Ventilation Stockholm - ta luften på allvar

Hur ser det egentligen ut i din bostad i Stockholm gällande inomhusluften? Det är en fråga som bör tas på ett större allvar. Oavsett om man bor i en villa eller i en lägenhet så finns all anledning att se över hur ventilationen ser ut. Rätt ventilation i Stockholm ger rätt förutsättningar - fel sådan kan på sikt vara skadligt och då både för den egna hälsan och för konstruktion och ytskikt i hemmet.

En detalj som blir extra tydlig för oss i Norden gällande ventilation och kvalitet på luften inomhus är att vi tillbringar väldigt mycket tid inne. Vårt klimat - och vårt sätt att leva och arbeta - gör att vi faktiskt är inomhus under 90% av vår vakna tid. Det handlar om hemmet, om arbetet och om exempelvis gym, skola och offentliga miljöer.

Detta gör att vi också bör ta mer aktiva beslut gällande ventilation i Stockholm och säkerställa att de miljöer vi vistas i kan ge oss rätt förutsättningar för att både prestera och må bra.

Fördelar med rätt ventilation i Stockholm

Tyvärr är detta en fråga som nästan alltid prioriteras bort till förmån för andra. Hur roligt är det att lägga X antal tusenlappar på ventilation i Stockholm när man istället kan bygga eller renovera olika områden i hemmet som verkligen syns?

För att förstå varför rätt ventilation är en avgörande fråga - och en investering att ta - så måste man inse hur konsekvenserna av en sämre sådan ser ut. Vi ger några exempel på hur sämre ventilation kan påverka oss i vår vardag:

  • Dålig koncentration. Många företag söker svar på varför de anställda inte kan prestera på ett bra sätt under en arbetsdag. Svaret ligger ofta i att ventilationen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Står luften stilla så kan man räkna med att man tappar i koncentration, att man blir trött och att man kan få problem med exempelvis huvudvärk.
  • Exponering för gifter. I en större stad så blir rätt ventilation en garant för att vi inte ska andas in så många skadliga ämnen, gifter och partiklar. Därför är rätt ventilation i Stockholm ett måste.
  • Längre livslängd på fastigheter och ytskikt. Oavsett om man är villa- eller fastighetsägare så blir nya ventilation en investering. Både sett ur ett energiperspektiv och sett ur ett mer hållbarhetsperspektiv. Cirkulerande luft gör att skador som exempelvis mögel och fukt kan förhindras och det innebär också att man slipper kostsamma renoveringar.
7 Feb 2024