Så byter du fönster på ett flerbostadshus

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar förfogar över stora värden i de fastigheter de rår över. Med stora värden kommer såklart också stort ansvar, särskilt med tanke på att det ju faktiskt är människors bostäder vi talar om.

I en bostadsrättsförening är det ju medlemmarna själva som ansvarar för fastighetens skick, och där faller det ju sig naturligt att man vill att fastigheten ska hålla ett så bra skick som möjligt. Men även fastighetsägare har allt att vinna på att underhålla och sköta om fastigheten på ett bra sätt. Nöjda hyresgäster och ett högre marknadsvärde på fastigheten är bara två positiva aspekter av att ta sitt jobb som värd på allvar.

På äldre fastigheter kan en renovering räcka

En av de största kostnader man kan råka ut för på en fastighet är när ett fönsterbyte krävs. På funkishus och hus som är äldre än så är detta ofta inte aktuellt, eftersom fönster från den tiden generellt höll så hög standard att fönstren sällan behöver bytas ut, utan det räcker med en renovering.

Detta är utmärkt för fastigheten, eftersom ju mer av originaldelarna på ett hus som kan bevaras, desto bättre. Det är dessutom bra mycket lättare att få ett bygglov för en varsam renovering än för att byta ut alla fönster, något som ofrånkomligen kommer att förändra fasadens utseende.

Dyrt att byta alla fönster på ett flerbostadshus

Men många hus i Sverige som är byggda från 1900-talets mitt och framåt har fönster av ganska undermålig kvalitet, och på många fastigheter är dessa fönster nu såpass ansatta av fukt att de inte går att rädda och måste bytas ut.

Nya fönster till ett helt flerfamiljshus är en enorm kostnad, och påverkar en bostadsrättsförenings ekonomi i grunden Med ett fönsterbyte kommer så gott som alltid en avgiftshöjning, om föreningen inte har väldigt god ekonomi. En fastighetsägare blir nästan alltid tvungen att höja hyran, något han så klart har rätt till eftersom boendestandarden höjs med nya fönster.

Kan kombineras med fasadrenovering

Inte sällan utförs ett fönsterbyte i samband med en fasadrenovering, där extra isolering läggs och ny puts påförs. Det kan vara klokt att slå dessa två flugor i en smäll. Det går att hitta firmor som kan göra bägge delarna på totalentreprenad, särskilt i större städer, men annars får man anlita en renoveringsfirma och en fönsterfirma som tar hand om det. De kan då dela kostnaden för byggställningar och dylikt samt koordinera arbetet mellan sig.

Kontrollera om ni behöver byta fönster eller renovera

Innan man tar beslutet om fönstren i en fastighet ska renoveras eller bytas ska man göra en ordentlig besiktning i så många lägenheter som möjligt. Om det kan fastslås att det räcker med att renovera fönstren är det oftast den billigaste lösningen, och resultatet kan bli lika bra som ett byte till nya fönster.

Finns däremot särskilda behov av energiglas eller fönster med särskilt god isolering kan det ändå vara befogat att byta ut fönstren mot nya energifönster. Detta sänker fastighetens värmekostnader markant. Nya fönster kan dessutom i regel anpassas för att passa in på originalfasaden. Här kan stadsbyggnadskontoret eller en erfaren arkitekt hjälpa till.

Anlita proffs för inspektion och byte av fönster

Anlita en fönsterfirma med god lokalkännedom för att inspektera fönstren. Be om offerter från dem, men även från andra firmor, så får ni en bra bild av vilka kostnader ni kan ställas inför vid olika scenarior.

I en bostadsrättsförening måste ett fönsterbyte eller renovering alltid godkännas på en medlemsstämma, och föregås av tydlig information, så det ingår mycket förarbete för styrelsen. En hyresvärd måste också i god tid meddela sina hyresgäster om ett fönsterbyte eller renovering, presentera en tidsplan och eventuella kommande hyreshöjningar.

17 Oct 2018