Vad tjänar man på tryckerier?

Funderar du på att bli tryckare? Arbetet på ett modernt tryckeri kan stundtals vara hektiskt, men det är också en plats där det ofta finns utrymme för att ta pauser med jämna mellanrum. De hektiska perioderna kan nog de flesta ha överseende med, trots allt har man ju en lön som kompenserar en. Men vad ligger egentligen lönerna på? Här tittar vi lite närmare på det.

Vi använder oss av en källa vartill 283 tryckare har rapporterat sina löner. Statistiken är fördelad efter löneintervall, kön och län. Vidare finns information kring medelålder och erfarenhet hos referenserna. Med detta sagt bör data snarare kanske ses som en fingervisning – huruvida underlaget är tillräckligt stort för att ge en trovärdig och precis bild är upp till statistikerna att avgöra.

Det som informationen visar är att medellönen för tryckare i hela landet ligger på ca 24 000 kronor.

Detta med en medelålder på 35 år och en erfarenhet på nästan 12 år. Medianlönen, som kanske är mer talande, ligger på 23 500 kronor. Anledningen till att medianen ibland visar sanningen bättre än medellönerna, är för att enstaka tryckare i chefsposition riskerar att dra upp snittet ordentligt.

Informationen visar också att lönerna varierar en del, beroende på var i landet man befinner sig. Åtminstone förhåller det sig så för de nästan 300 referenserna som bidragit med sin löneinformation. Vi ser till exempel att lönerna i Stockholm är högre än i övriga landet, där snittlönen ligger på över 27 000 kronor. Det här kan jämföras med till exempel Uppsala, där motsvarande siffra ligger på 20 000 kronor. Nämnas bör dock att såväl snittåldern som snitterfarenheten är högre i huvudstaden.

Underlaget blir troligtvis ganska litet i de allra flesta län, när referenserna fördelas över dem. Kanske blir det lite för litet för att dra några stora slutsatser av lönerna. Andra län där anställda på tryckeri är välbetalda är Jämtland (26 500 kronor), Kalmar (24 500 kronor) och Norrbotten (26 500 kronor). Förutom Uppsala finns Örebro, Västmanland och Blekinge i låglöneligan. I Örebro är man sämst betald, med 19 500 kronor i månaden med en erfarenhet på 9 år och en medelålder på 35 år. I Stockholm, där medelåldern är 37 och erfarenheten 12, tjänar man trots allt nästan 8 000 kronor mer i månaden.

Lönerna fördelas även i intervaller, över hela landet sett. Här framgår det att 0,71 % tjänar mellan 0 - 13 999 kronor i månaden. En referens har också uppgett sig tjäna över 89 999 kronor i månaden på tryckeri. Det enskilt största intervallet är 22 - 23 999 kronor i månaden, där en femtedel av landets tryckare återfinns. Även intervallen över under (20 - 21 999 kronor samt 24 - 25 999 kronor) huserar många tryckare, med 14 % vardera. Ungefär en tiondel av tryckarna i landet har en lön som ligger mellan 30 000 och 32 999 kronor i månaden. Därutöver finns ett fåtal referenser, som tjänar mer än så, varav en alltså har mer än 90 000 kronor i månaden enligt sidan, som nämnt ovan.

 

14 Apr 2020