Vad tjänar en asfaltsläggare?

Vill du börja jobba med asfalt? Arbetsmarknaden är relativt god, och det finns potentiellt goda chanser till att du kan hitta ett jobb och en arbetsplats du är nöjd med. Särskilt i storstäder som Stockholm och Göteborg är konkurrensen om jobben ganska liten. Men det är inte bara en god arbetsmarknad som är fördelen med att jobba med att lägga asfalt – lönen är inget att skoja bort heller.

Stark löneutveckling

Enligt en källa vi använder oss av ser vi att lönerna har ökat avsevärt under tioårsperiod. 2005, det första året det finns information om, tjänade en beläggningsarbetare ungefär 22 500 kronor i månaden. Det här har ökat stadigt (med undantag för 2010 och 2016, då mindre dippar kunde noteras). 2016 ligger medellönen på 30 800 kronor, vilket kan anses vara ganska högt för ett yrke som inte kräver någon längre utbildning. 

Skillnader mellan privat och offentlig sektor

Som i de allra flesta yrken finns vissa skillnader i lön, beroende på om man arbetar i offentligt eller privat sektor. Lägst är den i kommunal och statlig sektor, med en medellön på 26 900 som gäller båda sektorerna. I privat sektor är medellönen betydligt högre, på 31 600 kronor. Den som vill jobba med asfalt framöver, och fäster hög vikt vid lönen, bör således söka sig till en privat arbetsgivare. I Stockholm är urvalet av dessa företag ganska stort, men de finns givetvis över hela landet. 

Naturligtvis är lönen inte den enda faktorn i valet av arbetsplats. Har man flera jobberbjudanden att välja mellan lär man se till hela uppdraget samt arbetsplatsen i sig – inte bara hur många kronor som kommer i lönekuvertet. 

Arbetsuppgifter

Som beläggningsarbete jobbar man i huvudsak med att lägga asfalt, men det kan även förkomma att man lägger betong, på såväl vägar som broar. När man lägger asfalt är det givetvis vanligt att man gör det på större och mindre bilvägar. I Stockholm, där byggtakten varit mycket hög under lång tid, kan en del av jobben dessutom gå ut på att lägga asfalt i nya bostadsområden. Det här gäller givetvis inte enbart i Stockholm, men troligen har förekomsten av dessa jobb varit, och kanske är, särskilt hög här. 

Med det sagt finns det flera roller man kan inneha som beläggningsarbetare. Till exempel sysslar förjusteraren med att förbereda vägen, bland annat genom att rengöra den och lägga klister så att asfalten ska fästa ordentligt. En annan roll är läggarmaskinisten, som till största del kanske är det som gemene man förknippar med beläggningsarbetare och asfaltsläggare. 

asfaltering

8 Jun 2018