Plåtslagare lön

Plåtslagare kan räkna med högre lön

En plåtslagare i framtiden kan räkna med en högre lön. Det baserar vi på det faktum att det idag råder en brist på plåtslagare och det i framtiden kommer att handla om en nästintill akut sådan. Efterfrågan är fortfarande hög för tjänster som erbjuds av en plåtslagare och i och med att många äldre sådana nu närmar sig pensionen så måste det ske något som räddar detta tusenåriga yrkesutövande.

Man måste, helt enkelt, visa yngre att det är ett yrke värt att utbilda sig inom och att det är ett yrke värt att satsa på. Ännu är det inte försent att agera, men för varje år som går så blir krisen lite värre. Plåtslagare behövs och om det handlar om det som står skrivet på löneavin så är saken glasklar: ge plåtslagare högre lön om dte är det som krävs för att attrahera yngre personer!

Plåtslagare

Vad gör en plåtslagare?

Själva yrket som plåtslagare är alltid spännande och väldigt varierande. Uppdragen är olika och dagarna blir därmed väldigt utmanande. Den ena dagen kan handla om att skära till plåtar till större industrier - trummor, skorstenar, stuprör - och den andra dagen kan handla om att lägga exempelvis ett plåttak hos en privatperson. Den tredje dagen kan i sin tur innebära att taksäkerheten på en större byggnad måste ses över. </p<

Kort sagt: yrket är utmanande och idag så är det betydligt lättare än förr. Lättare som i att man inte gör lika många - och tunga - lyft samt det faktum att man idag använder sig av dataprogram och maskiner för att skära ut specifika bitar av plåt. Tidigare gjordes detta uteslutande för hand och med hjälp av exempelvis skärbrännare.

Yrket är mer ergonomiskt idag

Dagens moderna lösningar gör att en plåtslagare kan arbeta mer effektivt och med en betydligt mindre belastning på sin kropp - något som annars varit ett problem för yrkesmän- och kvinnor som, tyvärr, fått fysiska skador som en följd av arbeta i trängre utrymmen samt stående i onaturliga positioner under en längre tid. Dagens plåtslagare har bättre hjälpmedel och får i och med detta en mindre belastning; det är ännu ett starkt argument till varför man kan överväga att söka sig till en skola eller ett företag för att gå som lärling.

Plåtslagare vintertid - takskottning

De senaste vintrarna har visat att plåtslagare även behövs vintertid. Varför? Jo, av den enkla anledningen att takskottning - i synnerhet i våra större städer - varit kraftigt eftersatt och att det är en uppgift som primärt utförs av plåtslagare. Lever man i Sverige och har ett nordiskt klimat så kan inte kraftigt och ihållande snöfall komma som någon överraskning. Något som tyvärr har skett och som visat att en plåtslagare nästan är oumbärlig även vintertid; helt enkelt för att minimera risken för både personskador och för att tak på olika byggnader riskerar att kollapsa som en följd av den enorma tyngd som snö kan föra med sig.

Låt oss hoppas att detta stolta hantverkaryrke får ett uppsving och att fler yngre personer inser att det är jobb som verkligen är värt att satsa på. Kan det innebära att en löneöknig måste ske är det oundvikligt. Man tjänar definitivt inte dåligt som plåtslagare idag - medellönen ligger på 24.903 kronor/månaden för en 30-åring - men det är klart att lönen alltid kan bli ännu lite bättre. Särskilt för ett yrke som det verkligen finns behov av.

28 Aug 2019