Dränering i Dalarna mot fuktskador

Fuktskador kan leda till att mögel bildas och beror ofta på dålig dränering. Ett företag som arbetar med dränering i Dalarna åtgärdar problemen i ditt hus.

Den som bor i ett hus med fuktskador och mögel märker det inte alltid själv. Lukten smyger sig på successivt och man kan vänja sig. Men lukten hänger med i kläderna. Inte sällan är det släkt och vänner som märker odören först, och som i bästa fall påpekar sanningen.

Att dräneringen i ett äldre hus har gett vika är ingen ovanligt problem. Dräneringen kan ha blivit utförd lite slumpartat och i hus med källare har stenar och bråte lagts tillbaka i schaktet runt huset utan eftertanke. Vassa föremål som ligger mot en källarvägg skaver och ger sprickor där fukt kan slippa igenom.

Dränering i Dalarna – åtgärder

Det är inte ovanligt att sommarkläder förvaras i källaren under vinterhalvåret. När kläderna plockas fram på vårkanten och luktar illa, även om man kör dem en extra vända i tvättmaskinen, då är det fara å färde. Då är det dags att ta kontakt med en firma som sysslar med dränering i Dalarna. Vilka åtgärder vidtar en sådan firma?

Den första åtgärden är att gräva runt huset. En skadad källarvägg förses med en dräneringsmatta som har kanaler, där vattnet kan rinna ända ner till de dräneringsrör som ska finnas vid husets bottenplatta. Rören kan dock vara knäckta och måste bytas ut mot mer hållbara dräneringsrör i PVC-plast. Till slut fylls schakten igen med singel som har bra egenskaper vad gäller dränering.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: dräneringdalarna.nu

26 Apr 2024