Vill du bli kontrollansvarig?

Många som jobbat länge inom bygg- och anläggning i Stockholm skaffar förr eller senare certifikat för att bli kontrollansvarig på byggen. Man kan vara kontrollansvarig på heltid eller kombinera det med en annan anställning och man bestämmer själv hur mycket man vill jobba.

Att vara kontrollansvarig är ett varierande jobb där man får röra på sig mycket och träffa många människor. Därför är det bra om man förutom att uppfylla de formella kraven även är en utåtriktad och social person.'

byggarbetare

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig har till uppgift att bistå byggherren på ett bygg-, rivnings- eller markarbete med att se till att arbetet sker enligt gällande bygglagstiftning. Då den kontrollansvarige har till uppgift att granska entreprenörens arbete är det viktigt att den kontrollansvarige är självständig gentemot entreprenören, det vill säga att han till exempel inte tidigare varit anställd där.  Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätt en kontrollplan för bygger och ser till att den följs. OM han upptäcker avvikelser från kontrollplanen meddelar han detta till byggherren och till byggnadsnämnden. Han medverkar även vid besiktningar och på samarbetsmöten.

Dokumentation är en annan viktig del av arbetet. Allt den kontrollansvarige ser och lägger märke till ska dokumenteras, och dokumentationen ska sedan redovisas för byggnadsnämnden inför slutbeskedet. En kontrollansvarig är inte på plats på bygget hela tiden, utan åker dit då och då och kontrollerar hur arbetet fortskrider. Det gör att man kan vara kontrollansvarig för flera projekt samtidigt, eller kombinera det med ett annat arbete.

Finns det jobb för kontrollansvariga i Stockholm?

Det finns alltid behov av en certifierade kontrollansvarig. Speciellt i Stockholm där små och stora byggprojekt påbörjas dagligen. Den som utbildar sig och certifierar sig till kontrollansvarig kommer att kunna jobba hur mycket han vill på olika projekt runt om i Stockholm.

Den som har en certifiering kan välja att lista sig på Boverkets hemsida och är då tillgänglig för alla som vill starta ett byggprojekt som kräver kontrollansvarig, det vill säga alla byggprojekt som kräver bygglov. Man kan också välja att inte registrera sig som tillgänglig för alla och enbart jobba i mindre skala mot kunder man själv tar kontakt med. De flesta som blir kontrollansvariga har redan ett brett nät av kontakter genom mångårigt arbete inom byggbranschen.

Hur lång är utbildningen till kontrollansvarig?

Själva utbildningen till kontrollansvarig är bara i genomsnitt fyra dagar lång, men för att bli kontrollansvarig krävs förutom mångårig erfarenhet av byggbranschen även en gedigen teknisk utbildning. Denna kan vara en arkitektutbildning, ingenjörsutbildning eller en yrkesutbildning inom byggområdet. Förutom detta krävs goda kunskaper inom Plan- och Bygglagen, Europeiska standarder, Boverkets byggregler och många andra regelverk, vilket är vad mycket av utbildningen handlar om. Utöver allt detta krävs också personlig lämplighet för uppdraget, till exempel social kompetens. Slutligen behövs också ett certifikat, som man får genom någon av de två certifieringsföretag som finns.

Att bli kontrollansvarig är således inget man blir över en natt, men för den som jobbat länge inom bygg- och anläggning, gillar att träffa nya människor och följa med på resan från planering till färdigt projekt, är kontrollansvarig ett toppenjobb!

3 Apr 2019