Stopp i avlopp måste åtgärdas snabbt

Stopp i avlopp kan leda till vattenskador. Ta tag i problemet i tid och vänd dig till en specialiserad VVS-firma om du inte själv lyckas lösa proppen.

Att stopp i avlopp i dusch eller köksvask kan vara rejält besvärligt i vardagen är du säkert redan medveten om. Ett avloppsstopp sätter ju stopp för betydligt mer än själva avloppet. Att inte kunna dusch eller diska kan faktiskt välta ett helt vardagspussel.

Men visste du att stopp i avlopp som inte åtgärdas i tid också kan leda till större vattenskador? Du har alltså allt att vinna på att åtgärda problemet så fort det uppstår. Vänta inte på att det ska bli helt stopp i avloppet, utan ta hand om det redan när du märker att vattnet börjar rinna bort långsammare.

Gott hopp om lösning på stopp i avlopp

Ett lättare problem med avloppet kan du ta hand om själv. Husmorstipset med bikarbonat och vinäger fungerar faktiskt bättre än vad du kanske tror. Men ett rejält problem med avrinningen kräver att du ringer in riktiga specialister på stopp i avlopp. Då behöver du nämligen kolla upp en betydligt längre sträcka avloppsrör än den du kan komma åt på egen hand.

Specialister på stopp i avlopp kan också råda dig till hur du ska sköta ditt avlopp i fortsättningen. Det allra bästa är ju att undvika problemet helt. Att hälla ned stekfett i kökshon är till exempel ett big no-no, liksom att spola ned något annat än toalettpapper och din kropps naturliga avfallsprodukter i toaletten.

30 May 2022