Vad gör man på en återvinningsanläggning?

På en industriell återvinningsanlägging kan man rikta in sig på att återvinna schaktmassor, betong och asfalt samt naturmaterial som stubb och ris och jord.

När man som privatperson tänker på återvinning så handlar det oftast om de återvinningscentraler som finns i de olika kommunerna i Sverige. På en bemannad återvinningscentral kan man bland annat lämna metall, vitvaror, trädgårdsavfall, brännbart avfall och farligt avfall. Det finns också obemannade återvinningsstationer där man kan lämna förpackningar av glas, plast, metall och papper samt tidningar.

De produkter och det material man lämnar läggs i containrar och man behöver inte tänka mer på saken. Containrarna hämtas av lastbilar och körs iväg. Men var hamnar det sedan och hur återvinns allt? Plast, metall och glas återvinns på olika anläggningar som specialiserat sig på att ta tillvara på de olika produkterna på bästa sätt. En del plast, exempelvis pet-flaskor, kan återvinnas och användas till nya förpackningar.

En återvinningsanläggning som förädlar använt material, schaktmassor och jord

I samband med byggen blir det väldigt ofta stora mängder material som behöver fraktas bort. Att bara flytta det till ett annat ställe är ett resursslöseri. Därför finns det företag som tar hand om materialet och förädlar det så att det kan komma till användning i ett annat sammanhang. På en återvinningsanläggning betalar man för att lämna sitt material. Materialet ska vara sorterat och vägs vid inlämningen.

När det sedan förädlats kan man köpa en användbar produkt från företaget. Förädlingen sker på många olika sätt, men exempelvis ris och stubb förädlas till att bli jord som kan användas i parker, som odlingsjord och i trädgårdsanläggningar. Stenkross kan förädlas till att bli grus för halkbekämpning eller finsand till sandlådor eller golfbanor. En återvinningsanläggning vänder sig i första hand till åkare som förmedlar kontakten och fraktar material till och från anläggningen.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: damattsson.se

15 Jan 2024