Blogg


Sida 2

Arbeta som låssmed – stor stad vs liten stad

22 okt 2019

Yrket låssmed har funnits sedan länge tillbaka men har förändrats en hel del under dom senare åren. Efterfrågan på moderna och tekniska lösningar har blivit större och hela branschen har utvecklats. Det kan även skilja sig en del beroende på om man är verksam i en stor eller liten stad eftersom både utbudet, efterfrågan och konkurrensen är större ju fler invånare och företag det finns. I Stockholm finns mängder av verksamma låssmeder, både på centrala Östermalm och en bit utanför tullarna, medan det i en mindre stad kanske bara finns en enda att konkurrera med. 

Utbud

Letar man efter en låssmed i Stockholmsområdet kommer man märka att det finns väldigt många firmor. Oavsett om man befinner sig på Östermalm eller något annat specifikt område så brukar man kunna hitta någon i närheten. Är man däremot på jakt efter verksamma låssmeder i en mindre stad finns ett betydligt mindre utbud med kanske bara en eller två verksamma firmor, så utbudet kan alltså skilja sig ganska rejält beroende på var man bor. 

Efterfrågan 

Precis som i dom flesta branscher finns en större efterfrågan där det finns fler invånare. Detta faller sig såklart naturligt men det kan vara något att ha i åtanke om man själv vill arbeta som just låssmed. Efterfrågan gäller inte bara själva smeden i sig utan också vilka tjänster dom kan erbjuda. Idag finns som tidigare nämnt en hel del tekniska lösningar, så som passage- och larmsystem som ofta används av företagare och det är möjligt att den som arbetar i en storstad har mer varierande arbetsdagar än den som arbetar på en lite ort. 

Konkurrens 

Utbud, efterfrågan och konkurrens går hand i hand med varandra. I Stockholm är både utbudet och efterfrågan stor men lika så konkurrensen. Här finns flera verksamma både på Östermalm och i andra delar och det kan vara svårt att hitta ett område där det inte redan finns verksamma. Konkurrens behöver dock inte nödvändigtvis vara dåligt men det kan vara bra att kunna erbjuda något som andra inte kan. Man bör också fundera på om man ska arbeta över hela staden och räkna med mycket restid eller om man ska hålla sig inom ett område, exempelvis just Östermalm. 

Att arbeta som låssmed innebär att man ägnar sig åt ett hantverkaryrke. Man jobbar mycket med händerna och träffar kunder av alla dess slag för att vara behjälplig när dom har problem med dörrar, nycklar och lås. På det stora hela innebär yrket såklart samma sak för alla verksamma men eftersom efterfrågan styr så mycket ser det ofta annorlunda ut i olika städer. Det kan vara minst lika svårt att starta upp en firma som låssmed i en liten stad där det i dagsläget bara finns en verksam eftersom efterfrågan är mindre, som att starta upp något i en konkurrenskraftig storstad. Det gäller som tidigare nämnt att kunna erbjuda något unikt, samt skaffa sig ett bra rykte bland kunder och konsumenter. 

Läs mer om låssmed här: https://www.lassmedostermalm.nu/

Lär dig mer om yrke: Arkitekt

22 okt 2019

Är du intresserad av att utbilda dig till arkitekt? Du kommer ha en god arbetsmarknad och möjlighet att vidareutbilda dig inom speciella inriktningar.

Fyra olika inriktningar

Arkitektyrket brukar delas upp i fyra olika huvudinriktningar. Det är allmän arkitekt (byggnadsarkitekt) samt de för landskap, inredning eller planeringsarkitekt.

Byggnad – En byggnadsarkitekt jobbar med att rita byggnader och jobbar åt stora byggkoncerner, fastighetsbolag eller mot privatpersoner som planerar att bygga egendesignade hus. Här kan man även jobba inom stadsplanering då även detta kräver denna kunskap.

Planering – En planeringsarkitekt jobbar på ett mer övergripande plan. Detta i jämförelse med byggnadsarkitekten som arbetar med en specifik byggnad. Här planeras exempelvis städer eller stora områden inom en stad. I vissa fall är det regioner som därmed kan innefatta flera städer. Kan exempelvis behövas vid större logistiska förändringar.

Landskap – En landskapsarkitekt jobbar med landskap, parker, utemiljöer och olika slags områden där landskapet ska formas för att bidra med funktion och estetik.

Inredning – En inredningsarkitekt jobbar med att planera ett eller flera rum. Det handlar då främst hur rummet ska användas med rätt inredning för att skapa rätt funktion, estetik och känsla. Det är relativt vanligt att företag anlitar en sådan arkitekt när det kommer till butiksinredning och kontorsinredning. Detta just för att långsiktigt skapa bäst förutsättningar.

I grunden jobbar därmed en arkitekt med att rita, planera och skissa hur något ska ”byggas upp”. Detta oavsett om det är en park, ett höghus eller ett rum. Målet att byggnaden eller parken ska ha en specifik funktion och möta de behov som finns.

arkitektur

God framtid – Främst för byggnadsarkitekter

Enligt Saco är det ”liten konkurrens” på arbetsmarknaden för byggnadsarkitekter. Någon arbetslöshet finns nästan inte förutsatt att man är villig att flytta till en större stad. I Stockholm är det till och med brist på arkitekter inom flera områden.

Samtidigt kommer det arbetskraft från andra länder för att täcka underskottet i Sverige. Därmed beräknar man med att arbetsmarknaden kan komma i balans inom ca fem år. Det beror även på att allt fler väljer att utbilda sig till arkitekt. Överlag har yrket hög status och god lön vilket är två av orsakerna till hög efterfrågan på de utbildningsplatser som finns.

Samtidigt finns det en osäkerhet i denna prognos. Arbetsförmedlingen har satt en trea på en femgradig skala gällande prognosens säkerhet för framtiden. Orsaken är att mycket vilar på den internationella konjunkturen. Vid ekonomiska krascher och ekonomisk instabilitet väntar många företag med att göra investeringar. Därmed påverkas även byggandet kraftigt. I längden kan det innebära att det blir ett överskott på arkitekter. Det är alltså flera olika faktorer som påverkar framtidsutsikten i Sverige.

Källa: Saco – Sveriges Akademikers hemsida

Smed - en riktig hantverkare

17 okt 2019

Att vara smed i Stockholm kan betyda att man arbetar med en rad olika sorters smidesjobb. Men en sak har alla smeder gemensamt - de är hantverkare i dess rätta betydelse!

“Att förstå hur metall fungerar och kunna räkna ut en hur en kurva ska formas fram kräver en alldeles särskild kompetens”

En smed kan till exempel vara inriktad på konsthantverk vilket kräver stor kreativ förmåga och stark känsla för färg och form. Det gäller att kunna ta fram en idé i huvudet och sedan forma metallen utifrån den vision man har.

Metall för både nytta och nöje

Som konsthantverkare kan man tillverka rena konstföremål, till exempel skulpturer i offentliga lokaler. Det kan också handla om att göra smycken. Men även konsthantverkare tillverkar rena nyttoföremål. Ibland kan smeden arbeta med en kombination av nytta och utsmyckning, alltså metallföremål som både ska gå att använda och fungera som utsmyckning.

En smed som arbetar med konstsmide behärskar i regel olika metaller men är ofta inriktad på ett område, till exempel knivar eller silversmycken. Den senare kallas då i regel silversmed.

Konstsmeden är en tusenkonstnär

En smed som tillverkar olika sorters smidesdetaljer kallas ibland kort och gott för konstsmed. En sådan kan ha ett brett spektra av kunskap och arbeta i många olika sorters metaller för att skapa och restaurera bland annat grindar, gamla lås, gångjärn, skyltar, skulpturer, lampor och andra detaljer på inredningsområdet.

Förr i tiden var det vanligt att man gick till “byns smed” för att få hjälp med allt från att laga verktyg till att sätta skor på hästen. Smeden med sina speciella verktyg fungerade alltså också som hovslagare. Redan då var smeden en sorts tusenkonstnär och det är konstsmeder även i dag. Att förstå hur metall fungerar och kunna räkna ut hur man tar fram en kurvas böljande form kräver en särskild kompetens.

Vanligt att jobba i verkstad

En vanlig arbetsplats för en smed är att ha anställning på en av Stockholms smidesverkstäder. Då handlar det om en helt annan typ av smidesjobb. Inte små smycken eller konstföremål utan betydligt större konstruktioner.

Det kan till exempel röra sig om tillverkning av smidesdelar till olika industrier eller att göra jobb för olika byggen. Smidesjobben i en sådan verkstad går ofta ut på att tillverka delar eller detaljer i olika sorters metaller. Sådana metaller kan vara aluminium, järn eller rostfritt stål.

Smeder som utför den typen av jobb kallas i regel för stålbyggare. Det finns också smeder som arbetar på plåtslageri.

Välutbildad för hantverksjobb

För att arbeta som smed inom industrin finns yrkesinriktade program på gymnasiet, det industritekniska programmet. En annan väg att gå är genom hantverksprogrammet på gymnasienivå. Det finns också kortare utbildningar för den som blivit vuxen, det kan till exempel gå att skola sig till smed via folkhögskola eller andra kortare utbildningar.

Det viktigaste för en smed är erfarenhet. De flesta hittar sin första arbetsplats genom att prova sina kunskaper från utbildningen som lärling på ett företag där smeder arbetar med smide. Det finns självklart möjlighet att också vara lärling som stålbyggare.

I dag är det viktigt att som smed skaffa sig en europeisk licens för svetsjobb, en europalicens.

hantverkare

Kollektivavtal för hantverkare

20 sep 2019

Finns det kollektivavtal för hantverkare, varför ska man söka sig till arbetsplatser med kollektivavtal och hur kan ett sådant vara både arbetsgivare och arbetstagare till gagn? Det finns ganska många frågor i samband med anställning och en av de vanligaste gäller kollektivavtal. Vi tittar närmare på detta.

Först och främst, vad gäller kollektivavtal för hantverkare så finns det ett ganska stort urval av fackföreningar som har olika avtal. Det fackförbund du ansluter dig till driver på frågor om anställning, hjälper till vid eventuella konflikter och ser till att din arbetsgivare följer det som står skrivet i kollektivavtalet. Lite beroende på vad du arbetar med – hantverkare är ett brett begrepp – så kan några av följande fackförbund hjälpa dig mot en avgift som du betalar månadsvis: Byggnads. Metall. Pappersindustriförbundet. Målareförbundet. Elektrikerförbundet. Detta som ett axplock.

Ett tips är att du hör med kollegor om vilket fackförbund de tillhör och att du ser över vilka alternativ som passar dig bäst. Gällande fackförbund så har många idag börjat överväga att avsluta medlemskap eller att överhuvudtaget inte ansluta sig. Det är naturligtvis möjligt och fritt att göra så, men kom ihåg att man aldrig är så ensam som då man ställs inför en konflikt eller tvist med en arbetsgivare (som har stora resurser). Med ett fackförbund i ryggen så får man stöd, man får råd och man får ekonomisk stöttning. Ensam är inte stark.

Verktyg som ligger på bord, såg, hammare mm

Varför har vi kollektivavtal?

Kollektivavtal ser olika ut beroende på vilket yrke man har och vilken bransch man tillhör. Det handlar inte om ett enda avtal – det är flertalet avtal som fogats samman till ett paket som arbetsgivaren åtar sig att följa. Det går åt båda håll. Ett kollektivavtal reglerar rättigheter och skyldigheter som både arbetsgivare och arbetstagare ska förhålla sig till. Det handlar alltså inte om att sätta dit en arbetsgivare, det handlar om att skaffa sig ramar och tydliga direktiv som gör en arbetsplats säkrare, trevligare och i slutändan mer produktiv. Kollektivavtalet förhandlas fram mellan arbetsgivare/arbetsgivarorganisationen och fackförbunden.

Dessa punkter är extra viktiga sett till innehållet i ett kollektivavtal:

  • Lönen. Det finns ingen laglig rätt till löneökning, men däremot så ger kollektivavtalet en möjlighet att förhandla om denna en gång om året. Avtalet reglerar även minimilönen på arbetsplatsen.
  • Semester. Du har rätt till 25 dagars semester, men många kollektivavtal har - genom förhandling - fått extra semesterdagar. Här framgår dessutom hur man räknar på semesterlön och hur ersättningen sedan ska betalas.
  • Pension. Pensionen är viktig och i och med kollektivavtalet så framgår det också tydligt om hur mycket din arbetsgivare ska avsätta i tjänstepension till dig; detta enligt en plan som tagits fram av experter på området.
  • Uppsägningstid. Ska du sluta på arbetet eller om du blivit uppsagd från detsamma så finns det reglerat hur lång uppsägningstid du har. Detta enligt LAS, men du kan även se att ditt specifika kollektivavtal har andra tider att förhålla sig. Om så är fallet så går de före LAS i hackordningen.
  • Andra frågor: För hantverkare kan exempelvis säkerhet vara viktig på arbetsplatsen. Genom ett kollektivavtal så minimeras risken för skador som sker genom onödiga – påtvingade – risker. Ett kollektivavtal är en trygghet sett till att du som arbetstagare på det stora hela enbart behöver förhandla om din lön. Även där finns, som sagt, en lägstanivå att förhålla sig till. Vid en löneförhandling kan man dessutom ta hjälp av fackförbundet man tillhör. Det finns dessutom ofta olika – större och mindre – förmåner som inkluderas och som annars skulle vara svåra att förhandla fram.

Trygghet för alla

Kollektivavtal är en trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare. Många tror att det bara är arbetstagaren som drar fördelar av avtalen; men så är icke fallet. En arbetsgivare får dels en mer välmående och tryggare arbetsplats, men även sett till olika försäkringar som ingår – exempelvis vid sjukskrivningar och föräldraledigheter – så finns det stora uppsidor. 

Mer läsningTidrapportering - system för byggföretag

Hantverkare i Stockholm – så mycket tjänar dom

20 sep 2019

Snickare i Solna eller takläggare i Djursholm. Oavsett plats i Stockholms län finns en stor efterfrågan på hantverkare, och med efterfrågan kommer även höga kostnader. Lönerna bland hantverkare är dock väldigt varierande även fast dom är verksamma inom samma län, och rykte och ort är ofta av stor betydelse. Är man duktig som hantverkare, utför bra och kvalitativa jobb och har en lång erfarenhet finns dock goda möjligheter att tjäna mer än snittet.

Snickare

Som snickare i Stockholm kan lönen variera ganska kraftigt beroende på var i länet man jobbar. Det är inte ovanligt att snickare jobbar på ackord på stora byggen och då finns chansen att tjäna betydligt mer än för den som driver en mindre firma i någon av förorterna. Det finns dessutom många olika inriktningar för den som jobbar som snickare och även det kan medföra att lönen ser annorlunda ut. Det egna ryktet är också av stor vikt för kunderna, eftersom dom flesta är noggranna med att hitta seriösa och duktiga snickare när dom vill få olika typer av jobb utförda. Enligt statistik så tjänar en snickare ungefär 32 000 kronor per månad men vissa har betydligt högre löner, upp till 50 000 kronor i månaden och ibland mer.

Takläggare

En takläggare i Djursholm jämfört med till exempel en takläggare i Farsta kan tänkas ha samma lön men så behöver det nödvändigtvis inte alltid vara. Bland annat Djursholm är en av stadens ”dyraste” orter och här är folk extra noggranna när dom anlitar takläggare men även andra hantverkare. En erfaren och erkänt duktig hantverkare kan dessutom ta ut ett högre pris per timme tack vare sitt goda rykte, utan att kunderna säger emot. En normal lön för en takläggare i Stockholmsområdet ligger dock runt ca 30 000 kr i månaden men kan alltså vara både högre och lägre beroende på var man utför sina jobb och vilket rykte man har. Läs mer om takläggare här.

Takläggarens lön

Elektriker

Även om arbetsmarknaden för elektriker ser relativt stabil ut just nu så finns alltid en efterfrågan på kunniga inom området. Många pensionsavgångar kommer ske inom dom närmsta tio åren, och om färre väljer att utbilda sig kommer det bli brist. I dagsläget tjänar dock en elektriker i Stockholmsområdet runt ca 30 000 kronor och det är ganska jämnt över hela länet, även om vissa plockar ut mer, eller i vissa fall, mindre lön än andra. Snittlönen som statistiken visar för just hantverkare är ganska jämn och ligger alltså runt ca 30 000 kronor i månaden men i vissa fall, för den som är duktig och lever upp till sitt rykte, finns ofta mer pengar att tjäna. Djursholm och några andra Stockholmorter kallas ibland för ”rikemansorter” och för den som väljer att arbeta här, med högra krav på sig själv, kan också ta ut något mer betalt än i andra områden. Det kan dock ses som ett undantag snarare än en regel och är inget man som hantverkare bör räkna med när man erbjuder sina tjänster.

Hur är det att arbeta som elektriker?

15 sep 2019

Den som funderar på att utbilda sig till elektriker, kanske undrar hur det är. Som elektriker kan man arbeta inom vitt skilda områden. Tillgången på arbeten som elektriker lär inte gå ner. Vi har gjort oss mycket beroende av elektroniken – allt mer av samhällets funktioner går på el. Och elen har seglat upp som det miljövänliga alternativet. Så tillgången på arbeten som elektriker lär inte sina i första taget. Här berättar vi hur elektriker kan arbeta.

Den miljövänliga aspekten av elanvändning har gjort att vi egentligen behöver el, elledningar och elektriska installationer alltmer. Vi kanske skaffar oss solceller som förser våra hushåll med el från förnyelsebar solenergi. Privata bostäder omvandlas till självständiga solkraftverk.

elektriker kan behöva lägga solpaneler

Vi ska alltmer köra bil på el, mopeder på el, cyklar på el, samtidigt som vi lever i en alltmer digital värld, där alla arbetsredskap används digitalt. Allt vi gör sker på dator och mobiler, vilket har gjort oss alltmer beroende av tillgången på el. Istället för att använda mindre av jordens resurser, har vi istället använt alltmer av jordens resurser. Istället för att dra ner på användningen av energi från fossila bränslen (olja och bensin) har vi istället ökat användningen av förnyelsebar energi. Allt det är tack vare vårt allt större behov av el. Så elektriker behövs både nu och lär behövas i framtiden.

Inte dumt att arbeta som elektriker

Att arbeta som elektriker är ett relativt varierat arbete, beroende på var du arbetar. Arbetar man på fabrik, eller inom någon industri, innebär det ofta ett övervakande arbete. Då kontrollerar man hela tiden att elektroniken fungerar som önskat. Då och då kan man behöva reparera saker och ting, och installera ny elektronik. Men det dagliga arbetet handlar mest om att övervaka fabrikens tillgång till el.

Finns elektriker som egenföretagare

Man kan både arbeta som elektriker på någon annans företag och i synnerhet i början av ens karriär är det bäst att börja som elektriker på något företag som anställd, eller på fabrik. Men många väljer senare att bilda eget företag och då tar egna kunder och arbetar på så sätt åt sig själva. Oftast är det så mot privatpersoner, men ibland tar man ju också större uppdrag för företag. Många arbetar som underentreprenör till något byggföretag. Är man sin egen företagare är det mycket viktigt att kunna bemöta kunderna på ett bra sätt. Konkurrensen gör att det som skiljer elektrikerna åt är hur bra de bemöter sina kunder och hur väl de utför sitt arbete. Läs mer på: https://elenkelt.se.

Så kan du jobba som snickare

8 sep 2019

Funderar du på att arbeta som snickare? Om det är så att funderar på att arbeta med något hantverk är arbete som snickare ingen dum idé. Det är ett ganska så fysiskt arbete. Du får bära på ganska tunga bördor, som plankor, hammare, arbetsställningar, byggställningar och diverse arbetsredskap som du kommer att behöva använda. Med tiden innebär det förmodligen att du kommer att få ganska så stora muskler. Ser du dessutom till att bygga muskler även på fritiden, så underlättar det i ditt arbete. Plus att om du tränar på din fritid så undviker du att drabbas av skador i jobbet. Som snickare får du förmodligen arbeta med ganska så varierande arbeten. Särskilt om du väljer att arbeta som egen företagare. Då bestämmer du ju själv vilka slags arbetsuppdrag som du vill göra.

Alla vill ha en duktig snickare

Som egen företagare planerar du allt själv. Det är därför inte konstigt om många snickare väljer att bli sina egna och ta hela vinsten själv. Särskilt om man arbetar i storstäderna kan man få riktigt många uppdrag och på så sätt höja den egna inkomsten. Är man sin egen företagare så bestämmer ingen annan än du, vilken lön du ska ha. Är du duktig och tar på dig många uppdrag och gör arbetet till mer än belåtenhet så får du troligtvis en hög lön och ett rykte om dig att vara en duktig snickare. Alla vill anlita en duktig snickare. Alla går på de rykten som kringgärdar en snickare. Därför måste man som snickare alltid se till att göra alla uppdrag så noggrant som möjligt. Särskilt om man arbetar på mindre orter, brukar ryktet om en gå snabbt. Därför bör man alltid se till att göra alla uppdrag på så bra sätt som det bara är möjligt. Det är nästan omöjligt att vända ett dåligt rykte till ett som är bra.

snickare

Bäst är att börja som anställd

Det är bäst att alltid börja som anställd när man är färdig snickare. När man gör praktik på olika arbetsplatser gäller det att se till att få så många bra uppdrag och erfarenhet så att du lär dig så mycket som möjligt. Med erfarenhet blir man så småningom en duktig snickare och lär sig hur man löser olika problem som man kan stöta på när man ska bygga nya saker. Det är ju viktigt att veta hur man bygger. Om man ser till att få jobb på ett stort byggföretag, får man många bra erfarenheter som man kan använda sig av när man sedan blir sin egen företagare. Läs mer om en snickare i Stockholm på: https://www.stockholmsnickare.nu.

Så mycket lyfter en låssmed i lön

2 sep 2019

En låssmed har 24.629 kronor i lön varje månad. Detta årminstone om man ser till medellönen för yrket och det innebär naturligtvis att vissa tjänar mer och andra mindre. Faktorer som avgör lönen är - som inom alla andra yrken - vilken utbildning man har, hur lång erfarenhet som finns, var man bor och arbetar samt hos vilket företag man har sin anställning.

Gällande företag så har de flesta låssmeder sin anställning hos mindre sådana. Det är ofta en fördel och något som ofta lyfts fram som positivt: man kommer nära sina kollegor, man kan vara med och påverka och man blir sällan sidsteppad eller förbisedd. Låssmed är ett av orden som används för yrket, numera så används även ordet låstekniker - och det gör egentligen yrket mer rättvisa.

Mer kunskap om teknik och finmekanik krävs idag

För, idag handlar det mer om teknik och kundanpassning än vad som förr var fallet. Idag är låsen mer avancerade och inte sällan så används exempelvis passerkort snarare än nycklar. Vi ska även nämna biometri som ett tecken i tiden; det innebär att man kan öppna en dörr endast med hjälp av fingeravtryck samt passerkort/kod. Att kunna installera och reparera ett sådant avancerat system ställer naturligtvis höga krav på en låssmed och där fingerfärdighet, tålamod samt kunskap om mekanik och teknisk know-how (om exempelvis dataprogram) premieras.

Att addera till allt detta är den vanliga saken som folk tänker på i samband med att ordet låssmed nämns: att man låst sig ute, tappat nycklarna och behöver hjälp med att ta sig in i sin bostad igen. Vid ett sådant tillfälle ringer man en låssmed och får den hjälp man behöver. I sådana lägen så arbetar en låssmed under jour och det är också förklaringen till varför en relativt hög taxa syns på den faktura man som privatperson erhåller efter att låssmeden avslutat sitt värv.

Underhåll, reparationer och installationer av lås

I varje lokal, byggnad eller hem där det finns ett lås finns det också ett behov av en låssmed. Du kan tänka dig ett högriskfängelse likväl som en sommarstuga: behöver man skydda sin egendom eller låsa om sig så krävs det ett - mer eller mindre - avancerat låssystem och detta installeras av en låssmed. Likaså kommer systemet i fråga att behöva underhåll och det kommer att behöva repareras med jämna mellanrum.

Allt detta är något som en låssmed sköter om. Att enbart tänka sig en låssmed som någon som rycker ut för att hjälpa slarviga privatpersoner att komma in under sena lördagsnätter är således helt fel; den detaljen utgör enbart en bråkdel av hur en arbetsvecka ser ut - om ens det.

Yrket är numera även tätt sammansvetsad med andra säkerhetsyrken. Idag används larm, kameror och säkerhetssystem i en helt annan omfattning - både privat och i exempelvis offentliga lokaler och i butiker. Det sätter högre krav på att en låssmed även ska kunna erbjuda hjälp inom dessa frågor och, genom detta, så erbjuder många företag också en mer heltäckande tjänst där alla dessa frågor behandlas snarare än bara frågan om lås och passersystem.

Svetsare lön

2 sep 2019

28.100 kronor - där har vi en siffra som visar på hur mycket en svetsare i genomsnitt får i lön varje månad. Siffran kan dock, naturligtvis, vara betydligt högre och lägre och beror på var man bor, hur lång erfarenhet man har samt även inom vilket område man arbetar som svetsare.

Gällande det senare så kan man säga att en svetsare och behoven av dennes yrkeskunskaper syns inom allt från industrier, byggnads, tillverkning, underhåll och anläggning.

Som inom egentligen alla hantverksbranscher så råder det brist på svetsare - i framtiden kan bristen nästan bli akut. Många svetsare närmar sig pensionsåldern och då återväxten negligerats under en längre tid så kan bristen på yrkesskickliga svetsare bli väldigt påtaglig. Detta i kombination med att Sverige - särskilt i de större städerna - ligger efter gällande exempelvis bostäder och måste bygga ikapp för att täcka de behov som finns. Där kommer en svetsare att behövas och likaså om man ser till hela vår infrastruktur.

Framtiden ser ljus ur för svetsare

I flera år har svenska järnvägar ignorerats och nu börjar det bli väldigt påtagligt att något måste göras. Dels så är vissa sträckor farliga sett till att de inte är anpassade efter de moderna tågens hastigheter. Dels så är rälsen ofta undermåligt underhållen och som en tredje detalj så har även behovet av nya tågsträckningar - som en följd av klimathotet - börjat efterfrågas.

En gemensam nämnare - oavsett om det handlar om att lägga ny räls, reparera trasig sådan eller för att underhålla och säkra järnvägen - är en svetsare och i synnerhet då en specialiserad spårsvetsare som genom olika tekniker - påsvetsning, terminsvetsning och formsvetsning - kan ge oss en fungerande och säker tågresa genom hela Sverige.

Gör regeringen den satsning på järnvägen det viskats om så länge så kommer svetsare att behövas och detta i rejäla mängder. Är du osäker på vilken yrkesbana du ska välja eller känner att du kört fast i ditt nuvarande jobb så är svetsare verkligen något att satsa på. Detta oavsett om du är man eller kvinna.

Kunskaper om metallers egenskaper

Yrket är inte så tungt som många vill göra gällande. Idag använder man olika maskiner vid tyngre lyft och därmed så krävs det inte alls samma fysik som förr var fallet. En egenskap som emellertid krävs är att man som svetsare har god kännedom om metallers olika egenskaper och hur varje specifik metall kan påverkas av svetsningen i fråga.

Vilken typ av svetsmetod som ska användas vid varje tillfälle är naturligtvis också en viktig fråga där svaret måste finnas. Normalt kan man exempelvis använda sig av manuell metallbågssvetsning, MMA, Gasmetallbågssvetsning eller MIG/MAG och gassvetsning. Alla svetsarbeten ska ske och utföras enligt särskilda regler. Något som man som svetsare måste vara godkänd för att utföra.

För att bli godkänd så måste man avlägga ett prov enligt standarden för svetsarprövning EN 287 eller för ISO 9606. Varje svetsmetod har normalt en giltighetstid på två år och svetsaren som blivit godkänd arbetar praktiskt med metoden i fråga i sitt arbetsliv. Därefter gör man om provet och förkovrar sig därigenom ytterligare litegrann. Att ha färska kunskaper inom respektive svetsmetod ger säkrare jobb och säkrare jobb leder i sin tur till ett avsevärt mycket säkrare Sverige. Därav vikten av att man som svetsare hela tiden måste erhålla nya godkännanden.

Hovslagare lön

28 aug 2019

Hovslagare idag har en lön - i medel - som ligger på 28.542 kronor/månaden och den relativt höga lönen ger också en fingervisning av hur viktigt yrket är. Många tror att en hovslagares tjänster är relativt begränsade och att efterfrågan kanske främst finns inom travet.

Det är lätt att glömma att ridning är en av de största ungdomssporter som finns i Sverige och att hästen är en kär vän i många, många familjer runt om i vårt land. En hovslagare gör skillnad och det ökade intresset för hästar hos gemene man har också gjort att en hovslagares yrkeskunskaper blivit mer eftertraktade och att lönen i och med denna ökade efterfrågan också blir avsevärt mycket högre.

Mycket tyder på att en hovslagare i framtiden kan räkna med en ännu högre lön och detta som en följd av att A) hästsporten fortsätter att växa och att B) många hovslagare börjar bli till åren. Vill man arbeta nära detta fantastiska djur och göra skillnad så är yrket som hovslagare definitivt något att söka sig till. Det finns jobb och det är välbetalda sådana.

Hovslagare

Vad gör en hovslagare?

För att förklara vad en hovslagare gör så måste man först se till hästens anatomi och framför allt till hovarna. En hov består av horn och dessa horn växer hela tiden; det innebär att en hovslagare med jämna mellanrum - räkna med var sjätte/åttonde vecka - måste forma om hoven.

Det kallas för att verka och det kräver både precision, kunskap och största noggrannhet - formar man fel så kan hästen, som en följd av detta, få allvarliga skador genom att hovarna belastas på ett felaktigt sätt. En annan konsekvens som kan ses av ett slarvigt jobb kan innebära blödning i hästens hovar som en följd av att en hovslagare verkat för mycket.

En häst skos för att hovarna ska klara av all påfrestning. Efter verkning så sätter hovslagaren igång med att prova ut de skor som ska sättas på hästen. Dessa skor kan antingen kall- eller varmsmidas och de sätts på plats - efter utprovningen - via sömmar; något som innebär att en hovslagare använder sig av en speciell typ av spik (som alltså kallas för söm). Vi ska tillägga att vissa hästar inte behöver skor. Det handlar då primärt om föl, unghästar eller äldre hästar vars hovar inte är lika ömma.

Hästkännedom, yrkeskunskap och framtid

Precis som med människors fötter så har hästar olika hovar, olika storlekar, olika känslighet samt olika behov av omvårdnad. Att en hovslagare har kännedom om hästen är därför att yppersta vikt. Normalt så skos en häst om kanske var sjätte vecka och i samband med detta så kan en hovslagare även passa på att vårda exempelvis hovsprickor eller andra otrevligheter som kan ha uppkommit under den tid som passerat. Hovbölder är något som ofta behandlas i samband med verkning och inkluderat i den behandling är att lägga beslag efter det att bölden punkterats.

Rent yrkesmässigt så har yrket som hovslagare kommit att ändras. Förr så skötte en hovslagare all tillverkning, idag så är skorna ofta massproducerade i fabrik och det jobb som en hovslagare gör handlar om mindre justeringar och rent detaljarbete i syfte att anpassa varje sko efter en specifik häst - detta för att ge absolut bäst förutsättningar. Framtiden ser väldigt ljus ut för hovslagare. Så länge vi har hästar i Sverige så kommer denna, något bortglömda, yrkesgrupp att behövas.

Plåtslagare lön

28 aug 2019

Plåtslagare kan räkna med högre lön

En plåtslagare i framtiden kan räkna med en högre lön. Det baserar vi på det faktum att det idag råder en brist på plåtslagare och det i framtiden kommer att handla om en nästintill akut sådan. Efterfrågan är fortfarande hög för tjänster som erbjuds av en plåtslagare och i och med att många äldre sådana nu närmar sig pensionen så måste det ske något som räddar detta tusenåriga yrkesutövande.

Man måste, helt enkelt, visa yngre att det är ett yrke värt att utbilda sig inom och att det är ett yrke värt att satsa på. Ännu är det inte försent att agera, men för varje år som går så blir krisen lite värre. Plåtslagare behövs och om det handlar om det som står skrivet på löneavin så är saken glasklar: ge plåtslagare högre lön om dte är det som krävs för att attrahera yngre personer!

Plåtslagare

Vad gör en plåtslagare?

Själva yrket som plåtslagare är alltid spännande och väldigt varierande. Uppdragen är olika och dagarna blir därmed väldigt utmanande. Den ena dagen kan handla om att skära till plåtar till större industrier - trummor, skorstenar, stuprör - och den andra dagen kan handla om att lägga exempelvis ett plåttak hos en privatperson. Den tredje dagen kan i sin tur innebära att taksäkerheten på en större byggnad måste ses över. </p<

Kort sagt: yrket är utmanande och idag så är det betydligt lättare än förr. Lättare som i att man inte gör lika många - och tunga - lyft samt det faktum att man idag använder sig av dataprogram och maskiner för att skära ut specifika bitar av plåt. Tidigare gjordes detta uteslutande för hand och med hjälp av exempelvis skärbrännare.

Yrket är mer ergonomiskt idag

Dagens moderna lösningar gör att en plåtslagare kan arbeta mer effektivt och med en betydligt mindre belastning på sin kropp - något som annars varit ett problem för yrkesmän- och kvinnor som, tyvärr, fått fysiska skador som en följd av arbeta i trängre utrymmen samt stående i onaturliga positioner under en längre tid. Dagens plåtslagare har bättre hjälpmedel och får i och med detta en mindre belastning; det är ännu ett starkt argument till varför man kan överväga att söka sig till en skola eller ett företag för att gå som lärling.

Plåtslagare vintertid - takskottning

De senaste vintrarna har visat att plåtslagare även behövs vintertid. Varför? Jo, av den enkla anledningen att takskottning - i synnerhet i våra större städer - varit kraftigt eftersatt och att det är en uppgift som primärt utförs av plåtslagare. Lever man i Sverige och har ett nordiskt klimat så kan inte kraftigt och ihållande snöfall komma som någon överraskning. Något som tyvärr har skett och som visat att en plåtslagare nästan är oumbärlig även vintertid; helt enkelt för att minimera risken för både personskador och för att tak på olika byggnader riskerar att kollapsa som en följd av den enorma tyngd som snö kan föra med sig.

Låt oss hoppas att detta stolta hantverkaryrke får ett uppsving och att fler yngre personer inser att det är jobb som verkligen är värt att satsa på. Kan det innebära att en löneöknig måste ske är det oundvikligt. Man tjänar definitivt inte dåligt som plåtslagare idag - medellönen ligger på 24.903 kronor/månaden för en 30-åring - men det är klart att lönen alltid kan bli ännu lite bättre. Särskilt för ett yrke som det verkligen finns behov av.

Murare lön

28 aug 2019

Hur mycket tar en murare ut i lön?

Murare och hur mycket lön en sådan yrkesman tar ut i lön varierar och beror på en mängd olika faktorer. Till dessa ska nämnas yrkeserfarenhet, utbildning (eventuella vidareutbildningar ger lite mer klirr i kassan), vilket företag man arbetar för samt var i Sverige man är verksam. Medellönen för en murare vars erfarenhet ligger på 7.6 år är 24.748 kronor i månaden efter skatt. Det är således ett yrke som är att anse som välbetalt.

Murare

Murare behövs och gör skillnad

Och, det viktigaste av allt är egentligen inte hur mycket en murare lyfter i lön - det handlar snarare om att det är ett yrke som verkligen gör skillnad. Bygger man hus som inte är av trä så är det också troligt att en murare kommer att sköta lejonparten av arbetet. Det kan handla om att lägga tegel, det kan handla om att sätta puts och det kan handla om att sätta plattor invändigt. Vissa murare kan även - tack vare en vidareutbildning - erbjuda hjälp med stuckatur och andra utsmyckande detaljer i exempelvis taket eller längs med listerna.

Framtidsprognosen ser god ut för murare

Yrket är ett av de äldsta i Sverige och grundprincipen är fortfarande densamma även om teknikerna kommit att ändras. Till mångt och mycket så handlar det om att lägga exempelvis tegelplattor på varandra och bygga upp exempelvis ett hus allteftersom. Vän av ordning förstår naturligtvis att jobbet som murare kräver ett exceptionellt öga för att göra varje rad så rak som möjligt; minsta fel och buset blir snett och vint. En murares bästa vän i samband med yrkesutövningen är därför vattenpass samt snören som spänns fast i syfte att skapa de raka linjer som eftersträvas. Vi ska tillägga att en god fysik är att föredra, men att det inte längre är något krav på samma sätt som det en gång var. Visst, det är fortfarande tungt att arbeta som murare, men idag så använder man - vid behov - olika maskiner för tyngre lyft och därmed så har också gränsen mellan manligt och kvinnligt kommit att suddas ut. Muraryrket är idag jämställt och passar alla oavsett kön.

Ser man till framtiden och behov av murare så ser den synnerligen ljus ut. Liksom för de flesta hantverksyrken så finns det ett timglas att ta i beaktning. Det innebär att man nu ser en stor grupp av äldre murare som närmar sig pensionen och att man samtidigt saknar påfyllning av en yngre generation. Behovet av murare är stort redan nu, men inom loppet av en tioårsperiod kommer det att bli ännu större. Dessutom så handlar det om en relativt kort utbildning som antingen går att göra via Gymnasieprogrammet eller genom att gå som lärling hos ett företag inom murarbranschen.

Mycket tyder även på att lönen kommer att öka för murare i framtiden. Detta då den legat på samma nivå under en ganska lång tid och att, som sagt, efterfrågan av utbildade murare ökar. Räkna med att en murare kommer att få mer i lön inom några år.

Rörmokare lön

28 aug 2019

Vad har egentligen en rörmokare för lön? Många ställer sig den frågan efter att ha sett räkningen på det utförda arbetet och visst finns det fog för undran.

I många fall så kan man som privatperson drabbas av dubier kring huruvida en faktura från en rörmokare egentligen kan stämma. Det handlar om någon timmes jobb som går på flera tusenlappar och där man bland annat ska betala utryckningsavgift, milavgift, jouravgift och en timkostnad. Det innebär att ett på förhand enkelt jobb kan kosta betydligt mer än vad man räknat med och är alltså anledningen till varför många ställer sig frågan om vad en rörmokare har i lön. Svaret är naturligtvis ytterst individuellt och beror på en mängd olika faktorer - var arbetar rörmokaren, åt vilken firma, hur lång erfarenhet finns och så vidare. En sak som är intressant i sammanhanget är att en rörmokare i exempelvis Stockholm generellt tjänar mindre än vad en kollega i en mindre stad gör. Detta som en följd av konkurrens samt det faktum att man på egen hand förhandlar om sin lön.

Rörmokare

Lägre lön i Stockholm

Snittlönen för en rörmokare ligger på ungefär 42.000 kronor/månaden. Det ger en timlön på 256 kronor. En hög lön i förhållande till utbildningen som krävs för att bli rörmokare eller VVS-montör. Intressant - återigen - är att motsvarande siffra för en rörmokare i Mälardalen ligger på 31.300 kronor/timmen.

Det påvisar ännu en gång att man kan tjäna på att flytta från storstäderna om man vill tjäna mer pengar. Drygt elva tusen kronor är en stor skillnad. Det belyser också ett stor problem inom rörmokarbranschen. Man tjänar väldigt olika beroende på var i Sverige man bor och det är naturligtvis orättvist.

Så kan en rörmokare tjäna mer

Frågan är hur man driver upp lönen i fråga? Ett säkert sätt är att byta jobb. Det kan verka illojalt att göra så, men faktum är att det - som inom de flesta branscher - kan vara lukrativt att visa att man är beredd att gå vidare om man inte får det man anser sig förtjäna. Ett annat sätt är att vidareutbilda sig inom yrket.

Gällande rörmokare så finns det massor av spännande utbildningar som samtliga kan leda till en lite tjockare plånbok. Detta utöver en personlig utveckling förstås. Förkovrar man sig och skaffar ytterligare kött på benen inom yrket så går man också en väldigt lukrativ framtid till mötes.

Framtiden och rörmokare

Kommer rörmokare att behövas i framtiden och råder det brist på yrkesmän och kvinnor? Det kommer definitivt att behövas rörmokare och yrket är faktiskt - tillsammans med plåtslagare - ett av de yrken där det råder mest brist i Sverige. I framtiden kommer bristen på rörmokare att vara än mer påtaglig och det gör att chanserna är goda att både få jobb samt att få välbetalda sådana. I och med att utbildningen inte är så lång så är det inte för sent att sadla om och mötas av ett yrke som verkligen gör skillnad. Rörmokare och VVS-montörer behövs alltid; blir du en av dessa i framtiden?

Golvläggare lön | Vad tjänar en golvläggare?

19 aug 2019

Golvläggare är ett populärt yrke eftersom det alltid finns arbete och lönen är bra. Golvläggare behövs i alla byggnader. Men vad tjänar en golvläggare?

Nu och sedan många år tillbaka är det mycket bra tider för golvläggare, framför allt i våra växande storstäder. Behovet är enormt eftersom det byggs så mycket på grund av en växande befolkning men även ett stort behov av att golvrenovering och nyläggning då tidigare byggboomars golv behöver rustas upp. Det innebär att det är liten konkurrens bland jobben och lönen är god. En golvläggare behöver heller inte att arbeta på ackord som många andra yreksgrupper inom bygg behöver göra. Det kan hos vissa kännas stressande.

Golvläggare

Vad tjänar en golvläggare?

Efter utbildningen är ingångslönen hög och ligger på runt 30 000 kr i månaden vilket är högt jämfört med byggbranschen i övrigt. Det finns även stora utvecklingsmöjligheter och med ökande erfarenhet är det inte ovanligt med löner runt 40 000 kr i månaden.

Det är också ett roligt och omväxlande arbete där man får arbeta med hela kroppen och träffa många människor. Med andra ord är det bra om man är social och hjälpsam för att passa bra som golvläggare. Det behövs golvläggare på både stora byggföretag och mindre familjeföretag.

Jämför man med till exempel anläggare så är lönen cirka 3000 kr mer för en golvläggare.

Utbildning

Det är enkelt att bli golvläggare. För att bli golvläggare ska man gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet, med inriktning "husbygge". Efter färdig och godkänd utbildning går man som lärling, med så kallad lärlingslön, på hos en golvläggarfirma.

Efter detta kan man ta jobb på ett golvföretag, och som sagt med en ingångslön på runt 30 000 kr vilket är högt med tanke på den relativt korta utbildningen.

Om man senare i livet vill utbilda sig till golvläggare finns det ett flertal fackteoretiska grundutbildningar på en yrkesskola med efterföljande lärlingsperiod.

Omväxlande arbete

En golvläggares vardag kan ofta vara mycket varierad. Ibland handlar det om en renoveringar som till exempel golvslipning eller nyläggning av golv i gamla hus eller lägenheter. Man får vara med om att ge det gamla rummet ett nytt liv. Andra dagar är det nybyggnation som gäller. 

Då är man tillsammans med andra yrkesgrupper med om att bygga upp nya och fräscha bostäder och företagslokaler från grunden där människor vistas. Det är många som går i pension och det finns även stora möjligheter att starta ett eget företag vilket ger en golvläggare många valmöjligheter med åren. 

Så kan det vara jobba som målare i Bromma

2 aug 2019

Jobba som målare i Bromma? Det kan innebära att man inte bara arbetar som målare just i Bromma, utan i hela Storstockholm. Även om det finns många invånare i Bromma med många villor, radhus och bostadsrätter, hyresrätter och alla slags boenden där man kanske behöver en målare som kan komma och måla, kan man behöva resa i hela Storstockholm för att ha ett heltidsarbete som målare. Att jobba som målare i Bromma skiljer sig inte så mycket som att jobba som målare någon annanstans. Däremot har man ofta mer att göra, som målare i en så stor stad som i Stockholm. Här finns arbeten och uppdragen som ger en mycket arbete. Här förväntas man också arbeta ganska effektivt, eftersom det finns så mycket arbete och stor efterfrågan på målare, till exempel i Bromma.

Utbilda sig till målare

De allra flesta arbetsgivare vill endast anställa utbildade målare. Då är det gymnasiets byggtekniska program som utbildar målare. Att arbeta som målare innebär inte bara att man använder sig av målarfärg och penslar, roller, utan man arbetar först med underlaget. Man spikar upp gipsväggar, man spacklar och slipar innan det går att måla väggar. Som målare kan man arbeta med fasader, och kan behöva lägga på puts och laga hål i tegelväggar, ersätta träpanel med friskt trä innan man målar. På samma sätt är det med fönster som man ska måla, eller tak som ska målas. Därför gör man mycket mer som målare, än bara målar.

Stor efterfrågan på målare

Just nu råder det en stor efterfrågan på målare och lär så fortsätta i framtiden. Arbetsförmedlingen gör hela tiden olika slags analyser av arbetamarknaden och har skrivit att det fortfarande råder en ganska stor efterfrågan på utbildade målare, även inför de närmaste fem, tio åren framöver. Att utbilda sig till målare är därför ett ganska starkt kort och ingen dum idé för framtiden. Det som är viktigt när man arbetar som målare är att arbeta noggrant och göra arbetet som målare med en hög kvalitet. Det innebär att man bör göra varje detalj med stor noggrannhet, samtidigt som man arbetar effektivt. Det är många arbetsgivare som inte gillar en målare som tar mycket lång tid på sig att måla. Att halvsova, medan man arbetar, är ingen bra idé, eller att slarva med arbetet är heller inget som är populärt. Dock råder det liten konkurrens om jobben enligt Arbetsförmedlingen som spår ljusa framtider för landets målare.

← Äldre inlägg