Hovslagare lön

Hovslagare idag har en lön - i medel - som ligger på 28.542 kronor/månaden och den relativt höga lönen ger också en fingervisning av hur viktigt yrket är. Många tror att en hovslagares tjänster är relativt begränsade och att efterfrågan kanske främst finns inom travet.

Det är lätt att glömma att ridning är en av de största ungdomssporter som finns i Sverige och att hästen är en kär vän i många, många familjer runt om i vårt land. En hovslagare gör skillnad och det ökade intresset för hästar hos gemene man har också gjort att en hovslagares yrkeskunskaper blivit mer eftertraktade och att lönen i och med denna ökade efterfrågan också blir avsevärt mycket högre.

Mycket tyder på att en hovslagare i framtiden kan räkna med en ännu högre lön och detta som en följd av att A) hästsporten fortsätter att växa och att B) många hovslagare börjar bli till åren. Vill man arbeta nära detta fantastiska djur och göra skillnad så är yrket som hovslagare definitivt något att söka sig till. Det finns jobb och det är välbetalda sådana.

Hovslagare

Vad gör en hovslagare?

För att förklara vad en hovslagare gör så måste man först se till hästens anatomi och framför allt till hovarna. En hov består av horn och dessa horn växer hela tiden; det innebär att en hovslagare med jämna mellanrum - räkna med var sjätte/åttonde vecka - måste forma om hoven.

Det kallas för att verka och det kräver både precision, kunskap och största noggrannhet - formar man fel så kan hästen, som en följd av detta, få allvarliga skador genom att hovarna belastas på ett felaktigt sätt. En annan konsekvens som kan ses av ett slarvigt jobb kan innebära blödning i hästens hovar som en följd av att en hovslagare verkat för mycket.

En häst skos för att hovarna ska klara av all påfrestning. Efter verkning så sätter hovslagaren igång med att prova ut de skor som ska sättas på hästen. Dessa skor kan antingen kall- eller varmsmidas och de sätts på plats - efter utprovningen - via sömmar; något som innebär att en hovslagare använder sig av en speciell typ av spik (som alltså kallas för söm). Vi ska tillägga att vissa hästar inte behöver skor. Det handlar då primärt om föl, unghästar eller äldre hästar vars hovar inte är lika ömma.

Hästkännedom, yrkeskunskap och framtid

Precis som med människors fötter så har hästar olika hovar, olika storlekar, olika känslighet samt olika behov av omvårdnad. Att en hovslagare har kännedom om hästen är därför att yppersta vikt. Normalt så skos en häst om kanske var sjätte vecka och i samband med detta så kan en hovslagare även passa på att vårda exempelvis hovsprickor eller andra otrevligheter som kan ha uppkommit under den tid som passerat. Hovbölder är något som ofta behandlas i samband med verkning och inkluderat i den behandling är att lägga beslag efter det att bölden punkterats.

Rent yrkesmässigt så har yrket som hovslagare kommit att ändras. Förr så skötte en hovslagare all tillverkning, idag så är skorna ofta massproducerade i fabrik och det jobb som en hovslagare gör handlar om mindre justeringar och rent detaljarbete i syfte att anpassa varje sko efter en specifik häst - detta för att ge absolut bäst förutsättningar. Framtiden ser väldigt ljus ut för hovslagare. Så länge vi har hästar i Sverige så kommer denna, något bortglömda, yrkesgrupp att behövas.

28 Aug 2019