Vidareutbildning som lönar sig

Arbetar du med rivningar kan det löna sig att gå en utbildning i asbestsanering. Arbetsmiljöverket ställer höga krav på säkerhet när det kommer till arbeten där det förekommer asbests.

Ett bra sätt att kunna arbeta med fler kunder inom rivningsbranschen är att gå en asbestutbildning. Trots att asbest varit förbjudet sedan början på 1980-talet förekommer det fortfarande i många byggnader. Framför allt när man river så frigörs asbestfibrer som är mycket hälsofarliga och kan leda till cancer. Därför har arbetsmiljöverket höga krav på säkerhet och skyddsutrustning när du ska arbeta med sanering av asbests. Genom att gå en utbildning kan du arbeta säkert med rivningar och du kan få fler kunder. Dessutom är det som arbetsgivare en investering som lönar sig i längden.

Vad behöver man veta?

En bra utbildning har rätt kombination av teori och praktik. Framför allt är det viktigt att du som elev får lära dig vilka föreskrifter som finns och var du kan läsa på när de uppdateras. Utöver det är det viktigt att få lära sig hantera utrustning och vilka som är de viktigaste skyddsåtgärderna. När man sanerar asbests finns det också krav på hur man ska isolera området. Därför bör en utbildning även innehålla praktiska moment där man får öva på de olika delarna. Är du redan yrkesverksam finns det gott om flexibla utbildningar som går att kombinera med arbete. En viktig del är också att lära sig identifiera var asbests kan finnas i byggnader så du minimerar risken för olyckor.

10 Feb 2021