Slipa om golv ger tillbaka ursprungliga golvet

Har du slipat om golv någon gång? För många år sedan var man tvungen att använda sig av särskild skyddande mask och isolera hela rummet där man slipade golvet. Det på grund av det mycket fina damm som bildades när man slipade golvet. I dag behöver hantverkaren inte andas in i särskilda sådana masker, inte heller behöver man isolera hela rummet, då slipmaskinerna har dammsugning som gör att hantverkaren inte behöver andas in dammet. Sedan när man väl har slipat om det översta skiktet på golvet är det sedan dags för en efterbehandling då golvet är särskilt känsligt för missfärgningar och slag mot golvet. Då måste man skydda det med något medel så att ytan hålls fin och färgerna bibehålls.

De moderna slipmaskinerna mer effektiva

De moderna slipmaskinerna är inte bara utrustade med dammsugning, utan är även mer effektiva än de gamla. Det innebär att det krävs att man kan hantera en slipmaskin och behöver öva på dem innan man går in och slipar om en kunds golv. I värsta fall kan man förstöra hela golvet om man inte vet hur man ska göra med den. I bästa fall har du inte slipat hela golvet, vilket blir otroligt fult. Därför måste man öva en hel del på att slipa golv med slipmaskinen innan man kan arbeta med den sådan på ett professionellt sätt. Som hantverkare måste man helt enkelt röra sig i exakt rätt tempo över hela golvet så att maskinen varken slipar för mycket eller för lite. Det kräver att man övar helt enkelt på andra golv innan man kan arbeta med en slipmaskin ute hos kund.

Fina gamla golv lagda för att hålla

De gamla golv som vi är vana att se i gamla hus, eller i någon fin våning på Östermalm är en gång it tiden lagda för att hålla i många år. Att vårda om så gamla golv som byggdes med hög kvalitet, är bland det bästa som man kan göra och som är miljövänligt och bra för miljön. I framtiden kommer vi troligen att behöva alltfler hantverkare som kan arbeta med renoveringar av golv, av olika material. Vi kommer att behöva hantverkare som kan reparera, som vet hur man gör för att förnya material så att de nästan ser nya ut. Samma gäller inom elektronik också, liksom alla slags mer komplexa byggen. Det är ohållbart att bara slänga och köpa nytt. Vi måste alla lära oss hur vi kan renovera så att det blir som nästan nytt.

4 May 2019