Så mycket lyfter en låssmed i lön

En låssmed har 24.629 kronor i lön varje månad. Detta årminstone om man ser till medellönen för yrket och det innebär naturligtvis att vissa tjänar mer och andra mindre. Faktorer som avgör lönen är - som inom alla andra yrken - vilken utbildning man har, hur lång erfarenhet som finns, var man bor och arbetar samt hos vilket företag man har sin anställning.

Gällande företag så har de flesta låssmeder sin anställning hos mindre sådana. Det är ofta en fördel och något som ofta lyfts fram som positivt: man kommer nära sina kollegor, man kan vara med och påverka och man blir sällan sidsteppad eller förbisedd. Låssmed är ett av orden som används för yrket, numera så används även ordet låstekniker - och det gör egentligen yrket mer rättvisa.

Mer kunskap om teknik och finmekanik krävs idag

För, idag handlar det mer om teknik och kundanpassning än vad som förr var fallet. Idag är låsen mer avancerade och inte sällan så används exempelvis passerkort snarare än nycklar. Vi ska även nämna biometri som ett tecken i tiden; det innebär att man kan öppna en dörr endast med hjälp av fingeravtryck samt passerkort/kod. Att kunna installera och reparera ett sådant avancerat system ställer naturligtvis höga krav på en låssmed och där fingerfärdighet, tålamod samt kunskap om mekanik och teknisk know-how (om exempelvis dataprogram) premieras.

Att addera till allt detta är den vanliga saken som folk tänker på i samband med att ordet låssmed nämns: att man låst sig ute, tappat nycklarna och behöver hjälp med att ta sig in i sin bostad igen. Vid ett sådant tillfälle ringer man en låssmed och får den hjälp man behöver. I sådana lägen så arbetar en låssmed under jour och det är också förklaringen till varför en relativt hög taxa syns på den faktura man som privatperson erhåller efter att låssmeden avslutat sitt värv.

Underhåll, reparationer och installationer av lås

I varje lokal, byggnad eller hem där det finns ett lås finns det också ett behov av en låssmed. Du kan tänka dig ett högriskfängelse likväl som en sommarstuga: behöver man skydda sin egendom eller låsa om sig så krävs det ett - mer eller mindre - avancerat låssystem och detta installeras av en låssmed. Likaså kommer systemet i fråga att behöva underhåll och det kommer att behöva repareras med jämna mellanrum.

Allt detta är något som en låssmed sköter om. Att enbart tänka sig en låssmed som någon som rycker ut för att hjälpa slarviga privatpersoner att komma in under sena lördagsnätter är således helt fel; den detaljen utgör enbart en bråkdel av hur en arbetsvecka ser ut - om ens det.

Yrket är numera även tätt sammansvetsad med andra säkerhetsyrken. Idag används larm, kameror och säkerhetssystem i en helt annan omfattning - både privat och i exempelvis offentliga lokaler och i butiker. Det sätter högre krav på att en låssmed även ska kunna erbjuda hjälp inom dessa frågor och, genom detta, så erbjuder många företag också en mer heltäckande tjänst där alla dessa frågor behandlas snarare än bara frågan om lås och passersystem.

2 Sep 2019