till exempel är anställd i en hantverkarfirma, som de flesta målare är. Då kan man behöva lära sig kakla väggar, och lära sig hur man kaklar badrumsväggar och lägger golv med kakel och samtidigt gör det med tanke på att det är ett våtutrymme som kräver kunksap om golvlutning och vattenlås och hur man gör det på rätt sätt. Så en "målare" gör mycket mer än "målar".

Måla både inomhus och utomhus

Samtidigt är det ett ganska så variationsrikt arbete. Den ena dagen är inte den andra lik. Särskilt om man arbetar på en hantverkarfirma som riktar sig både till andra företag och till privatpersoner. Då kan man ena dagen måla om ett kontor, den andra måla om en husfasad, måla om eller tapetsera om ett sovrum, kakla ett badrum eller måla om fönster. Målar om man om en husfasad kanske man behöver lära sig hur man säkrast arbetar på hög höjd. Det finns till och med hantverkarfirmor som lär sig röra sig på mycket höga höjder. De är ofta sportiga målare som klarara av att befinna sig på höga höjder. Det kan handla om att måla om kyrktak, fasader på höga höjder och liknande.

Viktigt att man är noggrann

Som målare och kaklare är det mycket viktigt att man arbetar noggrant, men ändå inte tar alltför lång tid på sig. Ingen vill jobba med någon där arbetet tar flera timmar. Så när man lär sig att måla är det viktigt att lära sig både och; både att arbeta noggrant men att också samtidigt måla, tapetsera och kakla på ett snabbt sätt. För om man får bra referenser och ser till så att alla ens kunder blir nöjda kan man få nästan hur mycket jobb som helst. Prognosmakarna säger att framtiden som målare ser ljus ut och inte har någon större konkurrens åtminstone inte för de närmaste 10 åren. Men allt kan ju förändras.

Olika yrken där man arbetar med sten

2 nov 2019

Sten är ett hållbart och stilfullt material som används till olika projekt i både i inom- och utomhusmiljöer. Det finns flera olika yrkesgrupper som arbetar med sten som huvudmaterial på olika sätt. Man kan jobba bland annat med stensättning, som stenhuggare eller som montör och trots att man arbetar med samma material så skiljer sig jobben åt en hel del. Några av yrkesrollerna innefattar ett grövre arbete och vid andra lägger man mer fokus på detaljer och det finstilta. Oavsett är det dock en fördel om man har en konstnärlig ådra eftersom det är ett hantverk som kräver viss känsla för finlir. 

Stensättare 

När det kommer till stensättning arbetar man ofta i grupp tillsammans med andra. Det mesta av arbetet sker utomhus i både offentliga och privata miljöer och det kan handla både om att sätta kant- eller gatsten på en parkering lika väl som att anlägga en terrass hemma hos en privatperson. Stensättning är ett fysiskt arbete som kräver att man är stark och tycker om att jobba utomhus. Det kan även vara en fördel om man är konstnärligt lagd eftersom man inte helt sällan ska lägga avancerade mönster. Man kan utbilda sig redan vid gymnasiet där man då läser ett bygg- och anläggningsprogram med inriktning mot mark och anläggning. Det finns gott om jobb i branschen idag och ser ut att förbli så även framöver. 

Stenhuggare 

Att arbeta som stenhuggare kan ha flera olika innebörder. Vissa arbetar till exempel enbart med att designa och ta fram gravstenar medans andra jobbar åt större företag och är mer mångsidiga. Även inom den här yrkesgruppen förekommer stensättning med gat-, kant- och marksten samt anläggning av stentrappor och murar. Man kan även jobba med att ta fram monumentstenar och liknande men det är inte lika vanligt. För den som vill arbeta som stenhuggare finns bra grundutbildningar vid gymnasiet men helt färdigutbildad blir man först via den arbetsplats man senare kommer att jobba på. 

Stenmontör

Som stenmontör utför ungefär samma sak som stensättare och även här arbetar man både inomhus och utomhus. Däremot förkommer arbeten som rör alltifrån golv och trappor till fasader. Renovering och underhåll av till exempel gamla stengolv är vanligt men man spelar även en viktig roll vid många nybyggnationer där man ofta monterar till exempel stenplattor både på väggar utomhus, samt golv och annat i dom olika inomhusmiljöerna. Man kan även arbeta med badrumsrenoveringar och andra mindre arbeten som innefattar montering av sten. 

Att jobba med sten innebär att man är en hantverkare oavsett om man hugger text och bild eller om man har stensättning som arbetsområde. För den som letar ett arbete som kräver fysisk styrka är både stensättare- och montör bra alternativ, som dessutom bidrar till varierande arbetsdagar och nya projekt löpande. Föredrar man att jobba ensam är stenhuggare kanske ett bättre alternativ men man bör ha i åtanke att det inte finns en allt för stor efterfrågan vad gäller dessa.

Arbeta som låssmed – stor stad vs liten stad

22 okt 2019

Yrket låssmed har funnits sedan länge tillbaka men har förändrats en hel del under dom senare åren. Efterfrågan på moderna och tekniska lösningar har blivit större och hela branschen har utvecklats. Det kan även skilja sig en del beroende på om man är verksam i en stor eller liten stad eftersom både utbudet, efterfrågan och konkurrensen är större ju fler invånare och företag det finns. I Stockholm finns mängder av verksamma låssmeder, både på centrala Östermalm och en bit utanför tullarna, medan det i en mindre stad kanske bara finns en enda att konkurrera med. 

Utbud

Letar man efter en låssmed i Stockholmsområdet kommer man märka att det finns väldigt många firmor. Oavsett om man befinner sig på Östermalm eller något annat specifikt område så brukar man kunna hitta någon i närheten. Är man däremot på jakt efter verksamma låssmeder i en mindre stad finns ett betydligt mindre utbud med kanske bara en eller två verksamma firmor, så utbudet kan alltså skilja sig ganska rejält beroende på var man bor. 

Efterfrågan 

Precis som i dom flesta branscher finns en större efterfrågan där det finns fler invånare. Detta faller sig såklart naturligt men det kan vara något att ha i åtanke om man själv vill arbeta som just låssmed. Efterfrågan gäller inte bara själva smeden i sig utan också vilka tjänster dom kan erbjuda. Idag finns som tidigare nämnt en hel del tekniska lösningar, så som passage- och larmsystem som ofta används av företagare och det är möjligt att den som arbetar i en storstad har mer varierande arbetsdagar än den som arbetar på en lite ort. 

Konkurrens 

Utbud, efterfrågan och konkurrens går hand i hand med varandra. I Stockholm är både utbudet och efterfrågan stor men lika så konkurrensen. Här finns flera verksamma både på Östermalm och i andra delar och det kan vara svårt att hitta ett område där det inte redan finns verksamma. Konkurrens behöver dock inte nödvändigtvis vara dåligt men det kan vara bra att kunna erbjuda något som andra inte kan. Man bör också fundera på om man ska arbeta över hela staden och räkna med mycket restid eller om man ska hålla sig inom ett område, exempelvis just Östermalm. 

Att arbeta som låssmed innebär att man ägnar sig åt ett hantverkaryrke. Man jobbar mycket med händerna och träffar kunder av alla dess slag för att vara behjälplig när dom har problem med dörrar, nycklar och lås. På det stora hela innebär yrket såklart samma sak för alla verksamma men eftersom efterfrågan styr så mycket ser det ofta annorlunda ut i olika städer. Det kan vara minst lika svårt att starta upp en firma som låssmed i en liten stad där det i dagsläget bara finns en verksam eftersom efterfrågan är mindre, som att starta upp något i en konkurrenskraftig storstad. Det gäller som tidigare nämnt att kunna erbjuda något unikt, samt skaffa sig ett bra rykte bland kunder och konsumenter. 

Läs mer om låssmed här: https://www.lassmedostermalm.nu/

Lär dig mer om yrke: Arkitekt

22 okt 2019

Är du intresserad av att utbilda dig till arkitekt? Du kommer ha en god arbetsmarknad och möjlighet att vidareutbilda dig inom speciella inriktningar.

Fyra olika inriktningar

Arkitektyrket brukar delas upp i fyra olika huvudinriktningar. Det är allmän arkitekt (byggnadsarkitekt) samt de för landskap, inredning eller planeringsarkitekt.

Byggnad – En byggnadsarkitekt jobbar med att rita byggnader och jobbar åt stora byggkoncerner, fastighetsbolag eller mot privatpersoner som planerar att bygga egendesignade hus. Här kan man även jobba inom stadsplanering då även detta kräver denna kunskap.

Planering – En planeringsarkitekt jobbar på ett mer övergripande plan. Detta i jämförelse med byggnadsarkitekten som arbetar med en specifik byggnad. Här planeras exempelvis städer eller stora områden inom en stad. I vissa fall är det regioner som därmed kan innefatta flera städer. Kan exempelvis behövas vid större logistiska förändringar.

Landskap – En landskapsarkitekt jobbar med landskap, parker, utemiljöer och olika slags områden där landskapet ska formas för att bidra med funktion och estetik.

Inredning – En inredningsarkitekt jobbar med att planera ett eller flera rum. Det handlar då främst hur rummet ska användas med rätt inredning för att skapa rätt funktion, estetik och känsla. Det är relativt vanligt att företag anlitar en sådan arkitekt när det kommer till butiksinredning och kontorsinredning. Detta just för att långsiktigt skapa bäst förutsättningar.

I grunden jobbar därmed en arkitekt med att rita, planera och skissa hur något ska ”byggas upp”. Detta oavsett om det är en park, ett höghus eller ett rum. Målet att byggnaden eller parken ska ha en specifik funktion och möta de behov som finns.

arkitektur

God framtid – Främst för byggnadsarkitekter

Enligt Saco är det ”liten konkurrens” på arbetsmarknaden för byggnadsarkitekter. Någon arbetslöshet finns nästan inte förutsatt att man är villig att flytta till en större stad. I Stockholm är det till och med brist på arkitekter inom flera områden.

Samtidigt kommer det arbetskraft från andra länder för att täcka underskottet i Sverige. Därmed beräknar man med att arbetsmarknaden kan komma i balans inom ca fem år. Det beror även på att allt fler väljer att utbilda sig till arkitekt. Överlag har yrket hög status och god lön vilket är två av orsakerna till hög efterfrågan på de utbildningsplatser som finns.

Samtidigt finns det en osäkerhet i denna prognos. Arbetsförmedlingen har satt en trea på en femgradig skala gällande prognosens säkerhet för framtiden. Orsaken är att mycket vilar på den internationella konjunkturen. Vid ekonomiska krascher och ekonomisk instabilitet väntar många företag med att göra investeringar. Därmed påverkas även byggandet kraftigt. I längden kan det innebära att det blir ett överskott på arkitekter. Det är alltså flera olika faktorer som påverkar framtidsutsikten i Sverige.

Källa: Saco – Sveriges Akademikers hemsida

Smed - en riktig hantverkare

17 okt 2019

Att vara smed i Stockholm kan betyda att man arbetar med en rad olika sorters smidesjobb. Men en sak har alla smeder gemensamt - de är hantverkare i dess rätta betydelse!

“Att förstå hur metall fungerar och kunna räkna ut en hur en kurva ska formas fram kräver en alldeles särskild kompetens”

En smed kan till exempel vara inriktad på konsthantverk vilket kräver stor kreativ förmåga och stark känsla för färg och form. Det gäller att kunna ta fram en idé i huvudet och sedan forma metallen utifrån den vision man har.

Metall för både nytta och nöje

Som konsthantverkare kan man tillverka rena konstföremål, till exempel skulpturer i offentliga lokaler. Det kan också handla om att göra smycken. Men även konsthantverkare tillverkar rena nyttoföremål. Ibland kan smeden arbeta med en kombination av nytta och utsmyckning, alltså metallföremål som både ska gå att använda och fungera som utsmyckning.

En smed som arbetar med konstsmide behärskar i regel olika metaller men är ofta inriktad på ett område, till exempel knivar eller silversmycken. Den senare kallas då i regel silversmed.

Konstsmeden är en tusenkonstnär

En smed som tillverkar olika sorters smidesdetaljer kallas ibland kort och gott för konstsmed. En sådan kan ha ett brett spektra av kunskap och arbeta i många olika sorters metaller för att skapa och restaurera bland annat grindar, gamla lås, gångjärn, skyltar, skulpturer, lampor och andra detaljer på inredningsområdet.

Förr i tiden var det vanligt att man gick till “byns smed” för att få hjälp med allt från att laga verktyg till att sätta skor på hästen. Smeden med sina speciella verktyg fungerade alltså också som hovslagare. Redan då var smeden en sorts tusenkonstnär och det är konstsmeder även i dag. Att förstå hur metall fungerar och kunna räkna ut hur man tar fram en kurvas böljande form kräver en särskild kompetens.

Vanligt att jobba i verkstad

En vanlig arbetsplats för en smed är att ha anställning på en av Stockholms smidesverkstäder. Då handlar det om en helt annan typ av smidesjobb. Inte små smycken eller konstföremål utan betydligt större konstruktioner.

Det kan till exempel röra sig om tillverkning av smidesdelar till olika industrier eller att göra jobb för olika byggen. Smidesjobben i en sådan verkstad går ofta ut på att tillverka delar eller detaljer i olika sorters metaller. Sådana metaller kan vara aluminium, järn eller rostfritt stål.

Smeder som utför den typen av jobb kallas i regel för stålbyggare. Det finns också smeder som arbetar på plåtslageri.

Välutbildad för hantverksjobb

För att arbeta som smed inom industrin finns yrkesinriktade program på gymnasiet, det industritekniska programmet. En annan väg att gå är genom hantverksprogrammet på gymnasienivå. Det finns också kortare utbildningar för den som blivit vuxen, det kan till exempel gå att skola sig till smed via folkhögskola eller andra kortare utbildningar.

Det viktigaste för en smed är erfarenhet. De flesta hittar sin första arbetsplats genom att prova sina kunskaper från utbildningen som lärling på ett företag där smeder arbetar med smide. Det finns självklart möjlighet att också vara lärling som stålbyggare.

I dag är det viktigt att som smed skaffa sig en europeisk licens för svetsjobb, en europalicens.

hantverkare

Kollektivavtal för hantverkare

20 sep 2019

Finns det kollektivavtal för hantverkare, varför ska man söka sig till arbetsplatser med kollektivavtal och hur kan ett sådant vara både arbetsgivare och arbetstagare till gagn? Det finns ganska många frågor i samband med anställning och en av de vanligaste gäller kollektivavtal. Vi tittar närmare på detta.

Först och främst, vad gäller kollektivavtal för hantverkare så finns det ett ganska stort urval av fackföreningar som har olika avtal. Det fackförbund du ansluter dig till driver på frågor om anställning, hjälper till vid eventuella konflikter och ser till att din arbetsgivare följer det som står skrivet i kollektivavtalet. Lite beroende på vad du arbetar med – hantverkare är ett brett begrepp – så kan några av följande fackförbund hjälpa dig mot en avgift som du betalar månadsvis: Byggnads. Metall. Pappersindustriförbundet. Målareförbundet. Elektrikerförbundet. Detta som ett axplock.

Ett tips är att du hör med kollegor om vilket fackförbund de tillhör och att du ser över vilka alternativ som passar dig bäst. Gällande fackförbund så har många idag börjat överväga att avsluta medlemskap eller att överhuvudtaget inte ansluta sig. Det är naturligtvis möjligt och fritt att göra så, men kom ihåg att man aldrig är så ensam som då man ställs inför en konflikt eller tvist med en arbetsgivare (som har stora resurser). Med ett fackförbund i ryggen så får man stöd, man får råd och man får ekonomisk stöttning. Ensam är inte stark.

Verktyg som ligger på bord, såg, hammare mm

Varför har vi kollektivavtal?

Kollektivavtal ser olika ut beroende på vilket yrke man har och vilken bransch man tillhör. Det handlar inte om ett enda avtal – det är flertalet avtal som fogats samman till ett paket som arbetsgivaren åtar sig att följa. Det går åt båda håll. Ett kollektivavtal reglerar rättigheter och skyldigheter som både arbetsgivare och arbetstagare ska förhålla sig till. Det handlar alltså inte om att sätta dit en arbetsgivare, det handlar om att skaffa sig ramar och tydliga direktiv som gör en arbetsplats säkrare, trevligare och i slutändan mer produktiv. Kollektivavtalet förhandlas fram mellan arbetsgivare/arbetsgivarorganisationen och fackförbunden.

Dessa punkter är extra viktiga sett till innehållet i ett kollektivavtal:

  • Lönen. Det finns ingen laglig rätt till löneökning, men däremot så ger kollektivavtalet en möjlighet att förhandla om denna en gång om året. Avtalet reglerar även minimilönen på arbetsplatsen.
  • Semester. Du har rätt till 25 dagars semester, men många kollektivavtal har - genom förhandling - fått extra semesterdagar. Här framgår dessutom hur man räknar på semesterlön och hur ersättningen sedan ska betalas.
  • Pension. Pensionen är viktig och i och med kollektivavtalet så framgår det också tydligt om hur mycket din arbetsgivare ska avsätta i tjänstepension till dig; detta enligt en plan som tagits fram av experter på området.
  • Uppsägningstid. Ska du sluta på arbetet eller om du blivit uppsagd från detsamma så finns det reglerat hur lång uppsägningstid du har. Detta enligt LAS, men du kan även se att ditt specifika kollektivavtal har andra tider att förhålla sig. Om så är fallet så går de före LAS i hackordningen.
  • Andra frågor: För hantverkare kan exempelvis säkerhet vara viktig på arbetsplatsen. Genom ett kollektivavtal så minimeras risken för skador som sker genom onödiga – påtvingade – risker. Ett kollektivavtal är en trygghet sett till att du som arbetstagare på det stora hela enbart behöver förhandla om din lön. Även där finns, som sagt, en lägstanivå att förhålla sig till. Vid en löneförhandling kan man dessutom ta hjälp av fackförbundet man tillhör. Det finns dessutom ofta olika – större och mindre – förmåner som inkluderas och som annars skulle vara svåra att förhandla fram.

Trygghet för alla

Kollektivavtal är en trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare. Många tror att det bara är arbetstagaren som drar fördelar av avtalen; men så är icke fallet. En arbetsgivare får dels en mer välmående och tryggare arbetsplats, men även sett till olika försäkringar som ingår – exempelvis vid sjukskrivningar och föräldraledigheter – så finns det stora uppsidor. 

Mer läsningTidrapportering - system för byggföretag

Hantverkare i Stockholm – så mycket tjänar dom

20 sep 2019

Snickare i Solna eller takläggare i Djursholm. Oavsett plats i Stockholms län finns en stor efterfrågan på hantverkare, och med efterfrågan kommer även höga kostnader. Lönerna bland hantverkare är dock väldigt varierande även fast dom är verksamma inom samma län, och rykte och ort är ofta av stor betydelse. Är man duktig som hantverkare, utför bra och kvalitativa jobb och har en lång erfarenhet finns dock goda möjligheter att tjäna mer än snittet.

Snickare

Som snickare i Stockholm kan lönen variera ganska kraftigt beroende på var i länet man jobbar. Det är inte ovanligt att snickare jobbar på ackord på stora byggen och då finns chansen att tjäna betydligt mer än för den som driver en mindre firma i någon av förorterna. Det finns dessutom många olika inriktningar för den som jobbar som snickare och även det kan medföra att lönen ser annorlunda ut. Det egna ryktet är också av stor vikt för kunderna, eftersom dom flesta är noggranna med att hitta seriösa och duktiga snickare när dom vill få olika typer av jobb utförda. Enligt statistik så tjänar en snickare ungefär 32 000 kronor per månad men vissa har betydligt högre löner, upp till 50 000 kronor i månaden och ibland mer.

Takläggare

En takläggare i Djursholm jämfört med till exempel en takläggare i Farsta kan tänkas ha samma lön men så behöver det nödvändigtvis inte alltid vara. Bland annat Djursholm är en av stadens ”dyraste” orter och här är folk extra noggranna när dom anlitar takläggare men även andra hantverkare. En erfaren och erkänt duktig hantverkare kan dessutom ta ut ett högre pris per timme tack vare sitt goda rykte, utan att kunderna säger emot. En normal lön för en takläggare i Stockholmsområdet ligger dock runt ca 30 000 kr i månaden men kan alltså vara både högre och lägre beroende på var man utför sina jobb och vilket rykte man har. Läs mer om takläggare här.

Takläggarens lön

Elektriker

Även om arbetsmarknaden för elektriker ser relativt stabil ut just nu så finns alltid en efterfrågan på kunniga inom området. Många pensionsavgångar kommer ske inom dom närmsta tio åren, och om färre väljer att utbilda sig kommer det bli brist. I dagsläget tjänar dock en elektriker i Stockholmsområdet runt ca 30 000 kronor och det är ganska jämnt över hela länet, även om vissa plockar ut mer, eller i vissa fall, mindre lön än andra. Snittlönen som statistiken visar för just hantverkare är ganska jämn och ligger alltså runt ca 30 000 kronor i månaden men i vissa fall, för den som är duktig och lever upp till sitt rykte, finns ofta mer pengar att tjäna. Djursholm och några andra Stockholmorter kallas ibland för ”rikemansorter” och för den som väljer att arbeta här, med högra krav på sig själv, kan också ta ut något mer betalt än i andra områden. Det kan dock ses som ett undantag snarare än en regel och är inget man som hantverkare bör räkna med när man erbjuder sina tjänster.

Hur är det att arbeta som elektriker?

15 sep 2019

Den som funderar på att utbilda sig till elektriker, kanske undrar hur det är. Som elektriker kan man arbeta inom vitt skilda områden. Tillgången på arbeten som elektriker lär inte gå ner. Vi har gjort oss mycket beroende av elektroniken – allt mer av samhällets funktioner går på el. Och elen har seglat upp som det miljövänliga alternativet. Så tillgången på arbeten som elektriker lär inte sina i första taget. Här berättar vi hur elektriker kan arbeta.

Den miljövänliga aspekten av elanvändning har gjort att vi egentligen behöver el, elledningar och elektriska installationer alltmer. Vi kanske skaffar oss solceller som förser våra hushåll med el från förnyelsebar solenergi. Privata bostäder omvandlas till självständiga solkraftverk.

elektriker kan behöva lägga solpaneler

Vi ska alltmer köra bil på el, mopeder på el, cyklar på el, samtidigt som vi lever i en alltmer digital värld, där alla arbetsredskap används digitalt. Allt vi gör sker på dator och mobiler, vilket har gjort oss alltmer beroende av tillgången på el. Istället för att använda mindre av jordens resurser, har vi istället använt alltmer av jordens resurser. Istället för att dra ner på användningen av energi från fossila bränslen (olja och bensin) har vi istället ökat användningen av förnyelsebar energi. Allt det är tack vare vårt allt större behov av el. Så elektriker behövs både nu och lär behövas i framtiden.

Inte dumt att arbeta som elektriker

Att arbeta som elektriker är ett relativt varierat arbete, beroende på var du arbetar. Arbetar man på fabrik, eller inom någon industri, innebär det ofta ett övervakande arbete. Då kontrollerar man hela tiden att elektroniken fungerar som önskat. Då och då kan man behöva reparera saker och ting, och installera ny elektronik. Men det dagliga arbetet handlar mest om att övervaka fabrikens tillgång till el.

Finns elektriker som egenföretagare

Man kan både arbeta som elektriker på någon annans företag och i synnerhet i början av ens karriär är det bäst att börja som elektriker på något företag som anställd, eller på fabrik. Men många väljer senare att bilda eget företag och då tar egna kunder och arbetar på så sätt åt sig själva. Oftast är det så mot privatpersoner, men ibland tar man ju också större uppdrag för företag. Många arbetar som underentreprenör till något byggföretag. Är man sin egen företagare är det mycket viktigt att kunna bemöta kunderna på ett bra sätt. Konkurrensen gör att det som skiljer elektrikerna åt är hur bra de bemöter sina kunder och hur väl de utför sitt arbete. Läs mer på: https://elenkelt.se.

Så kan du jobba som snickare

8 sep 2019

Funderar du på att arbeta som snickare? Om det är så att funderar på att arbeta med något hantverk är arbete som snickare ingen dum idé. Det är ett ganska så fysiskt arbete. Du får bära på ganska tunga bördor, som plankor, hammare, arbetsställningar, byggställningar och diverse arbetsredskap som du kommer att behöva använda. Med tiden innebär det förmodligen att du kommer att få ganska så stora muskler. Ser du dessutom till att bygga muskler även på fritiden, så underlättar det i ditt arbete. Plus att om du tränar på din fritid så undviker du att drabbas av skador i jobbet. Som snickare får du förmodligen arbeta med ganska så varierande arbeten. Särskilt om du väljer att arbeta som egen företagare. Då bestämmer du ju själv vilka slags arbetsuppdrag som du vill göra.

Alla vill ha en duktig snickare

Som egen företagare planerar du allt själv. Det är därför inte konstigt om många snickare väljer att bli sina egna och ta hela vinsten själv. Särskilt om man arbetar i storstäderna kan man få riktigt många uppdrag och på så sätt höja den egna inkomsten. Är man sin egen företagare så bestämmer ingen annan än du, vilken lön du ska ha. Är du duktig och tar på dig många uppdrag och gör arbetet till mer än belåtenhet så får du troligtvis en hög lön och ett rykte om dig att vara en duktig snickare. Alla vill anlita en duktig snickare. Alla går på de rykten som kringgärdar en snickare. Därför måste man som snickare alltid se till att göra alla uppdrag så noggrant som möjligt. Särskilt om man arbetar på mindre orter, brukar ryktet om en gå snabbt. Därför bör man alltid se till att göra alla uppdrag på så bra sätt som det bara är möjligt. Det är nästan omöjligt att vända ett dåligt rykte till ett som är bra.

snickare

Bäst är att börja som anställd

Det är bäst att alltid börja som anställd när man är färdig snickare. När man gör praktik på olika arbetsplatser gäller det att se till att få så många bra uppdrag och erfarenhet så att du lär dig så mycket som möjligt. Med erfarenhet blir man så småningom en duktig snickare och lär sig hur man löser olika problem som man kan stöta på när man ska bygga nya saker. Det är ju viktigt att veta hur man bygger. Om man ser till att få jobb på ett stort byggföretag, får man många bra erfarenheter som man kan använda sig av när man sedan blir sin egen företagare. Läs mer om en snickare i Stockholm på: https://www.stockholmsnickare.nu.

← Äldre inlägg