Att jobba som anläggningsarbetare

För att frodas inom karriären som anläggningsarbetare – oavsett om det gäller trädgårdsanläggning i Stockholm eller vägarbete i Jämtland – bör man bland annat ha en god fysik och en bra samarbetsförmåga. Jobbet som anläggningsarbetare är brett och arbetsplatserna kan skilja sig mycket åt från vecka till vecka, eller till och med från dag till dag. Här kan du läsa mer om yrket. 

Vad gör en anläggningsarbetare?

Det beror lite på om man har någon nisch och var man är anställd. Vissa arbetar i huvudsak med trädgårdsanläggning, medan andra kan arbeta mer med att lägga asfalt eller med stensättning. Sedan kan arbetsdagarna skilja sig något, beroende på var i landet man arbetar. Arbetar man i Stockholm, på senare år, kanske man i hög utsträckning fått arbeta med nya bostadsområden. Så kanske inte har varit fallet, åtminstone inte till samma grad, om man bor i till exempel Norrbotten. 

När det gäller arbetsmiljön får man vara beredd på att arbeta utomhus året runt, oavsett om det är 15 grader kallt eller 28 grader varmt. Som nämnt i inledningen bör man också ha en ganska god fysik, eftersom tunga lyft ofta förekommer i arbetet. Således bör man också ständigt ha med sig tankar på det ergonomiska. Om man inte lyfter på rätt sätt finns en påfallande risk att man sliter ut sig tidigt. 

Förmågor som är bra att ha

I inledningen nämnde vi bland annat att det är bra att ha en god samarbetsförmåga och en god fysik. Här utvecklar vi detta lite: 

  • En god fysik. Visserligen är det kanske inte alltid ett måste att ha en god fysik, men det lär definitivt underlätta arbetet på daglig basis. Ponera att du jobbar med trädgårdsanläggning och regelbundet behöver bära stora säckar med jord. Eller att du arbetar med stensättning och behöver transportera tunga material.
  • God samarbetsförmåga. Som anläggningsarbetare arbetar man ofta i lag med andra. Att kunna samarbeta på ett bra sätt är därför viktigt – trots allt spenderar man merparten av dagarna just med detta.
  • Bra på att lösa problem. Det förekommer att en anläggningsarbetare stöter på problem som behöver lösas. Om man på ett självständigt vis – eller genom samarbete – är bra på att lösa problem, är det en klar fördel för den som vill frodas inom yrket. 

Arbetsmarknad

Den som vill jobba som anläggningsarbetare kan glädja sig åt goda framtidsutsikter. Enligt Arbetsförmedlingen är konkurrensen om jobben ”mycket liten” på 12 månaders sikt. Tittar man på längre sikt, 5 år, bedöms den ändock vara ”liten”. Minst är konkurrensen i södra Sverige och i storstadsregioner som Stockholm och Göteborg. Dock kan det poängteras att konkurrensen kan skilja åt mellan olika kommuner i samma län. Tittar vi närmare på exempelvis Stockholm ser vi att konkurrensen är mindre i södra Stockholm än i norra (med undantag för Norrtälje). 

Betänk också att Arbetsförmedlingen har en väldigt bred definition av yrket. Vill du jobba som anläggningsdykare eller med trädgårdsanläggning? Beroende på vilken nisch du väljer kommer arbetsmarknad säkerligen att variera en hel del. 

18 Nov 2018