Tänk om vi hamnade i bondesamhället

Under gångna tider har människan alltid skapat saker, attiraljer och kläder så länge människan har funnits. Till en början var det viktigt att kunna framställa arbetsredskap; till att plöja jorden, inhägnader till djuren, egna kläder, saker att laga mat med och äta och dricka ur. I modern tid har allt sådant industrialiserats. Hantverket har på så sätt gått förlorat till viss del. I dag skulle ingen på egen hand längre kunna skapa sin egen tallrik, eller sitt eget glas, gaffel, kniv eller sked. På så sätt har vi nästan blivit handikappade och helt beroende av tillverkningsindustrin. Vi vet bara hur vi går till en affär och köper det vi behöver. Endast slöjdhantverkare vet hur man tillverkar sådana saker.

Tänk om vi hamnade tillbaka i bondesamhället?

Vissa människor leker med tanken att en stor miljökatastrof skulle tvinga oss tillbaka till bondesamhället. Då blir vi beroende av de få som kan det gamla hantverket och kunnandet både då det kommer till djurhållning, gammaldags matframställan, och slöjdhantverket. Vem skulle kunna slöjda ett matbord eller en stol i våra dagar?

Allt mer populärt med gammalt hantverk

Återgången till det gamla hantverket, både vad gäller byggnadsvård men också vad gäller inredning blir allt mer populärt. I och med det växande miljötänket blir efterfrågan större för en återgång till gammalt hantverk. De unga lär sig karda, tova ull, bland sina egna naturfärger, färga och väva. Ingen kan säga att ungdomarna numera inte bryr sig om vad äldre generationer skapade och hur de gick till väga. Det finns den del utbildningar för dem som vill lära sig det gamla hantverket att inreda i gammal stil, som Handarbetets vänner som har textilutbildning. På Skansen kan fritidshantverkare gå kurser i gammalt hantverk. Även professionella hantverkare som kan slöjda i gammal stil, kan lära sig det, även om utbildningarna inte direkt växer på träd. De flesta får helt enkelt gå en klassisk slöjdlärarutbildning, som vill utbilda sig inom gammaldags slöjdhantverk. Den generation som fortfarande kan det börjar dö ut, och det är ju inte alla som är villiga att lära sig det, men efterfrågan på kunskapen av gammaldags slöjdarbete kommer att växa. Åtminstone växer allmänhetens intresse för antika möbler och byggnadsvård.

Få utbildningar slöjdintresserade

Att återställa gamla hus enligt den tidens sätt att inreda blir allt mer populärt. För de intresserade finns en del ideella föreningar, såsom föreningen Gammeldags som startade 1999 och har vissa kurser. Där kan man lära sig fåravel, vävning, tillverkning av slöjdredskap. Många som vill lära sig slöjd enligt gamla metoder, får bereda sig att det tar tid, både att lära sig men också att tillverka slöjdprodukter. Något man inte vinnlade sig under tidigare generation, var inte att det skulle gå snabbt.

Snabbheten och att vinna tid är fortfarande en modern företeelse. Har man inte det, kan man alltid köpa gammaldags möbler, som påminner oss om äldre tider. Har man den stilen, kan det vara svårt att hitta möbler som framställdes på, säg 1800-talet och början av 1900-talet då Sverige fortfarande var ett bondesamhälle. Det var under den tiden som man tillverkade sina egna hus, möbler och köksutrustning. Idag har vi inte längre den kunskapen. Vem av oss skulle kunna tillverka sitt eget hus? Eller egna möbler? Inte ens en egen tallrik, mugg eller gafflar, knivar eller skedar skulle vi kunna göra på egen hand. Riktigt gamla träsaker hade varken spikar eller skruvar utan även dem tillverkade man av trä. Eller så slöjdade man dem så att man kunde foga ihop hörn, ben och kilar som höll ihop möblerna. Ett sant hantverk.

31 Jan 2018