Vad en elektriker sysslar med

Vad gör en elektriker och finns det olika grenar inom yrket? Hur utbildar man sig och var finns utbildningarna? När måste man tillkalla en elektriker istället för att utföra arbetet själv?

En elektriker är en hantverkare med fokus på elektricitet och som arbetar med både låg och hög spänning. Låg spänning finns i bostäder och på andra platser som man normalt kommer åt, medan hög spänning är något man som privatperson sällan kommer i kontakt med. En elektriker drar ledningar, gör kopplingar och ansluter elektriciteten till alla kontakter och enheter som drivs av detta. Eftersom det finns olika grader av spänning så finns det också flera olika typer av grenar inom yrket där man specialiserar sig på just en slags spänning och sätt att arbeta på. Precis som det krävs behörighet för att utföra vissa moment så får inte heller en elektriker med fel behörighet utföra ett arbete som hen inte är utbildad att utföra. Eftersom arbete med högspänning är mycket farligt så arbetar dessa elektriker mycket sällan ensamma, utan paras ihop två och två. Skulle olyckan vara framme så kan det gå snabbt.

Olika grenar inom yrket

Oftast delas elektriker in i lågspännings-elektriker, högspännings-elektriker och industri-elektriker. Den sistnämnda arbetar med båda typerna av spänning, och rör sig därför över hela fältet. Utbildningarna finns på gymnasial nivå, men man kan även senare i livet ta en examen som elektriker genom något av alla de utbildningsföretag som erbjuder detta. Det finns till och med utbildning som man kan gå på distans. Utbildningen inom gymnasiet är tre år lång men det finns kortare utbildningar man kan välja som påbyggnad om man redan har andra studier i bagaget.

Det man inte får göra själv

Som privatperson så finns det vissa saker man själv kan göra inom elektricitet för att hålla kostnaderna nere. Man kan exempelvis dra ledningar och göra hål för dosor samt montera dessa. Men, när det kommer till själva kopplingarna och när elen ska kopplas till ett elskåp så är det absolut bäst att anlita en behörig elektriker. Detsamma gäller för våtutrymmen. Om något är kopplat fel så kan det gå mycket illa i kombination med vatten. Skulle det ske en olycka så får man annars inte ut något på sin försäkring och det kan till och med orsaka personskada eller dödsfall. Var därför även noga med att kontrollera att den som anlitas för uppdraget verkligen har behörigheten som krävs.

3 Jun 2020