Säkerhet genom fallskyddsutbildning

En säker arbetsplats är grundläggande för effektivt arbete på höjd. Fallskyddsutbildning ger den kunskap och de färdigheter som krävs för att minimera riskerna.

Arbete på höjd innebär ständigt närvarande risker och det gör det nödvändigt att ha ordentligt fallskydd. En fallskyddsutbildning täcker allt från lagar och regler som styr arbete på höjd, till praktiska kunskaper om hur fallskyddsutrustning ska användas och kontrolleras. Utbildningen är inte enbart till för byggbranschens aktörer utan för alla som i sitt arbete kommer att vistas på höjd.

Att känna till de risker som följer med att arbeta på höjd och hur dessa kan undvikas eller minimeras, är centralt. Utbildningens flexibilitet gör att både teori och praktik kan anpassas efter deltagarnas vardag, med teoripass som kan genomföras digitalt och praktiska moment som genomförs på arbetsplatsen för maximal relevans och minimalt avbrott i det dagliga arbetet.

Viktiga punkter i en fallskyddsutbildning

Grunden för en säker arbetsmiljö vid arbete på höjd är kompetensen hos de involverade. Det omfattar inte bara kunskap om hur man använder utrustningen på rätt sätt, utan även en förståelse för varför vissa förfaranden är nödvändiga. Deltagarna lär sig identifiera och bedöma riskerna på arbetsplatsen för att kunna vidta adekvata skyddsåtgärder.

Regelmässig kontroll av utrustningen är avgörande och en del som betonas i alla fallskyddsutbildningar. Att snabbt kunna agera i en nödsituation, och ha en klar plan för räddningsinsatser, är andra viktiga kunskaper som förmedlas. Utbildningen är självklart anpassad efter de svenska arbetsmiljölagen och dess regler.

För att kunna få mer information besök hemsida: fallskyddsutbildning.net

9 Jun 2024