Blogg

Så är det att arbeta som plattsättare

23 apr 2018

Hur är det att arbeta som plattsättare? Det är yrkesnamnet för alla som lägger kakel, klinker eller plattor utomhus. Man kan arbeta med kakel på innerväggar, golv med kakel, klinker, konstbetong och mosaik. Det är sådana plattsättarmaterial som mest används inomhus. Det är sådant som man kan sätta i allt från badrum i privata hem till stora anläggningar som simhallar. Det är givetvis inte det enda man gör, man kan även arbeta med själva underlaget , förberedelsen för att kunna lägga plattorna, kaklet eller mosaiken. Så arbetar man med allt som har med underarbetet att göra, som fuktisolering av både väggar och golv, eftersom de flesta kakelplattorna läggs i fuktiga miljöer för att skydda golv och väggar så mycket som möjligt.

Det krävs av en plattsättare

Som plattsättare kan man också jobba efter ritningar. Det är viktigt att vara noggrann då plattorna måste sitta rätt, i raka rader, diagonaler eller i särskilda mönster. Som plattsättare gäller det att ha mönstret och formen för plattorna klart för sig när man sätter igång, eftersom man inte kan ångra sig och göra om jobbet. Därför bör man ha en bild framför sig hur resultatet ska se ut. Plattorna ska sättas i rätt mönster, med rätt sorts lim och fogarna ska härdas på rätt sätt. Det gäller att du som plattsättare har rätta kunskaperna för det. Många som arbetar med plattsättning har jobbat som murare. Tyvärr har den typen av arbeten minskat drastiskt, eftersom vi inte längre har den typen av murar längre inomhus. Vi murar alltför lite för att murarna ska ha full sysselsättning. Det är synd då murande är ett av mänsklighetens äldsta yrke. De flesta plattsättarna jobbar två och två, eller flera i ett arbetslag.

Så utbildar du dig till plattsättare

Många, eller del flesta som idag arbetar som plattsättare har gått bygg- eller anläggningsprogrammet på gymnasiet. Då kan de ha gått med inriktning på husbyggnad. Efter gymnasiestudierna går man sedan färdigt och avslutar sin utbildning på ett företag. Sedan bör du få en anställning på ett företag som arbetar mes bygg. Det innebär att du arbetar som lärling den första tiden. När du har arbetat hela 4.800 timmar som plattsättare eller som murare, eller andra sysslor på ett byggföretag, får du sedan ett yrkesbevis. Även på gymnasiet varvas utbildningen med teoretisk och praktisk utbildningen.

Så mycket tjänar plattsättare

Medellönen för en plattsättare ligger någonstans mellan 28.000 och 30.000 kronor i månaden. Förutsatt att man arbetar inom privat sektor eller som privatanställd plattsättare. Jobbare inom statlig eller kommunal sektor  tjänar något mindre. Rörmokare, golvläggare och plattsättare är de hantverkare som tjänar mest. Sämst tjänar glasmästare, arbetar som arbetar med pappläggning och med ställningsbyggnader.

Hur är det att arbeta med golv i Stockholm?

14 apr 2018

De flesta byggarbeten efterfrågas fortfarande i storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö. Frågar man golvbranschens egna företrädare kommer golvläggare att ha gott om jobb i framtiden. De menar att siffrorna på efterfrågan av golvläggare ser goda ut.

– Prognosen bekräftar branschens egen bild. Våra medlemsföretag har svårt att hitta arbetskraft, säger Johan Aspelin, som är VD för Golvbranschen i ett pressmeddelande från förra året.

Golvbranschen menar alltså att efterfrågan på kompetent arbetskraft inte på långa tider är över och lär heller inte minska de närmaste åren. Mer än 69 procent av företag som arbetar med golv uppger att de saknar arbetskraft, de flesta företag saknar tre, till fem arbetare för att de ska klara av den ökade efterfrågan. Och Arbetsförmedlingen räknar med att situationen på arbetsmarknaden kommer att stå sig de närmaste fem till tio åren.

Så utbildar man sig till golvläggare

Man utbildar sig till golvläggare under ett tre-årigt gymnasium och arbetar två år efter det som lärling med lärlinglön. Efter de två första åren kan man sedan få en lön på allt från 22.000 kronor i månaden, med ingen annan erfarenhet än som lärling, till 30.000 kronor i månadslön efter tio år i branschen (i Norrbotten). Lönen efter mer än tio år i branschen ligger på cirka 25.000 kronor var som helst i landet. Så det är en relativt enhetlig lönebild var i landet man än arbetar. Av oklara anledningar är lönerna något bättre i Norrland, Jönköping och på landsorten. Något oväntat är lönerna något sämre i storstäderna, förutom i Uppsala där en golvläggare med mer än tio års erfarenhet kan få upp till över 27.000 kronor i månadslön.

Golvläggare måste skydda sig i arbetet

Förutom lönen är det några andra faktorer att ta hänsyn till när det kommer till val av hantverksyrke. En del golvläggare kan drabbas av andningsbesvär, om de inte skyddar sig med andningsmask, då de hanterar relativt starka kemikalier när de härdar golv. Dessa golvläggare har arbetat med lim, då de har limmat plastgolv och andra slags golv. Lägger man däremot trägolv är risken inte lika stor att drabbas av andningsbesvär. Däremot kan man råka ut för besvär om man slipar trägolv. Alla som gör det bör ha på sig en andningsmask, som gör att man inte ska behöva andas in det fina dammet som kommer ur golvslipningen. Som golvslipare, och golvläggare ska man utrustas med riktiga andningsmasker som skyddar de egna lungorna.

Stor efterfrågan i storstäderna

Efterfrågan på golvläggare är som störst i storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm. Samtidigt finns den mesta arbetskraften även i de tre storstäderna. Många väljer därför att bli sina egna, för att dels kunna fakturera direkt till kund och välja själv vilka uppdrag man vill ta på sig. Det ger golvläggaren en frihet att arbeta så mycket eller litet som man själv vill. Det ger också en tillfrtedsställelse att vara sin egen chef och inte ha någon annan som bestämmer ens arbetstider. Om du vill läsa mer om hur det är att arbeta som golvläggare i Stockholm, kan du läsa på: http://www.golvläggarestockholm.biz.

Så mycket tjänar en fastighetsförvaltare

9 apr 2018

En fastighetsförvaltare har en viktig roll i ett fastighetsföretag. Det är han eller hon som ansvarar för att förvaltningen utförs på korrekt vis av en, eller ofta flera, fastigheter. På större företag brukar man dela in termen fastighetsförvaltare i olika inriktningar – till exempel finns det förvaltare med fokus på kontrakt, medan andra har fokus på det tekniska. Kort sagt är fastighetsförvaltare ett omväxlande yrke där man får breda erfarenheter och träffar mycket människor. Men vad tjänar man egentligen?

Totala siffror

Medellönen för fastighetsförvaltare i Sverige ligger på 34 365 kronor, medan medianen ligger på 33 000 kronor jämt. Medelåldern är då 39,9 år och erfarenheten 7,9 år. Det här är en lön som givetvis inte kan appliceras på alla. Beroende på var man bor (lönen är högre i Stockholm och Göteborg än på många andra håll i landet), vilken erfarenhet man har och hur gammal man är alla faktorer som kan ha inverkan på hur tjockt lönekuvertet blir. 

Skiljer sig mellan städer

Som nämnt ovan är normalt lönerna högre i de lite större städerna, men det är ingen regel som är absolut. Tittar vi på medellönen i Stockholm ligger den på 35 461 kronor, en siffra som byggs av en snitterfarenhet på 5 år och en medelålder på 38 år. Tittar vi på Jämtland är lönen visserligen lite högre där än i Stockholm – 37 100 (att jämföra med Stockholms 35 461 kr) – men här är också medelåldern och erfarenheten högre (49 år respektive 12 år). 

Att en högre medelålder och snitterfarenhet kommer med en högre lön är knappast något anmärkningsvärt. Skillnaderna blir större när vi jämför Stockholm med andra län, som Kronoberg till exempel. Här är medelåldern 43 år och snitterfarenheten 12 år – men medellönen är ändå lägre än i Stockholm, där medelåldern är 38 och snitterfareneten 5. Varför löneläget ofta är högre i storstäderna kan det finnas många anledningar till, där en kan vara att boende och andra omkostnader är högre. En annan kan vara att större städer ofta huserar de största aktörerna, som har råd att betala sin personal lite mer.

Detta sänker och höjer lönerna

Höjer: 

 • Erfarenhet. Har du lång erfarenhet som fastighetsförvaltare kan du räkna med en högre lön.
 • Flexibel. Kan du jobba över eller hoppa in på jobbet med kort varsel? Eller ta dig an svårare uppgifter som ligger lite utanför dina vanliga ansvarsområden? Det här kan borga för en gladare arbetsgivare och i längden en högre lön.
 • Efterfrågan är hög. En hög efterfrågan, och en relativt liten tillgång, leder till högre löner för den som har kompetens. Det här varierar inom alla yrken, och så även fastighetsförvaltare.
 • Läget. Lönerna tenderar att vara något i högre i Stockholm och större städer, men det är ingen absolut regel.

Sänker: 

 • Befattning. Har du precis börjat som kontraktsförvaltare, men har huvudsaklig erfarenhet från teknisk förvaltning? Vid nya befattningar ges ibland en lägre lön till en början.
 • Ung utan arbetslivserfarenhet. Som nyexaminerad får man räkna med en lägre lön, och jobba sig uppåt i branschen.
 • Begränsad efterfrågan. Begränsad efterfrågan på din kompetens sänker lönerna – särskilt om tillgången också är stor. 

Utbilda dig till snickare i Stockholm - Få jobb direkt

5 apr 2018

Det är få branscher som har så stor brist på kompetent personal som inom byggbranschen. Arbetslösheten bland snickare i Stockholm är extremt låg och många blir ”headhuntade” till olika företag eftersom efterfrågan på personal är betydligt större än utbudet av kunniga personer. Att utbilda sig till snickare är alltså en lönsam väg att gå för att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Med tanke på att behovet är stort har även lönerna delvis pressats uppåt vilket gör att investering i en utbildning snabbt återbetalar sig.

För de som inte gått bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet finns exempelvis vägen via Komvux för att nå de eftertraktade kunskaperna. Enligt Komvuxutbildningar.se fanns det i början av 2018 hela 40 olika hantverksutbildningar i Stockholm att välja på. Det fanns allt från undertaksmontör och ventilationsplåtslagare till plattsättare och murare. Att Komvux har så brett utbud på utbildningar beror just på att de möter efterfrågan på arbetsmarknaden och skapar kursersom ökar chansen att få jobb. Inom snickeriyrken fanns exempelvis kurser som Träarbetare, Träarbetare Lärling samt Träarbetare i kombination med SFI. Här beror det alltså på vilken inriktning som passar bäst. Men i slutändan blir alla som klarar kurserna snickare.

Träarbetare

Kursen, Träarbetare, som erbjuds i Stockholm sträcker sig över 40–60 veckor och är på heltid. Det betyder därmed att man har möjlighet att söka jobb som snickare efter ungefär ett år efter påbörjade studier. Man får däremot räkna med att de arbetsuppgifter som ges inte är de mest avancerade i början. Som de flesta nya snickare, utan erfarenhet, får man följa med och lära sig de sista delarna väl på plats. Detta sker genom lärlingsplatser vilket är mycket utbyggt i Stockholm. Man kan räkna att praktisk utbildning på ca 5.800 timmar behövs innan man får ut sitt yrkesbevis som snickare.

Utbildningen presenteras med att du som snickare är en del ”av en lång hantverkstradition” och det är just hantverket som står i fokus. Ett hantverk som kan bestå i allt från att sätta upp en dörr till att bygga större konstruktioner. Snickaren är en av de få hantverkare som är med från början när grunden läggs fram till att huset är helt klart. En person som både sätter reglar och bärande delar och finjusterar det sista estetiska. Med en stor efterfrågan på snickare i Stockholm, en relativt kort utbildning och god löneutveckling kan alltså denna utbildningsväg vara väldigt lönsam för de som har intresse för träarbete eller liknande hantverksyrke. Fortsätt läsa om jobb som snickare i Stockholm utför på denna sajt.

Hur blir jag plattsättare i Stockholm?

30 mar 2018

Om du känner att yrket plattsättare i Stockholm vore något för dig så är det bara att gratulera – arbetet är fritt och man möts hela tiden av spännande utmaningar i form av varierande arbetsuppgifter. För att bli plattsättare krävs att man antingen genomgår en treårig gymnasieutbildning med speciell inriktning på just detta – det är dock inga problem att hitta en sådan. Bara i Stockholm finns det flera skolor som arbetar med just plattsättning som inriktning och även i resten av landet kan man hitta sådana skolor. Det finns även andra alternativ och ett av dem är att jobba som lärling där du går bredvid en redan utbildad person och lär av denne. Under en tid får du följa med och utföra arbeten tillsammans som sedan godkänns genom ett slutprov. Lärling är ett perfekt alternativ för den skoltrötte där du praktiskt får lära dig ett yrke istället för teoretiskt. Som exempel får du som lärling till plattsättare i Stockholm lära dig grunderna och dessutom lära känna atmosfär och hur det är att jobba i ett arbetslag. Som plattsättare arbetar du nämligen oftast så – antingen två och två eller gemensamt med flera andra, detta är alltså ingenting unikt för just Stockholm utan något som är gemensamt för plattsättare i hela landet. Detta yrke passar således inte speciellt bra för ensamvargar.

Vad gör en plattsättare i Stockholm? 

En plattsättare arbetar på samma sätt i Stockholm som han gör i resten av landet – det handlar om att foga, sätta kakel och att vara noggrann med allt detta. Även förarbete i form av underarbete ingår i jobbet, detta i form av isolering av fukt på väggar och golv. Det man kan säga är att behovet av duktiga plattsättare är större i Stockholm på grund av att det byggs mer där. Varje år flyttar nämligen en folkmängd motsvarande hela Skellefteås in i Stockholm och dessa ska naturligtvis bo någonstans – detta påverkar hela byggsektorn och är inte unikt för plattsättare. Så man kan säga att du som plattsättare enligt prognoserna aldrig behöver vara orolig för arbetslöshet, åtminstone inte om du bor i Stockholm. I mindre orter kan man dock se det omvända problemet – nämligen att människor istället flyttar ut och att det alltså byggs mindre. Där kan plattsättaren uppleva mindre jobb, men där är å andra sidan konkurrensen mindre än vad den är i Stockholm. På det stora hela behövs alltid bra plattsättare.

Är plattsättning eftertraktat i Stockholm? 

Som sagt så byggs det mycket i Stockholm och därför finns det alltid behov av plattsättare. Dessutom ska man veta att även befintliga hus och lägenheter renoveras i större omfattning i Stockholm – detta beror på att fler och fler insett värdet av detta vid en vidareförsäljning. Ett arbete gjort av plattsättare kan i Stockholm påverka priset enorm mycket och därför väljer fler och fler att anlita snarare än att själva utföra jobbet. Det är nämligen stor skillnad på ett arbete gjort av en professionell person och en privatperson – det är något som man i Stockholm verkligen tagit fasta på då det kommer till plattsättning.

Utbilda dig till glasmästare på Fredrika Bremer gymnasiet

20 mar 2018

Fredrika Bremer gymnasiet ligger i Haninge kommun och erbjuder ett brett utbud av gymnasieprogram. Ett av de mer populära är Bygg- och anläggningsprogrammet som årligen har ett stort antal sökande. För de som bor i Haninge är det hit man ska söka sig om man vill bli glasmästare. Det är nämligen en av de inriktningar som erbjuds inom detta program. Däremot bör man alltid höra efter vilka inriktningar som finns innan man söker sig hit då detta eventuellt kan ändras över tid. 

Första året – grundläggande kunskap

Första året på utbildning är relativt lika för alla elever. Detta oavsett om man har som mål att bli målare, murare, glasmästare eller annat. Under detta år ges grundläggande kunskap men det är även nu man ska göra inriktningsbeslut till kommande år. Man kan säga att första året handlar om att lära sig byggteknik och att andra året ger yrkesbevis. 

Andra året – Yrkesbevis och mer praktiskt

Generellt har byggprogrammet många praktiska moment och detta ökar även ju längre man kommer i utbildningen. Du kommer att vid flera tillfällen få vara på praktik hos glasmästare för att se hur yrket utövas. I första hand söker skolan glasmästare i Haninge men om man önskar går det även att få praktik i andra stadsdelar eller andra städer. Det är mycket vanligt att man i detta fall får kontakter som leder till feriejobb och kanske anställning efter avslutad skola. 

Ute på arbetsmarknaden

Efter de tre gymnasieåren väntar en tid för färdigutbildning på en arbetsplats. Du kan alltså söka jobb som glasmästare men under ungefär två år ges lägre lön. Det blir en slags lärlingsplats där företaget utbildar dig i ungefär två år och du under denna tid succesivt får högre lön. Har du inte en komplett gymnasieutbildning går det även i vissa fall att genomföra komplett lärlingsutbildning för att bli glasmästare. Hör i så fall med Arbetsförmedlingen om de kan förmedla denna utbildningsväg. 

Flytta hit för att läsa?

Generellt är det de som bor i Haninge, och omgivande område, som främst söker sig till skolan för att få den efterlängtade utbildningen. Men man kan även söka sig hit om man bor i andra delar av landet. Detta inte minst om byggprogram saknas på den ort man bor i. Vill du flytta till Haninge för att läsa här istället för i din kommun kan du prata med din studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa till genom att kontakta de olika skolorna och förklara hur det går till. 

Vad ska du tänka på vid en badrumsrenovering?

13 mar 2018

Det har synts tydligt att det funnits en vilja och en önskan om att renovera i Sverige. Det som i stort gjorde att många tog steget fullt ut var det faktum att man från statens sida, så att säga, ställde upp som finansiär till dessa renoveringar. Rot-avdraget var det som fick vanliga privatpersoner att öppna plånboken och förverkliga de husdrömmar och tankar om den perfekta bostaden man länge närt.

Förvisso har man ändrat rot-avdraget längs resan. Där man förr kunde dra av 50% av den totala arbetskostnaden så kan man idag dra av 30 procent – en tydlig skillnad; med det handlar fortfarande om en synnerligen generös skatterabatt. Rot-avdraget gäller för renoveringar, för nybyggnationer, tillbyggnader och för olika reparationer. Här ska vi fokusera på renoveringar och på ett av de rum som är vanligast förekommande då privatpersoner renoverar i sina hem – nämligen badrummet. Badrummet är ett rum där man spenderar mycket tid och det är samtidigt ett rum som säger väldigt mycket om vem man är. Besöker en gäst ditt hus på Ekerö för första gången så kommer en ganska stor del av intrycket hen tar med sig att baseras på skicket  och den stil – som badrummet håller.  Om du nu är intresserad av att genomföra en badrumsrenovering – finns det något särskilt som du bör tänka på? Ja, och vi tänkte gå igenom det samt förklara varför just den saken är viktig.

Anlita ett företag för din badrumsrenovering

Att ta hjälp är väsentligt vid en badrumsrenovering. Detta dels med tanke på att det nämnda rot-avdraget finns och att det i och med det finns ett ekonomiskt värde i att anlita ett företag som sköter jobbet. Det största värdet ligger dock i saken natur: jobbet blir korrekt utfört.

Det blir det inte om du gör det och det är så man måste tänka. I och med att det handlar om ett rum där vatten flödar bakom väggar och under golvet så finns det stora risker för att varje felhantering kan leda till en vattenskada som i sin tur medför både höga kostnader och en lång procedur för att ställa till rätta. Och – en viktig sak: det är heller inte säkert att din försäkring täcker ett jobb som du har utfört och där du åsidosatt gällande byggregler. Den kostnad som en vattenskada kan medföra kan alltså till syvende och sist komma att betalas ur din egen ficka.

Hitta rätt företag

Det viktigaste är att hitta rätt företag som kan utföra den badrumsrenovering man önskar. Vi fortsätter att säga att du bor på Ekerö och vi tänkte rada upp några punkter som kan ge dig bättre möjligheter att hitta en pålitligt, prisvärd och trygg partner:

 • Rot-avdraget. Som sagt, använd rot-avdraget för att dra av 30 procent av arbetskostnaden. Tänk dock på att detta inte gäller material och resor. 
 • Totalentreprenad. I det långa loppet tjänar kunderna på att låta en och samma firma sköta jobbet från start till mål snarare än att anlita mindre företag för varje litet moment. Du får ha en kontaktperson som hela tiden finns tillgänglig och som står redo att informera, komma med förslag och som är öppen för nya idéer.
 • Referenser. Många kunder vill veta vilka kunder som tidigare har anlitat dig för en badrumsrenovering och så att dina kunder kan ringa dessa för att se hur pass nöjda de varit med allt ifrån planering till service och priser.

Läs mer om att göra badrumsrenoveringar på: badrumsrenoveringekerö.se.

Funderar du på att bli snickare?

7 mar 2018

Funderar du på om du ska bli snickare när du blir stor? Många som går gymnasiet, vet inte riktigt vad man vill bli. Man kanske går en allmän inriktning på gymnasiet, och senare kommer på vad man vill arbeta med. De flesta snickare brukar gå en snickeriutbildning på gymnasiet. Då gäller en tre år lång utbildning. En sådan kan du gå på de flesta gymnasieskolor som finns i vårt avlånga land. Allt från i Stockholmsområdet till i Skåne. Har man redan gått ut gymnasiet och inser senare i livet att det är snickare man vill bli, finns det flertalet komvux-utbildningar som erbjuder snickeri på programmet.

Finns flera snickeriutbildningar i Sverige

Man kan gå på en Byggnadsträutbildning på Komvux i Göteborg, till exempel, eller på en folkhögskola i Grimslöv. Man kan gå en kurs på Hermods, då går man på distans, och bo var som helst i landet. Efter avslutad gymnasiet, eller folkhögskoleutbildning arbetar man sedan som lärling. Bor du i Stockholm och kommer på att du vill utbilda dig till snickare kan du få en lärlingsutbildning på plats. Då får du lära dig hantverkshistoria, juridik för hantverkare, marknadsföring och kommunikation. Du lär dig estetik och företagande inom hantverksyrket.

Skaffa eget?

Många som sedan arbetar som snickare arbetar i eget företag. Att arbeta som lärling är bara bra. Dels får man den erfarenhet som många företag efterlyser, dels får man en fot in i branschen. Man får helt enkelt visa vad man kan och det är lättare för företaget att sedan anställa dig. Läs mer här om en snickerifirma i Uppsala.

Vad får du för lön?

Har du ett år på nacken (som de flesta lärlingar har) får du sedan ungefär en lön på mellan 25.000 till drygt 29.000 kronor i månaden. Det är inte illa, för den som endast har gymnasieutbildning.

Får man jobb som snickare?

Framtiden som snickare ser även god ut. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser har en snickare mycket liten konkurrens om jobben det närmaste året och de fem närmaste åren.

Vad arbetar man med sedan?

Vad arbetar man med då som snickare? Egentligen är snickare ett samlingsjobb för de flesta hantverksjobben som finns. Varje hantverk brukar specialisera sig inom sitt fält. Som snickare kan man göra allt från att snickra hus, till att byta golvlister och lägga golv. Det kan vara allt från att lägga nytt tak, till att renovera redan lagda tak. Det kan vara att montera fönster, eller snickra möbler. Det mesta beror på vad du själv är intresserad av. Man kan jobba allt från inom en industri till att arbeta på en teater och snickra rekvisita. Det är vad du är intresserad av som avgör ditt arbetsfält.

Enkla jobb i Göteborg

28 feb 2018

Vad är egentligen enkla jobb? Enkla jobb är arbeten som inte kräver någon särskild yrkesutbildning. Ofta talar man om dem som lösningar i sammanhang om arbetslöshet och grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Enligt Statistiska Centralbyrån arbetade 5 procent av landets arbetskraft med enkla jobb 2015, det vill säga nästan en kvarts miljon människor. Den som bor i Göteborg och vill sadla om, eller skaffa sitt första jobb, kan överväga att söka enkla jobb om man inte vill eller kan utbilda sig av någon anledning.

Servitör

Visst kräver många restauranger att man har erfarenhet som servitör, men det är långt ifrån alla. Många som har gått klart gymnasiet, men som inte har särskilt stor lust att börja plugga på en gång, väljer att jobba som servitör under en period. Det finns även många som har det som en lång karriär. Det kan dock vara hård konkurrens om jobben, särskilt i mindre städer där restaurangerna som finns inte är särskilt många. I större städer, just som Göteborg, är chanserna att hitta jobb troligen större.

Säljare

Begreppet ”säljare” är tämligen brett. När man talar om enkla jobb syftar många på telefonförsäljning, ett område där det ofta är mycket enkelt att få jobb. Är man duktig finns det god chans att få en hög lön. Runt om i landet, inte minst i större städer som Göteborg, etablerar sig call-centers som säljer på uppdrag av kunder. Vissa tjänster innebär att du får en låg grundlön med en hög provision, medan du hos andra kan få en hög grundlön med lägre provision. Du som gärna byter bort lite trygghet mot möjligheten att tjäna större pengar, kan med fördel söka dig till en tjänst där provisionen är hög.

Jobba med flyttstädning

Det finns flertalet firmor i Göteborg som specialiserar sig just på flyttstädning. Kraven som ställs på en flyttstädning är höga, jämfört med hur en vanlig hemstädning kan se ut. Det är under en flyttstädning som trånga ytor och vrår, som inte annars städas, ska rengöras till perfektion.

Att börja jobba som städare kräver sällan någon utbildning, men arbetsgivarna letar dock gärna efter någon som har erfarenhet av lokalvård. Göteborg är dock en stor stad med ett stort utbud av dylika firmor, så chansen finns att du hittar ett jobb som inte kräver någon tidigare erfarenhet av professionell städning. Jämfört med hur det ser ut för till exempel telefonförsäljare, kan dock konkurrensen om dessa jobb vara hård. Det bästa sättet att gå till väga är troligen att söka efter lediga tjänster på nätet. Läs mer om en flyttstädningsfirma i Göteborg på: flyttstädningigöteborg.com.

Vilka företag har renoverat köket i Stockholm?

21 feb 2018

Om vi ponerar att du är på jakt efter en bostad i Stockholm så kommer du att ha en lång resa framför dig. I många fall så handlar det om ett heltidsjobb där varje helg vigs åt att åka runt på visningar och där vardagarna antingen handlar om att delta i budgivningar eller om att söka efter nya objekt att titta på.

Det handlar ofta om väldigt snabba affärer – en lägenhet läggs ut under måndagen; visningar sker inom två veckor, budgivning äger rum och kontraktet skrivs redan veckan efter den sista visningen. I Stockholm så har konkurrensen gjort att en bostadsaffär går fortare än i övriga landet. På gott och ont.

I och med att det handlar om, i det närmaste,  absurda summor så bör man som köpare ta sig mer tid på att undersöka lägenheten innan man beslutar sig för att köpa. Som det rä idag så gör man inte det – man går på en visning och under den halvtimmen ska man hinna avgöra om bostaden i fråga håller god kvalitet. Det är omöjligt – även för en yrkesman – att göra det. Ett doftljus tar bort dålig luft av mögel, en strategisk placerad krukväxt gömmer en fuktskada och vad som finns under köksbänken har man ingen aning om.

Allt detta kan leda till stora konflikter mellan säljare och köpare – långdragna sådana som blir extremt svåra att lösa. För att undvika detta så bör man alltså ta ett steg tillbaka, fundera lite extra och se till att en besiktningsman undersöker bostaden innan köpet går igenom.

Dessutom så kan man göra sig själv lite säkrare också. Menas här: har en köksrenovering nyligen ägt rum i en lägenhet i Stockholm så är det ingen dum idé att A) fråga när denna köksrenovering skett och B) vilket företag som skött om denna.

En köksrenovering genomförs ofta privat

Om svaret på fråga A – när har denna köksrenovering skett – är att den nyligen är genomförd. Ja, då har den förmodligen inte skett för att säljaren ska trivas i det nya köket – då kan de ha skett för att få ett högre slutpris på bostaden i fråga. Det gör att nästa fråga blir avgörande.

I många fall så har nämligen en köksrenovering skett utan att professionell hjälp anlitas och detta i syfte att hålla kostnaderna nere. Och, av naturliga skäl, så bör man vara väldigt vaksam kring detta. En köksrenovering där säljaren har varit alltifrån rörmokare, snickare, golvläggare och – i extrema fall – elektriker är nästan som att tigga om bekymmer.

Där råder vi definitivt att en besiktningsman går igenom köket och i vissa fall så är rådet att man avstår och går vidare till nästa objekt. Detsamma gäller en badrumsrenovering. Köket och badrummet är känsligare sett till att vattenskador ofta uppkommer i dessa rum. Där är det därför extremt viktig att yrkesmän varit inblandade i en renovering. Kolla alltid med mäklaren innan. Den enkla frågan kan spara dig både pengar och besvär.

Så arbetar du med badrumsrenoveringar

13 feb 2018

En VVS-montör kan mycket väl utföra hela badrumsinstallationer. Det innebär i så fall att man gör mycket mer än bara lägger rör för handfat, dusch och badkar. Är man riktigt händig kan man även lägga våtutrymmen, och lär man sig grunderna i kakling. Ju mer du kan göra själv desto bättre för dig att göra hela badrumsgolvet åt dina kunder. För kunden är då det viktiga, dels att det blir snyggt, men dels också att lutningen på badrumsgolvet blir det rätta. Sådant är svårt för en lekman att göra.

Göra efterkontroller

Som hantverkare som arbetar med allt som har med värme, ventilationer och sanitet innebär det att du som VVS-montör även måste gör efterkontroller att ventileringen fungerar så som du har installerat det. Här kan kunden välja mellan mekanisk till- och frånluftsventlier, eller maskinell sådan. Sedan kommer det till att installera en duschkabin – om kunden vill det – och badkar.

Särskilt när det kommer till duschen är det viktiga med våtrumshanteringen. Här gäller det att du som hantverkare är noggrann för att huset inte ska få någon framtida vattenskada. Här kommer några punkter att tänka på:

Vattenskada

Det är viktigt för dig som VVS hantverkare att du har en uppdaterad (och aktuell) ansvarsförsäkring. Går något fel ska det inte belasta dina kostnader. Du måste alltid se till att du är fullt ut försäkrad ifall något går som du inte har tänkt dig. Det är ett ansvar och en garanti för dina kunder att du har alla försäkringar som du behöver. Ibland kan du behöva ge garantier på ditt jobb och att då inte ha försäkringar på det du gör, kan skada ditt rykte som hantverkare.

Boverkets regler

Alla våtutrymmen måste byggas enligt reglerna. Även om du vill tillmötesgå din kund, är det vissa saker du ändå inte kan göra. Alla gamla våtrumsmattor, golvbrunnar och kranar som är gamla, måste bytas ut. Blir det något fel med återanvända och för gamla detaljer, är det dig det faller på. Det är du om är kunnig i dessa frågor, inte kunden. Det är på så sätt viktigt att du använder rätt material för badrumsrenoveringen. Till exempel får du inte använda material i golvbrunnen som är äldre än från år 1991. De gamla golvbrunnarna uppfyller inte dagens krav. Alla borrhål och pluggar måste tätas med våtrumssilikon. Till sist bör du se till att dina kunder känner till var huvudkranen sitter.

Dokumentation och intyg

Kunderna måste få all dokumentation som du kan ge dem. Glöm inte att ge garantier skriftligen, våtrumsgarantier, till exempel, och intyg som talar om att badrumsrenoveringen är gjord helt enligt branschreglerna. Till sist bör du som hantverkare göra en efterkontroll eftersom allt ansvar kommer att falla tillbaka på dig som gjort renoveringen.

Tänk om vi hamnade i bondesamhället

31 jan 2018

Under gångna tider har människan alltid skapat saker, attiraljer och kläder så länge människan har funnits. Till en början var det viktigt att kunna framställa arbetsredskap; till att plöja jorden, inhägnader till djuren, egna kläder, saker att laga mat med och äta och dricka ur. I modern tid har allt sådant industrialiserats. Hantverket har på så sätt gått förlorat till viss del. I dag skulle ingen på egen hand längre kunna skapa sin egen tallrik, eller sitt eget glas, gaffel, kniv eller sked. På så sätt har vi nästan blivit handikappade och helt beroende av tillverkningsindustrin. Vi vet bara hur vi går till en affär och köper det vi behöver. Endast slöjdhantverkare vet hur man tillverkar sådana saker.

Tänk om vi hamnade tillbaka i bondesamhället?

Vissa människor leker med tanken att en stor miljökatastrof skulle tvinga oss tillbaka till bondesamhället. Då blir vi beroende av de få som kan det gamla hantverket och kunnandet både då det kommer till djurhållning, gammaldags matframställan, och slöjdhantverket. Vem skulle kunna slöjda ett matbord eller en stol i våra dagar?

Allt mer populärt med gammalt hantverk

Återgången till det gamla hantverket, både vad gäller byggnadsvård men också vad gäller inredning blir allt mer populärt. I och med det växande miljötänket blir efterfrågan större för en återgång till gammalt hantverk. De unga lär sig karda, tova ull, bland sina egna naturfärger, färga och väva. Ingen kan säga att ungdomarna numera inte bryr sig om vad äldre generationer skapade och hur de gick till väga. Det finns den del utbildningar för dem som vill lära sig det gamla hantverket att inreda i gammal stil, som Handarbetets vänner som har textilutbildning. På Skansen kan fritidshantverkare gå kurser i gammalt hantverk. Även professionella hantverkare som kan slöjda i gammal stil, kan lära sig det, även om utbildningarna inte direkt växer på träd. De flesta får helt enkelt gå en klassisk slöjdlärarutbildning, som vill utbilda sig inom gammaldags slöjdhantverk. Den generation som fortfarande kan det börjar dö ut, och det är ju inte alla som är villiga att lära sig det, men efterfrågan på kunskapen av gammaldags slöjdarbete kommer att växa. Åtminstone växer allmänhetens intresse för antika möbler och byggnadsvård.

Få utbildningar slöjdintresserade

Att återställa gamla hus enligt den tidens sätt att inreda blir allt mer populärt. För de intresserade finns en del ideella föreningar, såsom föreningen Gammeldags som startade 1999 och har vissa kurser. Där kan man lära sig fåravel, vävning, tillverkning av slöjdredskap. Många som vill lära sig slöjd enligt gamla metoder, får bereda sig att det tar tid, både att lära sig men också att tillverka slöjdprodukter. Något man inte vinnlade sig under tidigare generation, var inte att det skulle gå snabbt.

Snabbheten och att vinna tid är fortfarande en modern företeelse. Har man inte det, kan man alltid köpa gammaldags möbler, som påminner oss om äldre tider. Har man den stilen, kan det vara svårt att hitta möbler som framställdes på, säg 1800-talet och början av 1900-talet då Sverige fortfarande var ett bondesamhälle. Det var under den tiden som man tillverkade sina egna hus, möbler och köksutrustning. Idag har vi inte längre den kunskapen. Vem av oss skulle kunna tillverka sitt eget hus? Eller egna möbler? Inte ens en egen tallrik, mugg eller gafflar, knivar eller skedar skulle vi kunna göra på egen hand. Riktigt gamla träsaker hade varken spikar eller skruvar utan även dem tillverkade man av trä. Eller så slöjdade man dem så att man kunde foga ihop hörn, ben och kilar som höll ihop möblerna. Ett sant hantverk.

Är radon ett problem i Sverige?

15 jan 2018

Man räknar från Strålsäkerhetsmyndighetens sida med att det i Sverige finns ungefär 400.000 bostäder som har för höga halter av radon. Det riktmärke man ska förhålla sig till ligger på 200 bq/meter3 och allt över detta anses som farligt. Man ska dock veta att det inte är farligt att vistas en kortare period i ett hus med för höga radonhalter – det handlar om en fara att bo i ett sådant under en längre tid. Något som – tyvärr – många gör/har gjort och som kan få fruktansvärda konsekvenser. Radon är nämligen den näst största orsaken till lungcancer – efter cigaretter – och därför bör man vidta åtgärder för att se vilken status gällande radon man har i sin bostad. 

Första steget är att mäta halterna av radon; något som sker under två månader och där man via små dosor får fram ett exakt resultat. Skulle det vara för höga radonvärden så är det dags för en radonsanering 

Det man ska veta är att det går att få ner för höga värden av radon och att det heller inte behöver handla om något större ingrepp. Det första steget är att man mäter – i olika rum – om hur halterna ser ut. En mätning som ska ske under den så kallade eldningsperioden - mellan oktober och april – och där minst två månader är att rekommendera. Ju längre mätdosorna ligger kvar – desto säkrare blir också resultatet. Om det skulle vara så att ditt hus är drabbat och att du har för höga radonhalter så kommer då nästa steg: att genomföra en radonsanering

Två vanliga orsaker som kräver en radonsanering

Det finns primärt två stycken källor till att radon avges. Ett tredje handlar om vatten - men då de flesta hushåll är knutna till det kommunala vattennätet så brukar detta vara ett mindre vanligt förekommande problem. Vi ska tillägga att en radonsanering gällande vatten går ut på att man luftar vattnet med hjälp av en radonavskiljare. 

Markradon eller radon från byggmaterial – blåbetong – är vanligare och en radonsanering vid sådana läckage kan te sig lite annorlunda. Dels så måste man utgå från vilka värden som finns och dels så måste man – baserat på dessa värden – hitta en metod inom radonsanering som är effektiv – men utan att den kostar för mycket. 

Ett exempel på en prisvärd radonsanering är att måla om en vägg av blåbetong; ytbehandlingen stoppar upp läckaget och sänker halterna. Detsamma kan sägas om att montera in spaltventiler i fönsterkarmarna och därmed öka luftflödet. Ett tredje alternativ är att montera in till- och frånluftssystem i bostaden – något som är lite dyrare än de två tidigare nämnda. 

Det går att sänka radonhalterna även med mindre ingrepp. Du som husägare ska inte betala för mycket pengar i onödan. Se till att välja ett företag med stor erfarenhet av radonsanering 

I många fall så använder man dock – vid en radonsanering – en radonsug som i kombination med någon annan lösning (exempelvis till- och frånluftssystem eller genom att täta bottenplattan på huset) ger bäst effekt. Men, det blir också dyrast. Vårt råd är att man anlitar ett företag som har god vana av radonsanering och som kan prova flera alternativ innan man, så att säga, ger sig. 

Det går att få ner halterna även med mindre ingrepp och du som husägare ska inte behöva betala för mycket pengar i onödan. Undersök noggrant innan du bestämmer dig för ett företag inom radonsanering. 

Att jobba som golvslipare

2 jan 2018

Jobbet som golvslipare passar bra för den som är praktiskt lagd. Kanske har du slipat golv hemma själv och märkt att du har lätt för det? Ofta när man jobbar med golvslipning är det inte den enda arbetsuppgiften man har. Många anställda arbetar förutom med golvslipning, till exempel också med att montera kök och byta fasader. Vill man jobba som golvslipare är det bra att ha relevant erfarenhet. Vi har tittat på hur jobbannonserna ser ut.

Observera att inga företagsnamn nämns. Syftet är undersökande. Vi har tittat på två slumpmässigt utvalda företag, båda baserade i Stockholm, för att se vad de eftersöker.

Första annonsen

Första annonsen i Stockholm vi tittar på söker en mångfacetterad anställd. Förutom golvslipning vill de att den anställda ska utföra en rad olika uppgifter. Till exempel:

 • Fasadbyten
 • Fönster- och dörrinstallationer
 • Montering av fasta möbler, kök samt innerväggar.
 • Lägga parkett
 • Bygga trappor
 • Montera kaminer

Företaget ser det som starkt meriterande med en snickarutbildning, men påpekar att det viktigaste är att erfarenhet av liknande arbete finns. Arbetet ska ha varat under minst två år och ägt rum i Sverige. När det kommer till mer personliga egenskaper nämner de att de söker en anställd som vill utvecklas och växa med erfarenheten. Anställningen är i första hand under kortare tid, men möjligheter till anställning under lång tid finns.

Andra annonsen

Andra annonsen är betydligt mer kortfattad och ligger inte i någon platsbank, utan direkt på bolagets hemsida. De skriver att de söker efter snickare, golvläggare och golvslipare i Stockholm, som behöver vara driftiga, noggranna och ha en god känsla för slutproduktens finish. De påpekar att mycket kundkontakt kommer att ske i arbetet. En stor del av arbetsuppgifterna sker nämligen hemma hos privatpersoner.

De ställer också krav på körkort. De påpekar att arbetet ställer krav på att man kan vara självgående, vilket ett körkort krävs för. De specificerar inte direkt vilken erfarenhet eller utbildning som krävs för jobbet. Däremot frågar de om läsaren är en ”duktig” snickare, golvslipare eller golvläggare. Med ordvalet får man tolka författaren som att åtminstone hyfsat god erfarenhet av dylikt arbete krävs.

Utbilda dig

En bra väg att gå för att jobba med golvslipning tycks vara att utbilda sig till snickare och skaffa sig arbetslivserfarenhet, om man inte får ett jobb som innefattar golvslipning på en gång. En bra väg att gå är att gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Programmet finns över hela landet, så du måste inte pendla till (eller bo i) en större stad (Stockholm, Malmö, Lund till exempel) för att gå utbildningen. Om du är vuxen finns möjligheter att studera på Komvux istället.

Händelsen då ”Arga Snickaren” skapade arga miner hos grannen

29 dec 2017

Efter flera framgångsrika år med Tv-programmet ”Arga Snickaren” valde man att återigen söka upp personer som behövde hjälp med sitt hus under 2015. Ett av dessa hus stod på Tyresö och för ägarna blev det en stor hjälp då teamet, sin vana trogen, renoverade rejält. Men dess granne blev desto mindre nöjd. Detta var något som bland annat Aftonbladet rapporterade om då grannen funderade på att polisanmäla produktionsteamet. 

Fler arga än Arga snickaren

Historien tar sin början när teamet bakom Arga Snickaren anländer till huset med stort behov av renovering. För att få fram allt material körde en rad lastbilar fram till huset och enligt produktionen var det en av dessa som råkade backa på grannens lekstuga. Grannen menar att produktionen valde att flytta lekstugan med flit eftersom de lättare ville får fram lastbilen. Med tanke på hur området såg ut i Tyresö var möjligheten att komma fram med lastbilen på andra sätt något begränsat. 

Produktionen kunde däremot bevisa att förflyttnigen av lekstugan inte genomfördes med flit då det fanns filmbevis på händelsen. Åkeriet som körde lastbilen lovade även att kontakta ägaren för att hitta en lösning. Om Tyresöbon tillslut valde att polisanmäla eller inte framgick inte i Aftonbladets artikel. Inte heller om någon annan lösning hittades med åkeriföretaget. Det enda som är säkert är att när Arga snickaren var i Tyresö så var det mer än bara han som var arg…

Om programmet

 Ovan nämnda händelse utspelade sig när Arga snickaren spelade in avsnitt 8 under säsongen 2015.  Teamet åkte då ut med Arga snickaren i Tyresö där Miriam och Sten bodde. Läs mer här om du vill få tag i en bra snickare i Tyresö.

← Äldre inlägg