Se till att husets fasad mår bra

Fasaden är husets ytterrock och därför är det viktigt att den är hel och frisk. Men hur kan du renovera olika typer av fasader? Och måste du alltid renovera hela fasaden eller kan delar räcka?

Om du är ägare av ett hus så är det viktigt att du då och då gör en översyn. Det innebär att du ska se över alla delar av husets fasad, från grunden till takfoten. Även taket ska kontrolleras då och då, även fast det kan vara lite högt och svårare att nå. Men hur gör du då om du ser att fasaden behöver renoveras? Kanske blir du orolig över att det kommer kosta stora summor, men det kan vara enklare och billigare än du tror att utföra fasadrenovering i Stockholm. Det handlar bara om att vara riktigt smart.

Från tegel till trä

När du bygger ett hus ska du alltid tänka på vad som är fasadens känsligaste punkter. På ett trähus med stående panel är det under fönstren och längst ner mot jorden, där regnvatten stänker upp. En putsad fasad kan reagera negativt om du använder dig av fel färg, så där bör du tänka efter noga vad du väljer. Tegelfasaden har sina fogar som de svagaste punkterna. Så ser du till att hålla koll på dessa olika delar så kan du få en fasad som endast behöver lagas delvis. Ett sätt som är mycket billigare än om du ska riva ner hela ytskiktet och lägga på ett nytt.

4 Jun 2021