Vad ska du tänka på vid en badrumsrenovering?

Det har synts tydligt att det funnits en vilja och en önskan om att renovera i Sverige. Det som i stort gjorde att många tog steget fullt ut var det faktum att man från statens sida, så att säga, ställde upp som finansiär till dessa renoveringar. Rot-avdraget var det som fick vanliga privatpersoner att öppna plånboken och förverkliga de husdrömmar och tankar om den perfekta bostaden man länge närt.

Förvisso har man ändrat rot-avdraget längs resan. Där man förr kunde dra av 50% av den totala arbetskostnaden så kan man idag dra av 30 procent – en tydlig skillnad; med det handlar fortfarande om en synnerligen generös skatterabatt. Rot-avdraget gäller för renoveringar, för nybyggnationer, tillbyggnader och för olika reparationer. Här ska vi fokusera på renoveringar och på ett av de rum som är vanligast förekommande då privatpersoner renoverar i sina hem – nämligen badrummet. Badrummet är ett rum där man spenderar mycket tid och det är samtidigt ett rum som säger väldigt mycket om vem man är. Besöker en gäst ditt hus på Ekerö för första gången så kommer en ganska stor del av intrycket hen tar med sig att baseras på skicket  och den stil – som badrummet håller.  Om du nu är intresserad av att genomföra en badrumsrenovering – finns det något särskilt som du bör tänka på? Ja, och vi tänkte gå igenom det samt förklara varför just den saken är viktig.

Anlita ett företag för din badrumsrenovering

Att ta hjälp är väsentligt vid en badrumsrenovering. Detta dels med tanke på att det nämnda rot-avdraget finns och att det i och med det finns ett ekonomiskt värde i att anlita ett företag som sköter jobbet. Det största värdet ligger dock i saken natur: jobbet blir korrekt utfört.

Det blir det inte om du gör det och det är så man måste tänka. I och med att det handlar om ett rum där vatten flödar bakom väggar och under golvet så finns det stora risker för att varje felhantering kan leda till en vattenskada som i sin tur medför både höga kostnader och en lång procedur för att ställa till rätta. Och – en viktig sak: det är heller inte säkert att din försäkring täcker ett jobb som du har utfört och där du åsidosatt gällande byggregler. Den kostnad som en vattenskada kan medföra kan alltså till syvende och sist komma att betalas ur din egen ficka.

Hitta rätt företag

Det viktigaste är att hitta rätt företag som kan utföra den badrumsrenovering man önskar. Vi fortsätter att säga att du bor på Ekerö och vi tänkte rada upp några punkter som kan ge dig bättre möjligheter att hitta en pålitligt, prisvärd och trygg partner:

  • Rot-avdraget. Som sagt, använd rot-avdraget för att dra av 30 procent av arbetskostnaden. Tänk dock på att detta inte gäller material och resor. 
  • Totalentreprenad. I det långa loppet tjänar kunderna på att låta en och samma firma sköta jobbet från start till mål snarare än att anlita mindre företag för varje litet moment. Du får ha en kontaktperson som hela tiden finns tillgänglig och som står redo att informera, komma med förslag och som är öppen för nya idéer.
  • Referenser. Många kunder vill veta vilka kunder som tidigare har anlitat dig för en badrumsrenovering och så att dina kunder kan ringa dessa för att se hur pass nöjda de varit med allt ifrån planering till service och priser.

Läs mer om att göra badrumsrenoveringar på: badrumsrenoveringekerö.se.

13 Mar 2018