Så mycket tjänar en fastighetsförvaltare

En fastighetsförvaltare har en viktig roll i ett fastighetsföretag. Det är han eller hon som ansvarar för att förvaltningen utförs på korrekt vis av en, eller ofta flera, fastigheter. På större företag brukar man dela in termen fastighetsförvaltare i olika inriktningar – till exempel finns det förvaltare med fokus på kontrakt, medan andra har fokus på det tekniska. Kort sagt är fastighetsförvaltare ett omväxlande yrke där man får breda erfarenheter och träffar mycket människor. Men vad tjänar man egentligen?

Totala siffror

Medellönen för fastighetsförvaltare i Sverige ligger på 34 365 kronor, medan medianen ligger på 33 000 kronor jämt. Medelåldern är då 39,9 år och erfarenheten 7,9 år. Det här är en lön som givetvis inte kan appliceras på alla. Beroende på var man bor (lönen är högre i Stockholm och Göteborg än på många andra håll i landet), vilken erfarenhet man har och hur gammal man är alla faktorer som kan ha inverkan på hur tjockt lönekuvertet blir. 

Skiljer sig mellan städer

Som nämnt ovan är normalt lönerna högre i de lite större städerna, men det är ingen regel som är absolut. Tittar vi på medellönen i Stockholm ligger den på 35 461 kronor, en siffra som byggs av en snitterfarenhet på 5 år och en medelålder på 38 år. Tittar vi på Jämtland är lönen visserligen lite högre där än i Stockholm – 37 100 (att jämföra med Stockholms 35 461 kr) – men här är också medelåldern och erfarenheten högre (49 år respektive 12 år). 

Att en högre medelålder och snitterfarenhet kommer med en högre lön är knappast något anmärkningsvärt. Skillnaderna blir större när vi jämför Stockholm med andra län, som Kronoberg till exempel. Här är medelåldern 43 år och snitterfarenheten 12 år – men medellönen är ändå lägre än i Stockholm, där medelåldern är 38 och snitterfareneten 5. Varför löneläget ofta är högre i storstäderna kan det finnas många anledningar till, där en kan vara att boende och andra omkostnader är högre. En annan kan vara att större städer ofta huserar de största aktörerna, som har råd att betala sin personal lite mer.

byggarbetare

Detta sänker och höjer lönerna

Höjer: 

  • Erfarenhet. Har du lång erfarenhet som fastighetsförvaltare kan du räkna med en högre lön.
  • Flexibel. Kan du jobba över eller hoppa in på jobbet med kort varsel? Eller ta dig an svårare uppgifter som ligger lite utanför dina vanliga ansvarsområden? Det här kan borga för en gladare arbetsgivare och i längden en högre lön.
  • Efterfrågan är hög. En hög efterfrågan, och en relativt liten tillgång, leder till högre löner för den som har kompetens. Det här varierar inom alla yrken, och så även fastighetsförvaltare.
  • Läget. Lönerna tenderar att vara något i högre i Stockholm och större städer, men det är ingen absolut regel.

Sänker: 

  • Befattning. Har du precis börjat som kontraktsförvaltare, men har huvudsaklig erfarenhet från teknisk förvaltning? Vid nya befattningar ges ibland en lägre lön till en början.
  • Ung utan arbetslivserfarenhet. Som nyexaminerad får man räkna med en lägre lön, och jobba sig uppåt i branschen.
  • Begränsad efterfrågan. Begränsad efterfrågan på din kompetens sänker lönerna – särskilt om tillgången också är stor. 
9 Apr 2018