Trädfällning Sollentuna - rådfråga om hjälp innan

Dags att fälla träd på tomten i Sollentuna? En trädfällning kan låta som ett ganska enkelt projekt - ett snitt med motorsågen, en knuff i rätt riktning och sedan ett träd som faller dit man vill. Eller? Faktum är att en trädfällning i Sollentuna är allt annat än ett enkelt projekt. Det handlar tvärtom om potentiella livsfaror där du själv kan råka väldigt illa ut - och där exempelvis både din och grannens egendom kan ta stor skada.

Av dessa skäl så bör man som lekman aldrig genomföra en trädfällning på egen hand - åtminstone inte utan att först rådfrågat en sakkunnig person. Det absolut bästa man kan göra är att gå vidare med denne och låta personen i fråga sköta trädfällningen från start till mål. Genom detta får man ett tryggt, säkert och tidseffektivt jobb där allt från planering - hur lägger man snittet, vart vill man att trädet ska falla, tjänar man på att dela upp fällningen i sektioner och hur gör man med väder och vind? - till efterarbete inkluderas.

Vad gäller det senare så kan du exempelvis få en stubbfräsning inkluderad i den kostnad du betalar - och samma sak om du vill ha trädet som fällts kapat till ved eller flisat för att använda i trädgården.

Använd Rut-avdraget för en trädfällning i Sollentuna

På det stora hela så är en trädfällning i Sollentuna ett för avancerat projekt för medel-svensson - man tjänar helt enkelt på att anlita en professionell firma. Dessutom så är tjänsten rut-berättigad och där du som privatperson genom detta kan dra av halva kostnaden för arbete på din deklaration.

Och, slutligen: behövs verkligen en trädfällning i Sollentuna genomföras? Om trädet inte är sjukt eller står i vägen för ett större projekt utan bara exempelvis skuggar delar av din tomt så kan en beskärning vara ett bättre alternativ. Det gör att du både kan äta och behålla kakan. Vad gäller träd så bidrar de till en biologiskt mångfald och till en bättre miljö. Läs vidare på denna hemsida om hur du får träd fällda på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt: trädfällningsollentuna.se

10 Nov 2022