Solceller gör ditt hem självförsörjande på energi

Upptäck hur solceller gör ditt hem energisjälvförsörjande och bidrar till en hållbar framtid. En investering som är bra för klimatet och din egen plånbok.

Solceller omvandlar solens energi till elektricitet och erbjuder en väg mot ett hållbart liv. Med tanke på klimatförändringarna och det ökande behovet av förnybar energi, har solceller blivit en lösning som fått stor uppmärksamhet. I Sverige, som är känt för sina ljusa sommarmånader, erbjuder solcellerna en särdeles god förutsättning för att producera el. Men solceller fungerar även på vinterhalvåret!

Viktigt att tänka på vid installation av solceller

Ett väl utformat solcellssystem kräver en genomtänkt planering. Det börjar med en noggrann analys av ditt tak – dess lutning, orientering mot solen och eventuella skuggande element. Visste du att solceller inte nödvändigtvis behöver starkt direkt solljus för att fungera effektivt? Det räcker med diffust solljus och då kan solcellerna faktiskt producera el även på molniga dagar, även om effektiviteten naturligtvis är högre under soliga förhållanden under en klarblå himmel.

En annan viktig aspekt är systemets storlek. Din årliga elkonsumtion bör ligga till grund för beräkningen av hur stort system du behöver. Och om du producerar mer el än vad du själv förbrukar kan du sälja överskottet till det fasta nätet via ett elhandelsbolag. Slutligen är valet av en pålitlig leverantör och installatör avgörande för en smidig process och långsiktig driftssäkerhet.

Hitta rätt firma att hjälpa dig med solceller på https://www.infra-energy.se/.

4 Jun 2024