Så kan det vara jobba som målare i Bromma

Jobba som målare i Bromma? Det kan innebära att man inte bara arbetar som målare just i Bromma, utan i hela Storstockholm. Även om det finns många invånare i Bromma med många villor, radhus och bostadsrätter, hyresrätter och alla slags boenden där man kanske behöver en målare som kan komma och måla, kan man behöva resa i hela Storstockholm för att ha ett heltidsarbete som målare. Att jobba som målare i Bromma skiljer sig inte så mycket som att jobba som målare någon annanstans. Däremot har man ofta mer att göra, som målare i en så stor stad som i Stockholm. Här finns arbeten och uppdragen som ger en mycket arbete. Här förväntas man också arbeta ganska effektivt, eftersom det finns så mycket arbete och stor efterfrågan på målare, till exempel i Bromma.

Utbilda sig till målare

De allra flesta arbetsgivare vill endast anställa utbildade målare. Då är det gymnasiets byggtekniska program som utbildar målare. Att arbeta som målare innebär inte bara att man använder sig av målarfärg och penslar, roller, utan man arbetar först med underlaget. Man spikar upp gipsväggar, man spacklar och slipar innan det går att måla väggar. Som målare kan man arbeta med fasader, och kan behöva lägga på puts och laga hål i tegelväggar, ersätta träpanel med friskt trä innan man målar. På samma sätt är det med fönster som man ska måla, eller tak som ska målas. Därför gör man mycket mer som målare, än bara målar.

Stor efterfrågan på målare

Just nu råder det en stor efterfrågan på målare och lär så fortsätta i framtiden. Arbetsförmedlingen gör hela tiden olika slags analyser av arbetamarknaden och har skrivit att det fortfarande råder en ganska stor efterfrågan på utbildade målare, även inför de närmaste fem, tio åren framöver. Att utbilda sig till målare är därför ett ganska starkt kort och ingen dum idé för framtiden. Det som är viktigt när man arbetar som målare är att arbeta noggrant och göra arbetet som målare med en hög kvalitet. Det innebär att man bör göra varje detalj med stor noggrannhet, samtidigt som man arbetar effektivt. Det är många arbetsgivare som inte gillar en målare som tar mycket lång tid på sig att måla. Att halvsova, medan man arbetar, är ingen bra idé, eller att slarva med arbetet är heller inget som är populärt. Dock råder det liten konkurrens om jobben enligt Arbetsförmedlingen som spår ljusa framtider för landets målare.

2 Aug 2019