Smarta tips för den som ska renovera sin innergård i Stockholm

Ska ni renovera innergården i Stockholm? Passa då på att anpassa den till de boendes olika behov. Det skapar trivsel och välmående, samtidigt som det höjer värdet på fastigheten.

Grönska och att kunna vistas utomhus i nära anslutning till hemmet har stor betydelse för vårt välmående. Att som boende i ett flerfamiljshus i Stockholm kunna nyttja husets innergård som trädgård minskar stress, och ökar trivseln, särskilt som det också gör det möjligt att lära känna sina grannar på ett mer naturligt sätt. Är man en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening har man mycket att vinna genom att renovera innergården. En fin innergård som lockar till användning och umgänge gör att skadegörelse och andra problem minskar. Men det gör också att fastigheten och boendet blir mer populärt, vilket gör att också värdet på huset och bostäderna ökar.

Viktigt att man tar hänsyn till de boende vid innergårdsrenoveringen

Det är inte så ofta man har möjlighet att renovera innergård i Stockholm, och därför är det viktigt att det blir riktigt bra när man väl gör det. Bäst är att anlita ett företag som är specialiserat på innergårdsrenovering och som har flera lyckade projekt bakom sig. Men viktigt är att man också har de boende med sig och att alla får säga sitt och komma med önskemål om de vill. En innergård kan se ut på många olika sätt, men blir bara den där perfekta platsen för alla i huset om den anpassas efter de som bor där.

17 Jan 2022