Stensättare lön

Vad har en stensättare i lön? Medellönen för en stensättare i Sverige ligger på 24.367 kronor och där erfarenheten utgår från ett snitt om 8 år. Det finns emellertid en väldigt god chans att se ett lite tjockare lönekuvert i takt med tiden. Ju mer erfarenhet man skaffar sig, desto mer eftertraktad blir man och genom detta kan man också få bättre betalt.

Dessutom så påverkar det också var i Sverige man bor samt om man är anställd privat eller i exempelvis en kommunal regi. Det finns olika faktorer som kan påverka lönen, men det absolut största handlar om den egna arbetsinsatsen.

Stensättare är ett speciellt yrke. Dels så är arbetet fysiskt krävande så varje sten väger ganska mycket. Dels så handlar det även om ett väldigt kreativt yrke där man använder sin fantasi för att skapa en vacker helhet. Varje sten ska läggas med en precision och en tanke på en större bild där ett tydligt mönster slutligen ska framträda.

En stensättare kombinerar fantasi och god fysik

En skicklig stensättare lägger ett pussel som skapats i det egna huvudet och där han själv sitter inne med facit. Kan man kombinera ett kreativt sinne med god fysik så har man också all möjlighet till att tjäna bra som stensättare. Det man dock bör vara medveten om är att jobbet sker utomhus och att det till stor del handlar om att man sitter på sina knän. Det sker i och med detta ett slitage på kroppen som får många att sluta i förtid. Även om hjälpmedlen blivit bättre så handlar det fortfarande om ett ganska slitsamt yrke.

Det senare - de bättre hjälpmedlen - har gjort yrket mer jämställt. Det är både kvinnor och män som arbetar som stensättare och det är något som är väldigt positivt. Ska man generalisera lite så är kvinnor ofta utrustade med ett större tålamod och har en bättre förmåga att lösa olika problem utan att förlora fattningen. Det gör att kvinnor - precis som vid plattsättning - passar bra som stensättare.

Hur blir jag stensättare?

Det finns några olika vägar som leder fram till att man kan titulera sig som stensättare. Den vanligaste handlar om att man läser till yrket på gymnasiet och då via Byggymnasiet och via en speciell inriktning inom markanläggning.

Det går även att läsa till stensättare via Komvux och en tredje möjlighet är att välja att gå som lärling och lära sig yrkets grunder av en utbildad stensättare. Det är aldrig för sent att välja denna yrkesbana.

Hur ser framtiden ut?

Framtiden för stensättare ser ganska ljus ut. Utbildar man sig nu så finns det goda möjligheter till en fin yrkeskarriär. Stensättare har - liksom de flesta yrken inom anläggning - en ganska stor andel av personer som närmar sig pensionen och där det dessutom finns en relativt svag återväxt.

En annan detalj som talar för yrket är att vi idag tänker annorlunda gällande stadsplaneringen. De flesta städer i Sverige försöker bygga bort bilismen och uppmuntra cykel och gång. Då en stensättare till stor del lägger just cykel- och gångvägar så kommer detta att innebära stor sysselsättning.

Behov kommer definitivt att finnas och enligt många så kommer yrket att närma sig hur stensättare i andra länder arbetar. Där är en stensättare mer av en konstnär som kan förändra stadsbilden genom att sätta olika mönster, färger och använda sig av olika former på alla stenar som används. Det innebär att flera kreativa personer kommer att eftersökas till yrket. Har du en konstnärlig ådra som behöver syresättas så finns det definitivt ett jobb som väntar på dig i form av stensättare. Du kan göra skillnad!

19 Sep 2020