Varför anlita en arkitekt?

Ska du bygga nytt hus eller planerar för en utbyggnad till ditt befintliga hus? Ta hjälp av en arkitekt. Många väljer bort en arkitekt och man gör detta av kostnadsskäl. Detta sker utan någon egentlig undersökning. Kostnaderna - från omkring 500 kronor/timme - som en arkitekt tar i arvode kan i slutändan, i de flesta fall, ses som en investering.

Du har säkerligen idéer och drömmar om hur ditt framtida hus ska se ut. Dessa kan vara svåra att omsätta till praktiken. Att förvandla en idé till en färdig handling och skapa en ritning som A) de facto får ett bygglov och B) som håller rent kostnadsmässigt och inom den budget man har är inte helt lätt. Där krävs ofta professionell hjälp och det är just där som vikten av en arkitekt blir så påtaglig.

Dessutom handlar det om en kreativ och rolig process också där du som beställare får arbeta nära en yrkesman som hela tiden utgår från dig, dina behov, önskemål och krav. Att arbeta tätt tillsammans med en arkitekt föder en kreativitet som hela tiden leder framåt: den lilla idéen som fanns i ditt huvud kommer att växa, ta nya former och slutligen - lite längre fram i tiden - vara en konkret byggnad; redo att gå in i.

En arkitekt lönar sig i längden

Att det lönar sig att anlita en arkitekt kan bevisas både ekonomiskt och rent känslomässigt. Det ekonomiska i form av att byggnaden planeras för att bli så kostnadseffektiv som möjligt. Många av dagens arkitekter är att anse som rena byggnadsingenjörer som tar fram lösningar för uppvärmning, isolering och energi som sparar pengar; detta samtidigt som man använder sig av smarta lösningar i övrigt - placering av fönster och där material som används är miljövänliga.

Den rent känslomässiga aspekten är enklare att förklara: du får - kort sagt - en unik byggnad. Ingen annan kommer att ha samma hus - eller tillbyggnad - som du har. Det bästa av allt är att du varit med och skapat allting.

Arkitekten har, genom sin kunskap, fört över dina skisser och idéer och omvandlat dessa till någonting konkret. Tänk dig själv att varje gång gå ut i ett kök - eller en trädgård - som har planerats utifrån dina behov och önskemål; både vad gäller stil och form samt funktionalitet. Det handlar om en chans som inte får missas. Hur många gånger bygger man egentligen någonting helt från grunden?

Hitta rätt arkitekt för just ditt projekt

Att välja en arkitekt är inte det lättaste. Dels så handlar det om priset - som varierar väldigt mycket - och dels så handlar det om det rent estetiska. Vi alla har olika syn på vad som egentligen är vackert och vad som inte är det. Gillar du en mer klassisk stil så kanske en arkitekt med vurm för det moderna, mer kubistiska inte är den du ska anlita, eller hur?

Det viktigaste är att du tar dig tiden att söka efter en arkitekt som motsvarar dina förväntningar och som håller en stil som ligger nära din egen. Kolla runt och se hur olika kontor arbetar. Var uppmärksam på portfolion och referensobjekt. Se även till att träffa arkitekten innan du skriver ett avtal. Som sagt, ni kommer att arbeta tillsammans och här är personkemin en viktig ingrediens i hur det färdiga resultatet kommer att se ut. Du ska känna trygghet och förtroende!

16 Jun 2020