Blogg

Att jobba som takläggare i Stockholm

22 jun 2018

Att vara takläggare i Stockholm, låter inte det som rena drömyrket? Förutom att vara den vackraste staden i världen, med hisnande utsikt från alla vackra gamla plåt- och tegeltak, är Stockholm även en stad där det aldrig saknas jobb för en takläggare. Här finns hundratusentals tak som med jämna mellanrum är i behov av renovering  och omläggning, för att inte tala om alla de nya stadsdelar och bostadsområden som är under produktion. Vare sig du trivs med att jobba småskaligt med villatak, eller som en del i ett större maskineri vid en stor byggproduktion, finns det alltid behov och plats för en duktigt takläggare i Stockholm.

Hur blir man takläggare?

Takläggare blir man genom att gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet, eller motsvarande yrkesutbildning för vuxna. Därefter följer en lärlingsperiod på drygt 3000timmar, varefter du anses färdigutbildad som takläggare. Takmontörbranschen är en bransch med mycket goda framtidsutsikter och du kommer garanterat att få jobb efter avslutad utbildning. Oavsett vad man vill göra i livet är det alltid bra att ha en hantverksutbildning i grunden, eftersom det alltid kommer att var något man kan falla tillbaka på, och att det vanligtvis är bra betalt.

Vad tjänar en takläggare?

Medellönen för en utbildad takläggare i Stockholm är ungefär 30 000:- i månaden. Riktigt bra för ett varierat yrke med relativt kort utbildningstid. Som hantverkare finns naturligtvis också möjligheten att starta eget och anställa andra, varpå inkomsterna kan stiga betydligt, dock med åtföljande ansvar naturligtvis. Många takläggare jobbar åt en firma i några år innan de bestämmer sig för om det är en bra idé att starta eget eller inte. Det är inte för alla, men drivs du av utmaningar och hårt arbete kan det kanske vara något för dig?

Du bör ha bra fysik och tåla väder och vind

Takläggaryrket är slitigt ibland, och du får absolut inte lida av höjdskräck. Yrket omges av många säkerhetsregler och det är av yttersta vikt att du respekterar dem, både för dig själv och dina kollegors skull. Med detta sagt är takläggare ett säkert yrke, och det sker ytterst sällan några olyckor med takläggare i Stockholm.

Vädret är såklart ett kapitel för sig. Man ska naturligtvis uppskatta att befinna sig utomhus på hög höjd. Det blåser på tak, och solen gassar när regnet inte öser ner. Men rätt klädd och med rätt humör övervinner man det mesta. Oftast är det med en känsla av frihet man klättrar upp till ett arbetspass.

Underbara utsikter

Den främsta fördelen med att vara takläggare i Stockholm är nog just känslan av frihet man känner när man står och blickar ut från sin arbetsplats en vårdag i maj. Visst kan det kännas motigt en kall och blåsig vinterdag, då man önskar att man kunde ligga hemma med täcket uppdraget till öronen, men den känslan slås ändå av den lycko- och frihetskänsla man emellanåt kan känna som takläggare. Att stå på toppen av världen och hjälpa till att bygga någonting, det är takläggarens främsta drivkraft.

Mer info om takläggare på denna sida: http://www.stockholmtakläggare.se.

Stockholm och Uppsala – Hur ser lönerna ut?

15 jun 2018

Det är inte ovanligt att man pendlar mellan Uppsala och Stockholm för ett jobb. I första hand är det nog inte för lönerna, utan helt enkelt för anställningsmöjligheterna inom vissa branscher. Det bör inte skilja sig alltför mycket i löneläge – men vissa skillnader kan märkas. I den här texten tittar vi på antal olika yrken och tittar på om det finns några skillnader i löneläge. 

Takläggare

Enligt källan vi använder oss av tjänar en takläggare i Stockholm ca 24 200 kronor i månaden. En takläggare i Uppsala däremot, tjänar 24 600 kronor i snitt. En skillnad mellan städerna är medelåldern – i Uppsala är den 34 år, medan den är 30 år i Stockholm. Ålder har som bekant en påverkan på lönen. Samtidigt är skillnaderna så små att det är svårt att dra några större slutsatser, inte minst med tanke på att underlaget är ganska litet. Endast ett tiotal referenser finns för de båda städerna. 

Bibliotekarie

I likhet med takläggare anger källan att lönerna är något högre i Uppsala än i Stockholm även för bibliotekarier. I Uppsala är lönen ungefär 28 600 kronor, medan den ligger på 27 100 kronor i Stockholm. Även här är referenserna inte särskilt många, vilket gör att det är svårt att dra några slutsatser. Snitterfarenhet och ålder skiljer sig dessutom lite grann åt. Medelåldern i Stockholm är 41 år och erfarenheten 11 år, medan motsvarande siffror för Uppsala är 46 och 9 år. 

Advokat

För advokater skiljer sig lönerna rejält mellan de båda städerna. I Stockholm ligger medellönen på nästan 49 000 kronor, medan det är ungefär 10 000 kronor mindre i landets fjärde största stad. Än större skillnader blir det när man tittar på erfarenhet och ålder. Advokaterna i Stockholm är både yngre och mindre erfarna, men tjänar alltså mer. Kanske kan det här bero på att de största advokatbyråerna i landet finns i Stockholm. Det kan också handla om ett fåtal advokater som tjänar mycket bra, vilket drar upp medeltalet. 

Frisör

Frisörerna i Uppsala och Stockholm tjänar ungefär lika mycket enligt källan. I det förstnämnda länet ligger medellönen på 19 385 kronor, medan den ligger på 19 318 kronor i Stockholm. Även medelålder och erfarenhet ser ganska lika ut. I Stockholm är medelåldern 28 år och erfarenhet 6 år, medan motsvarande siffror lite längre norröver är 31 och 8 år. Inga väsentliga skillnader, alltså. 

Brandman

För den som arbetar som brandman tycks lönerna vara något göra i Stockholm än vad de är i Uppsala. Varken åldern eller snitterfarenheten skiljer sig särskilt mycket bland referenserna. Faktum är att snitterfarenheten är densamma (5 år) och att referenserna i Stockholm i snitt bara är ett år äldre. En brandman i Uppsala tjänar enligt källan strax över 22 000 kronor i månaden. En brandman i Stockholm däremot, tjänar nästan 24 500 kronor. En skillnad på ca 2 500 kronor, alltså. Det här är ett par tusen mindre än vad exempelvis en takläggare tjänar. 

”Lokala sökningar” skapar möjlighet för småföretagen att synas

12 jun 2018

De flesta företag kämpar med att hitta de mest lönsamma vägarna att marknadsföra sig mot sina kunder. Det kan handla om allt från broschyrer och annonser i papperstidningar till att köpa annonser på Google eller Facebook. En väg är att jobba med SEO (att synas på Google) och när Google uppdaterade sina algoritmer till att utgå från var personen befinner sig gavs möjligheter att snabbt få höga positioner. 

Lokal sökordsanalys är grunden

Om exempelvis en butik i Stockholm säljer arbetskläder både online och i butik så kan SEO vara en väg att få fler kunder. Genomförs en sökordsanalys kan det visa sig att det är mycket svårt att klättra högt på ordet ”Arbetskläder”. Men felet många gör är att då jämföra nationellt. Man har verktyg som visar var företagets hemsida hamnar på Google vid en genomsnittlig nationell sökning. 

Dessa analyser passar utmärkt att använda när en E-butik enbart vänder sig mot den nationella marknaden. Men företag som även har butik bör samtidigt göra en lokal sökordsanalys. I detta fall är frågan var på Google butiken syns när en sökning sker just från Stockholm. Till stor sannolikhet kommer butiken betydligt högre upp. Motstånden är ju självklart mindre när Google anser att en lokal sökning skett och konkurrensen enbart handlar om företag inom detta område

I vissa fall är det så få konkurrenter att man hamnar på första sidan bara genom att optimera sidan för just lokala sökningar. Gällande arbetskläder i butik i Stockholm är det betydligt fler än bara tio butiker som kämpar om toppen men jämfört mot hur många E-butiker det finns i Sverige blir ju konkurrensen extremt mycket mindre. 

Vad är lokal sökning?

En lokal sökning är en sökning på Google där Google anser att personen söker något inom ett begränsat område. En enkel riktlinje är att Google Maps presenteras högt upp i sökresultatet. En karta över det område man befinner sig i och som presenterar företag som matchar sökningen. 

När en sökning sker på arbetskläder i Stockholm presenteras därmed först ett par företag synligt på Google Maps men det är även möjligt att zooma in på kartan eller se fler företag listade. 

Överlag visar Google resultat för lokala sökningar när detta är relevant. Men det finns undantag. Inom vissa branscher finns inte lokal sökning och ibland visas det trots att man vill söka nationellt. 

Som företagare är det alltså viktigt att se om Google visar företagen som lokala när sökning sker. I så fall finns en betydligt kortare väg upp till toppen av sökresultaten. 

Vad tjänar en asfaltsläggare?

8 jun 2018

Vill du börja jobba med asfalt? Arbetsmarknaden är relativt god, och det finns potentiellt goda chanser till att du kan hitta ett jobb och en arbetsplats du är nöjd med. Särskilt i storstäder som Stockholm och Göteborg är konkurrensen om jobben ganska liten. Men det är inte bara en god arbetsmarknad som är fördelen med att jobba med att lägga asfalt – lönen är inget att skoja bort heller.

Stark löneutveckling

Enligt en källa vi använder oss av ser vi att lönerna har ökat avsevärt under tioårsperiod. 2005, det första året det finns information om, tjänade en beläggningsarbetare ungefär 22 500 kronor i månaden. Det här har ökat stadigt (med undantag för 2010 och 2016, då mindre dippar kunde noteras). 2016 ligger medellönen på 30 800 kronor, vilket kan anses vara ganska högt för ett yrke som inte kräver någon längre utbildning. 

Skillnader mellan privat och offentlig sektor

Som i de allra flesta yrken finns vissa skillnader i lön, beroende på om man arbetar i offentligt eller privat sektor. Lägst är den i kommunal och statlig sektor, med en medellön på 26 900 som gäller båda sektorerna. I privat sektor är medellönen betydligt högre, på 31 600 kronor. Den som vill jobba med asfalt framöver, och fäster hög vikt vid lönen, bör således söka sig till en privat arbetsgivare. I Stockholm är urvalet av dessa företag ganska stort, men de finns givetvis över hela landet. 

Naturligtvis är lönen inte den enda faktorn i valet av arbetsplats. Har man flera jobberbjudanden att välja mellan lär man se till hela uppdraget samt arbetsplatsen i sig – inte bara hur många kronor som kommer i lönekuvertet. 

Arbetsuppgifter

Som beläggningsarbete jobbar man i huvudsak med att lägga asfalt, men det kan även förkomma att man lägger betong, på såväl vägar som broar. När man lägger asfalt är det givetvis vanligt att man gör det på större och mindre bilvägar. I Stockholm, där byggtakten varit mycket hög under lång tid, kan en del av jobben dessutom gå ut på att lägga asfalt i nya bostadsområden. Det här gäller givetvis inte enbart i Stockholm, men troligen har förekomsten av dessa jobb varit, och kanske är, särskilt hög här. 

Med det sagt finns det flera roller man kan inneha som beläggningsarbetare. Till exempel sysslar förjusteraren med att förbereda vägen, bland annat genom att rengöra den och lägga klister så att asfalten ska fästa ordentligt. En annan roll är läggarmaskinisten, som till största del kanske är det som gemene man förknippar med beläggningsarbetare och asfaltsläggare. 

Så är det att jobba som snickare

7 jun 2018

Har du utbildat dig till snickare, eller funderar du på att bli snickare? Snickare är numer ett brett yrke som innebär att du kommer att få jobba med helt olika saker. Det kan vara allt från att spika lister, till att montera köksinredningar, slipa golv eller tillverka möbler. Du kan även bygga båtar eller renovera gamla hus.

Vad du arbetar med senare beror på vilken inriktning som du väljer att specialisera dig på. Förut, för många år sedan, tänkte man sig att snickrarna ägnade sig åt snickerier och arbetade med trä. Förut kallade man även snickare för timmermän, något som lever kvar i Finland och de timmermännen ägnar sig alltså åt att timra hus, alltså byggnadssnickare som vi kallar det här i Sverige.

Olika inriktningar för snickare

Finsnickare – som tillverkar möbler och utför intarsia. Om du inte vet vad intarsia är, är du inte ensam om det. Det är en konstnär som ägnar sig åt konst i trä. Man hugger ut små figuer i en träplatta och ersätter de uthuggna delarna med andra träslag som skiftar i färg och form.

Maskinsnickare – som tillverkar till exempel fönster, dörrar, trappor och köksinredningar

Byggnadsträarbetare eller byggnadssnickare – som bygger hus eller monterar ihop modulhus. De bygger allt i huset, från fasad till inredning och golv.

Båtbyggare – då man tillverkar båtar och inreder dem. Många utför reparationer av båtar, eller så kan man arbeta på ett båtvarv.

Många som tänker på snickare, tänker förmodligen på möbelsnickare eller på sådana som arbetar med träplankor och som mest använder hammare och spik. Numera arbetar många i industrier medan andra bygger på företag som monterar och installerar till exempel garageportar i Göteborg.

Kort utbildning och (nästan) garanterat jobb

Snickare har en kort utbildning, oftast genomgår man en sådan på gymnasiets byggprogram. Efter det kan man sedan antingen arbeta som lärling och lära sig under den tiden det som behövs som snickare med olika inriktning. Man kan även vidareutbilda sig genom att gå olika kurser efter gymnsiet. Konkurrensen om jobben är liten och framtiden ser ljus ut för snickare i allmänhet. Efter utbildningen är det meningen att man ska arbeta som lärling. Dessutom får man en hel del praktik under utbildningens gång.

Eftersom jobbet som snickare är ett ganska krävande fysiskt jobb, är det bra om man har en stark fysik. Den som tränar på fritiden kan undvika skador relaterade till jobbet. Man får bära en hel del både tungt byggmaterial och tunga arbetsredskap som snickare.

Jobba som golvläggare i Stockholm?

19 maj 2018

Som inom de flesta yrken inom byggbranschen så har det under en längre tid funnits ett stort behov av golvläggare. Två faktorer ligger som grund till det ökade behovet.

Nummer ett: Bostadskrisen.

I större städer och med Stockholm som det tydligaste exemplet så råder det en bostadskris. Man har en gigantisk inflyttning och man har under flera års tid ignorerat detta faktum från politiskt håll. Det har gjort att man ligger efter och även om man nu bygger frenetiskt så har man många års jobb framför sig innan en balans är hittad. Byggarbetare av alla sorter behövs och golvläggare är definitivt inget undantag.

Nummer två: Rot-avdraget De flesta byggnationer som sker i hem över hela Sverige gör så av ett specifikt syfte - att det ska se bättre ut. Det handlar alltså om renoveringar och dessa har kommit att öka markant i och med att Rot-avdraget finns möjligt att använda. Konkret så kan en privatperson anlita en golvläggare och dra av 30 % av den totala arbetskostnaden på sin deklaration. Ett belopp som ofta är draget redan på fakturan och där det årliga taket som gäller och som man måste förhålla sig till är på 50.000 kr. Att man anlitar en golvläggare är naturligt sett till att just golvet är ett enkelt sätt att skapa en stor förändring. Genom exempelvis en golvslipning så kan man - för en ringa summa - skapa ett helt nytt rum.

Så, frågan är som följer: finns det något värde i att utbilda sig till en golvläggare eller att som utbildad sådan söka sig till Stockholm? Ja, det finns det definitivt.

Golvläggare har goda framtidsprognoser

Det som talar för att en golvläggare skulle ha en god framtid även om en lågkonjunktur skulle segla in över Sverige är det faktum att det råder brist på yrkesmän. Som så många andra branscher så har man ett timglas som mall för hur åldern ser ut.

Det vill säga: man har många som är i - eller närmar sig pensionsåldern och man har en generation bakom som, på många sätt, saknas. Det fanns en tid då yrket var oattraktivt och det får branschen lida för idag. Utbildar man sig så finns det goda möjligheter till full sysselsättning inom yrket och detta även sett på en längre sikt. I mindre städer så har man ännu bättre prognoser så en flytt till Stockholm behöver inte vara nödvändig just i det avseendet.

Hur mycket tjänar en golvläggare i Stockholm?

Att arbeta som golvläggare ger en skaplig lön. I medelsnitt i Stockholm så tjäna en golvläggare 30.800 kronor/månad. Det är dock en siffra som, baserat påd et vi nämnde i form av efterfrågan och behov, ser ut att bli högre.

Man kan även vidareutbilda sig och arbeta med plattsättning i exempelvis våtrum - något som ytterligare kan ge lite extra klirr i kassan. Som inom alla yrken så kan lönen påverkas av för vilket företag man arbetar också. ombyte kan definitivt vara en förnöjelse sett till lönekuvertets tjocklek.

Så hittar du rätt takläggare

15 maj 2018

Behöver du en takläggare? Har du behov av ett helt nytt tak, eller bara någon som kontrollerar takets hållbarhet? Även om taket håller tätt kan det vara bra att se över takstolarna efter 20, 30 år. Dessutom kan man gott och väl se över de enskilda delarna om de behöver brytas ut. Att anlita en hantverkare är som att hitta en nål i en höstack; det finns bra hantverkare och så finns det de som är mindre bra. Särskilt när det kommer till takläggning är noggrannhet av största vikt. En hantverkare som fuskar vill man inte ska lägga ens tak. Det är ju ändå ett av de viktigaste med ditt hus; att taket fungerar som det ska.

Välj rätt byggmaterial till taket

Vilket material ska du ha på ditt tak? Här finns det olika material att välja mellan. Det mest klassiska är tegeltak. Det ser vi på de flesta hus i Sverige, oavsett om det är ett rakt, eller ett brutet tak. Det är de taken vi förknippar med gamla trähus i faluröd färg och vita knutar. Den senaste tiden har alltfler byggt med plåttak. Särskilt alla platta tak brukar ha papptak. Här har du olika kostnader på taken och därför går vi här igenom de olika kostnaderna med olika byggmaterial och vad det kan innebära för dig som husägare. Billigast är det ju att göra det själv. Dock ska man inte ge sig upp på taket om man inte har gjort det förut. Här är säkerheten viktigast. Man får inte ge sig upp på tak utan en säkerhetslina och hjälm. Allra säkrast är det om du hyr en lift och slipper bära upp allt material upp för en stege. Har du en lift kan du bara stiga av och på liften.

Så mycket kostar de olika byggmaterialen

Inte helt oväntat är tegeltak det som kostar mest; cirka 200-250 kronor per kvadratmeter får du räkna med. Shingeltak kostar cirka 170-230 kronor kvadratmetern, beroende på vilken shingel du väljer. Plåttak kostar mellan 150-200 kronor kvadratmetern, betongtak mellan 160-210 kronor kvadratmetern och billigaste alternativet är papptak som kostar mellan 100 och 150 kronor per kvadratmeter. När det kommer till arbetskostnaden tillkommer det. Billigaste alternativet är som bekant att göra det själv. Men här avråder vi från det, om du inte har gjort det förut och har erfarenhet av att kontrollera takets hållbarhet, takstolar och undertaket. Allra säkraste alternativet är att anlita en professionell takläggare. Går något snett och du själv har utfört renoveringen, eller lagt det nya taket själv, kan försäkringsbolaget vägra att betala ut ersättning för något som du har gjort på egen hand. 

Här hittar du rätt hantverkare för jobbet

Bor du i en mellanstor stad som till exempel Västerås finns det ett 50-tak företag som arbetar med takläggningar. Välj då det som har bäst referenser. När du ber om offert, kontrollera om de gör ett första kostnadsfritt hembesök för att kunna beräkna på arbetskostnaden rätt. Så arbetar endast seriösa hantverkare. Med ROT-avdraget kan du halvera arbetskostnaden om du inte har utnyttjat avdraget innan, förstås. Som mest kan du få ner kostnaderna med 30 procent per år, och maximalt 50.000 per person och år. Lycka till! Läs mer här om takläggare i Västerås.

Vad tjänar man som bergsprängare?

28 apr 2018

För många är bergsprängare ett yrke som lockar starkt. Förutom intresset av tekniken kring bergsprängning, lockar också relativt höga löner. Faktum är de 10 % lägst betalda som jobbar med bergsprängning, tjänar bättre än de 10 % högst betalda inom många andra yrken. Men för att komma hit krävs också en del jobb, om man ska bli kvalificerad och sedermera få jobb och lön därefter. I den är texten kan du läsa mer om lönerna. Läs mer om en firma som arbetar med bergsprängning i Stockholm på: http://www.bergsprängningstockholm.se.

Brett intervall

Givetvis finns en stor skillnad i hur lönerna för bergsprängning ser ut jämfört med andra yrken. Men det finns också relativt stora skillnader mellan olika bergsprängare. Enligt en källa vi använder oss av får 10 % av anställda bergsprängare en lön på 30 100 kronor eller mindre i månaden. Det här kan jämföras med de 10 % bäst betalda, som har en lön på 45 800 kronor eller mindre. Medianen för de som jobbar med bergsprängning är 37 100 kronor. 

Som i andra yrken finns en del skillnader mellan kommunal, statlig och privat sektor. De som jobbar inom privat sektor har en medellön på 37 600 kronor. Exakt vad den är inom kommunal eller statlig sektor framgår inte av statistiken. I många fall, och i liknande branscher, brukar dock lönerna vara lägre än i den privata sektorn.  

I Stockholm är man bäst betald

Samma källa visar relativt tydliga skillnader mellan olika städer i landet, där Stockholm utmärker sig som den bäst betalda staden – med god marginal. På hemsidan ges ett par exempel: 

 • Stockholm: 43 400 kronor
 • Gävle: 36 700 kronor
 • Linköping: 33 100 kronor
 • Umeå: 38 100 kronor
 • Sundsvall: 37 800 kronor

Som synes är det alltså en ganska stor marginal mellan lönerna i Stockholm, där man är bäst betald, och i till exempel Linköping, där medellönerna är lägst. Mer än 10 000 kronor i medellön skiljer de båda olika städerna åt. Om man jämför Stockholm med tvåan, Umeå, är marginalen ganska stor även där med över 5 000 kronors skillnad. 

Om det här beror på att byggkonjunkturen varit stark i Stockholm och att det har gått bra för många företag som sysslar med bergsprängning i regionen – eller om det är en del av de allmänna löneskillnaderna mellan större och mindre städer – låter vi vara osagt. 

Lönerna efter skatt

Lönerna som anges på hemsidan är efter arbetsgivaravgiften men innan skatten för den anställde. Som bekant beror mängden skatt man betalar på flera faktorer. För någon som bor i Stockholm, är medlem i Svenska kyrkan och har en månadslön på 43 400 kronor, lämnas 31 472 kronor kvar i plånboken. 

Arbetsgivaravgiften är då på 13 636 kronor i månaden. På de 43 400 kronor man får betalar man sedan en kommunalskatt på 7 569 kronor, får ett jobbavdrag på 2 116 kronor, landstingsskatt på 5 108 kronor och statlig skatt på 868 kronor. Vidare betalas en kyrkoavgift på 499 kronor, vilket alltså lämnar 31 473 kronor kvar i plånboken. Den totala skatten blir då 27,5 % (inte inräknat moms på köp som görs senare). Observera att siffrorna inte är konstanta och att skattesatser tenderar att förändras över tid. 

Så är det att arbeta som plattsättare

23 apr 2018

Hur är det att arbeta som plattsättare? Det är yrkesnamnet för alla som lägger kakel, klinker eller plattor utomhus. Man kan arbeta med kakel på innerväggar, golv med kakel, klinker, konstbetong och mosaik. Det är sådana plattsättarmaterial som mest används inomhus. Det är sådant som man kan sätta i allt från badrum i privata hem till stora anläggningar som simhallar. Det är givetvis inte det enda man gör, man kan även arbeta med själva underlaget , förberedelsen för att kunna lägga plattorna, kaklet eller mosaiken. Så arbetar man med allt som har med underarbetet att göra, som fuktisolering av både väggar och golv, eftersom de flesta kakelplattorna läggs i fuktiga miljöer för att skydda golv och väggar så mycket som möjligt.

Det krävs av en plattsättare

Som plattsättare kan man också jobba efter ritningar. Det är viktigt att vara noggrann då plattorna måste sitta rätt, i raka rader, diagonaler eller i särskilda mönster. Som plattsättare gäller det att ha mönstret och formen för plattorna klart för sig när man sätter igång, eftersom man inte kan ångra sig och göra om jobbet. Därför bör man ha en bild framför sig hur resultatet ska se ut. Plattorna ska sättas i rätt mönster, med rätt sorts lim och fogarna ska härdas på rätt sätt. Det gäller att du som plattsättare har rätta kunskaperna för det. Många som arbetar med plattsättning har jobbat som murare. Tyvärr har den typen av arbeten minskat drastiskt, eftersom vi inte längre har den typen av murar längre inomhus. Vi murar alltför lite för att murarna ska ha full sysselsättning. Det är synd då murande är ett av mänsklighetens äldsta yrke. De flesta plattsättarna jobbar två och två, eller flera i ett arbetslag.

Så utbildar du dig till plattsättare

Många, eller del flesta som idag arbetar som plattsättare har gått bygg- eller anläggningsprogrammet på gymnasiet. Då kan de ha gått med inriktning på husbyggnad. Efter gymnasiestudierna går man sedan färdigt och avslutar sin utbildning på ett företag. Sedan bör du få en anställning på ett företag som arbetar mes bygg. Det innebär att du arbetar som lärling den första tiden. När du har arbetat hela 4.800 timmar som plattsättare eller som murare, eller andra sysslor på ett byggföretag, får du sedan ett yrkesbevis. Även på gymnasiet varvas utbildningen med teoretisk och praktisk utbildningen.

Så mycket tjänar plattsättare

Medellönen för en plattsättare ligger någonstans mellan 28.000 och 30.000 kronor i månaden. Förutsatt att man arbetar inom privat sektor eller som privatanställd plattsättare. Jobbare inom statlig eller kommunal sektor  tjänar något mindre. Rörmokare, golvläggare och plattsättare är de hantverkare som tjänar mest. Sämst tjänar glasmästare, arbetar som arbetar med pappläggning och med ställningsbyggnader.

Hur är det att arbeta med golv i Stockholm?

14 apr 2018

De flesta byggarbeten efterfrågas fortfarande i storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö. Frågar man golvbranschens egna företrädare kommer golvläggare att ha gott om jobb i framtiden. De menar att siffrorna på efterfrågan av golvläggare ser goda ut.

– Prognosen bekräftar branschens egen bild. Våra medlemsföretag har svårt att hitta arbetskraft, säger Johan Aspelin, som är VD för Golvbranschen i ett pressmeddelande från förra året.

Golvbranschen menar alltså att efterfrågan på kompetent arbetskraft inte på långa tider är över och lär heller inte minska de närmaste åren. Mer än 69 procent av företag som arbetar med golv uppger att de saknar arbetskraft, de flesta företag saknar tre, till fem arbetare för att de ska klara av den ökade efterfrågan. Och Arbetsförmedlingen räknar med att situationen på arbetsmarknaden kommer att stå sig de närmaste fem till tio åren.

Så utbildar man sig till golvläggare

Man utbildar sig till golvläggare under ett tre-årigt gymnasium och arbetar två år efter det som lärling med lärlinglön. Efter de två första åren kan man sedan få en lön på allt från 22.000 kronor i månaden, med ingen annan erfarenhet än som lärling, till 30.000 kronor i månadslön efter tio år i branschen (i Norrbotten). Lönen efter mer än tio år i branschen ligger på cirka 25.000 kronor var som helst i landet. Så det är en relativt enhetlig lönebild var i landet man än arbetar. Av oklara anledningar är lönerna något bättre i Norrland, Jönköping och på landsorten. Något oväntat är lönerna något sämre i storstäderna, förutom i Uppsala där en golvläggare med mer än tio års erfarenhet kan få upp till över 27.000 kronor i månadslön.

Golvläggare måste skydda sig i arbetet

Förutom lönen är det några andra faktorer att ta hänsyn till när det kommer till val av hantverksyrke. En del golvläggare kan drabbas av andningsbesvär, om de inte skyddar sig med andningsmask, då de hanterar relativt starka kemikalier när de härdar golv. Dessa golvläggare har arbetat med lim, då de har limmat plastgolv och andra slags golv. Lägger man däremot trägolv är risken inte lika stor att drabbas av andningsbesvär. Däremot kan man råka ut för besvär om man slipar trägolv. Alla som gör det bör ha på sig en andningsmask, som gör att man inte ska behöva andas in det fina dammet som kommer ur golvslipningen. Som golvslipare, och golvläggare ska man utrustas med riktiga andningsmasker som skyddar de egna lungorna.

Stor efterfrågan i storstäderna

Efterfrågan på golvläggare är som störst i storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm. Samtidigt finns den mesta arbetskraften även i de tre storstäderna. Många väljer därför att bli sina egna, för att dels kunna fakturera direkt till kund och välja själv vilka uppdrag man vill ta på sig. Det ger golvläggaren en frihet att arbeta så mycket eller litet som man själv vill. Det ger också en tillfrtedsställelse att vara sin egen chef och inte ha någon annan som bestämmer ens arbetstider. Om du vill läsa mer om hur det är att arbeta som golvläggare i Stockholm, kan du läsa på: http://www.golvläggarestockholm.biz.

Så mycket tjänar en fastighetsförvaltare

9 apr 2018

En fastighetsförvaltare har en viktig roll i ett fastighetsföretag. Det är han eller hon som ansvarar för att förvaltningen utförs på korrekt vis av en, eller ofta flera, fastigheter. På större företag brukar man dela in termen fastighetsförvaltare i olika inriktningar – till exempel finns det förvaltare med fokus på kontrakt, medan andra har fokus på det tekniska. Kort sagt är fastighetsförvaltare ett omväxlande yrke där man får breda erfarenheter och träffar mycket människor. Men vad tjänar man egentligen?

Totala siffror

Medellönen för fastighetsförvaltare i Sverige ligger på 34 365 kronor, medan medianen ligger på 33 000 kronor jämt. Medelåldern är då 39,9 år och erfarenheten 7,9 år. Det här är en lön som givetvis inte kan appliceras på alla. Beroende på var man bor (lönen är högre i Stockholm och Göteborg än på många andra håll i landet), vilken erfarenhet man har och hur gammal man är alla faktorer som kan ha inverkan på hur tjockt lönekuvertet blir. 

Skiljer sig mellan städer

Som nämnt ovan är normalt lönerna högre i de lite större städerna, men det är ingen regel som är absolut. Tittar vi på medellönen i Stockholm ligger den på 35 461 kronor, en siffra som byggs av en snitterfarenhet på 5 år och en medelålder på 38 år. Tittar vi på Jämtland är lönen visserligen lite högre där än i Stockholm – 37 100 (att jämföra med Stockholms 35 461 kr) – men här är också medelåldern och erfarenheten högre (49 år respektive 12 år). 

Att en högre medelålder och snitterfarenhet kommer med en högre lön är knappast något anmärkningsvärt. Skillnaderna blir större när vi jämför Stockholm med andra län, som Kronoberg till exempel. Här är medelåldern 43 år och snitterfarenheten 12 år – men medellönen är ändå lägre än i Stockholm, där medelåldern är 38 och snitterfareneten 5. Varför löneläget ofta är högre i storstäderna kan det finnas många anledningar till, där en kan vara att boende och andra omkostnader är högre. En annan kan vara att större städer ofta huserar de största aktörerna, som har råd att betala sin personal lite mer.

Detta sänker och höjer lönerna

Höjer: 

 • Erfarenhet. Har du lång erfarenhet som fastighetsförvaltare kan du räkna med en högre lön.
 • Flexibel. Kan du jobba över eller hoppa in på jobbet med kort varsel? Eller ta dig an svårare uppgifter som ligger lite utanför dina vanliga ansvarsområden? Det här kan borga för en gladare arbetsgivare och i längden en högre lön.
 • Efterfrågan är hög. En hög efterfrågan, och en relativt liten tillgång, leder till högre löner för den som har kompetens. Det här varierar inom alla yrken, och så även fastighetsförvaltare.
 • Läget. Lönerna tenderar att vara något i högre i Stockholm och större städer, men det är ingen absolut regel.

Sänker: 

 • Befattning. Har du precis börjat som kontraktsförvaltare, men har huvudsaklig erfarenhet från teknisk förvaltning? Vid nya befattningar ges ibland en lägre lön till en början.
 • Ung utan arbetslivserfarenhet. Som nyexaminerad får man räkna med en lägre lön, och jobba sig uppåt i branschen.
 • Begränsad efterfrågan. Begränsad efterfrågan på din kompetens sänker lönerna – särskilt om tillgången också är stor. 

Utbilda dig till snickare i Stockholm - Få jobb direkt

5 apr 2018

Det är få branscher som har så stor brist på kompetent personal som inom byggbranschen. Arbetslösheten bland snickare i Stockholm är extremt låg och många blir ”headhuntade” till olika företag eftersom efterfrågan på personal är betydligt större än utbudet av kunniga personer. Att utbilda sig till snickare är alltså en lönsam väg att gå för att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Med tanke på att behovet är stort har även lönerna delvis pressats uppåt vilket gör att investering i en utbildning snabbt återbetalar sig.

För de som inte gått bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet finns exempelvis vägen via Komvux för att nå de eftertraktade kunskaperna. Enligt Komvuxutbildningar.se fanns det i början av 2018 hela 40 olika hantverksutbildningar i Stockholm att välja på. Det fanns allt från undertaksmontör och ventilationsplåtslagare till plattsättare och murare. Att Komvux har så brett utbud på utbildningar beror just på att de möter efterfrågan på arbetsmarknaden och skapar kursersom ökar chansen att få jobb. Inom snickeriyrken fanns exempelvis kurser som Träarbetare, Träarbetare Lärling samt Träarbetare i kombination med SFI. Här beror det alltså på vilken inriktning som passar bäst. Men i slutändan blir alla som klarar kurserna snickare.

Träarbetare

Kursen, Träarbetare, som erbjuds i Stockholm sträcker sig över 40–60 veckor och är på heltid. Det betyder därmed att man har möjlighet att söka jobb som snickare efter ungefär ett år efter påbörjade studier. Man får däremot räkna med att de arbetsuppgifter som ges inte är de mest avancerade i början. Som de flesta nya snickare, utan erfarenhet, får man följa med och lära sig de sista delarna väl på plats. Detta sker genom lärlingsplatser vilket är mycket utbyggt i Stockholm. Man kan räkna att praktisk utbildning på ca 5.800 timmar behövs innan man får ut sitt yrkesbevis som snickare.

Utbildningen presenteras med att du som snickare är en del ”av en lång hantverkstradition” och det är just hantverket som står i fokus. Ett hantverk som kan bestå i allt från att sätta upp en dörr till att bygga större konstruktioner. Snickaren är en av de få hantverkare som är med från början när grunden läggs fram till att huset är helt klart. En person som både sätter reglar och bärande delar och finjusterar det sista estetiska. Med en stor efterfrågan på snickare i Stockholm, en relativt kort utbildning och god löneutveckling kan alltså denna utbildningsväg vara väldigt lönsam för de som har intresse för träarbete eller liknande hantverksyrke. Fortsätt läsa om jobb som snickare i Stockholm utför på denna sajt.

Hur blir jag plattsättare i Stockholm?

30 mar 2018

Om du känner att yrket plattsättare i Stockholm vore något för dig så är det bara att gratulera – arbetet är fritt och man möts hela tiden av spännande utmaningar i form av varierande arbetsuppgifter. För att bli plattsättare krävs att man antingen genomgår en treårig gymnasieutbildning med speciell inriktning på just detta – det är dock inga problem att hitta en sådan. Bara i Stockholm finns det flera skolor som arbetar med just plattsättning som inriktning och även i resten av landet kan man hitta sådana skolor. Det finns även andra alternativ och ett av dem är att jobba som lärling där du går bredvid en redan utbildad person och lär av denne. Under en tid får du följa med och utföra arbeten tillsammans som sedan godkänns genom ett slutprov. Lärling är ett perfekt alternativ för den skoltrötte där du praktiskt får lära dig ett yrke istället för teoretiskt. Som exempel får du som lärling till plattsättare i Stockholm lära dig grunderna och dessutom lära känna atmosfär och hur det är att jobba i ett arbetslag. Som plattsättare arbetar du nämligen oftast så – antingen två och två eller gemensamt med flera andra, detta är alltså ingenting unikt för just Stockholm utan något som är gemensamt för plattsättare i hela landet. Detta yrke passar således inte speciellt bra för ensamvargar.

Vad gör en plattsättare i Stockholm? 

En plattsättare arbetar på samma sätt i Stockholm som han gör i resten av landet – det handlar om att foga, sätta kakel och att vara noggrann med allt detta. Även förarbete i form av underarbete ingår i jobbet, detta i form av isolering av fukt på väggar och golv. Det man kan säga är att behovet av duktiga plattsättare är större i Stockholm på grund av att det byggs mer där. Varje år flyttar nämligen en folkmängd motsvarande hela Skellefteås in i Stockholm och dessa ska naturligtvis bo någonstans – detta påverkar hela byggsektorn och är inte unikt för plattsättare. Så man kan säga att du som plattsättare enligt prognoserna aldrig behöver vara orolig för arbetslöshet, åtminstone inte om du bor i Stockholm. I mindre orter kan man dock se det omvända problemet – nämligen att människor istället flyttar ut och att det alltså byggs mindre. Där kan plattsättaren uppleva mindre jobb, men där är å andra sidan konkurrensen mindre än vad den är i Stockholm. På det stora hela behövs alltid bra plattsättare.

Är plattsättning eftertraktat i Stockholm? 

Som sagt så byggs det mycket i Stockholm och därför finns det alltid behov av plattsättare. Dessutom ska man veta att även befintliga hus och lägenheter renoveras i större omfattning i Stockholm – detta beror på att fler och fler insett värdet av detta vid en vidareförsäljning. Ett arbete gjort av plattsättare kan i Stockholm påverka priset enorm mycket och därför väljer fler och fler att anlita snarare än att själva utföra jobbet. Det är nämligen stor skillnad på ett arbete gjort av en professionell person och en privatperson – det är något som man i Stockholm verkligen tagit fasta på då det kommer till plattsättning.

Utbilda dig till glasmästare på Fredrika Bremer gymnasiet

20 mar 2018

Fredrika Bremer gymnasiet ligger i Haninge kommun och erbjuder ett brett utbud av gymnasieprogram. Ett av de mer populära är Bygg- och anläggningsprogrammet som årligen har ett stort antal sökande. För de som bor i Haninge är det hit man ska söka sig om man vill bli glasmästare. Det är nämligen en av de inriktningar som erbjuds inom detta program. Däremot bör man alltid höra efter vilka inriktningar som finns innan man söker sig hit då detta eventuellt kan ändras över tid. 

Första året – grundläggande kunskap

Första året på utbildning är relativt lika för alla elever. Detta oavsett om man har som mål att bli målare, murare, glasmästare eller annat. Under detta år ges grundläggande kunskap men det är även nu man ska göra inriktningsbeslut till kommande år. Man kan säga att första året handlar om att lära sig byggteknik och att andra året ger yrkesbevis. 

Andra året – Yrkesbevis och mer praktiskt

Generellt har byggprogrammet många praktiska moment och detta ökar även ju längre man kommer i utbildningen. Du kommer att vid flera tillfällen få vara på praktik hos glasmästare för att se hur yrket utövas. I första hand söker skolan glasmästare i Haninge men om man önskar går det även att få praktik i andra stadsdelar eller andra städer. Det är mycket vanligt att man i detta fall får kontakter som leder till feriejobb och kanske anställning efter avslutad skola. 

Ute på arbetsmarknaden

Efter de tre gymnasieåren väntar en tid för färdigutbildning på en arbetsplats. Du kan alltså söka jobb som glasmästare men under ungefär två år ges lägre lön. Det blir en slags lärlingsplats där företaget utbildar dig i ungefär två år och du under denna tid succesivt får högre lön. Har du inte en komplett gymnasieutbildning går det även i vissa fall att genomföra komplett lärlingsutbildning för att bli glasmästare. Hör i så fall med Arbetsförmedlingen om de kan förmedla denna utbildningsväg. 

Flytta hit för att läsa?

Generellt är det de som bor i Haninge, och omgivande område, som främst söker sig till skolan för att få den efterlängtade utbildningen. Men man kan även söka sig hit om man bor i andra delar av landet. Detta inte minst om byggprogram saknas på den ort man bor i. Vill du flytta till Haninge för att läsa här istället för i din kommun kan du prata med din studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa till genom att kontakta de olika skolorna och förklara hur det går till. 

Vad ska du tänka på vid en badrumsrenovering?

13 mar 2018

Det har synts tydligt att det funnits en vilja och en önskan om att renovera i Sverige. Det som i stort gjorde att många tog steget fullt ut var det faktum att man från statens sida, så att säga, ställde upp som finansiär till dessa renoveringar. Rot-avdraget var det som fick vanliga privatpersoner att öppna plånboken och förverkliga de husdrömmar och tankar om den perfekta bostaden man länge närt.

Förvisso har man ändrat rot-avdraget längs resan. Där man förr kunde dra av 50% av den totala arbetskostnaden så kan man idag dra av 30 procent – en tydlig skillnad; med det handlar fortfarande om en synnerligen generös skatterabatt. Rot-avdraget gäller för renoveringar, för nybyggnationer, tillbyggnader och för olika reparationer. Här ska vi fokusera på renoveringar och på ett av de rum som är vanligast förekommande då privatpersoner renoverar i sina hem – nämligen badrummet. Badrummet är ett rum där man spenderar mycket tid och det är samtidigt ett rum som säger väldigt mycket om vem man är. Besöker en gäst ditt hus på Ekerö för första gången så kommer en ganska stor del av intrycket hen tar med sig att baseras på skicket  och den stil – som badrummet håller.  Om du nu är intresserad av att genomföra en badrumsrenovering – finns det något särskilt som du bör tänka på? Ja, och vi tänkte gå igenom det samt förklara varför just den saken är viktig.

Anlita ett företag för din badrumsrenovering

Att ta hjälp är väsentligt vid en badrumsrenovering. Detta dels med tanke på att det nämnda rot-avdraget finns och att det i och med det finns ett ekonomiskt värde i att anlita ett företag som sköter jobbet. Det största värdet ligger dock i saken natur: jobbet blir korrekt utfört.

Det blir det inte om du gör det och det är så man måste tänka. I och med att det handlar om ett rum där vatten flödar bakom väggar och under golvet så finns det stora risker för att varje felhantering kan leda till en vattenskada som i sin tur medför både höga kostnader och en lång procedur för att ställa till rätta. Och – en viktig sak: det är heller inte säkert att din försäkring täcker ett jobb som du har utfört och där du åsidosatt gällande byggregler. Den kostnad som en vattenskada kan medföra kan alltså till syvende och sist komma att betalas ur din egen ficka.

Hitta rätt företag

Det viktigaste är att hitta rätt företag som kan utföra den badrumsrenovering man önskar. Vi fortsätter att säga att du bor på Ekerö och vi tänkte rada upp några punkter som kan ge dig bättre möjligheter att hitta en pålitligt, prisvärd och trygg partner:

 • Rot-avdraget. Som sagt, använd rot-avdraget för att dra av 30 procent av arbetskostnaden. Tänk dock på att detta inte gäller material och resor. 
 • Totalentreprenad. I det långa loppet tjänar kunderna på att låta en och samma firma sköta jobbet från start till mål snarare än att anlita mindre företag för varje litet moment. Du får ha en kontaktperson som hela tiden finns tillgänglig och som står redo att informera, komma med förslag och som är öppen för nya idéer.
 • Referenser. Många kunder vill veta vilka kunder som tidigare har anlitat dig för en badrumsrenovering och så att dina kunder kan ringa dessa för att se hur pass nöjda de varit med allt ifrån planering till service och priser.

Läs mer om att göra badrumsrenoveringar på: badrumsrenoveringekerö.se.

← Äldre inlägg