Utbilda sig till rörmokare

För den som vill bli hantverkare så finns det många alternativ att välja mellan. Beroende på vad man väljer för yrkesområde så finns det olika många möjligheter att utbilda sig och här ska vi gå igenom hur du kan göra för att utbilda dig till rörmokare eller VVS-montör som det också kallas.

Några vägar för att utbilda sig är:

  • Gymnasieutbildning
  • YH-utbildning

Gymnasieutbildning

Det finns yrkesutbildningar på gymnasiet som du kan välja för att bli rörmokare och därmed kan du redan i högstadiet välja den yrkesbanan. Det innebär att du redan som 18-19-åring kan vara färdigutbildad och redo att komma ut i arbetslivet. Du tillbringar din första tid som lärling vilket innebär ett slags lärande i arbete men då får du givetvis lön och har lämnat skolbänken så du är ute i arbetslivet så fort du tar examen från din gymnasieutbildning.

Efter att reglerna för gymnasieutbildningar ändrades för lite mer än tio år sedan så kan varje skola själva välja vilka utbildningar de vill erbjuda. Om du bor i en storstad eller nära en storstad, som exempelvis i Solna, så har du goda chanser att hitta en utbildning som passar dig. Om du inte bor i Solna eller en annan kranskommun i en storstadsregion utan i en småstad så kan det vara svårare att hitta alla utbildningsprogram på din ort. I värsta fall kan du då behöva flytta för att läsa den utbildning du vill.

YH-utbildning

För den som vill utbilda sig till rörmokare i vuxen ålder så finns det flera vägar att välja på. En av dem är att gå en YH-utbildning inom VVS. YH står för yrkeshögskola och den som ansvarar för de här utbildningarna och deras kvalité är myndigheten för yrkeshögskolor. Idén med YH är att de har en nära förankring i näringslivet och löpande varvar teori och praktik genom hela utbildningen. 

Skolorna driver sin verksamhet med ett antal företag som ”faddrar” för utbildningsprogrammet vilket borgar för att innehållet är relevant och kopplat till en vardag på arbetsplatserna. Ofta är det hos dessa ”fadderföretag” som man också går sin praktik och tar del av arbetet på riktigt. 

Utbildningar som VVS-montör bedrivs ofta tillsammans med stora företag i branschen som därmed säkerställer sin kompetenstillförsel. Det kan dock vara så även i det här fallet att utbildningarna ofta finns i storstäder och mer sällan på mindre orter vilket gör att om du bor i Solna så har du goda chanser att hitta en utbildning som passar dig men bor du i Veberöd så är chanserna mindre. Om det finns en YH-utbildning inom området som du vill satsa på, som till exempel som rörmokare i Solna, så innebär det goda chanser till att kompetensen efterfrågas i näringslivet. 

27 Aug 2018