Blogg


Sida 3

Att slipa om parketten kan fräscha upp hela hemmet

29 jul 2020

Glöm inte att även fixa till golven när ni renoverar. I ett rum är det golvet som syns mest men det är även den yta som slits mest. Att slipa om de repiga trägolven kan lyfta hela rummet.

Vi målar om och tapetserar men glömmer ofta bort golven. Att även renovera och slipa den gamla parketten kan vara ett lyft för hela hemmet. Trägolv är behagliga att stå på och så är de vackra. Dessutom är trä ett hållbart material som även är bra för miljön då man enkelt kan slipa om det och det blir som nytt igen. Det är tjockleken på golvet och hur många gånger som det har renoverats tidigare som avgör om det går att slipa. Ett massivt plankgolv kan man slipa många gånger och det är inte ovanligt med plankgolv som är över hundra år. Lamellparkett klarar oftast att slipas fyra gånger. Det kan ibland vara svårt att avgöra om golvet klarar en slipning till. Golvslipning i Stockholm kan kostnadsfritt komma på hembesök för att bedöma om golven går att slipa.

Ytbehandlingen påverkar golvets utseende

Ett nyslipat trägolv eller parkett ska också ytbehandlas något som även påverkar golvets utseende. Vilken efterbehandling som kan vara bäst för golvet beror bland annat på vad rummet används till och vilket träslag det är av. Ett trägolv i ett kök eller hall utsätts för spill och blöta skor. Då kanske man inte ska olja in golven utan i stället välja en golvlack. Idag finns det både blank, matt och helmatt lack att välja på. Man kan även välja att vaxa, luta av och vitsåpa golven. Att också förändra golven genom att färga in dem är populärt. Ekparkett kan man exempelvis färga in ljust eller mörkt. Skulle man tröttna på det är det bara att slipa om det och välja en annan ytbehandling. Ta hjälp av en golvslipningsfirma

Man kan själv slipa sina golv genom att hyra en speciell golvslip men det blir sällan lika bra som när man anlitar en professionell golvslipningsfirma. Idag erbjuder dessutom de flesta firmor dammfri golvslipning vilket inte blir fallet om man skulle slipa golven själv. Hyr man in en firma kan man även få hjälp med att välja vilken ytbehandling som kan vara bäst. Kontakta några olika golvslipningsföretag och be om en offert. Jämför sedan priser men titta även på referenser innan ni väljer firma.

Varför anlita en arkitekt?

16 jun 2020

Ska du bygga nytt hus eller planerar för en utbyggnad till ditt befintliga hus? Ta hjälp av en arkitekt. Många väljer bort en arkitekt och man gör detta av kostnadsskäl. Detta sker utan någon egentlig undersökning. Kostnaderna - från omkring 500 kronor/timme - som en arkitekt tar i arvode kan i slutändan, i de flesta fall, ses som en investering.

Du har säkerligen idéer och drömmar om hur ditt framtida hus ska se ut. Dessa kan vara svåra att omsätta till praktiken. Att förvandla en idé till en färdig handling och skapa en ritning som A) de facto får ett bygglov och B) som håller rent kostnadsmässigt och inom den budget man har är inte helt lätt. Där krävs ofta professionell hjälp och det är just där som vikten av en arkitekt blir så påtaglig.

Dessutom handlar det om en kreativ och rolig process också där du som beställare får arbeta nära en yrkesman som hela tiden utgår från dig, dina behov, önskemål och krav. Att arbeta tätt tillsammans med en arkitekt föder en kreativitet som hela tiden leder framåt: den lilla idéen som fanns i ditt huvud kommer att växa, ta nya former och slutligen - lite längre fram i tiden - vara en konkret byggnad; redo att gå in i.

En arkitekt lönar sig i längden

Att det lönar sig att anlita en arkitekt kan bevisas både ekonomiskt och rent känslomässigt. Det ekonomiska i form av att byggnaden planeras för att bli så kostnadseffektiv som möjligt. Många av dagens arkitekter är att anse som rena byggnadsingenjörer som tar fram lösningar för uppvärmning, isolering och energi som sparar pengar; detta samtidigt som man använder sig av smarta lösningar i övrigt - placering av fönster och där material som används är miljövänliga.

Den rent känslomässiga aspekten är enklare att förklara: du får - kort sagt - en unik byggnad. Ingen annan kommer att ha samma hus - eller tillbyggnad - som du har. Det bästa av allt är att du varit med och skapat allting.

Arkitekten har, genom sin kunskap, fört över dina skisser och idéer och omvandlat dessa till någonting konkret. Tänk dig själv att varje gång gå ut i ett kök - eller en trädgård - som har planerats utifrån dina behov och önskemål; både vad gäller stil och form samt funktionalitet. Det handlar om en chans som inte får missas. Hur många gånger bygger man egentligen någonting helt från grunden?

Hitta rätt arkitekt för just ditt projekt

Att välja en arkitekt är inte det lättaste. Dels så handlar det om priset - som varierar väldigt mycket - och dels så handlar det om det rent estetiska. Vi alla har olika syn på vad som egentligen är vackert och vad som inte är det. Gillar du en mer klassisk stil så kanske en arkitekt med vurm för det moderna, mer kubistiska inte är den du ska anlita, eller hur?

Det viktigaste är att du tar dig tiden att söka efter en arkitekt som motsvarar dina förväntningar och som håller en stil som ligger nära din egen. Kolla runt och se hur olika kontor arbetar. Var uppmärksam på portfolion och referensobjekt. Se även till att träffa arkitekten innan du skriver ett avtal. Som sagt, ni kommer att arbeta tillsammans och här är personkemin en viktig ingrediens i hur det färdiga resultatet kommer att se ut. Du ska känna trygghet och förtroende!

Vad en elektriker sysslar med

3 jun 2020

Vad gör en elektriker och finns det olika grenar inom yrket? Hur utbildar man sig och var finns utbildningarna? När måste man tillkalla en elektriker istället för att utföra arbetet själv?

En elektriker är en hantverkare med fokus på elektricitet och som arbetar med både låg och hög spänning. Låg spänning finns i bostäder och på andra platser som man normalt kommer åt, medan hög spänning är något man som privatperson sällan kommer i kontakt med. En elektriker drar ledningar, gör kopplingar och ansluter elektriciteten till alla kontakter och enheter som drivs av detta. Eftersom det finns olika grader av spänning så finns det också flera olika typer av grenar inom yrket där man specialiserar sig på just en slags spänning och sätt att arbeta på. Precis som det krävs behörighet för att utföra vissa moment så får inte heller en elektriker med fel behörighet utföra ett arbete som hen inte är utbildad att utföra. Eftersom arbete med högspänning är mycket farligt så arbetar dessa elektriker mycket sällan ensamma, utan paras ihop två och två. Skulle olyckan vara framme så kan det gå snabbt.

Olika grenar inom yrket

Oftast delas elektriker in i lågspännings-elektriker, högspännings-elektriker och industri-elektriker. Den sistnämnda arbetar med båda typerna av spänning, och rör sig därför över hela fältet. Utbildningarna finns på gymnasial nivå, men man kan även senare i livet ta en examen som elektriker genom något av alla de utbildningsföretag som erbjuder detta. Det finns till och med utbildning som man kan gå på distans. Utbildningen inom gymnasiet är tre år lång men det finns kortare utbildningar man kan välja som påbyggnad om man redan har andra studier i bagaget.

Det man inte får göra själv

Som privatperson så finns det vissa saker man själv kan göra inom elektricitet för att hålla kostnaderna nere. Man kan exempelvis dra ledningar och göra hål för dosor samt montera dessa. Men, när det kommer till själva kopplingarna och när elen ska kopplas till ett elskåp så är det absolut bäst att anlita en behörig elektriker. Detsamma gäller för våtutrymmen. Om något är kopplat fel så kan det gå mycket illa i kombination med vatten. Skulle det ske en olycka så får man annars inte ut något på sin försäkring och det kan till och med orsaka personskada eller dödsfall. Var därför även noga med att kontrollera att den som anlitas för uppdraget verkligen har behörigheten som krävs.

Därför bör du inte fixa VVS på egen hand

25 maj 2020

En vattenläcka är sällan en husägares lyckligaste stund. Färdiginstallerad golvvärme brukar däremot ge glädjerus. I stunder av nöd och lycka gäller det att ta hjälp av en VVS-montör.

Ibland är det lätt att hålla sig för skratt och önska att man förblivit hyresgäst. Vattenläckor är ett djävulens påfund och inte roliga vare sig de smugit sig in och stannat länge eller kommer stormande med fullt tryck en fredagskväll. Andra gånger kan ett milt och nöjt leende sprida sig över ens härjade ansikte när golvvärmen kopplats in för första gången. Medan tårna långsamt tinar och du kastar ut de fulaste mattorna som inte längre behövs tänker du på vilket smart beslut det var att köpa villa. Tillfällena då du behöver anlita en rörmokare kan vara väldigt olika, vilket också speglar hur varierande arbetsuppgifterna kan vara för en VVS-montör.

Vad är ett våtrumsintyg?

Ett våtrumsintyg är ett dokument som får ditt försäkringsbolag att anlägga en försonlig ton vid en vattenskada. Ett våtrumsintyg utfärdas av ett certifierat företag som sysslar med VVS. Där dokumenteras det att ditt badrum eller annat våtutrymme byggts eller renoverats på ett korrekt sätt och enligt rådande normer. Vid ett bygge eller en renovering är naturligtvis tanken att dusch och dylikt inte skall kunna läcka ner genom ytskikten och ner i bjälklag eller liknande. Som kompetent rörmokare har du ett antal olika knep för att allt arbete ska utföras korrekt. Det handlar om val av rätt material - i ytskikten och framför allt i fogar och andra ställen där risk för läckage skulle kunna uppstå. Har du stora planer för dina golv och vill installera golvvärme behöver du också en VVS-montörs expertis. Golvvärme är ett komplext och känsligt system, och alla försök att själv ge sig på en installation kommer tyvärr att sluta i mindre lyckliga miner.

Ett alternativ för uppvärmning av hus

För många av oss är en luftvärmepump ett energieffektivt och mindre kostsamt sätt att värma upp fastigheten. Luftvärme kan se ut på lite olika sätt, men en rörmokare kan alltid leverera själva pumpen, montera den och sätta igång funktionen. Behöver du sedan service efter några år så kan du få hjälp från samma håll. Din pump kan antingen fungera med luft-luft eller luft-vatten. Hur din fastighet är konstruerad avgör vilket som fungerar bäst i just ditt fall. Livet blir helt enkelt lättare och bättre när vi tar hjälp från en rörmokare!

Dränering är nödvändigt

17 maj 2020

Att leda bort vatten från huset är en av de viktigaste åtgärderna vid en nybyggnation; rätt dränering ger huset längre livslängd och minimerar risken för framtida problem. Om en dränering sker på ett felaktigt och undermåligt sätt så kan detta leda till fukt- och mögelskador och - på sikt och om ingenting görs - en kollaps genom att grunden vittrar sönder. Det finns även en risk för översvämning i källaren. Därför är en dränering så viktig.

Men, det kommer att behöva upprepas. En dränering behöver normalt göras ungefär var tjugonde- tjugofemte år. Det handlar inte om någon kort tidsintervall således, men det är något som inte får negligeras. Du bör hålla koll själv. Det finns vissa tydliga tecken som pekar i riktning mot en ny dränering.

Har du ett hus i Stockholm med en källare så kan du också använda det utrymmet och kolla noggrant där och se om en dränering bör göras. Ser du att det flagnar från väggarna, att det släpper färg eller att det finns fuktfläckar så indikerar detta en dränering; detsamma om det luktar mer unket än vanligt. Har du dessa problem så bör du utreda saken närmare och kontakta ett företag i Stockholm inom dränering som kan genomföra en fuktmätning.

Hitta ett pålitligt företag för din dränering i Stockholm

Kan man då inte göra en dränering utan hjälp och finns det inget sätt att komma undan? Först och främst så kan man genomföra en dränering utan att inkludera någon professionell firma för uppgiften. Det finns maskiner att hyra, det finns fina guider på internet som kan följa och det går att komma undan utan att behöva ha en massa spring på tomten.

Men, det är sällan värt det. Kostnaden kommer ändå att sticka iväg och dessutom så är en av de huvudsakliga sakerna som leder till en lyckad - och långsiktigt hållbar - dränering att man har vana och erfarenhet av en sådan tidigare. Dessutom måste man vara medveten om att varje hus är unikt och att en guide på internet genom detta också kan vara fullkomligt irrelevant sett till ditt hus i Stockholm och de förutsättningar som det har.

Därför brukar man, inte minst med tanke på Rot-avdraget, tjäna på att ta professionell hjälp med sin dränering. Här handlar det emellertid även om att välja rätt företag; bor du i Stockholm så finns en uppsjö av företag som ebjuder tjänsten dränering. Vårt råd är att du tar dig tid och undersöker kring vilket som passar dig och dina behov bäst. Ta in offerter, förhandla och se till att alltid ringa ett par referenser innan du bestämmer dig.

Se till att hitta ett företag som verkligen levererar. det tjänar du på i längden. Det är en ren investering både ekonomiskt och i ditt boende.

Mer info om dränering: www.stockholmdränering.se

Vad tjänar man på tryckerier?

14 apr 2020

Funderar du på att bli tryckare? Arbetet på ett modernt tryckeri kan stundtals vara hektiskt, men det är också en plats där det ofta finns utrymme för att ta pauser med jämna mellanrum. De hektiska perioderna kan nog de flesta ha överseende med, trots allt har man ju en lön som kompenserar en. Men vad ligger egentligen lönerna på? Här tittar vi lite närmare på det.

Vi använder oss av en källa vartill 283 tryckare har rapporterat sina löner. Statistiken är fördelad efter löneintervall, kön och län. Vidare finns information kring medelålder och erfarenhet hos referenserna. Med detta sagt bör data snarare kanske ses som en fingervisning – huruvida underlaget är tillräckligt stort för att ge en trovärdig och precis bild är upp till statistikerna att avgöra.

Det som informationen visar är att medellönen för tryckare i hela landet ligger på ca 24 000 kronor.

Detta med en medelålder på 35 år och en erfarenhet på nästan 12 år. Medianlönen, som kanske är mer talande, ligger på 23 500 kronor. Anledningen till att medianen ibland visar sanningen bättre än medellönerna, är för att enstaka tryckare i chefsposition riskerar att dra upp snittet ordentligt.

Informationen visar också att lönerna varierar en del, beroende på var i landet man befinner sig. Åtminstone förhåller det sig så för de nästan 300 referenserna som bidragit med sin löneinformation. Vi ser till exempel att lönerna i Stockholm är högre än i övriga landet, där snittlönen ligger på över 27 000 kronor. Det här kan jämföras med till exempel Uppsala, där motsvarande siffra ligger på 20 000 kronor. Nämnas bör dock att såväl snittåldern som snitterfarenheten är högre i huvudstaden.

Underlaget blir troligtvis ganska litet i de allra flesta län, när referenserna fördelas över dem. Kanske blir det lite för litet för att dra några stora slutsatser av lönerna. Andra län där anställda på tryckeri är välbetalda är Jämtland (26 500 kronor), Kalmar (24 500 kronor) och Norrbotten (26 500 kronor). Förutom Uppsala finns Örebro, Västmanland och Blekinge i låglöneligan. I Örebro är man sämst betald, med 19 500 kronor i månaden med en erfarenhet på 9 år och en medelålder på 35 år. I Stockholm, där medelåldern är 37 och erfarenheten 12, tjänar man trots allt nästan 8 000 kronor mer i månaden.

Lönerna fördelas även i intervaller, över hela landet sett. Här framgår det att 0,71 % tjänar mellan 0 - 13 999 kronor i månaden. En referens har också uppgett sig tjäna över 89 999 kronor i månaden på tryckeri. Det enskilt största intervallet är 22 - 23 999 kronor i månaden, där en femtedel av landets tryckare återfinns. Även intervallen över under (20 - 21 999 kronor samt 24 - 25 999 kronor) huserar många tryckare, med 14 % vardera. Ungefär en tiondel av tryckarna i landet har en lön som ligger mellan 30 000 och 32 999 kronor i månaden. Därutöver finns ett fåtal referenser, som tjänar mer än så, varav en alltså har mer än 90 000 kronor i månaden enligt sidan, som nämnt ovan.

 

Hur utför man en trapphusmålning?

12 apr 2020

Målaren är hantverkaren som sätter färg på huset. Men hur utför man en trapphusmålning och vad ska man tänka på? Hur anlitar man en målare och vilken utbildning krävs för att bli målare?

Ett trapphus finns oftast i industribyggnader, kontor och flerbostadshus. Det är ett rum som kan vara utmanande att måla. I ett vanligt rum så finns ett golv och oftast en väggyta på drygt 2 meter, men i ett trapphus är det endast våningsplanet som är ett golv och resten är trappsteg. Dessutom är takytan, eller gränsen för väggen, inte ett våningsplan utan två våningsplan. Detta gör att tillgängligheten då man målar ett trapphus är mycket svår och istället måste man kompensera med långa skaft på verktygen.

Vad ska man tänka på när man målar ett trapphus?

Förutom svårare tillgänglighet när man målar ett trapphus så går målningen till på precis samma sätt som vanligt, även om trapphusmålning kräver mer tid, arbete och hänsyn. Först ska gammal färg skrapas bort och kanske även slipas ner. Efter det dammsugs ytorna så att ingen lös färg eller damm finns kvar. Därefter sker en rengöring med en speciell färgrengöring. När allt detta är klart så ska övriga ytor täckas, om man inte redan gjort det. Och där är ett trapphus lite besvärligare eftersom varje trappsteg måste täckas plus räcket och alla lampor. Efter det är det bara att börja måla, och även där är det mer utmanande vid målning av trapphus där trapphuset inte är skiljt från gemensamma ytor med en dörr utan är helt öppen och tillgänglig för boende eller personal.

Hur anlitar man en målerifirma och hur blir man målare?

Precis som andra hantverksyrken så kan man antingen utbilda sig till målare på gymnasiet eller genom annan utbildning. Det finns också självlärda målare som kan vara så duktiga att de ändå får arbeten. För att anlita en målerifirma så kan man antingen söka på internet eller fråga släkt, grannar och vänner om de har någon att rekommendera. När man anlitar en målare så ska man kunna lita på att de är professionella arbetare som gör rätt underbehandling och målar med rätt färg. En kontroll att företaget har F-skattsedel är en lätt garanti och garanti är också något man ska begära att få på utfört arbete. Om färgen börjar bubbla eller faller av inom kort tid så ska en reklamation ske, och arbetet ska göras om och göras rätt.

Här hittar du en trapphusmålare: https://www.trapphusmålning.nu

Hur går gesällprovet till?

7 apr 2020

Sugen att omskola dig? Eller kanske jobbar du redan inom ett hantverksyrke och vill göra prover för att bli godkänd genom yrkestekniska prov? Hur det går till kan du läsa mer i den här texten.

Funderar du på att omskola dig till målare eller går du redan idag som målarelev och är beredd att ta steget till att utföra ditt gesällprov? Som målarlärling har du både en rättighet och en skyldighet att utföra ett gesällprov. Det består av ett teoriprov och ett yrkestekniskt prov, ungefär som när du tar körkort. Det teoretiska provet pluggar du till först och genomför själv online. När du klarat detta kan din arbetsgivare anmäla dig till Måleribranschens Yrkesnämnd för att göra det yrkestekniska provet för målare. Det är ju en klar fördel för arbetsgivaren att kunna stoltsera med att de anställda har utfört proven och fått yrkesbevis. Dessutom har du chansen att få vara med och tävla i Måleri-SM när du utför ditt gesällprov. Är det kanske din tur nästa år?

De tekniska delarna

Det är arbetsgivaren som plockar fram ett lämpligt objekt till lärlingen för att kunna utföra provet. Objektet ska förbesiktigas och godkännas innan målareleven utför provet. I det yrkestekniska provet ska målaren utföra ett antal förutbestämda moment som därefter granskas och poängsätts. De olika moment som ska utföras är:

 • underbehandling av snickerier
 • färdigbehandling av snickerier
 • underbehandling för målning av tak och vägg
 • målning av tak och vägg.
 • underbehandling för tapetsering
 • vävsättning på vägg
 • tapetsering och vävsättning

Och slutligen bedöms använd arbetstid. Studerar du till målare så kan du avlägga din examen först och därefter utföra gesällprov när du är på plats hos en arbetsgivare.

Bedömning och resultat

Målarens gesällprov granskas av speciella granskningsmän som är utsedda av Måleribranschens Yrkesnämnd, något som målar elevens arbetsgivare får betala för. När proven är genomförda och godkända så får målaren ett gesällbrev samt ett yrkesbevis, vilket kostar cirka 700 kr och utfärdas av Sveriges Hantverksråd. Att bli målare är inte helt enkelt som du förstår, det krävs en del. Men är du en skicklig målare eller önskar att bli kommer du säkert genomföra proven galant eftersom det man brinner för är man bra på. Hantverksyrken främjas av de regler kring ROT-avdrag vi har idag och det är en klok investering att lära sig yrket från grunden om man älskar att jobba och skapa med färg, mönster och har ett öga för estetik.

Framtidsutsikter för snickare

18 feb 2020

Är du intresserad av att jobba i snickarbranschen? Stor efterfrågan och många lediga jobb ger minst sagt goda framtidsutsikter för snickare. 

Stor efterfrågan 

Det finns idag en stor efterfrågan på snickare i Sverige. Det byggs mer än någonsin och det är minst sagt inne att renovera i hus och hem – och det gärna ofta. Det gör att snickarna har fullt upp och på många platser räcker dom inte till, trots att dom till antalet är ganska många. 

Det finns hundratals, om inte tusentals, verksamma snickarfirmor runt om i landet men ändå är efterfrågan något större än tillgången. Framtidsutsikterna kan så ledes ses som väldigt ljusa, eftersom utvecklingen med nyproduktioner av villor och flerbostadshus samt andra byggen knappast kommer vända och gå bakåt. Snickarna behövs på många typer av byggen och fungerar som en viktig roll och det kommer troligen inte heller att förändras.

 

Lätt att få jobb 

Den stora efterfrågan, många rådande pensionsavgångar och det faktum att färre väljer att utbilda sig inom området snickare gör såklart att det är lätt att få jobb. Inte bara i storstäder där efterfrågan är som störst, utan i dom flesta städer runt om i landet behövs fler yrkeskunniga som är sugna på att arbeta hårt. 

Fördelen med att vara utbildad snickare och att det är så pass enkelt att få jobb gör att det är enkelt för den som vill bryta upp från sin hemstad och bosätta sig någon annanstans. Lika enkelt är det för den som är sugen på att flytta hem igen. Man behöver i princip aldrig oroa sig för att gå utan jobb var man än befinner sig eftersom yrkesgruppen snickare behövs överallt. 

Möjlighet att starta eget 

Även för den snickare som är sugen att testa på att driva eget finns goda framtidsutsikter. Efterfrågan gör att det finns utrymme för fler verksamma i branschen och börjar man i liten skala finns stora möjligheter att växa. När man hittat sitt område, sin kundkrets och när man har skapat sig ett gott rykte behöver man inte heller här oroa sig för att stå utan jobb. 

Utbilda dig till snickare 

Tycker man att branschen och yrket känns lockande finns flera anledningar att utbilda sig till just snickare. Det är som sagt inga problem att få jobb oavsett var man bor och man kan vänta sig ett varierande och roligt jobb. För den som fortfarande är ung och har gymnasiet kvar finns valmöjligheten att läsa ett bygg- och anläggningsprogram för att sedan arbeta som lärling under en period. 

Är man äldre kan man vända sig till arbetsförmedlingen och Komvux i den stad man är bosatt för att få hjälp med andra utbildningsmöjligheter. 

Att framtidsutsikterna är väldigt positiva för snickare råder det inga större tvivel om och är man inte redan utbildad är det en bra idé att bli det. Efterfrågan är stor och ser inte ut att minska och det finns gott om jobb för den arbetsvillige. Är man dessutom driftig är det inte helt fel att starta sin egen firma.

Hur skyddar man bäst sitt trägolv efter en golvslipning?

14 feb 2020

Hur tar jag på bästa sätt hand om mitt trägolv efter en golvslipning? Vad bör jag göra direkt efter slipningen? Läs svaren och undvik vanliga misstag!

När ett golv är alldeles nyslipat är det som allra bäst och allra vackrast. Det spelar ingen roll om det är nyinköpt och nylagt eller om det är ett vackert gammalt golv som fått nytt liv genom en golvslipning. En av många fördelar med massiva trägolv är just att det är så oerhört hållbart. Att det efter en omslipning ser exakt lika fräscht och snyggt ut som det gjorde från början. Vare sig du själv har skött golvslipningen eller om du anlitat en golvfirma har du nu ett golv utan repor eller fläckar. Nu kommer ditt golv att hålla i tjugo år till. Nu är det också dags att passa på att ge golvet det där lilla extra i skyddsväg. Ett grundskydd ger dig nämligen en större chans att få behålla golvet i snyggt skick. Sedan finns det också en del åtgärder för att det ska hålla emot repor och liknande permanenta skador.

Passa på att skydda i samband med golvslipningen

När golvet är nyslipat bör det också lackas. Det är något som den golvfirma du anlitat kan hjälpa till med. Man lägger på ett lager lack, låter det torka, och sedan ett nytt lager. Efter det ska golvet torka minst en dag. Nu har golvet ett skydd mot vätskor och blir lättstädat. Ett annat alternativ är att olja golvet. Olja tränger in i träet och framhäver träets struktur och fungerar som vattenavvisande. Ett tredje alternativ är att använda såpa. Såpan arbetas då in i lager. Det används sedan kontinuerligt med vatten för att skydda golvet. Utan något slags skydd blir ditt golv alldeles för känsligt för vassa föremål och vätskor. Därför bör du använda något av alternativen.

Ta hand om ditt golv i vardagen!

För att golvet inte ska få repor och fläckar alltför snabbt igen finns det en rad åtgärder du kan ta till. Till att börja med är en dörrmatta att rekommendera. Det kan låta simpelt, men en dörrmatta tar emot mycket grus och annan smuts som annars skulle hamnat på golven. När golven ska städas ska du vara mycket sparsam med vatten. För mycket av den varan kan få golvet att svälla. Torka upp spilld vätska snabbt! Använd inte allrengöring eller liknande utan medel avsedda för just trägolv. Sätt skydd under dina tyngre möbler så de inte repar golvet. Se till att hålla klorna på husdjuren klippta. De mattor du har bör inte ha gummerad undersida utan kunna släppa igenom luft. Rätt behandling ger hållbara golv!

Vad har en arkitekt i lön?

30 jan 2020

Inredningsarkitekt, byggnadsarkitekt, stadsplanerare och arkitekt som arbetar med kulturarv. Inriktningarna i yrket är många - så vad har en arkitekt i lön?

Många arkitekter ritar hus och offentliga byggnader, men arkitektutbildningen är lagd så att den egentligen lägger grund för en rad olika yrkesval. Du som är intresserad av samhället och offentliga miljöer kan arbeta med stadsplanering efter utbildningen, eller kanske kulturarvsfrågor. Inom den privata marknaden finns även fastighetsföretag.

Lägsta ingångslön för en nyutexaminerad arkitekt var 2019 cirka 32 000 kronor per månad. Tio år efter examen brukar medianlönen ligga runt 33 000 - 54 000 kronor i månaden.

Mer ansvar ger bättre betalt

Det finns en rad olika parametrar som påverkar hur lönen blir för olika arkitekter. Dels vilken sektor inom yrket du arbetar i, det vill säga statlig, kommunal eller privat. Det spelar också roll vilken tyngd ditt arbete har i ett projekt. Har du huvudansvar som chefsarkitekt, är du ansvarig arkitekt, handläggande arkitekt eller medverkande arkitekt? Mer ansvar betyder mer betalt.

Vilken utbildning du har och var geografiskt du arbetar kan också spela in när din arbetsgivare sätter lön. Frilansar du som arkitekt sätter du din egen lön, men du måste förstås anpassa den till marknadsläget för att möta kunderna.

Som en arkitekt ritar du i regel hus och andra byggnader, och planerar för hur de ska fungera. Du gör det på uppdrag av en beställare.

För att visa beställaren/ kunden vad du vill åstadkomma visar du ritningar, förklarar din vision i texter och modeller. Du kommer med förslag på hur byggnaden ska utformas, hur planlösning, ytskikt och husfasad ska se ut.

Byggritningar och mätverktyg ligger på ett bord

En estetisk konstruktör

Om du väljer att utbilda dig till arkitekt får du arbeta både som konstruktör, planerare och estet. För att klara uppdraget behöver du ta hänsyn till beställarens ekonomiska, tekniska, miljömässiga och självklart estetiska visioner, krav och önskemål.

Som du kunde läsa tidigare kan du ha en rad olika uppdragsgivare - statliga, kommunala eller privata. Det betyder att dina kunder kan vara beställare i allt från regioner, kommuner, landsting eller byggföretag och privatpersoner.

I början av 2020-talet kommer det finnas behov av erfarna arkitekter. De är en bristvara.

Nyutbildade arkitekter kan se fram emot en balanserad arbetsmarknad. Det utbildas ungefär lika många arkitekter som det finns behov av. Sverige är samtidigt i en högkonjunktur när det gäller byggande så nu ser det väldigt bra ut för samtliga yrken inom samhällsbyggnadssektorn.

Svensk examen ger arbete utomlands

Som arkitekt med examen från svensk högskola eller universitet kan du arbeta inom ditt yrke utomlands. Inom alla arkitektyrken finns i dag stora möjligheter att bygga upp en internationell karriär.

För att få jobb inom ditt yrke i EU underlättar det om du har gått en arkitektutbildning som uppfyller EU:s direktiv. Dessa direktiv hjälper beställaren att se att du uppfyller de kriterier som EU slagit fast ska gälla för branschen. Arkitektutbildningarna på universiteten i Umeå och Lund gör det, liksom vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH i Stockholm och vid Chalmers i Göteborg. Alla svenska utbildningar på högskolenivå gör alltså det.

Direktiven från EU ställer krav på att du har fullföljt hela programmet inom utbildningen. Du kan däremot inte registrera dig som arkitekt utomlands om du har en separat kandidat- och masterexamen. Då anses du inte vara yrkeskvalificerad. Du är alltså inte berättigad att jobba som arkitekt utomlands.

Bra att veta - arkitekt är inte en helt skyddad yrkestitel här hemma i Sverige. Vem som helst kan kalla sig arkitekt, men beställaren/ arbetsgivaren kommer förvänta sig att du i alla fall har en kandidatutbildning. Du anses vara färdigutbildad först efter fem år.

På hemsidan https://www.arkitektkontorstockholm.se/ kan du läsa mer om vad arkitekter arbetar med.

Plåtslagare - en man som bearbetar plåt

8 jan 2020

Vad betyder egentligen ordet plåtslagare och vad gör en sådan egentligen? Inom vilka områden arbetar en plåtslagare i Täby? I den här artikeln reder vi ut begreppen.

Plåtslagare är en man som slår och formar plåt, enkelt beskrivet. Idag finns förstås även plåtslagarinnor och faktiskt är många plåtslagare just kvinnor. Det är ett av de hantverkaryrken, vid sidan om målare, där det råder stor jämlikhet mellan könen. Att bearbeta plåt betyder att man formar plåt och det kan man göra på många olika sätt, både genom värme och mekanisk bearbetning. Ett plåtslageri är ett företag som för-bearbetar plåt och ofta har stora pressar som tvingar plåt till en speciell form medans en plåtslagare är en hantverkare som precisions-bearbetar plåt för att den ska passa perfekt på en speciell plats.

Vad gör en plåtslagare?

Om man ser sig omkring så kan man upptäcka hur mycket plåt som finns i vår omgivning. Precis som med ett isberg är det dessutom bara en del som man kan se, mer finns under ytan. En plåtslagare i Täby arbetar oftast med olika typer av skydd för att täcka andra känsligare material som trä eller gips. Om man besöker en byggmarknad kan man hitta mycket plåt av olika slag som redan är behandlat och färdigt att montera. Men så enkelt är det sällan. För att få perfekt passform så krävs det att man kapar eller böjer plåten. Kanske behöver man till och med svetsa. Det är där en plåtslagare kommer in i bilden. De har kunskapen, verktygen och handlaget för att kunna forma och placera plåtar på ett sådant sätt så inget vatten eller någon rök kan komma förbi det hinder som de bygger upp.

Olika typer av plåtslagare.

När man tänker på plåtslagare så tänker man oftast på de som arbetar med beklädnad av hus, eller byggnadsplåtslagare som det heter. Det kan vara skydd vid skorstenen, vindskivorna, fönsterbleck, hängrännor eller hela plåttak av olika slag som de jobbar med. Men det finns fler sorters plåtslagare som man kan specialisera sig till att bli. Det finns grovplåtslagare som arbetar med tyngre plåtar och konstruktioner. Till exempel båtar, på industri och byggnation med balkar. Dessa plåtslagare använder ofta även svets i sitt arbete. Slutligen finns det också ventilationsplåtslagare. Dessa arbetar med ventilationstrummor och rör som används i hus, lokaler och industrier. Precis som läkare så har alla dessa tre utbildningar samma grund men man väljer sedan vilken gren som man vill arbeta med.

Så undviker du inbrott i en hantverkarbil

10 dec 2019

Hantverkare är utsatta när det gäller stöld och inbrott, kanske främst i sina bilar. För att skydda sig kommer här våra bästa tips – så undviker du inbrott i en hantverkarbil. 

Att bli utsatt för ett inbrott i sin bil medför inte bara att man kan förlora många saker av värde utan själva bilen kan också bli skadad. Även om man är försäkrad och inte förlorar några pengar så är det en jobbig, och framförallt onödig sak att gå igenom. Det finns många saker man kan göra för att undvika att få inbrott i sin hantverkarbil. 

Tänk på var du parkerar

Det första sättet att undvika inbrott i sin bil är att tänka på var man parkerar. Som hantverkare kanske det inte alltid är möjligt om man behöver ha närhet till arbetsplatsen men dom gånger det går ska man tänka till. Välj allra helst ett parkeringshus och i dom fall det inte finns något se till att leta efter upplysta parkeringar. Det kan också vara en idé att kolla efter parkeringar där det passerar mycket folk. Även inbrottstjuvar undviker att begå brott med vittnen rakt framför näsan.

 

Lämna inget synligt

”Töm bilen själv” är det många försäkringsbolag som rekommenderar men som hantverkare har man förmodligen många verktyg och andra hjälpmedel i bilen. Att bära med sig dessa varje gång man parkerar och lämnar bilen är kanske inget alternativ men man kan åtminstone tänka på att ta med sig GPS, bilstereo och andra små saker som många tjuvar är på jakt efter. 

Det man inte kan ta med sig ska man se till att inte lämna synligt. En desperat inbrottstjuv kan lockas av ett par solglasögon i framrutan eller ett cigarettpaket mellan framsätena så se till att hålla din hantverkarbil hyfsat ren och urplockad. Vad gäller verktyg och annat ska man se till att inte lämna dessa synliga. Har man en hantverkarbil kanske chansen är stor att det är en skåpbil – se till att utnyttja det i så fall. Det bästa i det här fallet är såklart om det är en modell utan rutor i skåpet men om man har det kan man tona dom så att det inte går att se in lika bra. 

Lås och larm

Lås och larm är såklart också två viktiga punkter att se över för att undvika inbrott i sin hantverkarbil. Har man inget larm kan det vara en god idé att skaffa ett för att vara på den säkra sidan. Vad gäller dagens stöldsäkra bilar moderna lås är det få tjuvar som faktiskt lyckas bryta sig in utan nyckel men däremot finns det dom som väntar på rätt tillfälle för att rent av kunna stjäla bilnyckeln istället. 

Kanske står du i kassan för att köpa eftermiddagskaffet medans en tjuv fiskar upp nyckeln ur din ficka. Medans du dricker ditt kaffe i godan ro har han eller hon tömt bilen på alla värdesaker. En sån enkel sak som att tänka på var och hur man bär med sig sin bilnyckel kan faktiskt göra att man minskar risken att bli utsatt. 

Har du blivit utsatt för inbrott i din transportbil och behöver lämna in den på verkstad så är lösningen att hyra en hyrbil för olika former av transporter under tiden.

Kan man bli snickare utan utbildning?

25 nov 2019

Snickare som yrkesutövare eller snickare för hemmabruk. Ja, det beror på vilken nivå du tänker på. Men visst kan man bli snickare utan utbildning. 

Snickare som yrkesutövare

Vanligaste vägen till yrket är att gå Gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram. Om du kommer på i vuxen ålder att du vill bli snickare finns andra vägar att gå. Frågan är om det går att få sitt yrkesbevis utan utbildning.

Ja, det finns en möjlig väg. Du kan gå som lärling på ett bygge och lära dig aktuella kunskaper tillsammans med dem som är utbildade inom yrket. Det är en lång väg att gå och lönen för en lärling är låg, men det är trots allt en möjlig väg,

Under lärlingstiden ska du vara noga med att få alla dina arbetade timmar registrerade. Du ska kunna styrka hur många arbetstimmar du har gjort om du vill validera dina kunskaper för att få ett yrkesbevis. Det är Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN) som kan hjälpa till med validering. 

På BYN:s hemsida hittar du information och ansökningsformulär för att ordna med validering. Det är en kostnad på ett par tusen kronor och du har ett år på dig att prövas både teoretiskt och praktiskt och därmed visa att du har kunskaper för att få ett yrkesbevis.

Det är fullt möjligt att arbeta som snickare även utan yrkesbevis, men de flesta arbetsgivare inom branschen är noga med att den de anställer har yrkesbeviset med sig som ett kvitto på rätt kompetens.

Snickare för hemmabruk 

Vill du lära dig de mest grundläggande kunskaperna för att kunna och renovera där hemma så finns det kurser inom studieförbundet. Idag finns det också tillgång till en lång rad informativa filmer på nätet som beskriver hur du ska gå tillväga med olika moment. Det viktigaste är att du skaffar dig verktyg och redskap som är anpassade för det du ska bygga. Köp inte det allra billigaste, för kvalitetsprylar gör ofta att resultatet av ditt arbete blir bättre. Fråga om råd hos en bygghandlare både när det gäller verktygen och tips för hur arbetet ska utföras. 

Du kan även använda dina kunskaper som snickare för hemmabruk för att hjälpa grannar och vänner med olika uppdrag. Du tar då betalt via företag eller externa faktureringstjänster.

Att tänka på för en snickare utan utbildning

 • Du kan få ett yrkesbevis om du går lärlingsvägen
 • Utan yrkesbevis kan det vara svårt att få en anställning
 • Ta hjälp av fackhandlare och filmer på nätet om du vill bli en bra snickare för hemmabruk
 • Du kan ta åt dig arbeten privat men tänk på hur du ska ta betalt för att undvika svartarbete.

Det är väl inte svårt lära sig hantverket att måla?

15 nov 2019

Var och varannan verkar tycka att det inte kan vara så svårt att lära sig hantverket att måla några väggar – det är väl bara att greppa en pensel och sätta igång...? Men riktigt så är det ju inte. Innan man kan greppa målarpenseln, så gäller det att både lappa och laga väggen. Man måste täcka för golv, lister och avlägsna höljet för vägguttag och strömbrytare innan man kan ta en pensel och sätta igång.

Dessutom är det många andra saker som en målare ska utföra om man till exempel är anställd i en hantverkarfirma, som de flesta målare är. Då kan man behöva lära sig kakla väggar, och lära sig hur man kaklar badrumsväggar och lägger golv med kakel och samtidigt gör det med tanke på att det är ett våtutrymme som kräver kunksap om golvlutning och vattenlås och hur man gör det på rätt sätt. Så en "målare" gör mycket mer än "målar".

Måla både inomhus och utomhus

Samtidigt är det ett ganska så variationsrikt arbete. Den ena dagen är inte den andra lik. Särskilt om man arbetar på en hantverkarfirma som riktar sig både till andra företag och till privatpersoner. Då kan man ena dagen måla om ett kontor, den andra måla om en husfasad, måla om eller tapetsera om ett sovrum, kakla ett badrum eller måla om fönster. Målar om man om en husfasad kanske man behöver lära sig hur man säkrast arbetar på hög höjd. Det finns till och med hantverkarfirmor som lär sig röra sig på mycket höga höjder. De är ofta sportiga målare som klarara av att befinna sig på höga höjder. Det kan handla om att måla om kyrktak, fasader på höga höjder och liknande.

Viktigt att man är noggrann

Som målare och kaklare är det mycket viktigt att man arbetar noggrant, men ändå inte tar alltför lång tid på sig. Ingen vill jobba med någon där arbetet tar flera timmar. Så när man lär sig att måla är det viktigt att lära sig både och; både att arbeta noggrant men att också samtidigt måla, tapetsera och kakla på ett snabbt sätt. För om man får bra referenser och ser till så att alla ens kunder blir nöjda kan man få nästan hur mycket jobb som helst. Prognosmakarna säger att framtiden som målare ser ljus ut och inte har någon större konkurrens åtminstone inte för de närmaste 10 åren. Men allt kan ju förändras.

← Äldre inlägg