Smarta tips för den som ska beställa markentreprenad i Göteborg

Ska ni bygga nytt eller kanske bara bättra på dräneringen runt fastigheten i Göteborg? Då är det viktigt att ni anlitar ett bra företag för markentreprenaden så att resultatet blir hållbart.

Det går inte att hoppa över markarbetet eftersom det är helt avgörande för hur stabilt och hållbart det man ska bygga kommer att bli. Markarbete behövs vid all byggnation, stor som liten. En stor del av markarbetet går ut på att säkerställa att dräneringen kommer att fungera så att marken inte översvämmas. Ibland kan man i efterhand behöva bättra på dräneringen med en kompletterande markentreprenad. Ofta beror detta på att det skett förändringar i omgivningen som gör att dräneringen inte längre är tillräcklig. Men det kan också bero på slarv och att man inte har tänkt långsiktigt. Därför är det jätteviktigt att redan från början anlita en skicklig och erfaren markentreprenör.

Så kan man spara pengar på markentreprenaden

För den som ska bygga nytt eller bättra på husets dränering i Göteborg finns det gott om markentreprenörer att välja mellan. Det betyder att priserna kan variera och att det därför går att spara pengar genom att ta in flera offerter. Men man kan inte bara se till pris när det gäller markentreprenad, utan man måste också titta på erfarenhet och tidigare uppdrag. En stor del av kostnaden när det gäller markarbeten och nybyggen är bortforsling av schaktmassor. Kan man i stället mellanlagra dessa i närheten och sedan använda dem i uppbyggnaden av trädgården och tomten finns det pengar att spara.

25 Feb 2022