Utbilda dig till snickare i Stockholm - Få jobb direkt

Det är få branscher som har så stor brist på kompetent personal som inom byggbranschen. Arbetslösheten bland snickare i Stockholm är extremt låg och många blir ”headhuntade” till olika företag eftersom efterfrågan på personal är betydligt större än utbudet av kunniga personer. Att utbilda sig till snickare är alltså en lönsam väg att gå för att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Med tanke på att behovet är stort har även lönerna delvis pressats uppåt vilket gör att investering i en utbildning snabbt återbetalar sig.

För de som inte gått bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet finns exempelvis vägen via Komvux för att nå de eftertraktade kunskaperna. Enligt Komvuxutbildningar.se fanns det i början av 2018 hela 40 olika hantverksutbildningar i Stockholm att välja på. Det fanns allt från undertaksmontör och ventilationsplåtslagare till plattsättare och murare. Att Komvux har så brett utbud på utbildningar beror just på att de möter efterfrågan på arbetsmarknaden och skapar kursersom ökar chansen att få jobb. Inom snickeriyrken fanns exempelvis kurser som Träarbetare, Träarbetare Lärling samt Träarbetare i kombination med SFI. Här beror det alltså på vilken inriktning som passar bäst. Men i slutändan blir alla som klarar kurserna snickare.

Träarbetare

Kursen, Träarbetare, som erbjuds i Stockholm sträcker sig över 40–60 veckor och är på heltid. Det betyder därmed att man har möjlighet att söka jobb som snickare efter ungefär ett år efter påbörjade studier. Man får däremot räkna med att de arbetsuppgifter som ges inte är de mest avancerade i början. Som de flesta nya snickare, utan erfarenhet, får man följa med och lära sig de sista delarna väl på plats. Detta sker genom lärlingsplatser vilket är mycket utbyggt i Stockholm. Man kan räkna att praktisk utbildning på ca 5.800 timmar behövs innan man får ut sitt yrkesbevis som snickare.

Utbildningen presenteras med att du som snickare är en del ”av en lång hantverkstradition” och det är just hantverket som står i fokus. Ett hantverk som kan bestå i allt från att sätta upp en dörr till att bygga större konstruktioner. Snickaren är en av de få hantverkare som är med från början när grunden läggs fram till att huset är helt klart. En person som både sätter reglar och bärande delar och finjusterar det sista estetiska. Med en stor efterfrågan på snickare i Stockholm, en relativt kort utbildning och god löneutveckling kan alltså denna utbildningsväg vara väldigt lönsam för de som har intresse för träarbete eller liknande hantverksyrke. Fortsätt läsa om jobb som snickare i Stockholm utför på denna sajt.

5 Apr 2018