Stabilt underlag med geotekniker

En geotekniker förbereder ett bygge genom att kontrollera markförhållandena. Det är berggrunden, vatten, eventuella hålor eller porösa mineral som undersöks.

Det ska erfarna geotekniker till för att kunna ge ett bestämt besked om hur ett hus ska kunna byggas på en viss plats. Hållfasthetsberäkningar och ren analys av markens sammansättning är det som man utgår från. Bygget ska stå stadigt och det får inte luta eller spricka. Det är stora ekonomiska värden som står på spel vid ett husbygge.

Det är viktigt att allt stämmer så att hyresgäster inte kommer till skada. En geotekniker kan också exempelvis komma fram till att det inte är lämpligt att bygga höghus på den tomten, och då finns det ett sakligt och väl underbyggt skäl till det. Då får man justera sina planer, vilket kan innebära att utforma huset på ett annat sätt.

Geotekniker gör allt jobb

Den som är ansvarig beställare av ett bygge måste kunna lita på att det är verkligt erfarna geotekniker som gör alla beräkningar. Det är omöjligt för en privatperson att ha den kunskapen, så därför är det en viktig tjänst som den professionella firman för geoteknik erbjuder.

Man behöver bedöma dels hur marken är beskaffad när det gäller berggrunden och olika jordlager, men man får också ta hänsyn till eventuella tunnlar och schakt i närheten. Man mäter djupet ner till grundvatten och planerar hur rördragningar ska gå till. Givetvis måste man också säkra upp att marken är giftfri och inte innehåller några skadliga ämnen som behöver saneras bort.

15 Jun 2023