Murare lön

Hur mycket tar en murare ut i lön?

Murare och hur mycket lön en sådan yrkesman tar ut i lön varierar och beror på en mängd olika faktorer. Till dessa ska nämnas yrkeserfarenhet, utbildning (eventuella vidareutbildningar ger lite mer klirr i kassan), vilket företag man arbetar för samt var i Sverige man är verksam. Medellönen för en murare vars erfarenhet ligger på 7.6 år är 24.748 kronor i månaden efter skatt. Det är således ett yrke som är att anse som välbetalt.

Murare

Murare behövs och gör skillnad

Och, det viktigaste av allt är egentligen inte hur mycket en murare lyfter i lön - det handlar snarare om att det är ett yrke som verkligen gör skillnad. Bygger man hus som inte är av trä så är det också troligt att en murare kommer att sköta lejonparten av arbetet. Det kan handla om att lägga tegel, det kan handla om att sätta puts och det kan handla om att sätta plattor invändigt. Vissa murare kan även - tack vare en vidareutbildning - erbjuda hjälp med stuckatur och andra utsmyckande detaljer i exempelvis taket eller längs med listerna.

Framtidsprognosen ser god ut för murare

Yrket är ett av de äldsta i Sverige och grundprincipen är fortfarande densamma även om teknikerna kommit att ändras. Till mångt och mycket så handlar det om att lägga exempelvis tegelplattor på varandra och bygga upp exempelvis ett hus allteftersom. Vän av ordning förstår naturligtvis att jobbet som murare kräver ett exceptionellt öga för att göra varje rad så rak som möjligt; minsta fel och buset blir snett och vint. En murares bästa vän i samband med yrkesutövningen är därför vattenpass samt snören som spänns fast i syfte att skapa de raka linjer som eftersträvas. Vi ska tillägga att en god fysik är att föredra, men att det inte längre är något krav på samma sätt som det en gång var. Visst, det är fortfarande tungt att arbeta som murare, men idag så använder man - vid behov - olika maskiner för tyngre lyft och därmed så har också gränsen mellan manligt och kvinnligt kommit att suddas ut. Muraryrket är idag jämställt och passar alla oavsett kön.

Ser man till framtiden och behov av murare så ser den synnerligen ljus ut. Liksom för de flesta hantverksyrken så finns det ett timglas att ta i beaktning. Det innebär att man nu ser en stor grupp av äldre murare som närmar sig pensionen och att man samtidigt saknar påfyllning av en yngre generation. Behovet av murare är stort redan nu, men inom loppet av en tioårsperiod kommer det att bli ännu större. Dessutom så handlar det om en relativt kort utbildning som antingen går att göra via Gymnasieprogrammet eller genom att gå som lärling hos ett företag inom murarbranschen.

Mycket tyder även på att lönen kommer att öka för murare i framtiden. Detta då den legat på samma nivå under en ganska lång tid och att, som sagt, efterfrågan av utbildade murare ökar. Räkna med att en murare kommer att få mer i lön inom några år.

28 Aug 2019