Service värmepump Båstad - bättre effekt direkt

Service av värmepump i Båstad - är detta egentligen inte en ganska onödig kostnad? Det är tyvärr så många villaägare resonerar och som avkastning på dessa tankegångar så kommer också en värmepump som går ner i effekt, som får en kortare livslängd och som blir exponerad för större risk i att helt lägga av. Service av en värmepump i Båstad, utförd av proffs, borgar för det motsatta: du får en värmepump som når sin fulla potential, som håller längre och som inte drabbas av skador.

Det går att dra paralleller mellan en värmepump och en bil. Den årliga servicen av bilen är sällan något man ser fram emot som som bilägare. Det kostar pengar och det sker till synes utan att några problem finns med bilen i fråga. Ett nödvändigt ont som gör att påminnelsen på instrumentbrädan upphör att blinka. Men, det man ska tänka på är att denna årliga service sker i ett preventivt syfte. Genom att genomföra denna så kommer man att få en bil som inte riskerar att gå sönder i första taget - och man kan således köra säkert i ett år framåt. Servicen gör att bilen når sin fulla potential.

Service av värmepump i Båstad av ett auktoriserat företag

Samma sak gäller för service av en värmepump i Båstad. Den kanske inte är rolig att boka och betala för - men den kommer att göra skillnad i det långa loppet och leda till att din värmepump når maximal effekt och detta under en längre tid.

Hur ofta en service av en värmepump sedan ska utföras beror helt på modell - bergvärmepump, luftvärmepump eller vattenvärmepump - samt hur pass gammal den är. En ny värmepump har längre intervaller än vad en äldre sådan har. Där kanske en service rekommenderas var tredje år och där en äldre pump behöver årlig service. Samma sak gäller för märket. Vissa märken rekommenderar tätare intervaller vad gäller service än andra.

Det viktiga är att servicen i fråga - precis som vid bilen - sker av en auktoriserad firma. Går din värmepump sönder så kan du få lättare väg till ersättning av ditt försäkringsbolag om A) service är utförd och B) den är utförd av ett professionellt och auktoriserat företag inom VVS. Välj inte service bara på måfå. Kolla alltid upp detta innan.

26 Sep 2022