Blogg


Sida 2

Så mycket lyfter en låssmed i lön

2 sep 2019

En låssmed har 24.629 kronor i lön varje månad. Detta årminstone om man ser till medellönen för yrket och det innebär naturligtvis att vissa tjänar mer och andra mindre. Faktorer som avgör lönen är - som inom alla andra yrken - vilken utbildning man har, hur lång erfarenhet som finns, var man bor och arbetar samt hos vilket företag man har sin anställning.

Gällande företag så har de flesta låssmeder sin anställning hos mindre sådana. Det är ofta en fördel och något som ofta lyfts fram som positivt: man kommer nära sina kollegor, man kan vara med och påverka och man blir sällan sidsteppad eller förbisedd. Låssmed är ett av orden som används för yrket, numera så används även ordet låstekniker - och det gör egentligen yrket mer rättvisa.

Mer kunskap om teknik och finmekanik krävs idag

För, idag handlar det mer om teknik och kundanpassning än vad som förr var fallet. Idag är låsen mer avancerade och inte sällan så används exempelvis passerkort snarare än nycklar. Vi ska även nämna biometri som ett tecken i tiden; det innebär att man kan öppna en dörr endast med hjälp av fingeravtryck samt passerkort/kod. Att kunna installera och reparera ett sådant avancerat system ställer naturligtvis höga krav på en låssmed och där fingerfärdighet, tålamod samt kunskap om mekanik och teknisk know-how (om exempelvis dataprogram) premieras.

Att addera till allt detta är den vanliga saken som folk tänker på i samband med att ordet låssmed nämns: att man låst sig ute, tappat nycklarna och behöver hjälp med att ta sig in i sin bostad igen. Vid ett sådant tillfälle ringer man en låssmed och får den hjälp man behöver. I sådana lägen så arbetar en låssmed under jour och det är också förklaringen till varför en relativt hög taxa syns på den faktura man som privatperson erhåller efter att låssmeden avslutat sitt värv.

Underhåll, reparationer och installationer av lås

I varje lokal, byggnad eller hem där det finns ett lås finns det också ett behov av en låssmed. Du kan tänka dig ett högriskfängelse likväl som en sommarstuga: behöver man skydda sin egendom eller låsa om sig så krävs det ett - mer eller mindre - avancerat låssystem och detta installeras av en låssmed. Likaså kommer systemet i fråga att behöva underhåll och det kommer att behöva repareras med jämna mellanrum.

Allt detta är något som en låssmed sköter om. Att enbart tänka sig en låssmed som någon som rycker ut för att hjälpa slarviga privatpersoner att komma in under sena lördagsnätter är således helt fel; den detaljen utgör enbart en bråkdel av hur en arbetsvecka ser ut - om ens det.

Yrket är numera även tätt sammansvetsad med andra säkerhetsyrken. Idag används larm, kameror och säkerhetssystem i en helt annan omfattning - både privat och i exempelvis offentliga lokaler och i butiker. Det sätter högre krav på att en låssmed även ska kunna erbjuda hjälp inom dessa frågor och, genom detta, så erbjuder många företag också en mer heltäckande tjänst där alla dessa frågor behandlas snarare än bara frågan om lås och passersystem.

Svetsare lön

2 sep 2019

28.100 kronor - där har vi en siffra som visar på hur mycket en svetsare i genomsnitt får i lön varje månad. Siffran kan dock, naturligtvis, vara betydligt högre och lägre och beror på var man bor, hur lång erfarenhet man har samt även inom vilket område man arbetar som svetsare.

Gällande det senare så kan man säga att en svetsare och behoven av dennes yrkeskunskaper syns inom allt från industrier, byggnads, tillverkning, underhåll och anläggning.

Som inom egentligen alla hantverksbranscher så råder det brist på svetsare - i framtiden kan bristen nästan bli akut. Många svetsare närmar sig pensionsåldern och då återväxten negligerats under en längre tid så kan bristen på yrkesskickliga svetsare bli väldigt påtaglig. Detta i kombination med att Sverige - särskilt i de större städerna - ligger efter gällande exempelvis bostäder och måste bygga ikapp för att täcka de behov som finns. Där kommer en svetsare att behövas och likaså om man ser till hela vår infrastruktur.

Framtiden ser ljus ur för svetsare

I flera år har svenska järnvägar ignorerats och nu börjar det bli väldigt påtagligt att något måste göras. Dels så är vissa sträckor farliga sett till att de inte är anpassade efter de moderna tågens hastigheter. Dels så är rälsen ofta undermåligt underhållen och som en tredje detalj så har även behovet av nya tågsträckningar - som en följd av klimathotet - börjat efterfrågas.

En gemensam nämnare - oavsett om det handlar om att lägga ny räls, reparera trasig sådan eller för att underhålla och säkra järnvägen - är en svetsare och i synnerhet då en specialiserad spårsvetsare som genom olika tekniker - påsvetsning, terminsvetsning och formsvetsning - kan ge oss en fungerande och säker tågresa genom hela Sverige.

Gör regeringen den satsning på järnvägen det viskats om så länge så kommer svetsare att behövas och detta i rejäla mängder. Är du osäker på vilken yrkesbana du ska välja eller känner att du kört fast i ditt nuvarande jobb så är svetsare verkligen något att satsa på. Detta oavsett om du är man eller kvinna.

Kunskaper om metallers egenskaper

Yrket är inte så tungt som många vill göra gällande. Idag använder man olika maskiner vid tyngre lyft och därmed så krävs det inte alls samma fysik som förr var fallet. En egenskap som emellertid krävs är att man som svetsare har god kännedom om metallers olika egenskaper och hur varje specifik metall kan påverkas av svetsningen i fråga.

Vilken typ av svetsmetod som ska användas vid varje tillfälle är naturligtvis också en viktig fråga där svaret måste finnas. Normalt kan man exempelvis använda sig av manuell metallbågssvetsning, MMA, Gasmetallbågssvetsning eller MIG/MAG och gassvetsning. Alla svetsarbeten ska ske och utföras enligt särskilda regler. Något som man som svetsare måste vara godkänd för att utföra.

För att bli godkänd så måste man avlägga ett prov enligt standarden för svetsarprövning EN 287 eller för ISO 9606. Varje svetsmetod har normalt en giltighetstid på två år och svetsaren som blivit godkänd arbetar praktiskt med metoden i fråga i sitt arbetsliv. Därefter gör man om provet och förkovrar sig därigenom ytterligare litegrann. Att ha färska kunskaper inom respektive svetsmetod ger säkrare jobb och säkrare jobb leder i sin tur till ett avsevärt mycket säkrare Sverige. Därav vikten av att man som svetsare hela tiden måste erhålla nya godkännanden.

Hovslagare lön

28 aug 2019

Hovslagare idag har en lön - i medel - som ligger på 28.542 kronor/månaden och den relativt höga lönen ger också en fingervisning av hur viktigt yrket är. Många tror att en hovslagares tjänster är relativt begränsade och att efterfrågan kanske främst finns inom travet.

Det är lätt att glömma att ridning är en av de största ungdomssporter som finns i Sverige och att hästen är en kär vän i många, många familjer runt om i vårt land. En hovslagare gör skillnad och det ökade intresset för hästar hos gemene man har också gjort att en hovslagares yrkeskunskaper blivit mer eftertraktade och att lönen i och med denna ökade efterfrågan också blir avsevärt mycket högre.

Mycket tyder på att en hovslagare i framtiden kan räkna med en ännu högre lön och detta som en följd av att A) hästsporten fortsätter att växa och att B) många hovslagare börjar bli till åren. Vill man arbeta nära detta fantastiska djur och göra skillnad så är yrket som hovslagare definitivt något att söka sig till. Det finns jobb och det är välbetalda sådana.

Hovslagare

Vad gör en hovslagare?

För att förklara vad en hovslagare gör så måste man först se till hästens anatomi och framför allt till hovarna. En hov består av horn och dessa horn växer hela tiden; det innebär att en hovslagare med jämna mellanrum - räkna med var sjätte/åttonde vecka - måste forma om hoven.

Det kallas för att verka och det kräver både precision, kunskap och största noggrannhet - formar man fel så kan hästen, som en följd av detta, få allvarliga skador genom att hovarna belastas på ett felaktigt sätt. En annan konsekvens som kan ses av ett slarvigt jobb kan innebära blödning i hästens hovar som en följd av att en hovslagare verkat för mycket.

En häst skos för att hovarna ska klara av all påfrestning. Efter verkning så sätter hovslagaren igång med att prova ut de skor som ska sättas på hästen. Dessa skor kan antingen kall- eller varmsmidas och de sätts på plats - efter utprovningen - via sömmar; något som innebär att en hovslagare använder sig av en speciell typ av spik (som alltså kallas för söm). Vi ska tillägga att vissa hästar inte behöver skor. Det handlar då primärt om föl, unghästar eller äldre hästar vars hovar inte är lika ömma.

Hästkännedom, yrkeskunskap och framtid

Precis som med människors fötter så har hästar olika hovar, olika storlekar, olika känslighet samt olika behov av omvårdnad. Att en hovslagare har kännedom om hästen är därför att yppersta vikt. Normalt så skos en häst om kanske var sjätte vecka och i samband med detta så kan en hovslagare även passa på att vårda exempelvis hovsprickor eller andra otrevligheter som kan ha uppkommit under den tid som passerat. Hovbölder är något som ofta behandlas i samband med verkning och inkluderat i den behandling är att lägga beslag efter det att bölden punkterats.

Rent yrkesmässigt så har yrket som hovslagare kommit att ändras. Förr så skötte en hovslagare all tillverkning, idag så är skorna ofta massproducerade i fabrik och det jobb som en hovslagare gör handlar om mindre justeringar och rent detaljarbete i syfte att anpassa varje sko efter en specifik häst - detta för att ge absolut bäst förutsättningar. Framtiden ser väldigt ljus ut för hovslagare. Så länge vi har hästar i Sverige så kommer denna, något bortglömda, yrkesgrupp att behövas.

Plåtslagare lön

28 aug 2019

Plåtslagare kan räkna med högre lön

En plåtslagare i framtiden kan räkna med en högre lön. Det baserar vi på det faktum att det idag råder en brist på plåtslagare och det i framtiden kommer att handla om en nästintill akut sådan. Efterfrågan är fortfarande hög för tjänster som erbjuds av en plåtslagare och i och med att många äldre sådana nu närmar sig pensionen så måste det ske något som räddar detta tusenåriga yrkesutövande.

Man måste, helt enkelt, visa yngre att det är ett yrke värt att utbilda sig inom och att det är ett yrke värt att satsa på. Ännu är det inte försent att agera, men för varje år som går så blir krisen lite värre. Plåtslagare behövs och om det handlar om det som står skrivet på löneavin så är saken glasklar: ge plåtslagare högre lön om dte är det som krävs för att attrahera yngre personer!

Plåtslagare

Vad gör en plåtslagare?

Själva yrket som plåtslagare är alltid spännande och väldigt varierande. Uppdragen är olika och dagarna blir därmed väldigt utmanande. Den ena dagen kan handla om att skära till plåtar till större industrier - trummor, skorstenar, stuprör - och den andra dagen kan handla om att lägga exempelvis ett plåttak hos en privatperson. Den tredje dagen kan i sin tur innebära att taksäkerheten på en större byggnad måste ses över. </p<

Kort sagt: yrket är utmanande och idag så är det betydligt lättare än förr. Lättare som i att man inte gör lika många - och tunga - lyft samt det faktum att man idag använder sig av dataprogram och maskiner för att skära ut specifika bitar av plåt. Tidigare gjordes detta uteslutande för hand och med hjälp av exempelvis skärbrännare.

Yrket är mer ergonomiskt idag

Dagens moderna lösningar gör att en plåtslagare kan arbeta mer effektivt och med en betydligt mindre belastning på sin kropp - något som annars varit ett problem för yrkesmän- och kvinnor som, tyvärr, fått fysiska skador som en följd av arbeta i trängre utrymmen samt stående i onaturliga positioner under en längre tid. Dagens plåtslagare har bättre hjälpmedel och får i och med detta en mindre belastning; det är ännu ett starkt argument till varför man kan överväga att söka sig till en skola eller ett företag för att gå som lärling.

Plåtslagare vintertid - takskottning

De senaste vintrarna har visat att plåtslagare även behövs vintertid. Varför? Jo, av den enkla anledningen att takskottning - i synnerhet i våra större städer - varit kraftigt eftersatt och att det är en uppgift som primärt utförs av plåtslagare. Lever man i Sverige och har ett nordiskt klimat så kan inte kraftigt och ihållande snöfall komma som någon överraskning. Något som tyvärr har skett och som visat att en plåtslagare nästan är oumbärlig även vintertid; helt enkelt för att minimera risken för både personskador och för att tak på olika byggnader riskerar att kollapsa som en följd av den enorma tyngd som snö kan föra med sig.

Låt oss hoppas att detta stolta hantverkaryrke får ett uppsving och att fler yngre personer inser att det är jobb som verkligen är värt att satsa på. Kan det innebära att en löneöknig måste ske är det oundvikligt. Man tjänar definitivt inte dåligt som plåtslagare idag - medellönen ligger på 24.903 kronor/månaden för en 30-åring - men det är klart att lönen alltid kan bli ännu lite bättre. Särskilt för ett yrke som det verkligen finns behov av.

Murare lön

28 aug 2019

Hur mycket tar en murare ut i lön?

Murare och hur mycket lön en sådan yrkesman tar ut i lön varierar och beror på en mängd olika faktorer. Till dessa ska nämnas yrkeserfarenhet, utbildning (eventuella vidareutbildningar ger lite mer klirr i kassan), vilket företag man arbetar för samt var i Sverige man är verksam. Medellönen för en murare vars erfarenhet ligger på 7.6 år är 24.748 kronor i månaden efter skatt. Det är således ett yrke som är att anse som välbetalt.

Murare

Murare behövs och gör skillnad

Och, det viktigaste av allt är egentligen inte hur mycket en murare lyfter i lön - det handlar snarare om att det är ett yrke som verkligen gör skillnad. Bygger man hus som inte är av trä så är det också troligt att en murare kommer att sköta lejonparten av arbetet. Det kan handla om att lägga tegel, det kan handla om att sätta puts och det kan handla om att sätta plattor invändigt. Vissa murare kan även - tack vare en vidareutbildning - erbjuda hjälp med stuckatur och andra utsmyckande detaljer i exempelvis taket eller längs med listerna.

Framtidsprognosen ser god ut för murare

Yrket är ett av de äldsta i Sverige och grundprincipen är fortfarande densamma även om teknikerna kommit att ändras. Till mångt och mycket så handlar det om att lägga exempelvis tegelplattor på varandra och bygga upp exempelvis ett hus allteftersom. Vän av ordning förstår naturligtvis att jobbet som murare kräver ett exceptionellt öga för att göra varje rad så rak som möjligt; minsta fel och buset blir snett och vint. En murares bästa vän i samband med yrkesutövningen är därför vattenpass samt snören som spänns fast i syfte att skapa de raka linjer som eftersträvas. Vi ska tillägga att en god fysik är att föredra, men att det inte längre är något krav på samma sätt som det en gång var. Visst, det är fortfarande tungt att arbeta som murare, men idag så använder man - vid behov - olika maskiner för tyngre lyft och därmed så har också gränsen mellan manligt och kvinnligt kommit att suddas ut. Muraryrket är idag jämställt och passar alla oavsett kön.

Ser man till framtiden och behov av murare så ser den synnerligen ljus ut. Liksom för de flesta hantverksyrken så finns det ett timglas att ta i beaktning. Det innebär att man nu ser en stor grupp av äldre murare som närmar sig pensionen och att man samtidigt saknar påfyllning av en yngre generation. Behovet av murare är stort redan nu, men inom loppet av en tioårsperiod kommer det att bli ännu större. Dessutom så handlar det om en relativt kort utbildning som antingen går att göra via Gymnasieprogrammet eller genom att gå som lärling hos ett företag inom murarbranschen.

Mycket tyder även på att lönen kommer att öka för murare i framtiden. Detta då den legat på samma nivå under en ganska lång tid och att, som sagt, efterfrågan av utbildade murare ökar. Räkna med att en murare kommer att få mer i lön inom några år.

Rörmokare lön

28 aug 2019

Vad har egentligen en rörmokare för lön? Många ställer sig den frågan efter att ha sett räkningen på det utförda arbetet och visst finns det fog för undran.

I många fall så kan man som privatperson drabbas av dubier kring huruvida en faktura från en rörmokare egentligen kan stämma. Det handlar om någon timmes jobb som går på flera tusenlappar och där man bland annat ska betala utryckningsavgift, milavgift, jouravgift och en timkostnad. Det innebär att ett på förhand enkelt jobb kan kosta betydligt mer än vad man räknat med och är alltså anledningen till varför många ställer sig frågan om vad en rörmokare har i lön. Svaret är naturligtvis ytterst individuellt och beror på en mängd olika faktorer - var arbetar rörmokaren, åt vilken firma, hur lång erfarenhet finns och så vidare. En sak som är intressant i sammanhanget är att en rörmokare i exempelvis Stockholm generellt tjänar mindre än vad en kollega i en mindre stad gör. Detta som en följd av konkurrens samt det faktum att man på egen hand förhandlar om sin lön.

Rörmokare

Lägre lön i Stockholm

Snittlönen för en rörmokare ligger på ungefär 42.000 kronor/månaden. Det ger en timlön på 256 kronor. En hög lön i förhållande till utbildningen som krävs för att bli rörmokare eller VVS-montör. Intressant - återigen - är att motsvarande siffra för en rörmokare i Mälardalen ligger på 31.300 kronor/timmen.

Det påvisar ännu en gång att man kan tjäna på att flytta från storstäderna om man vill tjäna mer pengar. Drygt elva tusen kronor är en stor skillnad. Det belyser också ett stor problem inom rörmokarbranschen. Man tjänar väldigt olika beroende på var i Sverige man bor och det är naturligtvis orättvist.

Så kan en rörmokare tjäna mer

Frågan är hur man driver upp lönen i fråga? Ett säkert sätt är att byta jobb. Det kan verka illojalt att göra så, men faktum är att det - som inom de flesta branscher - kan vara lukrativt att visa att man är beredd att gå vidare om man inte får det man anser sig förtjäna. Ett annat sätt är att vidareutbilda sig inom yrket.

Gällande rörmokare så finns det massor av spännande utbildningar som samtliga kan leda till en lite tjockare plånbok. Detta utöver en personlig utveckling förstås. Förkovrar man sig och skaffar ytterligare kött på benen inom yrket så går man också en väldigt lukrativ framtid till mötes.

Framtiden och rörmokare

Kommer rörmokare att behövas i framtiden och råder det brist på yrkesmän och kvinnor? Det kommer definitivt att behövas rörmokare och yrket är faktiskt - tillsammans med plåtslagare - ett av de yrken där det råder mest brist i Sverige. I framtiden kommer bristen på rörmokare att vara än mer påtaglig och det gör att chanserna är goda att både få jobb samt att få välbetalda sådana. I och med att utbildningen inte är så lång så är det inte för sent att sadla om och mötas av ett yrke som verkligen gör skillnad. Rörmokare och VVS-montörer behövs alltid; blir du en av dessa i framtiden?

Golvläggare lön | Vad tjänar en golvläggare?

19 aug 2019

Golvläggare är ett populärt yrke eftersom det alltid finns arbete och lönen är bra. Golvläggare behövs i alla byggnader. Men vad tjänar en golvläggare?

Nu och sedan många år tillbaka är det mycket bra tider för golvläggare, framför allt i våra växande storstäder. Behovet är enormt eftersom det byggs så mycket på grund av en växande befolkning men även ett stort behov av att golvrenovering och nyläggning då tidigare byggboomars golv behöver rustas upp. Det innebär att det är liten konkurrens bland jobben och lönen är god. En golvläggare behöver heller inte att arbeta på ackord som många andra yreksgrupper inom bygg behöver göra. Det kan hos vissa kännas stressande.

Golvläggare

Vad tjänar en golvläggare?

Efter utbildningen är ingångslönen hög och ligger på runt 30 000 kr i månaden vilket är högt jämfört med byggbranschen i övrigt. Det finns även stora utvecklingsmöjligheter och med ökande erfarenhet är det inte ovanligt med löner runt 40 000 kr i månaden.

Det är också ett roligt och omväxlande arbete där man får arbeta med hela kroppen och träffa många människor. Med andra ord är det bra om man är social och hjälpsam för att passa bra som golvläggare. Det behövs golvläggare på både stora byggföretag och mindre familjeföretag.

Jämför man med till exempel anläggare så är lönen cirka 3000 kr mer för en golvläggare.

Utbildning

Det är enkelt att bli golvläggare. För att bli golvläggare ska man gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet, med inriktning "husbygge". Efter färdig och godkänd utbildning går man som lärling, med så kallad lärlingslön, på hos en golvläggarfirma.

Efter detta kan man ta jobb på ett golvföretag, och som sagt med en ingångslön på runt 30 000 kr vilket är högt med tanke på den relativt korta utbildningen.

Om man senare i livet vill utbilda sig till golvläggare finns det ett flertal fackteoretiska grundutbildningar på en yrkesskola med efterföljande lärlingsperiod.

Omväxlande arbete

En golvläggares vardag kan ofta vara mycket varierad. Ibland handlar det om en renoveringar som till exempel golvslipning eller nyläggning av golv i gamla hus eller lägenheter. Man får vara med om att ge det gamla rummet ett nytt liv. Andra dagar är det nybyggnation som gäller. 

Då är man tillsammans med andra yrkesgrupper med om att bygga upp nya och fräscha bostäder och företagslokaler från grunden där människor vistas. Det är många som går i pension och det finns även stora möjligheter att starta ett eget företag vilket ger en golvläggare många valmöjligheter med åren. 

Så kan det vara jobba som målare i Bromma

2 aug 2019

Jobba som målare i Bromma? Det kan innebära att man inte bara arbetar som målare just i Bromma, utan i hela Storstockholm. Även om det finns många invånare i Bromma med många villor, radhus och bostadsrätter, hyresrätter och alla slags boenden där man kanske behöver en målare som kan komma och måla, kan man behöva resa i hela Storstockholm för att ha ett heltidsarbete som målare. Att jobba som målare i Bromma skiljer sig inte så mycket som att jobba som målare någon annanstans. Däremot har man ofta mer att göra, som målare i en så stor stad som i Stockholm. Här finns arbeten och uppdragen som ger en mycket arbete. Här förväntas man också arbeta ganska effektivt, eftersom det finns så mycket arbete och stor efterfrågan på målare, till exempel i Bromma.

Utbilda sig till målare

De allra flesta arbetsgivare vill endast anställa utbildade målare. Då är det gymnasiets byggtekniska program som utbildar målare. Att arbeta som målare innebär inte bara att man använder sig av målarfärg och penslar, roller, utan man arbetar först med underlaget. Man spikar upp gipsväggar, man spacklar och slipar innan det går att måla väggar. Som målare kan man arbeta med fasader, och kan behöva lägga på puts och laga hål i tegelväggar, ersätta träpanel med friskt trä innan man målar. På samma sätt är det med fönster som man ska måla, eller tak som ska målas. Därför gör man mycket mer som målare, än bara målar.

Stor efterfrågan på målare

Just nu råder det en stor efterfrågan på målare och lär så fortsätta i framtiden. Arbetsförmedlingen gör hela tiden olika slags analyser av arbetamarknaden och har skrivit att det fortfarande råder en ganska stor efterfrågan på utbildade målare, även inför de närmaste fem, tio åren framöver. Att utbilda sig till målare är därför ett ganska starkt kort och ingen dum idé för framtiden. Det som är viktigt när man arbetar som målare är att arbeta noggrant och göra arbetet som målare med en hög kvalitet. Det innebär att man bör göra varje detalj med stor noggrannhet, samtidigt som man arbetar effektivt. Det är många arbetsgivare som inte gillar en målare som tar mycket lång tid på sig att måla. Att halvsova, medan man arbetar, är ingen bra idé, eller att slarva med arbetet är heller inget som är populärt. Dock råder det liten konkurrens om jobben enligt Arbetsförmedlingen som spår ljusa framtider för landets målare.

Hur går en lokalanpassning till?

28 jun 2019

Lokalanpassning är något som kan initieras när en hyresgäst flyttar, till exempel. Det kan också påbörjas när en fastighetsägare vill förädla lokalerna och på så vis få högre intäkter. Lokalanpassning handlar om att göra om en befintligt lokal för att matcha såväl fastighetsägare som den kommande hyresgästen.

Både hyresgästs och fastighetsägares behov ska tillgodoses

Det skiljer sig på så sätt från vanliga ombyggnationer. Det är inte bara en fastighetsägare, eller en bostadsrättsinnehavare till exempel, vars önskemål och behov ska lyssnas till. Det är två parter, vars visioner behöver fungera tillsammans även i praktiken. Det är hyresgästen som beställer inredningen, medan fastighetsägaren ansvarar för själva lokalen och konstruktionen i sig.

Detaljplan

Ett projekt inleds inte sällan med att man utreder om det behövs en ny detaljplan för den kommande ombyggnationen. Om verksamheten kan beskrivas som av annan art än den föregående, så kommer en ny detaljplan att behöva göras. De exakta reglerna kan skilja sig något åt beroende på region och på var fastigheten ligger. En fastighet i till exempel gamla stan i Stockholm är under betydligt strängare regler än en fastighet på landsbygden. Givetvis behöver man alltid följa gällande regler, föreskrifter och bestämmelser.

När en ny detaljplan behöver göras, är det vanligt att firman som står för lokalanpassningen samarbetar med en arkitekt för att ta fram ett planförslag. Samarbetet sker även tillsammans med byggnadsnämnden. När planen är godkänd så kan arbetet påbörjas på riktigt.

Byggprogram

I det här skedet tar man fram, tillsammans med hyresgäst och fastighetsägare, ett byggprogram som skall beskriva lokalens standard, funktioner och hur den skall se ut på utsidan. Byggnadsprogrammet är ett dokument som senare används som underlag vid förfrågningar för total- och generalentreprenader. Vidare är dokumentet grund för att ansöka om bygglov.

Bygglov

Hur lätt det är att få bygglov för den tänkta planen och utseendet varierar naturligtvis. Som nämnt ovan kan det vara svårare att göra förändringar i fastigheter som ligger i centrala Stockholm eller Göteborg (kanske i synnerhet Stockholm, med Gamla stan som exempel). Dessutom kan bygglovsregler skilja sig något åt mellan olika kommuner. Ska lokalanpassningen ske i Stockholm behöver rätt nämnd i Stockholm konsulteras – och ingen annan.

Upphandling

Om bygglovet blir beviljat kan det praktiska arbetet snart inledas. Först gör man en upphandling av entreprenaden. Exakt hur upphandlingen går till kan variera. Är det en offentlig aktör, och ordervärdet överstiger en viss summa, säger lagen att upphandlingen måste vara öppen och att alla som vill ska kunna se upphandlingen, och skicka in ett anbud. Privat är det vanligt att man helt enkelt frågar ett par utvalda entreprenörer och jämför deras anbud. Priserna från de olika anbuden kan givetvis variera ganska kraftigt, så upphandlingen är inte en process som bör förhastas.

Byggstart

När upphandlingen är klar är det praktiska arbetet redo att inledas. Ofta sker det under ledning av en projektledare som ansvarar för hela lokalanpassningen. Ibland ordnar man även med kontrollanter och byggledare som finns ute på plats, och som kontrollerar löpande att arbetet fortgår som det ska. När bygget väl är klart skall det besiktigas, och eventuella anmärkningar skall åtgärdas. Här kan du läsa mer om lokalanpassning. 

 

När används en teleskoplastare?

26 jun 2019

En teleskoplastare är en mångsidig maskin som skapar ett mervärde i form av att den kan användas även vid lastning på en högre höjd. Teleskoparmen gör att man som användare kan arbeta högre upp och det är den stora fördelen med en teleskoplastare; man slipper helt enkelt de bekymmer som högre höjder kan för med sig. Gällande teleskoparmen så är denna även användbar rent horisontellt.

Mångsidigheten gör att teleskoplastare används inom olika branscher till vilka vi kan nämna industri, byggnads, trädgårdsanläggning, jordbruk och även Försvaret. Den stora styrkan och förklaringen till varför en teleskoplastare är så pass efterfrågad och populär ligger i denna mångsidighet.

Du kan använda den som en vanlig hjullastare - skotta snö, forsla bort saker, flytta jord från punkt a till punkt b och för att plana ut marken; men samtidigt så kan du alltså lyfta upp saker på en högre höjd genom att veckla ut teleskoparmen.

Olika modeller och storlekar

Det finns många olika modeller och storlekar på teleskoplastare. Vissa är utrustade med trepunktslyft och kraftuttag - det är något som gör dem användbara inom exempelvis jordbruket och där man antingen kan se maskinen som ett komplement eller som en ren ersättare till maskiner som normalt används.

För ökad stabilitet så är vissa modeller även utrustade med stöd längs sidorna. Ska du lyfta någonting tungt till en högre höjd så fäller du ut stabila stödben som gör att din teleskoplastare står stadig kvar - oavsett hur högt armen går.

Köpa eller hyra en teleskoplastare?

En teleskoplastare är dyr och den höga kostnaden får många att välja bort alternativet. Det kan man förstå; handlar det om att man driver ett mindre jordbruk så finns andra, billigare - men inte lika smidiga - alternativ.

Vi skulle dock även vilja tipsa om att det finns en relativt stor marknad för begagnade maskiner där priserna är mer humana. Det kommer fortfarande att handla om ganska mycket pengar, men i jämförelse med en ny maskin så finns en markant skillnad.

Behöver du en teleskoplastare någon enstaka gång och kanske enbart för att lyfta något till en högre höjd? Då är det läge att hyra en sådan. Det är den absolut bästa lösningen. Se över vilka priser som finns, kolla vilka uthyrare som erbjuder teleskoplastare och se till att det finns en chaufför inkluderad om du saknar behörighet på ditt körkort. En teleskoplastare gör skillnad, men inte till vilket pris som helst. I vissa fall är det avsevärt mycket bättre att hyra en sådan maskin snarare än att köpa.

Passande material till tanken

10 jun 2019

Plasttank, plåttank eltankler rostfri tank - det gäller att anpassa materialvalet efter det tilltänka innehållet. Inom industri och produktion är det vanligt förekommande med specialbeställda behållare, exempelvis rostfria tankar, för att på bästa sätt förvara innehållet på ett säkert sätt. I vissa branscher förekommer även höga krav på till exempel hygien och då kan det vara nödvändigt med noggrant utformade tankar. Handlar det om enklare frakt eller förvaring som exempelvis till campingsemestern räcker det gott och väl med en tank, till exempel i plast, som går att hitta i en vanlig livsmedelsaffär.

Höga krav på hygien

Produktion av exempelvis livsmedel eller farmaceutiska produkter har höga hygienkrav. Rostfritt stål är i sig redan ett väldigt hygieniskt material och är därför är rostfria tankar perfekt för produktion av dessa varor.

En av de främsta positiva egenskaperna med rostfritt stål är just att de inte rostar, samt att ytan inte avger ämnen till de material den kommer i kontakt med. Detta är en klar fördel när man arbetar med produktion med krav på hygien. Rostfria tankar tas ofta fram efter kundens önskemål och används oftast inom industri och produktion och kan därför vara väldigt kostsamma.    

Frakta och förvara vätskor

Till skillnad från rostfria tankar så är tankar i plast betydligt mycket billigare och enklare att få tag på. Mindre plasttankar går att hitta i nästan vilken affär som helst och lämpar sig för förvaring av färskvatten till exempelvis båten eller husvagnen. Egentligen går det att frakta och förvara vilken sorts vätska som helst i en sådan tank, det enda man bör tänka på är att innehållet inte är frätande eller allt för varmt så att plasten riskerar att smälta.

Bränsleförvaring

För frakt och förvaring av bensin och dieselolja fungerar en plasttank även om det kan vara lite riskabelt. En tank i rostfritt stål är inte nödvändig för sådana vätskor utan vanligtvis används plåttankar för ändamålet. Många bränsletankar är gjorda i just plåt. Fördelen är att de har en bättre hållbarhet än plast men istället kan rost förekomma. Priset ligger någonstans mittemellan plast- och rostfria tankar.

Det finns tankar att välja i många olika material och det första man bör ta hänsyn till om man ska köpa en tank är vad som är tänkt att ha i den. För produktion är rostfria tankar att rekommendera. Plåt är bra för bränsle och oljor och plast är perfekt när det handlar om att förvara färskvatten eller andra enkla vätskor. Tätsvets är en ledande svensk leverantör av rostfria tankar. 

Så är det arbeta som stensättare

30 maj 2019

Om du funderar på att bli stensättare, får du vara beredd på att arbeta mycket utomhus, och många gånger på knäna. Om du gillar ett kreativt arbete och då det är mycket viktigt att vara noggrann, då är stensättaryrket något för dig. Som stensättare och om man får ett uppdrag att arbeta med stensättning, antingen i en offentlig park, en anläggning eller i någons privata trädgård, är det allra första som man måste göra, är att lyssna noggrant och höra sig för hur kunden eller uppdragsgivaren önskar sig stenträdgården eller trädgården med stensättning. Sedan bör kunden bestämma vilka slags stenar som de vill ha.

Arbeta med stensättning

Att arbeta med stensättning är ungefär som att arbeta med pussel. Skillnaden är den att det är du som bestämmer hur pusslet ska vara. Det är här som noggrannheten kommer in. Då är det viktigt att du får alla "pusselbitar" att passa in med varandra. Om du då har planerat noggrant hur stenarna ska sitta, så bör du anpassa dem till varandra och till omgivningen – i arbetet ingår att kunna hantera en stenskärare. Det är nämligen viktigt att kunna skära stenarna så att de passar in, ungefär som när du kaklar. Det är på många sätt liknande arbete som när du kaklar en vägg. Underlaget är lika viktigt som när du kaklar, och du kommer att behöva en "fog" för att få stenarna att ligga rätt. Dessutom är det lika viktigt hur du löser alla avvikelser i omgivningen. Med erfarenhet blir arbetet lättare. Ju mer erfarenhet som du får i arbetet, desto lättare blir det att arbeta som stensättare. Det gör att man vänjer sig vid olika sätt att lösa olika problem som man kan stöta på i sitt arbete.

stensättning

Så utbildar du dig till stensättare

Som andra hantverkare går man gymnasiets Byggprogram, eller om man så önskar, kan man även utbilda sig till detta på KomVux. Då kan man gå en inriktning som heter Mark- och anläggningsinriktning på Byggprogrammet. Dessutom kan det krävas att man har körkort för man behöver frakta tungt material (stenar) och klarar sig inte utan en bil. Sedan kan man även utbilda sig utan ett gymnasieprogram och då måste man gå som vuxenlärling hos en verksam stensättare och får under den tiden lärlingslön (brukar vara kring 17.000-19.000 kronor i månadslön). Lycka till med både utbildning och framtida arbete som stensättare. Gillar man att arbeta utomhus och gillar kreativitet då kommer du att trivas.

Bli stuckatör via Hantverksakademin

24 maj 2019

Har du en konstnärlig ådra och tycker om att jobba med gips som huvudsakligt material? Då bör jobbet som stuckatör vara passande. Utbildningen finns bland annat på Hantverksakademin i Stockholm.

Utbildningen

Hantverksakademin i Stockholm arbetar främst mot yrken där det finns ett behov av hantverkskunskap. Genom att kombinera teoretisk och praktisk utbildning ges en grundlig utbildning som öppnar upp för att bli eftertraktad på arbetsmarknaden.

Totalt är det 80% arbetsplatsförlagd praktik vilket därmed innebär att man får följa med en stuckatör under fyra av veckans fem dagar. Den femte dagen är därmed teori. Skolan har valt att fokusera på en rad olika hantverksyrken där just praktisk kunskap är grunden. Här finns bland annat guldsmed, möbelsnickare, riggare och pralinör.

Behörighet för att kunna bli antagen

Skolan tar emot ansökningar av personer som har ”grundläggande behörighet till högskolestudier”. Vid frågor om behörighet kan skolan kontaktas.

Examen

Samtliga utbildningar hos skolan är på två år. Det motsvarar därmed totalt 400 Yrkeshögskolepoäng. När man genomfört hela utbildningen med godkänt resultat ges en examen som påvisar att man har den kunskap som krävs för att jobba som stuckatör. I vissa fall finns även möjligheten att göra gesällprov. Det kan däremot krävas viss erfarenhet från branschen innan detta får erläggas. Det finns idag ett flertal välrenommerade företag där du kan lära dig stuckaturyrket från grunden, ett exempel på detta är stuckaturstockholm.se/

Avgifter

Att läsa till stuckatör är gratis och man kan söka studiemedel under studietiden. På hemsidan anges även att den mesta av kurslitteraturen är gratis då skolan själv skapat det material som används. Däremot krävs det att man har en dator eller läsplatta för att klara av de teoretiska uppgifterna.

Om du inte bor i Stockholm får du även räkna med pendlingskostnader och eventuella boendekostnader.

Arbetsområde

En stuckatör arbetar med stuckatur vilket är samlingsnamnet för det arbete som sker med gipsdegen för att skapa detaljer och utsmyckningar. De jobbar med en gips som är formbar och som har en lång torktid. Därmed kan de skapa stuckatur genom att gjuta, skulptera och forma utifrån kundens önskemål. En fördel med just gips är att det är betydligt mer lättarbetat än annat material och att det skapas stor flexibilitet. Visserligen kan stuckatur bli ömtåligt i förhållande till annat material men för att stärka det förstärks det på olika sätt, bland annat metalltråd.

Smal kundkrets

Det är ytterst få privatpersoner som beställer stuckatur till sitt hem – även om det förekommer. Kundkretsen är därmed väldigt begränsad. Man kan jobba med renovering av äldre stuckatur men även skapa nya konstverk. På grund av den smala marknaden hittas främst stuckatörer i just Stockholm eller Göteborg. I Stockholm finns även ett flertal äldre byggnader med vacker stuckatur som när de ska renoveras behöver proffs för hantering av dessa.

Det tjänar hantverkare i Stockholm

14 maj 2019

De allra flesta hantverkare i Stockholm, (cirka 30 procent) tjänar mellan 24.000-27.000 kronor i månaden. En liten del, cirka 14 procent tjänar mellan 30.000-32.000 kronor i månaden, följt av cirka 13 procent som tjänar endast mellan 20.000-21.000 kronor i månaden som snickare i Stockholm. Här misstänker vi att det har med lön och erfarenhet att göra, om man tjänar mer än 25.000 kronor i månaden. Tjänar man mellan 20.000-21.000 kronor i månaden antar vi att man är ny snickare och nyss har gått utbildningen till snickare på gymnasiet.

Det är bra att hantverkare tjänar bra

Det är bra för samhällsekonomin att hantverkare tjänar bra då det innebär att även de som har en kort utbildning kan tjäna så pass att de klarar sig på arbetet. Det är aldrig bra om människor inte kan leva på sitt arbete. Särskilt viktigt är det ju om viktiga samhällsbärare som polis, och jurister på domstolar inte kan leva på sin lön. Det är lika viktigt att läkare, sjuksköterskor och andra tjänar så pass bra att de inte blir frestade att ta emot mutor för att låta vissa människor gå före i kön eller för att hantera vissa patienter på ett bättre sätt än andra.

Ett korrupt samhälle dåligt för alla

Även om den som har pengar kan tycka att det vore en fördel att få gå för i sjukhuskön, operationskön, att få sitt ärende snabbare hanterat av polis och domstol, är det mycket dåligt den dagen som det händer. Även för den som på kort sikt får sitt ärende snabbare hanterat. Att bygga ett helt samhälle på att människor mutar sig fram genom administration, polis, sjukvård och inom rättsväsendet är så dåligt för alla inblandade parter. Se bara på länder som till exempel Grekland som har haft ett sådant samhällssystem i flera årtionden och som sedan kollapsar, då ingenting till sist fungerar. Bygger man en samhällsekonomi på att man betalar extra för att något ska fungera, faller allting när pengarna uteblir, och det vet man aldrig när det händer. Det kan hända alla samhällen och alla länder.

Lätt få tag i bra hantverkare i Stockholm

Vill man, kan man få tag i duktiga hantverkare i Stockholm, och inte bara när man mutar sig fram. På så sätt är det öppet för alla som önskar sig få ett arbete utfört i sin bostad och som gör det möjligt att få arbeten utförda som sker på miljövänliga sätt.

Slipa om golv ger tillbaka ursprungliga golvet

4 maj 2019

Har du slipat om golv någon gång? För många år sedan var man tvungen att använda sig av särskild skyddande mask och isolera hela rummet där man slipade golvet. Det på grund av det mycket fina damm som bildades när man slipade golvet. I dag behöver hantverkaren inte andas in i särskilda sådana masker, inte heller behöver man isolera hela rummet, då slipmaskinerna har dammsugning som gör att hantverkaren inte behöver andas in dammet. Sedan när man väl har slipat om det översta skiktet på golvet är det sedan dags för en efterbehandling då golvet är särskilt känsligt för missfärgningar och slag mot golvet. Då måste man skydda det med något medel så att ytan hålls fin och färgerna bibehålls.

De moderna slipmaskinerna mer effektiva

De moderna slipmaskinerna är inte bara utrustade med dammsugning, utan är även mer effektiva än de gamla. Det innebär att det krävs att man kan hantera en slipmaskin och behöver öva på dem innan man går in och slipar om en kunds golv. I värsta fall kan man förstöra hela golvet om man inte vet hur man ska göra med den. I bästa fall har du inte slipat hela golvet, vilket blir otroligt fult. Därför måste man öva en hel del på att slipa golv med slipmaskinen innan man kan arbeta med den sådan på ett professionellt sätt. Som hantverkare måste man helt enkelt röra sig i exakt rätt tempo över hela golvet så att maskinen varken slipar för mycket eller för lite. Det kräver att man övar helt enkelt på andra golv innan man kan arbeta med en slipmaskin ute hos kund.

Fina gamla golv lagda för att hålla

De gamla golv som vi är vana att se i gamla hus, eller i någon fin våning på Östermalm är en gång it tiden lagda för att hålla i många år. Att vårda om så gamla golv som byggdes med hög kvalitet, är bland det bästa som man kan göra och som är miljövänligt och bra för miljön. I framtiden kommer vi troligen att behöva alltfler hantverkare som kan arbeta med renoveringar av golv, av olika material. Vi kommer att behöva hantverkare som kan reparera, som vet hur man gör för att förnya material så att de nästan ser nya ut. Samma gäller inom elektronik också, liksom alla slags mer komplexa byggen. Det är ohållbart att bara slänga och köpa nytt. Vi måste alla lära oss hur vi kan renovera så att det blir som nästan nytt.

← Äldre inlägg