Vad har en arkitekt i lön?

Inredningsarkitekt, byggnadsarkitekt, stadsplanerare och arkitekt som arbetar med kulturarv. Inriktningarna i yrket är många - så vad har en arkitekt i lön?

Många arkitekter ritar hus och offentliga byggnader, men arkitektutbildningen är lagd så att den egentligen lägger grund för en rad olika yrkesval. Du som är intresserad av samhället och offentliga miljöer kan arbeta med stadsplanering efter utbildningen, eller kanske kulturarvsfrågor. Inom den privata marknaden finns även fastighetsföretag.

Lägsta ingångslön för en nyutexaminerad arkitekt var 2019 cirka 32 000 kronor per månad. Tio år efter examen brukar medianlönen ligga runt 33 000 - 54 000 kronor i månaden.

Mer ansvar ger bättre betalt

Det finns en rad olika parametrar som påverkar hur lönen blir för olika arkitekter. Dels vilken sektor inom yrket du arbetar i, det vill säga statlig, kommunal eller privat. Det spelar också roll vilken tyngd ditt arbete har i ett projekt. Har du huvudansvar som chefsarkitekt, är du ansvarig arkitekt, handläggande arkitekt eller medverkande arkitekt? Mer ansvar betyder mer betalt.

Vilken utbildning du har och var geografiskt du arbetar kan också spela in när din arbetsgivare sätter lön. Frilansar du som arkitekt sätter du din egen lön, men du måste förstås anpassa den till marknadsläget för att möta kunderna.

Som en arkitekt ritar du i regel hus och andra byggnader, och planerar för hur de ska fungera. Du gör det på uppdrag av en beställare.

För att visa beställaren/ kunden vad du vill åstadkomma visar du ritningar, förklarar din vision i texter och modeller. Du kommer med förslag på hur byggnaden ska utformas, hur planlösning, ytskikt och husfasad ska se ut.

Byggritningar och mätverktyg ligger på ett bord

En estetisk konstruktör

Om du väljer att utbilda dig till arkitekt får du arbeta både som konstruktör, planerare och estet. För att klara uppdraget behöver du ta hänsyn till beställarens ekonomiska, tekniska, miljömässiga och självklart estetiska visioner, krav och önskemål.

Som du kunde läsa tidigare kan du ha en rad olika uppdragsgivare - statliga, kommunala eller privata. Det betyder att dina kunder kan vara beställare i allt från regioner, kommuner, landsting eller byggföretag och privatpersoner.

I början av 2020-talet kommer det finnas behov av erfarna arkitekter. De är en bristvara.

Nyutbildade arkitekter kan se fram emot en balanserad arbetsmarknad. Det utbildas ungefär lika många arkitekter som det finns behov av. Sverige är samtidigt i en högkonjunktur när det gäller byggande så nu ser det väldigt bra ut för samtliga yrken inom samhällsbyggnadssektorn.

Svensk examen ger arbete utomlands

Som arkitekt med examen från svensk högskola eller universitet kan du arbeta inom ditt yrke utomlands. Inom alla arkitektyrken finns i dag stora möjligheter att bygga upp en internationell karriär.

För att få jobb inom ditt yrke i EU underlättar det om du har gått en arkitektutbildning som uppfyller EU:s direktiv. Dessa direktiv hjälper beställaren att se att du uppfyller de kriterier som EU slagit fast ska gälla för branschen. Arkitektutbildningarna på universiteten i Umeå och Lund gör det, liksom vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH i Stockholm och vid Chalmers i Göteborg. Alla svenska utbildningar på högskolenivå gör alltså det.

Direktiven från EU ställer krav på att du har fullföljt hela programmet inom utbildningen. Du kan däremot inte registrera dig som arkitekt utomlands om du har en separat kandidat- och masterexamen. Då anses du inte vara yrkeskvalificerad. Du är alltså inte berättigad att jobba som arkitekt utomlands.

Bra att veta - arkitekt är inte en helt skyddad yrkestitel här hemma i Sverige. Vem som helst kan kalla sig arkitekt, men beställaren/ arbetsgivaren kommer förvänta sig att du i alla fall har en kandidatutbildning. Du anses vara färdigutbildad först efter fem år.

På hemsidan https://www.arkitektkontorstockholm.se/ kan du läsa mer om vad arkitekter arbetar med.

30 Jan 2020