Uppskatta Stockholms gamla fina hängrännor

Gamla, handgjorda hängrännor är en viktig del av Stockholms stadsbild. De bidrar till stadens kulturella och historiska arv och är därför värda att bevara.

Hängrännor är en viktig del av ett hus tak. De används för att leda bort regnvatten från det och därmed skydda fasaden från vattenskador. De har alltså en funktion som inte ska underskattas. I Stockholm har hängrännor faktiskt spelat en avgörande roll i bevarandet av stadens historiska byggnader. Genom att leda bort vatten från taken har de bidragit till att förebygga fukt- och rötskador.

Många äldre hus i Stockholm har fortfarande vackert utformade och handgjorda gamla hängrännor, vilket ger charm och en alldeles särskild karaktär som man inte får hos moderna byggnader. Genom att bevara och underhålla de gamla hängrännorna på ett korrekt sätt kan man förlänga deras livslängd, till glädje för kommande generationer.

Ta hand om hängrännorna

Att byta ut eller reparera hängrännor är dock inget man bör göra själv om man inte har erfarenhet och kunskap inom området. Det är bäst att anlita en professionell hantverkare för att utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt. Genom att välja material av hög kvalitet och regelbundet rengöra hängrännorna kan man förhindra igensättning och vattenskador.

Det finns även olika typer av skydd som kan installeras för att minska risken för igensättning, såsom lövskydd och filter. Att ta hand om och vårda hängrännorna på rätt sätt är inte bara en viktig del av husets underhåll, utan kan också bidra till att bevara minnet av Stockholms historiska arkitektur och byggnadstraditioner.

27 Sep 2023