Solceller - vad ska man tänka på?

Solceller är något som seglat upp som en nyckelfråga i vårt samhälle. Man ser att det är den investering som flest villaägare är intresserade av att ta - och man ser att det också redan är många som tagit steget.

Genom solceller så kan man blir en producent av el snarare än en konsument. Det finns grova pengar att tjäna och det finns samtidigt också andra vinster i form av en ren miljö och minskade avtryck i klimatfrågan. Solceller är framtiden och det kommer garanterat att ske en stor utväxling vad gäller installation inom loppet av bara några år.

Frågan är om solceller är för alla? Den frågan kan ses ur många olika perspektiv. Dels så kan den ställas som i att om solceller passar för exempelvis större fastigheter, för företag och för BRF:er? Svaret där är ja - och det ska vi återkomma till senare.

Ett annat perspektiv på frågan om solceller är för alla handlar mer om förutsättningar. Här kan man säga att solceller passar för de flesta - men att vissa har bättre förutsättningar än andra. Ett större tak, ett bättre läge på huset och var i landet man bor är samtliga faktorer som spelar roll i detta och hur pass god effekt man får av solceller. Vilket också gäller för exempelvis BRF:er och som vi ska titta närmare på här. Det är långt ifrån bara villaägare som tar steget mot solceller och där man genom detta kan producera egen el.

Solceller för BRF - viktiga frågor

Även många BRF:er har börjar göra detsamma och där man även - i samband med installationen - ser över hela infrastrukturen. Fler och fler går över till elbilar och det finns krav - som kommer att öka - på att det ska finnas laddstationer. Kan man implementera sådana som drivs av solenergi så finns det pengar att spara. Svaret på frågan om solceller passar för BRF.er är alltså ja - men samtidigt så finns saker att tänka på. Vi tittar närmare på några nyckelfrågor inför en eventuell investering:

  • Förutsättningar. Alla har olika förutsättningar för solceller och vissa har bättre än andra. Det som krävs är en djupdykning i exempelvis kostnader och elförbrukning samt att man ser över hur taket ser ut rent storleksmässigt. Här bör man, naturligtvis, ha en kunnig partner vid sin sida och gärna då det företag man valt för den framtida installationen.
  • Takets storlek och skick. Ju större tak man har - desto bättre effekt kan man få av sina solceller. Även skicket på taket är avgörande. Taket måste hålla ett gott skick. Man brukar säga att solceller håller i 20-30 år. Taket måste, baserat på detta, också kunna hålla i den tiden. Det kan således vara läge att byta - eller renovera - detta innan.
  • Lutning och solläge. En annan fråga handlar om solläge. Optimalt så bör man ha ett tak i söderläge och med en lutning på 40 grader. Det kan gå även med andra förutsättningar, men då kommer effekten också att bli sämre.
  • Förbrukningen. Ju mer el ni förbrukar - desto bättre investering är solceller. Kolla upp detta noggrant innan ni går vidare.
5 Jan 2022