Strålande tider för golvläggare


Sällan har det varit så fördelaktigt att utbilda sig till golvläggare. I Stockholm finns ett skriande behov av golvläggare, så konkurrensen är minimal och lönerna bra. En golvläggare tjänar över 30 000 kronor redan från start, med goda utvecklingsmöjligheter. Att lägga golv är dessutom ett roligt och väldigt omväxlande jobb där man dels får röra på sig och dels träffar nya människor varje dag. Det är därför mycket bra om man är social och tycker om att hjälpa andra människor.

Hur utbildar man sig till golvläggare?

Att utbilda sig till golvläggare gör man genom att gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet, med inriktning på husbygge. Därefter är man under en period lärling och får då lärlingslön, så kallad lärlingsanställning. Efter lärlingstiden är man redo att ta jobb på en golvläggarfirma. Trots att många utbildar sig till golvläggare varje år finns de ändå gott om jobb som golvläggare i Stockholm. Det byggs som det inte har gjorts på många år i stan, och golvläggare behövs alltid vid nybyggen.

Även om du redan har gått ut gymnasiet och jobbar med någonting annat går det bra att sadla om och utbilda dig till golvläggare. Det gör du genom en fackteoretisk grundutbildning på en yrkesskola, och sedan som lärling på en golvläggarfirma. Utbildningen bör göras i samråd med BYN, byggnadsindustrins yrkesnämnd, för att få officiell status.

Anställd eller golvläggare med egen firma

De flesta golvläggare börjar som anställda på en golvläggarfirma, för att få trygghet, erfarenhet och komma in i branschen på ett bra sätt. Golvläggare som jobbat tio, femton väljer sedan i viss utsträckning att starta egna firmor. Golvläggare är ett yrke man kan utöva på egen hand om projekten inte är alltför stora.

Fördelen med att vara anställd är förstås en fast, god inkomst som man vet kommer på kontot varje månad. Dessutom är chansen stor att vara med om spännande och roliga jobb om golvfirman man jobbar för är bra och populär. Samtidigt lockas många av egenföretagandet eftersom man i mångt och mycket kan styra själv när man vill jobba, samt tjänar mer pengar om det går bra. Eftersom det inte finns så stor konkurrens i golvläggarbranschen är chansen stor att den som tar chansen och startar eget lyckas bra.

Golvläggare kommer alltid att behövas

Framtiden ser som sagt ljus ut för den som utbildar sig till golvläggare. Nya hus byggs hela tiden och alla behöver de golv. Dessutom är det numera inte ovanligt att människor när de köper gamla lägenheter väljer att byta ut gamla slitna plastmattor mot nya trägolv, något som gör att marknaden mot privatpersoner är stor. Det gör det ännu sannolikare att man ska lyckas som egenföretagare. Är man bara serviceinriktad och har som målsättning att göra det bästa man kan för sina kunder så kommer man att kunna försörja sig på golvläggaryrket tills man går i pension.

Läs mer om golvläggning på http://www.wasaparkettservice.se.

golvläggning

6 jan 2019