Vanliga nischer inom personaluthyrning

I många yrken idag råder en stor brist på personal. Exempel på detta är exempelvis inom vården och bygg, där det inte är ovanligt att personal hyrs in tillfälligt av sjukhus och byggaktörer. Det finns många fördelar med detta, men framförallt blir det enklare för aktörer att få tag på personal – kanske kortsiktigt – utan att behöva gå igenom hela rekryteringsprocessen som det innebär med att anställa någon. Dessutom innebär det givetvis mindre risk för aktörerna att hyra än att anställa någon. Att anställa någon, trots att företaget vet att de endast behöver extra personalstyrka i till exempel ett år, är givetvis inte heller hållbart.

Bygg

Enligt Arbetsförmedlingen råder en stor efterfrågan på arbetskraft inom bygg. Ledare och arbetsgivare i hela landet uppger att det inte finns kompetent personal att fylla de positioner som de erbjuder. Vid sådana lägen är det många aktörer som använder sig av personaluthyrning för att fylla en plats på byggarbetsplatsen snabbt.

Kanske drar byggföretagen även stor nytta av fördelarna nämnt i inledningen. Byggkonjunkturen är visserligen mycket stark för tillfället, inte minst i Stockholm, men det är svårt att säga om hur det kommer att se ut om ett par år. Det kan alltså förefalla vara mindre riskfyllt för ett företag inom bygg att helt enkelt vända sig till företag som sysslar med personaluthyrning, än att faktiskt anställa i mängder.

Vården

Även vården är ett område där det råder arbetskraftsbrist på många plan. Många sjukhus eller vårdinstanser av andra slag är inte bra bemannade, och kan ofta behöva hyra in en vikarie under perioder. För sådana tillfällen är det vanligt att man vänder sig till ett företag som erbjuder personaluthyrning. Det är helt enkelt kanske inte lönt att anställa någon ny för den korta perioden som en ordinarie medarbetare kanske är frånvarande.

Kanske är dylik personaluthyrning mest förekommande i Stockholm. Givetvis har det mycket med att göra att Stockholm är landets största stad och att personalomsättningen överlag därför är högre totalt sett.

Transport

Även transport är ett område där personaluthyrning är vanligt från bemanningsföretagens sida. Här behövs ibland vikarier och folk som kan fylla mer tillfälliga positioner. Överlag i branschen brukar det dock inte finnas någon större brist på fasta anställningar, men ibland är det helt enkelt inte aktuell för åkerierna att anställa någon. En stor del av transporterna utgår från Stockholm, men det är också vanligt att man arbetar på mindre orter, till exempel nära vattnet eller helt enkelt närmre kontinenten.

7 Aug 2017