Vad tjänar man som bergsprängare?

För många är bergsprängare ett yrke som lockar starkt. Förutom intresset av tekniken kring bergsprängning, lockar också relativt höga löner. Faktum är de 10 % lägst betalda som jobbar med bergsprängning, tjänar bättre än de 10 % högst betalda inom många andra yrken. Men för att komma hit krävs också en del jobb, om man ska bli kvalificerad och sedermera få jobb och lön därefter. I den är texten kan du läsa mer om lönerna. Läs mer om en firma som arbetar med bergsprängning i Stockholm på: http://www.bergsprängningstockholm.se.

Brett intervall

Givetvis finns en stor skillnad i hur lönerna för bergsprängning ser ut jämfört med andra yrken. Men det finns också relativt stora skillnader mellan olika bergsprängare. Enligt en källa vi använder oss av får 10 % av anställda bergsprängare en lön på 30 100 kronor eller mindre i månaden. Det här kan jämföras med de 10 % bäst betalda, som har en lön på 45 800 kronor eller mindre. Medianen för de som jobbar med bergsprängning är 37 100 kronor. 

sten

Som i andra yrken finns en del skillnader mellan kommunal, statlig och privat sektor. De som jobbar inom privat sektor har en medellön på 37 600 kronor. Exakt vad den är inom kommunal eller statlig sektor framgår inte av statistiken. I många fall, och i liknande branscher, brukar dock lönerna vara lägre än i den privata sektorn.  

I Stockholm är man bäst betald

Samma källa visar relativt tydliga skillnader mellan olika städer i landet, där Stockholm utmärker sig som den bäst betalda staden – med god marginal. På hemsidan ges ett par exempel: 

  • Stockholm: 43 400 kronor
  • Gävle: 36 700 kronor
  • Linköping: 33 100 kronor
  • Umeå: 38 100 kronor
  • Sundsvall: 37 800 kronor

Som synes är det alltså en ganska stor marginal mellan lönerna i Stockholm, där man är bäst betald, och i till exempel Linköping, där medellönerna är lägst. Mer än 10 000 kronor i medellön skiljer de båda olika städerna åt. Om man jämför Stockholm med tvåan, Umeå, är marginalen ganska stor även där med över 5 000 kronors skillnad. 

Om det här beror på att byggkonjunkturen varit stark i Stockholm och att det har gått bra för många företag som sysslar med bergsprängning i regionen – eller om det är en del av de allmänna löneskillnaderna mellan större och mindre städer – låter vi vara osagt. 

Lönerna efter skatt

Lönerna som anges på hemsidan är efter arbetsgivaravgiften men innan skatten för den anställde. Som bekant beror mängden skatt man betalar på flera faktorer. För någon som bor i Stockholm, är medlem i Svenska kyrkan och har en månadslön på 43 400 kronor, lämnas 31 472 kronor kvar i plånboken. 

Arbetsgivaravgiften är då på 13 636 kronor i månaden. På de 43 400 kronor man får betalar man sedan en kommunalskatt på 7 569 kronor, får ett jobbavdrag på 2 116 kronor, landstingsskatt på 5 108 kronor och statlig skatt på 868 kronor. Vidare betalas en kyrkoavgift på 499 kronor, vilket alltså lämnar 31 473 kronor kvar i plånboken. Den totala skatten blir då 27,5 % (inte inräknat moms på köp som görs senare). Observera att siffrorna inte är konstanta och att skattesatser tenderar att förändras över tid. 

28 Apr 2018