Utbildning i heta arbeten

Att arbeta med slipmaskiner, svetsning, gasolbrännare eller verktyg som avger värme, exempelvis en värmepistol, finns alltid risken för att brand uppstår. Sådana typer av arbeten kallas heta arbeten om omgärdas av ett speciellt regelverk. För att få utföra heta arbeten krävs att man går en heldagsutbildning utformad av brandskyddsmyndigheten. Brandskyddsmyndigheten har sedan 1990 arbetat aktivt för att personer som utför heta arbeten ska ha erforderliga kunskaper om och respekt för de risker som finns vid denna typ av arbete.

Många bränder

Anledningen till att brandskyddsmyndigheten startade den här satsningen var det ökande antalet bränder som uppstod under åttiotalet till följd av dålig kunskap och slarvigt utfört arbete. Det bestämdes att den om ville utföra heta arbeten skulle utbildas och lära sig om riskbedömning, handlingsförfarande inför och efter utfört arbete och annat som bedömdes nödvändigt att veta.

Resultat

Sedan satsningen startade och utbildningarna drog igång har bränderna kopplade till heta arbeten minskat med 75%. Idag är ungefär 326 000 hetarbetare certifierade. Alla försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att heta arbeten ska utföras av personer med certifikat.Slarv med säkerhetsarbetet är dessutom förbjudet enligt lag. Certifikatet har blivit en kvalitetsstämpel och ett måste för den som vill bygga lagligt.

Säkerhetsregler

Brandskyddsnämnden har även upprättat säkerhetsregler som alltid ska checkas av inför, under och efter utfört arbete. I dessa beskrivs i detalj säkerhetsarbetet med att kontrollera material, eliminera risk för brandspridning, släcknings- och räddningsarbete osv.

För att ett hett arbete ska utföras enligt regelverket krävs ett hetarbetsteam bestående av hetarbetare, en brandvakt och en tillståndsansvarig. Den tillståndsansvarige kan vara uppdragsgivaren eller utsedd av denne. Tillståndsansvarig är den som är ansvarig för att säkerhetsreglerna hålls och att gå igenom arbetsplatsens förhållande och bedöma vilka risker som finns. Brandvakten bevakar arbetet under hela processen, även under pauser i arbetet samt minst en timme efteråt. Han är utrustad med minst två brandsläckare samt en fungerande mobiltelefon för att kunna slå larm. Slutligen hetarbetaren själv, som är den som utför arbetet och ska kunna koncentrera sig på just det.

Utbildningen och certifikatet

Utbildningen är en heldagsutbildning som erbjuds på en lång rad platser i hela Sverige. Efter genomgången utbildning erhålls et certifikat som är giltigt i fem år. Vill man förnya certifikatet efter fem år måste man gå utbildningen igen.

På utbildningen lär man sig allt om vilka risker som finns med heta arbeten och vilka lagar och regler som gäller. Man lär sig om procedurerna och hur man lägger upp arbetet på ett korrekt sätt gentemot säkerhetsreglerna. Särskild vikt läggs också vid praktiska moment som brandsläckningsarbete.

Att ha certifikat innebär en trygghet både för en själv och för kunden, som kan se att allt sker enligt regelboken och känna sig trygg med att inga olyckor kommer att inträffa. Själv känns det alltid bra att ha koll på de krafter som utvecklas under heta arbeten och veta att man kan hantera vad som än inträffar.

4 Dec 2017