Stockholm och Uppsala – Hur ser lönerna ut?

Det är inte ovanligt att man pendlar mellan Uppsala och Stockholm för ett jobb. I första hand är det nog inte för lönerna, utan helt enkelt för anställningsmöjligheterna inom vissa branscher. Det bör inte skilja sig alltför mycket i löneläge – men vissa skillnader kan märkas. I den här texten tittar vi på antal olika yrken och tittar på om det finns några skillnader i löneläge. 

Takläggare

Enligt källan vi använder oss av tjänar en takläggare i Stockholm ca 24 200 kronor i månaden. En takläggare i Uppsala däremot, tjänar 24 600 kronor i snitt. En skillnad mellan städerna är medelåldern – i Uppsala är den 34 år, medan den är 30 år i Stockholm. Ålder har som bekant en påverkan på lönen. Samtidigt är skillnaderna så små att det är svårt att dra några större slutsatser, inte minst med tanke på att underlaget är ganska litet. Endast ett tiotal referenser finns för de båda städerna. 

Bibliotekarie

I likhet med takläggare anger källan att lönerna är något högre i Uppsala än i Stockholm även för bibliotekarier. I Uppsala är lönen ungefär 28 600 kronor, medan den ligger på 27 100 kronor i Stockholm. Även här är referenserna inte särskilt många, vilket gör att det är svårt att dra några slutsatser. Snitterfarenhet och ålder skiljer sig dessutom lite grann åt. Medelåldern i Stockholm är 41 år och erfarenheten 11 år, medan motsvarande siffror för Uppsala är 46 och 9 år. 

Advokat

För advokater skiljer sig lönerna rejält mellan de båda städerna. I Stockholm ligger medellönen på nästan 49 000 kronor, medan det är ungefär 10 000 kronor mindre i landets fjärde största stad. Än större skillnader blir det när man tittar på erfarenhet och ålder. Advokaterna i Stockholm är både yngre och mindre erfarna, men tjänar alltså mer. Kanske kan det här bero på att de största advokatbyråerna i landet finns i Stockholm. Det kan också handla om ett fåtal advokater som tjänar mycket bra, vilket drar upp medeltalet. 

Frisör

Frisörerna i Uppsala och Stockholm tjänar ungefär lika mycket enligt källan. I det förstnämnda länet ligger medellönen på 19 385 kronor, medan den ligger på 19 318 kronor i Stockholm. Även medelålder och erfarenhet ser ganska lika ut. I Stockholm är medelåldern 28 år och erfarenhet 6 år, medan motsvarande siffror lite längre norröver är 31 och 8 år. Inga väsentliga skillnader, alltså. 

Brandman

För den som arbetar som brandman tycks lönerna vara något göra i Stockholm än vad de är i Uppsala. Varken åldern eller snitterfarenheten skiljer sig särskilt mycket bland referenserna. Faktum är att snitterfarenheten är densamma (5 år) och att referenserna i Stockholm i snitt bara är ett år äldre. En brandman i Uppsala tjänar enligt källan strax över 22 000 kronor i månaden. En brandman i Stockholm däremot, tjänar nästan 24 500 kronor. En skillnad på ca 2 500 kronor, alltså. Det här är ett par tusen mindre än vad exempelvis en takläggare tjänar. 

15 Jun 2018